21 października 2005 - Nauczyciele Bez Granic

W Domu Pogranicza w Sejnach odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie w ramach Akademii Nauczycieli. Wzięli w nim udział nauczyciele z Polski, Litwy i Białorusi. Głównym punktem spotkania była dyskusja nad projektem statutu Stowarzyszenia Nauczycieli Bez Granic.


W dniu 21 października 2005 r. w domu Pogranicza w Sejnach odbyła się pierwsza w nowym roku szkolnym sesja Akademii Nauczycieli. 

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z Polski, Litwy i Białorusi. Składało się ono z dwóch części: 

1. Prezentacyjnej 
2. Statutowej, poświęconej dyskusji nad projektem Statutu Stowarzyszenia Nauczycieli Bez Granic. 

Część prezentacyjna 

O Szkole Średniej z Polskim Językiem Nauczania w Grodnie na Białorusi opowiedziała Halina Mickiewicz, która uczy tam języka polskiego. Szkoła powstała w 1996 roku. Uczęszcza do niej obecnie 400 uczniów, nie tylko polskiego pochodzenia. Wśród uczniów są też Białorusini i Rosjanie. Dzieci, które przychodzą do szkoły nie zawsze znają język polski, dlatego pierwsze miesiące nauki poświęcone są nauczaniu go od podstaw. Szkoła powstała i została wyposażona dzięki pomocy polskiego rządu. Jest najnowocześniejszą szkoła średnią w Grodnie. Na Białorusi organizowany jest wśród polskich nauczycieli konkurs "Nauczyciel Roku Języka Polskiego". Biorą w nim udział nauczyciele ze szkoły średniej w Grodnie. 

Beata Wiśniewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Sejnach, opowiedziała o projekcie, którego pomysł zrodził się w ramach spotkań Akademii Nauczycieli. Jest on dziełem grupy programowej (nauczyciele spotykający się w ramach Akademii utworzyli trzy grupy: programową, statutową, organizacyjną). Projekt będzie finansowany przez Fundację Bankową Kronenberga. Nosi on nazwę "Trzej Starcy", a jest związany z legendą o powstaniu Sejn. Oto Trzej Starcy, zakładający miasto, zapraszają tu Litwinów i Rusinów. Celem projektu jest poznawanie przez dzieci ich najbliższych sąsiadów. Weźmie w nim udział ok. 150 uczniów z klas II, III i V Szkoły Podstawowej w Sejnach. Dzieci będą poznawać światy: Litwinów, Staroobrzędowców, Cyganów, Żydów i Polaków. 
Każdy cykl zajęć poświęcony konkretnej grupie narodowej będzie miał trzy etapy: 

1. Zajęcia wprowadzające 
2. Zajęcia w "gniazdkach" (cotygodniowe) 
3. Warsztaty środowiskowe w danej społeczności. 

Hanna Tomal z suwalskiego Centrum Edukacji Nauczycieli podała wstępne informacje o możliwościach współpracy z tą instytucją i jej zangażowaniu w działania Stowarzyszenia. 

Część statutowa 

Projekt Statutu Stowarzyszenia Nauczycieli Bez Granic, przygotowany przez grupę statutową, przedstawiła Małgorzata Czyżewska. Przed prezentacją samego dokumentu konieczna była dyskusja nad problemami wymagającymi wcześniejszego rozstrzygnięcia: 

1. Cel, w jakim powołuje się Stowarzyszenie. 

2. Potrzeba tworzenia oddziałów regionalnych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest efektem spontanicznego spotkania nauczycieli, którzy chcieli wyjść poza wąski program, a także podnieść status nauczyciela na pograniczu. Centrum Stowarzyszenia mieściłoby się w Sejnach, jednak w środowiskach regionalnych na różnych pograniczach mogłyby powstawać jego samodzielne oddziały. 

3. Problem nazwy - uczestnicy spotkania opowiedzieli się za pierwotna nazwą: Stowarzyszenie Nauczycieli Bez Granic. 

4. cele i sposoby działania, misja stowarzyszenia. Za podstawowe cele uznano: 

- podniesienie statusu nauczyciela na pograniczu 
- przedkładanie oferty dydaktycznej 
- pomoc w dokształacaniu nauczycieli 
- stworzenie forum nauczycielskiego 

Jeśli chodzi o formy działania, byłyby to przede wszystkim: organizowanie stażów, warsztatów, konferencji. 

Oferta dydaktyczna to kreowanie ścieżek pogranicza w wymiarze lokalnym i ogólnym, a także upowszechnianie dokonań Stowarzyszenia w formie publikacji ukazujących się w druku i zamieszczanych w Internecie. 

Proponowany statut jednomyślnie został zatwierdzony, a sprawy organizacyjne zakończone zostały wyborem roboczego zarządu Stowarzyszenia. W skład zarządu weszły: 

- Jolanta Olsztyn z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach 
- Dorota Fiećko i Joanna Mackiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sejnach 
- Elżbieta Pietrewicz z Zespołu Szkół Technicznych w Sejnach 
- Jolanta Maciabnis z Przedszkola Miejskiego w Sejnach 
- Bożena Szroeder z Ośrodka "Pogranicze" 

Na zakończenie Bożena Szroeder przedstawiła wnioski z obrad komisji programowej, która odbywała spotkania robocze latem 2005 roku, a które między innymi obejmowały plany Stowarzyszenia do realizacji w przyszłości.

21 października 2005 - Nauczyciele Bez Granic


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI