2-3 lipca 2009 - Unia Lubelska - Unia Europejska

Udział Krzysztofa Czyżewskiego w konferencji "Unia Lubelska - Unia Europejska" organizowanej w 440 rocznicę Unii Lubelskiej


Unia Lubelska - Unia Europejska
W dniach 2-3 lipca br. w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Unia Lubelska - Unia Europejska, zorganizowana z okazji 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, pod honorowym patronatem Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program:

2 lipca
Sala Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku

10.00 - 11.00 INAUGURACJA KONFERENCJI
Przewodniczy: Iwona HOFMAN (Lublin)

Przywitanie uczestników konferencji
Wystąpienie gości oficjalnych:
Krzysztof GRABCZUK, Marszałek Województwa Lubelskiego
Adam WASILEWSKI, Prezydent Miasta Lublin
Genowefa TOKARSKA, Wojewoda Lubelski
Prof. dr hab. Andrzej DĄBROWSKI, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Ks. Prof. dr hab. Stanisław WILK, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Abp prof. dr hab. Józef ŻYCIŃSKI, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL
Abp ABEL, Prawosławny biskup lubelski i chełmski
Zygmunt NASALSKI, Dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku

Odczytanie listów oficjalnych i gratulacyjnych

Wykład inauguracyjny
Jerzy KŁOCZOWSKI (IEŚW, Lublin), Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

11.00 - 13.00 Sesja: DOŚWIADCZENIE HISTORII A WSPÓŁCZESNA POLITYKA
Przewodniczy: Iwona HOFMAN (Lublin)

Danuta HÜBNER (Bruksela)
Leopold UNGER (Bruksela)
Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA (Bruksela)
Bogumiła BERDYCHOWSKA (Warszawa)
Zygmunt BERDYCHOWSKI (Warszawa)
Krzysztof CZYŻEWSKI (Sejny)
Dyskusja

13.00 - 15.00 Przerwa

15.00 - 18.00 EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA (WIELU) NARODÓW
Przewodniczy: Henryk SAMSONOWICZ (Warszawa)

Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL (Warszawa), Natalia JAKOWENKO (Kyiv), Ziemie ruskie w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Janusz MAŁŁEK (Toruń), Ziemie pruskie w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Charakterystyka prawno-ustrojowa, geograficzna, społeczna i etniczna

16.30 - 16.45 Przerwa

Ryszard SZCZYGIEŁ (Lublin), Specyfika funkcjonowania samorządu miejskiego na ziemiach rusko-litewskich Rzeczypospolitej
Henryk GMITEREK (Lublin), Kompromis polsko-litewski na Sejmie Lubelskim a problem granicy Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego

17.15 - 17.30 Przerwa

17.30 - 19.00 RZECZPOSPOLITA WIELU NARODÓW I WIELKIE KSIĘSTWO MOSKIEWSKIE - DWIE PROPOZYCJE ROZWOJU PAŃSTWOWOŚCI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Przewodniczy: Jerzy WYROZUMSKI (Kraków)

Hubert ŁASZKIEWICZ (Lublin), Wielkie Księstwo Moskiewskie/Rosja - charakterystyka ustrojowa i miejsce w Europie
Andrzej GIL (Lublin), Rzeczpospolita Wielu Narodów - między demokracją szlachecką a oligarchią
Krzysztof CZYŻEWSKI (Sejny), Prezentacja Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ku europejskim tradycjom wspólnotowości

Dyskusja

3 lipca

10.00 - 13.00 UNIA LUBELSKA 1569 ROKU I ZAWARTY W NIEJ KOMPROMIS W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ
Sala konferencyjna Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5
Przewodniczy: Henryk GMITEREK (Lublin)

Tomasz KEMPA (Toruń), Rusini wobec unii lubelskiej. Czy ruscy możni i szlachta chcieli ściślejszego połączenia z Polską w 1569 roku?
Marek FERENC (Kraków), Mikołaj Radziwiłł a Unia Lubelska
Agnieszka JANUSZEK-SIERADZKA (Lublin), Król Zygmunt August wobec idei unii polsko-litewskiej w świetle listów(1548-1569)
Tomasz STRYJEK (Warszawa), W cieniu Unii Lubelskiej. Współczesna ukraińska historiografia społeczna XVI-XVII wieku

Dyskusja

12.00 - 12.15 Przerwa

Marceli KOSMAN (Poznań), Zaczęło się w Lublinie... Droga do Unii
Marian CHACHAJ (Lublin), Świadomość państwowa i etniczna studentów litewskich w obcych krajach w XVI i XVII w.
Jerzy TERNES (Lublin), Zasada alternaty Korony i Litwy w praktyce parlamentarnej Rzeczypospolitej po Unii Lubelskiej

Dyskusja

10.00 - 13.00 WSCHODNI WYMIAR POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
Sala konferencyjna Wydziału Politologii UMCS, Pl. Litewski 3
Przewodniczy: Grzegorz JANUSZ (Lublin)

Stanisław MICHAŁOWSKI (Lublin), Unia Lubelska jako wzorzec stosunków międzynarodowych w polskiej myśli politycznej
Waldemar PARUCH (Lublin), Depozytariusze tradycji jagiellońskiej. Inspiracje staropolskie w piłsudczykowskiej myśli politycznej o środowisku międzynarodowym
Grzegorz JANUSZ (Lublin), Problem tolerancji narodowościowej w Rzeczypospolitej Polskiej
Edward OLSZEWSKI (Lublin), Wybory do Europejskiego Parlamentu w 2009 roku
Andrzej DUMAŁA (Lublin), Europejska polityka sąsiedzka: partnerstwo czy peryferyzacja?
Maria MARCZEWSKA-RYTKO (Lublin), Referenda akcesyjne w Europie Środkowej

13.00 - 15.00 Przerwa

15.00 - 17.30 TRADYCJE I PERSPEKTYWY UNIJNE W XIX i XX WIEKU
Sala konferencyjna Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5
Przewodniczy: Mirosław FILIPOWICZ (Lublin)

Wiesław ŚLADKOWSKI (Lublin), Z Orłem, Pogonią i Archaniołem Michałem - idee unijne i federacyjne w dobie powstania styczniowego
Eugeniusz NIEBELSKI (Lublin), Rok 1869 - obchody trzechsetnej rocznicy Unii lubelskiej
Włodzimierz OSADCZY (Lublin), Galicyjski mit unii polsko-litewsko-ruskiej
Marcin GAPSKI (Lublin), Unia Lubelska w przedstawieniach symbolicznych (XVIII - XX w.)

16.00 - 16.15 Przerwa

Dariusz TARASIUK (Lublin), Autonomia, federacja, niepodległość - koncepcje państwowotwórcze ruchu białoruskiego na początku XX wieku
Jarosław NIEŚCIORUK (Lublin), 22 stycznia 1991 roku w Kijowie. Przez unię do niepodległości Ukrainy
Rafał WNUK (Lublin), Polacy - Ukraińcy - Białorusini - Litwini. Próby nawiązania współpracy w podziemiu w latach 1939-1941

17.30 - 18.00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Organizatorzy konferencji:
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Instytut Historii KUL
Instytut Historii UMCS
Wydział Politologii UMCS
Muzeum Historii Polski
Muzeum Lubelskie na Zamku

Komitet Honorowy:
Krzysztof GRABCZUK, Marszałek Województwa Lubelskiego
Adam WASILEWSKI, Prezydent Miasta Lublin
Genowefa TOKARSKA, Wojewoda Lubelski
Prof. dr hab. Andrzej DĄBROWSKI, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Ks. Prof. dr hab. Stanisław WILK, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Prof. dr hab. Jerzy KŁOCZOWSKI, Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Prof. dr hab. Artur KOROBOWICZ, Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Abp prof. dr hab. Józef ŻYCIŃSKI, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL
Abp ABEL, Prawosławny biskup lubelski i chełmski
Ks. Dr mitrat Stefan BATRUCH, Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Lublinie

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Iwona HOFMAN, prof. UMCS, Wydział Politologii UMCS
Dr hab. Anna SOCHACKA, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Historii UMCS
Dr hab. Mirosław FILIPOWICZ, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Historii KUL
Dr hab. Andrzej GIL, Zastępca Dyrektora IEŚW
Grzegorz GŁUCH, Zastępca Dyrektora IEŚW
Iwona Ewa HAPONIUK, Urząd Miasta Lublin

Biuro konferencji:
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Niecała 5
20-080 Lublin
tel. +48 81/ 532 29 07, 743 68 62
fax +48 81/ 534 72 32
e-mail: iesw@iesw.lublin.pl
www.iesw.lubllin.pl/unia

Sponsorzy konferencji:
Muzeum Historii Polski
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI