13-15 listopada 2008 - Konferencja "Języki, kultury oraz tradycje twórcze Wielkiego Księstwa Litewskiego"

Konferencja „Languages, Cultures and Writing Traditions of The Grand Duchy of Lithuania” organizowana przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” i Fundację Pogranicze w Sejnach oraz Instytut Języka Litewskiego w Wilnie. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali naukowcy między innymi z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy. 


14 listopada . penktadienis / piątek 

SESJA PLENARNA 
Seinai, Lietuvių namai, Salė I /Sejny, Dom Litewski, Sala I 

Pirmininkai / Prowadzący: Krzysztof Czyżewski, Grasilda Blažienė 

10:00 Atidarymas / Otwarcie 
Pasisako / Mówcy: 
Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas; 
Lietuvos respublikos konsulas Seinuose 
doc. dr. Liudvikas Milašius; 
Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas; 
Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" 
Kultūrų, menų ir tautų centro “Paribys” direktorius 
Krzysztof Czyżewski; 
Lietuvių kalbos instituto direktorės pavaduotoja 
prof. habil. dr. Grasilda Blažienė 

11:20–12:00 kavos pertrauka / przerwa na kawę 
 

SEPTINTAS POSĖDIS / SESJA SIÓDMA 
Seinai, Lietuvių namai, Salė I / Sejny, Dom Litewski , Sala I 

Pirmininkai / Prowadzący: Jolanta Gelumbeckaitė, Sergejus Temčinas 

12:00–12:20 Kazimieras Garšva (Vilnius) Lietuviškos kilmės vietovardžiai prie LDK sienų 

12.20–12:40 Jolanta Gelumbeckaitė (Frankfurtas prie Maino) Lietuvių kalbos ortografijos reformos (Mažoji ir Didžioji Lietuva) 

12.40–13:00 Beatriks Tolgieši (Budapeštas) Polonizmai ir literatūros tradicija Jurgio Savickio Šventadienio sonetuose 

13.00–13.20 Aldona Vasiliauskienė (Vilnius): Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: istorinis kontekstas 

13.20–13.40 Diskusija / Dyskusja 

13:40–15:00 pietų pertrauka / przerwa obiadowa 

AŠTUNTAS POSĖDIS / SESJA ÓSMA 
Seinai, Lietuvių namai, Salė I /Sejny, Dom Litewski, Sala I 

Pirmininkai / Prowadzący: Sergejus Temčinas, Algirdas Vaicekauskas 

15.00–15.20 Sigitas Narbutas (Vilnius): Senosios Lietuvos lotyniškieji 
rankraščiai: problematikos metmenys 

15.20–15.40 Kęstutis Gudmantas (Vilnius) Žemaičių bajoro užrašai Martyno Bielskio "Viso pasaulio kronikoje" 

15.40–16.00 Gina Kavaliūnaitė-Holvoet (Vilnius) Chylinskio Biblijos spausdinimo nutraukimo priežastys: ką liudija neseniai rasti dokumentai 

16.00–16.20 Diskusija / Dyskusja 

16:20–16:40 Konferencijos uždarymas / Zamknięcie konferencji 

18:00 koncertas / koncert w Białej Synagodze 

19:30 vakaronė / kolacja 
 

SEPTINTAS POSĖDIS / SESJA SIÓDMA 
Seinai, Lietuvių namai, Salė II /Sejny, Dom Litewski, Sala II 

Pirmininkai / Prowadzący: Galina Miškinienė, Czesław Łapicz 

12:00–12:20 Antoni Mironowicz (Białystok) Kultura prawosławna w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII w. 

12.20–12:40 Czesław Łapicz (Toruń) Chrześcijańsko-muzułmańska interferencja religijna w rękopisach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego 

12.40–13:00 Siergiej Kowalow (Lublin) Poemat “Barwiczka” (Wilno, 1605): problem autorstwa 

13.00–13.20 Natalia Rusiecka (Lublin) Poezja F.U. Radziwiłłowej w literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego XVIII wieku 

13.20–13.40 Diskusija / Dyskusja 

13:40–15:00 pietų pertrauka / przerwa obiadowa 
 

AŠTUNTAS POSĖDIS / SESJA ÓSMA 
Seinai, Lietuvių namai, Salė II /Sejny, Dom Litewski, Sala II 

Pirmininkai / Prowadzący: Galina Miškinienė, Czesław Łapicz 

15:00–15:20 Mirosław Strzyżewski (Toruń) Pojęcie narodowości litewskiej w polskiej publicystyce emigracyjnej po powstaniu listopadowym 

15.20–15.40 prof. Andrzej Strumiłło (Maćkowa Ruda) Uwagi o sztukach plastycznych na Litwie 

15.40–16.00 Iwona Radziszewska (Gdańsk) Elementy obyczajowości Wielkiego Księstwa Litewskiego na przykładzie oracji weselnych w tatarskim rękopiśmiennictwie 

16.00–16.20 Diskusija / Dyskusja 

16:20–16:40 Konferencijos uždarymas / Zamknięcie konferencji 

Pasisako / Mówcy 
Lietuvių kalbos instituto direktorės pavaduotoja 
prof. habil. dr. Grasilda Blažienė; 
Kultūrų, menų ir tautų centro “Paribys” direktorius 
Krzysztof Czyżewski; 
prof. dr. Andre Zoltn, prof. habil. dr. Sergejus Temčinas ir kiti 

18:00 koncertas / koncert w Białej Synagodze 

19:30 vakaronė / kolacja 

13-15 listopada 2008 - Konferencja "Języki, kultury oraz tradycje twórcze Wielkiego Księstwa Litewskiego"


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

  

 

POGRANICZE / BIAŁORUŚ

Z rezydentką Hanną Jankute rozmawia Krzysztof Czyżewski.

  Krasnogruda 17 listopada 2020

 

  Krajka litewska. Od narodzin do śmierci

 

Dzięcięcy Uniwersytet Pogranicza

O projekcie rozmawiają Bożena Szroeder i Małgorzata Sporek-Czyżewska

 

 

Staroobrzędowcy Religia Ciszy

 

Człowiek Pogranicza 2019 - Irena Veisaitė


 

Spółdzielnia Jazzowa - Jan Młynarski / Piotr Zabrodzki

/ Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

 

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

 

  

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI