20+2, Czyli co widać z Pogranicza

 

 

28.IV.2012 / sobota / Agora Otwarcia / Sejny

godz. 18.00 – Agora Otwarcia /Biała Synagoga/ – z udziałem Ireny Grudzińskiej-Gross (Nowy Jork) - Przewodniczącej Rady Fundacji Pogranicze, Tomasa Venclovy (Wilno) – „Człowieka Pogranicza”, Andrzeja Strumiłło (Maćkowa Ruda) - Przyjaciela Pogranicza, Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Cezarego Cieślukowskiego - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.  Prowadzenie: Katarzyna Janowska.

godz. 19.30 – „Ejbike Mame” /Biała Synagoga/ – premiera koncertu piosenek z przedwojennych teatrów i kabaretów jidisz w wykonaniu Małgorzaty Czyżewskiej i Orkiestry Klezmerskiej.

29.IV.2012 / niedziela / Krasnogrudzka Prowincja Pedagogiczna / Krasnogruda

godz. 10.30 – Otwarte Pracownie /Sala Powrotu/ (Małgorzata Czyżewska).

 • Dwór - Wystawa „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza” (Paulina Gorlewska)
 • Ptaszniki – Warsztat ceramiczny „Gliniane księgi” (Wiesław Szumiński)
 • Ptaszniki  –  Pieśni litewskie (siostry Janczulewiczówny, Witold Boćwiński)
 • Dwór – Filmowy zapis spektaklu „Dolina Issy” (Weronika Czyżewska)
 • Dwór – Biblioteka, kolekcje Miłosz, Venclova (Agata Szkopińska)
 • Oficyna – Lektorium Sejneńskie (Małgorzata Czyżewska)
 • Park – Instalacje: „Piosenka o porcelanie”, „Hamak z poezją”

godz. 14.00 – Sympozjon pt: „Co widać z Pogranicza” (I) /Sala Powrotu/: Robert Traba (Berlin), Andrzej Mencwel (Warszawa), Tadeusz Sławek (Katowice), Christopher Baldwin (Londyn), Egidijus Aleksandravičius (Kowno), Basil Kerski (Gdańsk).

godz. 16.00 – Trakt Krasnogrudzki – spotkanie wokół projektu i książki.

godz. 19.00 – Runy pogranicza polsko-litewskiego – koncert z udziałem zespołu ALNA /Piwnice Dworu/.

godz. 20.00 – Wieczór z Mistrzem: Odrodzenie miejsca – Nikos Stavroulakis (Chania, Grecja), inicjator odbudowania Synagogi Etz Chaim w Chanii na Krecie i realizowania w niej programu spotkania kultur /Ptaszniki/.

30.IV.2012 / poniedziałek / Muzyka Miejsca / Sejny

godz. 13.00 – Otwarte Pracownie (Wojciech Szroeder, Michał Moniuszko).

 • Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – kawiarnia z muzyką na żywo zespołu Marycha River Brass Band
 • Kino Domu Pogranicza - „Tratwa Muzykantów” - opowieści filmowe

godz. 16.00 – Sympozjon pt: „Co widać z Pogranicza” (II), /Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa/: Alexandra Laignel-Lavastine (Paryż), Marek Zaleski (Warszawa), Leszek Szaruga (Warszawa), Vytautas Toleikis (Wilno), Konstanty Gebert (Warszawa), Ian Watson (Newark).

godz. 19.30 – „Muzyka Miejsca” /Biała Synagoga/ – koncert z udziałem: Max Furmański, Małgorzata Czyżewska, Aleksandra Bilińska, Raphael Rogiński, Marcin Masecki, Orkiestra Muzyki Miejsca.

godz. 21.00 – Wieczór z Mistrzem: Max Furmański – rabin i kantor z Izraela, urodzony w Sejnach /Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa/.

01.V.2012 / wtorek / Linia Powrotu / Krasnogruda - Sejny

godz. 14.00 – Otwarte Pracownie /Ganek Dworu/ (Krzysztof Czyżewski).

 • Spacer z Miłoszem, Krasnogruda
 • Miłosz – Dialog – Pogranicze /Kawiarnia w Piwnicach Dworu/ – wokół książki i praktykowania idei

godz. 16.00 – Sympozjon pt: „Co widać z Pogranicza” (III) /Sala Powrotu/ : Grzegorz Godlewski (Warszawa), Małgorzata Dziewulska (Warszawa), Leszek Kolankiewicz (Warszawa), Krzysztof Rutkowski (Warszawa), Mileta Prodanović (Belgrad), Ruth Ellen Gruber (Morruzze).

godz. 19.00 – „Linia Powrotu” /Biała Synagoga/ - spektakl Studium Teatralnego, reż. Piotr Borowski.

godz. 21.00 – Wieczór z Mistrzem: O kulturze czynnej – Ludwik Flaszen (Paryż), współpracownik Jerzego Grotowskiego, kierownik literacki Teatru Laboratorium /Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa/.

02.V.2012 / środa / Kroniki Sejneńskie/ Sejny

godz. 11.00 – Otwarte Pracownie (Bożena Szroeder).

 • Kino Domu Pogranicza - „Filmowa Kolekcja Bajek. Opowieści i Pieśni Pogranicza”
 • Dom Pogranicza – Tworzenie filmu animowanego „Powrót” na podstawie wiersza Czesława Miłosza (Joanna Polak)

godz. 15.00 – Sympozjon „Co widać z Pogranicza” (IV) /Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa/ : z udziałem Elżbiety Ficowskiej (Warszawa), Katarzyny i Pawła Winiarskich (Teremiski), Doroty Łepkowskiej (Godki), Aliny Wawrzeniuk (Białystok), Grażyny Klimczak (Warszawa), Adama Bartosza (Tarnów), nauczycieli z Sejn. Prowadzenie Dorota Galusek (Kraków).

godz. 18.00 – ”Kroniki Sejneńskie” /Biała Synagoga/ – spektakl w reż. Bożeny Szroeder.

godz. 20.30 – Wieczór z Mistrzem: Odrodzenie miejsca – Kunzang Choden (Thimphu, Bhutan), pisarka, autorka bajek i zbiorów opowieści ludowych Bhutanu, odnowicielka Klasztoru Ogjen Czoling w Himalajach /Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa/.

03.V.2012 / czwartek / Meridian / Sejny

godz. 16.00 – „Café Meridian” /Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa/ (Jolanta Jurkunas, Anita Sznejder), spotkania autorskie.

 • Dorota i Łukasz Galuskowie (Kraków), „Pogranicze. O odradzaniu się kultury”
 • Irena Grudzińska-Gross (Nowy York), „Honor, horror i klasycy. Eseje”
 • Ivan Čolović (Belgrad), „Etno. Opowieść o muzyce świata w Internecie”

godz. 19.00  –  „Cafe Europa” /Biała Synagoga/ - Kunzang Choden (Thimphu, Bhutan), Alicja Rybałko (Wilno), Birutė Jonuškaitė (Wilno), Peter Jukes (Londyn), Christopher Merrill (Iowa), prowadzący Chris Keulemans (Amsterdam).

godz. 21.00 – Wieczór z Mistrzem: Niespodzianka /Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa/.

04.V.2012 / piątek / Dzień + / Krasnogruda

godz.14.00 – Otwarte Pracownie /Sala Powrotu/ (Ksenija Konopek).

 • Pogranicze +, wizje i plany przyszłych działań
 • Forum Współpracy – idee i zamierzenia partnerskich działań

godz. 15.30  –  „Ogród Gucia Zaczarowanego” /Sala Powrotu/ – prezentacja multimedialna pierwszych projektów graficznych, architektonicznych, instalacji dedykowanych przestrzeni dla dzieci i dla „dziecka w nas” tworzonej w parku krasnogrudzkim - Aleksandra Wasilkowska (Warszawa).

godz. 16.00 – Sympozjon pt: „Co widać z Pogranicza” (V) /Sala Powrotu/ : Rigels Halili (Albania), Oiko Petersen (Warszawa), Husein Orucević (Mostar), Magdalena J. Zaborowska (Ann Arbor), Edwin Bendyk (Warszawa), Aleksander Fiut (Kraków).

godz. 18.45 - AGORA PLUS, czyli zamiast podsumowania.
Słowo Krzysztofa Czyżewskiego. 

godz. 20.00 – Koncert ORKIESTRY KLEZMERSKIEJ TEATRU SEJNEŃSKIEGO /Biała Synagoga/.
Biesiada i tańce do rana w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej.

Spotkaniu towarzyszyć będą:

 • projekty wystawy dedykowanej Pograniczu autorstwa Leona Tarasewicza
 • retrospektywna wystawa plakatów z archiwum Pogranicza z lat 1990 - 2012 /Biała Synagoga/
 • ”20+2” - wystawa fotografii z działalności Pogranicza, kurator Grzegorz Dąbrowski /Dom Pogranicza/
 • wystawa „Szukanie ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza” /Dwór w Krasnogrudzie/

 WIĘCEJ INFORMACJI O MISTRZACH I NACHODZĄCYM JUBILEUSZU POGRANICZA NA PODSTRONIE 20+2

© Wiesław Szumiński


Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI