11 listopada 2008 - nagroda Fundacji Pro Publico Bono

Fundacji "Pogranicze" została przyznana honorowa nagroda Fundacji Pro Publico Bono.


Fundacja Pro Bublico Bono 11 listopada 2008 roku przyznała nagrody w dziesiątej edycji swojego konkursu dla najlepszych inicjatyw obywatelskich. Główną nagrodę otrzymała Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida" uhonorowana za "całokształt działalności urzeczywistniającej ideał samorządności lokalnej we wspólnocie lokalnej". 

Nagrody honorowe przyznane w tym roku za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego otrzymały Fundacja "Pogranicze" z Sejn oraz Fundacja Ośrodka "Karta". 

Konkursowa gala odbyła się we wtorek w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Laureatów wyłoniła Kapituła Konkursu Pro Publico Bono pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. 

Uroczysta gala została zakończona przez prapremierowe wykonanie "NORWIDIANY" - poematu symfonicznego Jerzego Maksymiuka w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy "Aukso", pod dyr. Jerzego Maksymiuka. W koncercie zaśpiewały Aleksandra Buczek, Katarzyna Hołysz i Joanna Woś.

W dniu święta odzyskania niepodległości w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala z okazji X edycji konkursu Pro Publico Bono. 

Gala Finałowa Konkursu Pro Publico Bono rozpoczęła się o godzinie 16.00. Wśród honorowych gości byli ks. ABP Stanisław Dziwisz, Prof. Jerzy Buzek, Kardynał Franciszek Macharski. 

Nagrodę główną Kapituła postanowiła przyznać Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za całokształt działalności urzeczywistniającej we wspólnocie lokalnej ideał samorządności obywatelskiej.  

Przyznano również dwie nagrody honorowe: pierwszą Fundacji Ośrodka "Karta" z Warszawy - za stworzenie profesjonalnej instytucji rozwoju wiedzy kształtującej profesjonalne i etyczne standardy krzewienia pamięci i zarządzania Dziedzictwem Narodowym, a drugą Fundacji "Pogranicze" z Sejn - za stworzenie profesjonalnej instytucji kulturotwórczej kształtującej nowoczesne wzorce zarządzania kulturą oraz promującej metody dyplomacji społecznej w odniesieniu do obszarów "pogranicza kultur". 

Uroczystą galę zakończyło prapremierowe wykonanie "NORWIDIANY" - poematu symfonicznego Jerzego Maksymiuka w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy "Aukso", pod dyr. Jerzego Maksymiuka. Śpiew: Aleksandra Buczek, Katarzyna Hołysz i Joanna Woś.  

Koncert ten był jednocześnie jednym z wydażeń odbywającego sie obecnie w Krakowie IV Festiwalu Muzyki Polskiej. Po zakończeniu gali w restauracji Wierzynek odbył się uroczysty bankiet, na który przybili tak znamienici goście jak Prof. Jerzy Buzek czy Jerzy Maksymiuk   

Lista finalistów X Konkurs Pro Publico Bono wraz z tytułem nagrodzonego dzieła: 

Nagroda główna:  

* Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA za całokształt działalności urzeczywistniającej we wspólnocie lokalnej ideał samorządności obywatelskiej  

Nagrody honorowe:  

* Fundacja Ośrodka "Karta" z Warszawy - za stworzenie profesjonalnej instytucji rozwoju wiedzy kształtującej profesjonalne i etyczne standardy krzewienia pamięci i zarządzania Dziedzictwem Narodowym 

* Fundacja "Pogranicze" z Sejn - za stworzenie profesjonalnej instytucji kulturotwórczej kształtującej nowoczesne wzorce zarządzania kulturą oraz promującej metody dyplomacji społecznej w odniesieniu do obszarów "pogranicza kultur"  

Pierwsza nagroda:  

* Kategoria A - Edukacja narodowa Stowarzyszenie "Teatr Węgajty" (Wieś Węgajty, Jonkowo) Festiwal "Wioska teatralna" 

* Kategoria B - Kultura i dziedzictwo narodowe Stowarzyszenie na rzecz Bukowiny (Biszcza) I etap renowacji wraz z wyposażeniem XVII-wiecznego kościólka p. w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie, dawnego rektorskiego kościółka profesorów Akademii Zamoyskiej - powrót do tradycji akademickich. 

* Kategoria C - Służba bliźniemu (ochrona zdrowia i działalność charytatywna) Fundacja Dzieci Niczyje (Warszawa) "Dobry Rodzic - Dobry Start: profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-3 lata) 

* Kategoria D - Rozwój regionalny (działania na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska) Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice (Kwiatonowice, Zagórzany) Szkoła Lokalnym Centrum Edukacji i Sportu 

* Kategoria E - Dyplomacja obywatelska (współpraca międzynarodowa, międzyetniczna i międzyreligijna) Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (Oświęcim) " Inna Strona Świata. Twarzą w twarz - Spotkania" - wystawa i katalog  

Wyróżnienia:  

* Kategoria A - Edukacja narodowa Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe (Kłodzko) Klub Młodego Odkrywcy 

* Kategoria B - Kultura i dziedzictwo narodowe Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (Tarnowskie Góry) Udostępnienie dla ruchu turystycznego podziemi tarnogórskich 

* Kategoria C - Służba bliźniemu (ochrona zdrowia i działalność charytatywna) Stowarzyszenie Solidarni PLUS (Człuchów) Działalność Stowarzyszenia Solidarni PLUS Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Bank Chleba" w Kaliszu (Kalisz) Pomoc żywnościowa w formie "Banku Chleba" rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

* Kategoria E - Dyplomacja obywatelska (współpraca międzynarodowa, międzyetniczna i międzyreligijna)Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego (Józefów) Kwalifikacja Stypendialna 2008  

Tym żyje Miasto, Sławomir Ostrowski, 12 listopada 2008 

Źródło: www.mmkrakow.pl 

 

"Znamy już laureatów X konkursu Pro Publico Bono" 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zdobyła nagrodę główną X edycji Konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Wśród laureatów jest Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice z powiatu gorlickiego. 

Zdobywca głównej nagrody działa od 1994 r. na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie nidzickim na Warmii i Mazurach. Fundacja udziela poręczeń kredytowych i mikropożyczek, prowadzi szkolenia doradza małym firmom, pomaga gminom w pozyskiwaniu unijnych funduszy. 

Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu także działa od 1994 r. Jej główny cel to działalność oświatowo-wy-chowawcza i kulturalna w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birke-nau dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata Wprawdzie dom spotkań został otwarty już w 1986 r., ale realizację całego projektu zakończono w 1998 r. 

Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice powstało w 2000 r. z inicjatywy rodziców i nauczycieli, którzy nie chcieli się zgodzić na dowożenie dzieci do szkoły w sąsiedniej wsi. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla publicznego gimnazjum "Małej Szkoły" i placówki wsparcia dziennego "Iskierka", realizuje szereg programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz całego środowiska wiejskiego. 

Po raz pierwszy konkurs Pro Publico Bono został zorganizowany przez premiera Jerzego Buzka w 1999 r. Wtedy wybrano najlepsze inicjatywy obywatelskie 10-lecia odrodzonej niepodległości -Wyższą Szkołę Biznesu National Louis University w Nowym Sączu utworzoną przez Krzysztofa Pawłowskiego i stowarzyszenie Przymierze Rodzin założone przez Izabelę Dzie-duszycką i jej przyjaciół. Pierwsi laureaci wraz z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, ówczesnym honorowym przewodniczącym kapituły, zdecydowali o kontynuacji konkursu. Obecnie honorowy patronat sprawuje kard. Stanisław Dziwisz oraz rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

"Dziennik Polski", 12 listopada 2008 

"Pro Publico Bono dla Fundacji z Nidzicy"  

Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida" z Nidzicy otrzymała nagrodę główną dziesiątej edycji konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono. 

Konkursowa gala odbyła się we wtorek w Teatrze im. J.Słowackiego w Krakowie. Laureatów wyłoniła Kapituła Konkursu Pro Publico Bono pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. Nagroda główna to 100 tys. zł. Nidzicką Fundację Rozwoju "Nida" uhonorowano za "całokształt działalności urzeczywistniającej ideał samorządności lokalnej we wspólnocie lokalnej". Fundacja zrealizowała projekt "Garncarska wioska" dla bezrobotnych mieszkańców wsi. 

- Ta nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Nie spodziewałem się jej, bo w Polce jest wiele cennych inicjatyw. To zaszczyt, ogromne wyróżnienie i myślę, że dodające skrzydeł. Nasza praca miała, ma i będzie miała sens w dalszym ciągu - powiedział prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida" Krzysztof Margol.  

Rzeczpospolita, 11 listopada 2008  

"Obywatelskie Święto Niepodległości "Pro Publico Bono" w Krakowie  

Patriotyczny przemarsz ulicami Krakowa, prapremiera poematu symfonicznego "Norwidiana" Jerzego Maksymiuka i finał konkursu Pro Publico Bono to niektóre z punktów obchodów tegorocznego Święta Niepodległości "Pro Publico Bono" w Krakowie. 

Organizatorzy święta apelują, by Krakowianie wzięli w nim udział razem z rodzinami, a podczas tradycyjnego przemarszu z Wawelu pod Grób Nieznanego Żołnierza 11 listopada pojawili się w historycznych strojach. 

"Kraków ma tradycje publicznego obchodzenia święta niepodległości. Sprzyja temu także naturalna scenografia historycznego Krakowa, co podkreślają laureaci naszego konkursu inicjatyw społecznych z całej Polski" - powiedział podczas sobotniej konferencji prasowej prezes Fundacji Konkurs Pro Publico Bono Waldemar Rataj.  

Tegoroczne obchody Obywatelskiego Święta Niepodległości inicjują jednocześnie przygotowany przez Fundację projekt "Rok Niepodległości", na który składać się będzie cykl wydarzeń społecznych i kulturalnych, organizowanych przez społeczności obywatelskie i samorządowe w całej Polsce przy wsparciu marszałka województwa małopolskiego. 

Jak podkreślił Waldemar Rataj, oprócz 90. rocznicy odzyskania niepodległości, podczas "Roku Niepodległości" obchodzona także będzie przypadająca 4 czerwca 2009 roku 20. rocznica odrodzenia Rzeczpospolitej, a także 30. rocznica pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku. Zakończeniem projektu będzie przyszłoroczne Święto Niepodległości 11 listopada 2009 roku. 

Okazją do przemyśleń podczas Roku Niepodległości będzie także przypadająca na przyszły rok rocznica 10-lecia istnienia konkursu Pro Publico Bono. 

Wiodącym wydarzeniem Roku Niepodległości będzie poemat symfoniczny Jerzego Maksymiuka "Norwidiana", wykonany na zakończenie gali finałowej tegorocznej edycji konkursu we wtorek 11 listopada i dedykowany laureatom wszystkich edycji Konkursu. Poemat będzie prezentowany podczas "Roku Niepodległości" w całej Polsce.  

Jak wyjaśnił Waldemar Rataj, poemat stanowi "próbę przypomnienia zapomnianego ducha romantyczności, którego Polacy potrzebują", a dzięki któremu laureaci konkursu podejmują inicjatywy, które tylko romantycy podjąć potrafią. Będzie jednocześnie zaproszeniem do debaty o współczesnych wymiarach romantyzmu. 

Próby dotarcia z treściami patriotycznymi do młodych ludzi zapowiedział także dyrektor krakowskiego ośrodka telewizyjnego Witold Gadowski. 

W programie Obywatelskiego Święta Niepodległości Pro Publico Bono znalazł się także m.in. "I Krakowski Maraton Kulturalny - Z uśmiechem do niepodległości", zaplanowany na 9 listopada na Scenie "Tęcza" w Krakowie. Jak podkreślił opiekun artystyczny Sceny "Tęcza" Jakub Baran, maraton stanowi próbę radosnego, urodzinowego obchodzenia Święta Niepodległości. 

Obywatelskie Święto Niepodległości Pro Publico Bono organizowane jest w Krakowie w dniach od 7 do 11 listopada.  

"Gazeta Wyborcza Kraków", 8 listopada 2008


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI