24-25 września 2008 - Kultura dialogu – Ars Nova XXI wieku

Podczas konferencji "Dylematy edukacyjne w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo" Krzysztof Czyżewski wystąpił z odczytem "Kultura dialogu – Ars Nova XXI wieku" 


PROGRAM KONFERENCJI 
„DYLEMATY EDUKACYJNE 
W SPOŁECZEŃSTWACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO” 
24-25 września 2008, Warszawa 
 
 
24 września 2008 (środa) 
 
09.00-10.00 - rejestracja uczestników konferencji 
10.00-11.30 - otwarcie konferencji 
 
Wystąpienia otwierające 
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) 
Edukacja międzykulturowa w procesie kreowania nowego paradygmatu współistnienia w wielokulturowym świecie. 
 
Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze) 
Kultura dialogu – Ars Nova XXI wieku. 
 
11.30-12.00 - przerwa kawowa 
12.00-13.30 - obrady plenarne „Teoretyczne problemy edukacji międzykulturowej” 
 
Dr hab. Krystyna Błeszyńska (Uniwersytet Warszawski) 
Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju i integracji zbiorowości wielokulturowych. 
Dr Andrey Lymar (Rosyjski Państwowy Technologiczny Uniwersytet w Moskwie, Rosja) 
Aspekt kulturologiczny procesów integracyjnych w kształceniu. 
Dr Shlomi Doron (Ashkelon Academic College, Izrael) 
Korczak’s Ideas in Anthropological Perspective. 
Dr hab. Marzena Dymek-Maciejewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej) 
Kompetencje wielokulturowe – między dystansem i bliskością. 
 
13.30-15.00 - przerwa obiadowa 
15.00-16.30 - obrady w sekcja 
 
SEKCJA 1: SPOŁECZNO-PRAWNE PODSTAWY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ 
 
Dr Julita Orzelska (Uniwersystet Szczeciński) 
Poczucie samotności człowieka peryferyjnego – nadzieja czy klęska? - w ujęciu Thomasa Mertona. 
 
Dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) 
Prawne aspekty migracji. 
 
Mgr Małgorzata Kozak (Uniwersytet Jagielloński) 
Prawa dzieci mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w polskim systemie edukacji. 
 
Mgr Ewa Horba, mgr Emilia Żyłkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku) 
Zjawisko migracji w wielokulturowym społeczeństwie Holandii. 
 
SEKCJA 2: PRZEZWYCIĘŻANIE STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ 
 
Dr hab. Barbara Weigl ( Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) 
Praktyczne konsekwencje badań nad uprzedzeniami etnicznymi. Edukacja międzykulturowa w /"jednokulturowej"/ Polsce. 
 
Dr Grzegorz Mazurkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) 
Edukacja wielokulturowa elementem rozwoju, czyli o pożytkach wyjścia ze szkoły. 
 
Dr Ilona Nowakowska-Buryła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 
Między stereotypem a rzeczywistością – postrzeganie osób odmiennych kulturowo przez uczniów szkoły podstawowej. 
 
Mgr Ekaterina Lymar (Szkoła nr 587 w Moskwie, Rosja) 
Rozwój umiejętności kreatywnych u nastolatków jako środek przezwyciężenia fobii narodowokulturowych. 
 
Mgr Marta Zientek (Uniwersytet Jagielloński) 
Czy jesteś Nomadem? O czasie, przestrzeni i tożsamości w procesach nauczania i uczenia się ludzi dorosłych. 
 
SEKCJA 3: DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNO-SPOŁECZNE W SPOŁECZEŃSTWACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO 
 
Dr hab. Mariusz Jędrzejko (Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej) 
Aspiracje i dylematy edukacyjne młodzieży z grup mniejszości narodowych w Warszawie. 
Szanse oraz nowe typy naznaczenia i wykluczenia. 
 
Dr Barbara Pasamonik (Akademia Pedagogiki Specjalnej) 
Zderzenie cywilizacji i wojna płci w obrębie francuskich przedmieść. Edukacyjny projekt stowarzyszenia „Ni Putes Ni Soumises”. 
 
Dr Iwona Pugacewicz (Uniwersytet Warszawski) 
Jak to robią Francuzi? O edukacji wielokulturowej na poziomie gimnazjum i liceum na wybranych przykładach szkół paryskich. 
 
Mgr Anna Musiał-Gąsiorowska (Uniwersystet Szczeciński) 
Muzeum jako przestrzeń edukacji wielokulturowej. 
 
Dr Krystyna Najder-Stefaniak (Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego) 
Spotkanie i dialog w pedagogice twórczości. 
 
16.30-16.45 - przerwa kawowa 
16.45-18.15 - panel dyskusyjny „Przedstawiciele mniejszości kulturowych o polskim systemie edukacji” 
20.00 – uroczysta kolacja 
 
 
25 września 2008 (czwartek) 
 
08.30-09.00 - rejestracja uczestników konferencji 
09.00-11.00 - obrady plenarne „Założenia edukacji międzykulturowej w praktyce szkolnej i poza szkolnej” 
 
Prof. Fred Bonner ( Texas A&M University, USA) 
Funkcjonowanie uczniów z grup mniejszościowych w amerykańskiej szkole. 
 
Prof. Rosemary Sales, dr Alessio D’Angelo, dr Magda Lopez Rodgriguez, dr Louise 
Ryan (School of Health and Social Sciences, Middlesex University, Wielka Brytania) 
Polish Pupils in London Schools: opportunities and challenges. 
 
Prof. dr hab. Hanna Malewska-Peyre (Francja) 
Nauczyciel wobec uczniów zróżnicowanych kulturowo. 
 
Prof. Shlomo Back (Kaye Academic Collage of Education, Izrael) 
Tożsamość moralna nauczycieli. 
 
11.00-11.30 - przerwa kawowa 
11.30-13.00 - obrady w sekcjach 
 
SEKCJA 4: EDUKACJA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, ETNICZNYCH I RELIGIJNYCH 
 
Dr hab. Bogusław Milerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej) 
Nauczanie religii w szkole w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo. 
 
Mgr Katarzyna Gromadzka, mgr Joanna Sacharczuk (Uniwersytet w Białymstoku) 
W kręgu wielokulturowości – wyzwania i potrzeby edukacyjne dzieci. 
 
Mgr Iga Kazimierczyk (Centrum Edukacji Obywatelskiej/Uniwersytet Warszawski) 
Potrzeby edukacyjne mniejszości żydowskiej w Polsce. 
 
Mgr Dorota Jaworska-Matys (Uniwersytet Gdański) 
Społeczność polskich szkół na Litwie – edukacja w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. 
 
Mgr Katarzyna Potoniec (Uniwersytet w Białymstoku) 
Świat dzieci uchodźców. 
 
Mgr Ireneusz Lukas (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) 
Edukacja międzykulturowa poprzez nauczanie religii. Doświadczenia niemieckie. 
 
SEKCJA 5: PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ 
 
Dr Plyska Yuriy (Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego) 
Uczestnictwo w kulturze nauczyciela jako podstawa jego pracy w społeczeństwie wielokulturowym. 
 
Dr Grażyna Olszewska–Baka (Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku) 
Integracja i mobilność edukacyjna w europejskich standardach kształcenia pedagogicznego. 
 
Dr Ewa Dąbrowa, mgr Urszula Markowska-Manista, mgr Anna Łagocka (Akademia Pedagogiki Specjalnej) 
Nauczyciele o edukacji międzykulturowej. 
 
Dr Małgorzata Rosalska (Uniwersytet Adama Mickiewicza) 
Edukacja wielokulturowa w kształceniu akademickim. 
 
SEKCJA 6: DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNO-SPOŁECZNE W SPOŁECZEŃSTWACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO 
 
Dr Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
Wybrane metody nauczania preferowane w edukacji międzykulturowej. 
 
Dr Małgorzata Falkiewicz-Szult (Uniwersytet Szczeciński) 
Wprowadzenie w wielokulturowość poprzez przyswajanie języków obcych przez dzieci w wieku przedszkolnym. 
 
Mgr Ewa Noemi Orłowska (Trener Nonviolent Communication) 
Czego uczyć Jasia, by Jan umiał się porozumiewać - prezentacja wykorzystania Nonviolent Communication w niemieckim projekcie dla przedszkoli Giraffentraum (www.giraffentraum.de) jako przykład dobrej praktyki edukacyjnej w społeczeństwie wielokulturowym. 
 
Dr Elżbieta Chromiec (Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych) 
Edukacja nieformalna na rzecz dialogu międzykulturowego – z doświadczeń polskich organizacji non-profit. 
 
Dr Magdalena Kuleta-Hulboj (Uniwersytet Warszawski) 
Międzynarodowa wymiana młodzieży w perspektywie edukacji międzykulturowej (na przykładzie wymiany polsko-izraelskiej). 
 
Mgr Anna Młynarczuk (Uniwersytet w Białymstoku) 
Możliwości wspierania uchodźców na przykładzie pracy wolontaryjnej studentów Uniwersytetu w Białymstoku. 
 
13.00-14.30 - przerwa obiadowa 
14.30-16.30 - panel dyskusyjny „Potrzeby edukacyjne dzieci wietnamskich” 
16.30-16.45 - przerwa kawowa 
16.45-17.45 - zamknięcie konferencji 
 
 
Miejsce konferencji: 
Akademia Pedagogiki Specjalnej 
ul. Szczęśliwicka 40, gmach C 
Warszawa

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI