2012

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” oraz Fundacja Pogranicze zorganizowali VIII sympozjon z cyklu „Warto zapytać o kulturę”, który odbył się 23-25 listopada 2012 roku w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie pt.: Nowe formy dzieła zbiorowego w kulturze. Współ-tworzenie, działanie, istnienie.

Sympozjon „Warto zapytać o kulturę” zorganizowaliśmy z potrzeby rozmowy i współdziałania w obszarze spraw najważniejszych dla naszego podlaskiego regionu oraz jego najbliższego sąsiedztwa – Polski Wschodniej i jej wschodnich sąsiadów. Myślimy przy tym nie tyle o kulturze samej w sobie, ile o sprawach dla kultury istotnych, a może bardziej jeszcze o udziale kultury w sprawach dla mieszkańców regionu najistotniejszych.

Zapracowani przy realizacji rozmaitych projektów, poszukujący dla nich funduszy i szansy rozwoju, starający się zdążyć na czas z przygotowaniem kolejnego wniosku do programu europejskiego czy regionalnego, coraz bardziej odczuwamy potrzebę debaty i wspólnego z innymi namysłu nad dalekowzroczną strategią budowania i realizacji tych programów, nad scalaniem ich w większe, dopełniające się i wzajem wspierające całości, nad budowaniem autentycznego, a nie tylko formalnego partnerstwa, nad dialogiem twórców kultury z przedstawicielami innych dziedzin życia społecznego. Dlatego integracyjność, wielodyscyplinarność, sieciowość, partnerskość, daleko-wzroczność, całościowość będą motywami przewodnimi debaty, w której wzięli udział, obok twórców kultury, także samorządowcy i nauczyciele, dziennikarze i przedsiębiorcy, politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Inspiracją dla zorganizowania otwartego forum dyskusyjnego wokół tematu „współ-tworzenia, -działania, -istnienia” była inicjatywa „Wspóltury”. Zainaugurowana w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku we wrześniu tego roku, dąży do integracji środowisk artystycznych Podlasia i budowania wspólnej platformy działań twórców kultury. Tworząc ją od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że po pierwszych promocyjnych i integracyjnych akcjach i spotkaniach potrzebna nam będzie dłuższa i otwarta również na inne środowiska debata, podczas której będziemy mieli szansę do namysłu nad wspólnymi przedsięwzięciami przygotowywanymi w dłuższej perspektywie. Spełniając to oczekiwanie zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie w dniach 23-25 listopada 2012 roku.

Zagajenie do debaty pt. „W poszukiwaniu nowych form dzieła zbiorowego w kulturze” wygłosił Krzysztof Czyżewski, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Monika Smoleń (wiceminister MKiDN), Jerzy Pomianowski (wiceminister MSZ), Agnieszka Korytkowska-Mazur (dyrektor Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki, inicjatorka „Wspóltury”), Anatol Wap (dyrektor Departamentu Kultury UM Województwa Podlaskiego), Maria Szyszko (inicjatorka spotkań „Warto zapytać o kulturę”, Departament Kultury UM), dyrektorzy Instytutów Polskich w Litwie, Białorusi i Ukrainie, przedstawiciele „Wspóltury”, Osi Współpracy Kulturalnej Polski Wschodniej, Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, Uniwersytetu w Białymstoku, podlaskich instytucji kultury i orgnizacji pozarządowych.

 

 

Efektem spotkania była Deklaracja w Sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Do pobrania poniżej.


Download

23-25 listopada 2012 - VIII sympozjon z cyklu „Warto zapytać o kulturę” - Nowe formy dzieła zbiorowego w kulturze. Współ-tworzenie, działanie, istnienie.

24 listopada 2012 - Koncert Ejbike Mame W kawiarni literackiej "Piosenka o porcelanie" w  piwnicach Dworu w Krasnogrudzie odbył się koncert  "Ejbike Mame"  Orkiestry Kameralnej Teatru Sejneńskiego w ramach  sympozjum  „Warto zapytać o kulturę” .
23 listopada 2012 - From Thee to Thee / Biała Synagoga w Sejnach [FOTO] Galeria fotografii z koncertu From Thee to Thee, który odbył się dla gości sympozjum „Warto zapytać o kulturę” . Autorem zdjęć jest Wiesław Szumiński.
23-25 listopada 2012 - Program sympozjum "Warto zapytać o kulturę" 2012 Program VIII sympozjonu Warto zapytać o kulturę: Nowe formy dzieła zbiorowego w kulturze. Współ-tworzenie, działanie, istnienie.
1

Szukaj na stronie

 

 

 

Współorganizator

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 


 

Budowa niewidzialnego mostu. Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim

 

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI