2006

 II Sympozjon "Warto zapytać o kulturę", Tykocin, 27-28 października 2006 roku
"Ludzie kultury i przedsiębiorcy - perspektywy współpracy" 

Możliwości współpracy ludzi kultury i biznesu na rzecz rozwoju regionalnego w sferze zarówno gospodarczej jak i duchowej pozostaja na Podlasiu wciąż niewykorzystane. Dlatego też spotkanie to ma na celu zainicjowanie rzeczywistego dialogu między tymi środowiskami na Podlasiu oraz wypracowanie ścieżki realizacji wspólnych przedsiewzięć w najbliższej przyszłości i najbliższym sąsiedztwie. 

II sympozjon „Warto zapytać o kulturę” , Alumnat w Tykocinie 
27-28 października 2006 roku

kultura kapitał społeczny
przedsiębiorczość
rozwój regionu

Kultura, kapitał społeczny, przedsiębiorczość, rozwój regionu - to hasła pod którymi odbywało się tykocińskie spotkanie w dniach 27-28 października 2006 r. 
Otwarcia sympozjonu dokonali: gospodarz alumnatu tykocińskiego ks. Witold Nagórski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Zbigniew Krzywicki. 

"Kultura jest jak powietrze" (Vaclav Havel) 
"Kultura jest formą bytowania człowieka na ziemi" (Jan Paweł II) 
Te dwa określenia kultury przywołał prowadzący spotkanie Dariusz Jachimowicz, dyrektor Domu Pracy Twórczej w Wigrach. One wyznaczały szeroki zakres rozumienia terminiu "kultura" podczas spotkania. 

Głównym punktem sympozjonu była dwudniowa debata. Wprowadzeniem do niej był wykład Grzegorza Domosławskiego "Ludzie kultury i przedsiębiorcy. Perspektywy współpracy". Był też czas na prezentacje projektów realizowanych przez niektórych uczestników sympozjonu i nocne zwiedzanie Tykocina. 

Debata

Rozpoczęła się po wykładzie Grzegorza Domosławskiego, który sformułował "kilka uwag na temat styku i współzależności kultury i przedsiębiorczości". Na jej przebieg duży wpływ wywarło pytanie skierowane do ludzi biznesu: Czy przedsiębiorcy czują się mecenasami kultury?

 

W debacie pojawiło się wiele wątków: 

 

 • Biznesmeni są mecenasami kultury, mają jednak odczucie, że ludzie kultury stawiają im jedynie żądania. Przedsiębiorca chce wiedzieć, jakie będzie miał korzyści ze swojego wkładu w projekty i działania kulturowe. 
 • Zwrócono uwagę na zagadnienie wspierania twórców kultury. Wiele dziedzin twórczości zanika z powodu braku wsparcia. 
 • Paradoksalnie okazuje się, że każdy twórca jest przedsiębiorcą. Wytwór kultury trzeba bowiem sprzedać – a to jest działalność przedsiębiorcza. 
 • Konieczność przełamania stereotypów: 1. relacja kultura-przedsiębiorczość nie może się sprowadzać tylko do problemu pieniędzy, potrzebne jest partnerstwo. 2. ludzie kultury mają swoisty kompleks – sądzą, że wszystko musi zmierzać do celu utylitarnego, przez to jednak zatraca się atmosferę swobodnej rozmowy, swobodnej wymiany myśli. 
 • Wielu przedsiębiorców nie przybyło na spotkanie. Co zrobić, by wciągnąć ich w sferę zainteresowania kulturą? 
 • Przedsiębiorcy są ludźmi mającymi problem z natłokiem zajęć, dlatego oczekują konkretów od ludzi kultury. 
 • Wiele razy przewijał się wątek braku odpowiedniej edukacji przygotowującej do uczestnictwa w kulturze. 
 • Kultura i przedsiębiorczość to elementy tego samego świata. Nie można ich sobie przeciwstawiać. Konsekwencjami lekceważenia kultury wysokiej jest brak porozumienia, umiejętności rozmawiania. 
 • Ludzie kultury i biznesmeni są animatorami zmiany społecznej. To jest dla nich pole spotkania. 
 • Trudności i absurdy sytuacji polityczno-prawnej, na które natrafiają przedsiębiorcy, którzy chcą wspierać kulturę. Często nieracjonalne przepisy finansowe utrudniają czy wręcz uniemożliwiają wspieranie kultury. 
 • Zwrócono uwagę, że być może potrzebne są częstsze spotkania tego typu, tym razem zainicjowane przez świat biznesu. Takie spotkania dawałyby przestrzeń i czas do wspólnego przygotowywania działań. Konieczne jest tutaj również uchwycenie nowych zjawisk w kulturze. 
 • Szansą dla Podlasia byłby dobry program turystyczny angażujący sfery biznesu i kultury. Obecnie brakuje materiałów, informacji książek o regionie. Za mało jest też wydarzeń kulturalnych promujących województwo. Konieczna jest promocja kultury - propagowanie imprez, instytucji, postaci będących wyróżnikami regionu. Pożyteczne byłoby wytwarzanie swoistej mody na kulturę, wykorzystywanie "ikon kultury". 
 • Kultura jest procesem przemiany człowieka. Niski kapitał społeczny ma negatywne skutki – brak zaufania społecznego w kwestii wykorzystania środków finansowych na kulturę. 
 • Przez dialog do większego zaufania, przez zaufanie do lepszej współpracy; czy potrzebna jest szersza debata publiczna na ten temat z większym zaangażowaniem mediów; budowanie wspólnoty opartej na wspólnym interesie rozwojowym i etosie zbudowanego dzieła; zatrzymywanie i przyciąganie młodych talentów; jakich elit najbardziej potrzebuje Podlasie; migracja - zagrożenie czy szansa.
 • Twórcy są pozostawieni samym sobie, jako że często reprezentują tylko siebie samych. 

Drugiego dnia sympozjonu starano się sfromułować postulaty konkretnej współpracy świata biznesu i kultury: 

 • Doprowadzić do Spotkania Podlaskiego Forum Gospodarczego z ludźmi kultury. Poświęcone byłoby prezentacji wzajemnych oczekiwań. 
 • Powołać nieformalną radę, zespół roboczy do kontynuacji tego, co zostało zainicjowane na spotkaniu. Konieczne są bowiem częstsze spotkania ludzi biznesu i kultury. 
 • Stworzyć "targ idei", kanał przepływu informacji, np. odpowiednią stronę internetową. W odpowiedzi na ten postulat pojawiły się informacje o już istniejących stronach internetowych - portalu www.e-kultura.pl, stronie pogranicze.sejny.pl, stronie Domu Pracy Twórczej w Wigrach (www.wigry.og), które mogą temu służyć. 
 • Ufundować wspólnie z przedsiębiorcami nagrodę promującą nową twórczą formę działań w kulturze. 
 • Docenić rolę profesjonalnego marketingu w promocji regionu, komunikacji z odbiorcą. 
 • Pozyskać pomoc przedsiębiorców w kwestii wykorzystania funduszy europejskich; problemem jest ich pozyskiwanie ze względu na wkład początkowy. 
 • Zorganizować na Podlasiu kongres obywatelskio poświęcony problemowi kapitału społecznego. 

Konkluzje: 

 • powołać mały zespół roboczy z udziałem ludzi kultury i biznesu pod przewodnictwem Krzysztofa Czyżewskiego i Danuty Kaszyńskiej, który będzie kontynuował działania zainicjowane na spotkaniu; 
 • przygotować memorandum do nowych władz samorządowych poruszające zagadnienia omawiane na spotkaniu; 
 • stworzyć internetowe płaszczyzny wymiany informacji; 
 • przygotować publikację poświęconą tematyce biznes-kultura. 

PUBLIKACJA WARTO ZAPYTAĆ O KULTURĘ TOM 1 - wersja elektronicznaZaproszenie na spotkanie Białystok, 20 października 2006 r.  Szanowny Panie  Sympozjon „Warto zapytać o kulturę” został zainicjowany w 2005 roku przez środowiska twórcze oraz władze województwa podlaskiego jako długofalowy program, stanowiący istotną część strategii rozwoju regionalnego. Tematem pierwszej edycji sympozjonu, było budowanie tożsamości regionalnej w oparciu o kulturowe dziedzictwo i współczesne wyzwania stojące przed Polską i regionem Podlasia.
Ludzie kultury i przedsiębiorcy - perspektywy współpracy LUDZIE KULTURY I PRZEDSIĘBIORCY  Perspektywy współpracy  Tykocin, 27 - 28 października 2006   W zaproszeniu na Sympozjon czytamy, że jego głównym celem jest intensyfikacja procesów zmierzających do bardziej efektywnego zaangażowania przedsiębiorców we wspieranie rozwoju kultury. To jest ważne zadanie, ale niepełne i nieuwzględniające koniecznego partnerstwa obu stron. Gospodarka wspiera materialnie kulturę, ale także należy sobie powiedzieć, jak kultura powinna pobudzać...
27-28 października 2006 - Warto zapytać o kulturę - Program sympozjum II Sympozjon WARTO ZAPYTAĆ O KULTURĘ, Tykocin, 27-28 października 2006
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI