21-23 października 2011 - Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w Lublinie

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego to pierwsza tego rodzaju inicjatywa współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego, oferująca przedstawicielom tych krajów szeroką przestrzeń udziału oraz długofalową perspektywę działania. Kongres stanie się platformą wymiany idei, tworzenia narzędzi współpracy i ustanawiania wspólnej reprezentacji na forum europejskim.


KKPW zmierza ku:

  • ustanowieniu długotrwałej platformy „kultury dla zmiany” opartej na: organizowanych cyklicznie kongresach, ciągłej działalności think-tanków i grup roboczych, publikacjach, szkołach letnich i innych partnerskich przedsięwzięciach;
  • budowaniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego;
  • rozwijaniu długofalowej współpracy z sąsiadami Partnerstwa Wschodniego: Unią Europejską, Rosją, Turcją i innymi regionami świata;
  • zaangażowaniu kultury w zmianę społeczną, modernizację i rozwój cywilizacyjny;
  • wypracowaniu narzędzi organizacyjnych i finansowych dla wspólnych koncepcji i zadań.

W Kongresie wezmą udział artyści, ludzie kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich.

Praca w ramach pierwszego Kongresu będzie skupiała się wokół pięciu tematów: kultura ku niezależności, kultura ku edukacji, kultura ku współistnieniu, kultura ku rozwojowi oraz kultura ku organizacji. Będą one analizowane podczas dwudniowych cyklów „Myślarni” (sesje dyskusyjne) i „Majsterni” (sesje warsztatowe), a ich podsumowanie przyjmie formę Rekomendacji Kongresu.

W skład Rady Programowej Kongresu weszły wybitne osobowości kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej: Krzysztof Czyżewski (Polska) – przewodniczący oraz Vahram Aghasyan (Armenia), Oleksandr Butsenko (Ukraina), Andrei Chadanowicz (Białoruś), Milena Dragićević - Šešić (Serbia), Tarlan Gorchu (Azerbejdżan), Witek Hebanowski (Polska), Basil Kerski (Niemcy), Levan Lagidze (Gruzja), Monika Szewczyk (Polska), Larisa Turea (Mołdawia).

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 21-23 października 2011 r., realizowany jest przez Miasto Lublin i Fundację Trans Kultura, współfinansowany przez MSZ, przy współpracy Centrum Kultury w Lublinie, Miasta Lwów i Miasta Tbilisi, Instytutów Polskich w Kijowie, Mińsku i Bukareszcie oraz Fundacji Pogranicze w Sejnach.

KKPW jest elementem szerszego projektu pod nazwą “Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”. U jego podstawy leży przekonanie, że inicjatywa Partnerstwa Wschodniego powinna być od samego początku budowana również jako projekt kulturowy, nie ograniczający jej wyłącznie do „twardych” dziedzin, takich jak gospodarka czy bezpieczeństwo. Wynika to z naszego przekonania, że kulturę należy traktować szeroko, jako element spajający tożsamość europejską, „miękką siłę”, która stwarza szansę na oddziaływanie UE w krajach sąsiednich.

W dobie obecnego kryzysu społeczeństwa wielokulturowego chcemy postawić pytanie, czy Europę dzisiaj stać na realizację programu sąsiedzkiego partnerstwa, który nie marginalizuje kultury, czyniąc z niej domenę jedynie państw narodowych. Uważamy, że Unia Europejska w długofalowej strategii budowania partnerskiego sąsiedztwa powinna znaleźć miejsce dla działań kulturalnych i społecznych.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne, jedynym warunkiem jest rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

KONKURS „KULTURA PONAD GRANICAMI”

W ramach Kongresu organizowany jest konkurs na najlepsze projekty i inicjatywy kulturalne Partnerstwa Wschodniego „KULTURA PONAD GRANICAMI”.

Celem konkursu jest promocja przykładów dobrych praktyk współpracy ponad granicami. Konkurs adresowany jest do wszystkich „podmiotów twórczych” bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych prowadzących działalność kulturalną i/lub artystyczną, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Założenia konkursu oparte są na zasadach otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg działania podmiotu zgłaszającego się do konkursu.

W Konkursie wyróżnionych zostanie 5 projektów, które zaprezentowane zostaną podczas Kongresu, co umożliwi przekazanie najlepszych praktyk realizacji projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego. Nagrodzone projekty zostaną opisane w I tomie Księgi Kulturowej Partnerstwa Wschodniego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego można znaleźć na stronie internetowej projektu:www.kongres.lublin.eu

Kontakt:

w kwestii uczestnictwa w Kongresie
email: kongres@lublin.eu

Informacje dla uczestników z Polski 
Roman Jaborkhel
tel. + 48 81 466 3723
rjaborkhel@lublin.eu

Informacje dla uczestników z krajów Unii Europejskiej 
Agnieszka Czerepak
tel. + 48 81 466 2850
aczerepak@lublin.eu

Informacje dla uczestników z krajów Partnerstwa Wschodniego 
Wiktor Świncicki
tel. +48 81 466 2860
wswincicki@lublin.eu

dla mediów
Agnieszka Wojciechowska 
tel. + 48 (81) 466 5908
mobile: +48 607 544 366 
email: info.kongres@lublin.eu

Partnerzy Kongresu

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI