7-9 grudnia 2006 - Aktualność przesłania paryskiej 'Kultury' w dzisiejszej Europie

Krzysztof Czyżewski uczestniczył w konferencji "Aktualność przesłania paryskiej 'Kultury' w dzisiejszej Europie" (Lublin).


Międzynarodowa Konferencja w ramach obchodów Roku Jerzego Giedroycia 
 
Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie 
Lublin, 7-9 grudnia 2006 
 
POD PATRONATEM 
Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Koïchiro Matsuury Dyrektora Generalnego UNESCO 
Kazimierza M. Ujazdowskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Anny Fotygi Minister Spraw Zagranicznych 
oraz 
Henryka Giedroycia 
 
miejsce obrad 
Hotel Mercure Unia 
Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin 
 
 
7 grudnia 2006, czwartek 
 
Otwarcie konferencji 
9 - 9.30 - Jerzy Kłoczowski, Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 
Wystąpienia i listy Patronów oraz Gości Honorowych 
 
9.30 - 11.00 - „Kultura” w zimnowojennej Europie (przed 1989 rokiem) 
Prowadzenie: Andrzej Friszke 
Bohdan Osadczuk, Józef Piłsudski i Jerzy Giedroyc – dwaj wizjonerzy 
Krzysztof Pomian, Europejskie wizje „Kultury” 
Piotr Wandycz/Rafał Habielski, Mieroszewski a Niemcy. Nowe spojrzenie 
Sławomir Łukasiewicz, Problemy ze Wschodnią i Środkową Europą: od federalizmów do ULB 
 
Przerwa na kawę 
 
11.30 - 14.00 - Kraje „obozu” wobec sąsiadów 
Prowadzenie: Stefan Wilkanowicz, Henryk Wujec 
Bogdan Borusewicz, „Solidarność” 
Janusz Krupski, Wydawcy krajowi 
Bohdan Cywiński, Kościół 
Jan Malicki, W „Obozie” 
Małgorzata Ptasińska, Przenikanie „Kultury” – na przykładzie krajowców 
Krzysztof Czyżewski, Inspiracje „Kultury” 
Natalia Gorbaniewska, Dusza rosyjska 
Basil Kerski, Niemcy i „Kultura” 
 
Dyskusja 
 
Obiad 
 
15.00-16.30 - Panel 
Świadkowie o przesłaniu „Kultury” 
Prowadzenie: Iwona Hofman 
Jerzy Pomianowski 
Bohdan Osadczuk 
Adam Michnik 
Leopold Unger 
 
Przerwa na kawę 
 
17.00-19.00 - Współczesne odczytania „Kultury” 
Prowadzenie: Andrzej Mencwel 
Paweł Ziętara, „Kultura” na tle emigracji 
Marian S. Wolański, Problematyka niemiecka 
Grzegorz Motyka, Problematyka ukraińska 
Rudolf Vévoda, Recepcja Giedroycia w Czechosłowacji 
Liubou Uladykouskaja, Jerzy Giedroyc and the Belarussian National Culture 
Marek Kornat, Giedroyc wobec Okrągłego Stołu 
Janusz Korek, O myśleniu politycznym „Kultury” 
 
Dyskusja 
 
19.00 - Kolacja 
 
20.30 - Wieczór specjalny 
Prowadzenie: Jerzy Kłoczowski 
Michał Giedroyc 
Ród Giedroyciów i tradycje I Rzeczypospolitej 
(Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5) 
 
 
8 grudnia 2006, piątek 
 
Przełom 1989/2004 
Prowadzenie: Adam Daniel Rotfeld 
Françoise Thom, Américains et Européens devant la crise du bloc communiste 
Timothy Snyder, Wielonarodowa Rzeczpospolita i korzenie polskiej polityki wschodniej lat 90. XX wieku 
Sebastian Gerhardt, „Kultura” i polska polityka wschodnia lat 90. XX wieku 
 
Przerwa na kawę 
 
11.30-13.30 - Panel 
Główne problemy polskiej polityki zagranicznej lat 90. XX wieku 
Prowadzenie: Zdzisław Najder 
Tadeusz Mazowiecki 
Krzysztof Skubiszewski 
Andrzej Olechowski 
Władysław Bartoszewski 
Bronisław Geremek 
Adam Daniel Rotfeld 
 
Dyskusja 
 
13.30 - Obiad 
 
14.30 - 16.00 - Pojednanie i normalizacja w opinii sąsiadów Polski 
Prowadzenie: ks. Mirosław Kalinowski 
Stanisław Szuszkiewicz, Nowa Białoruś 
Kai-Olaf Lang, Nowe Niemcy 
Jarosław Isajewycz, Nowa Ukraina 
Nowa Litwa 
 
Przerwa na kawę 
 
16.30-18.00 - Panel 
Próba oceny polskiej polityki zagranicznej przed wstąpieniem do Unii Europejskiej 
Prowadzenie: Adolf Juzwenko 
Bogumiła Berdychowska 
Jacek Cichocki 
Andrzej Sakson 
Klaus Ziemer 
Mykoła Riabczuk 
Marek Cichocki 
 
Dyskusja 
 
18.30 - Uroczysta kolacja 
(Hotel Mercure Unia, Al. Racławickie 12) 
 
 
9 grudnia 2006, sobota 
 
Panel 
10.00-12.00 - Przyszłość Europy Środkowej i Wschodniej 
Prowadzenie: Andrzej Ananicz 
René Rémond 
Nadieżda Arbatowa 
Jurij Ruban 
 
Dyskusja 
 
12.00 - Obiad 
 
13.00-16.00 - Wokół wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej 
Prowadzenie: Marek Pietraś 
Kazimierz P. Zaleski, Źródła energii a sytuacja międzynarodowa Europy 
Adam Eberhardt, Europejska Polityka Sąsiedztwa jako instrument polityki wschodniej Unii Europejskiej 
Marek Menkiszak, Europejska Polityka Sąsiedztwa w optyce rosyjskiej 
Grzegorz Gromadzki, Europejski wybór Ukrainy – marzenia i rzeczywistość 
Luboš Vesely, Białoruś – polityczny skansen czy bomba z opóźnionym zapłonem? 
Stefan Wilkanowicz, Jakich Europejczyków potrzebuje Europa? 
 
Przerwa na kawę 
 
16.30 - Debata generalna 
Aktualność przesłania „Kultury” 
 
17.30 - Zakończenie konferencji 
Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Jerzy Kłoczowski, Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 
 
Imprezy towarzyszące 
 
Wystawa Przeciwko kilku myślom... co nie nowe! Procesy krajowców za kontakty z paryską „Kulturą” przygotowana przez IPN 
(Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, ul. Szewska 2) 
 
Wystawa O lubelskich „Spotkaniach” i „Kulturze” 
przygotowana przez Andrzeja Paluchowskiego i Bibliotekę Uniwersytecką KUL 
(Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5) 
 
Wystawa książek przygotowana przez IEŚW i IPN 
(Hotel Mercure Unia, Al. Racławickie 12) 
 
6 grudnia, godz. 17.30 - Wykład otwarty połączony z prezentacją książki Adama D. Rotfelda, Polska w niepewnym świecie przygotowane przez: PISM, IEŚW, UMCS, EKPiUU 
(Aula im. I. Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3) 
 
10 grudnia, godz. 10.00 - Promocja książki 
Timothy’ego Snydera, Rekonstrukcja Narodów: Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 
przygotowana przez IEŚW i Wydawnictwo „Pogranicze” w Sejnach 
(Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5) 
 
 
Informacje 
Komitet Organizacyjny 
Prof. Jerzy Kłoczowski – Przewodniczący Komitetu 
prof. Tadeusz Baszyński, prof. Hanna Dylągowa, 
prof. Henryk Gapski, Grzegorz Głuch, prof. Iwona Hofman, 
prof. Jan Lewandowski, dr Hubert Łaszkiewicz, 
prof. Michał Łesiów, prof. Marek Pietraś, dr Zbigniew Piłat, 
prof. Jan Rayss, dr Rafał Wnuk 
 
Kontakt 
Biuro konferencji 
e-mail: konf-giedroyc@iesw.lublin.pl 
tel. (+48 81) 532 29 07 
Koordynator Naukowy 
dr Sławomir Łukasiewicz 
e-mail: slawomir.lukasiewicz@iesw.lublin.pl 
Koordynator Organizacyjny i Rzecznik Prasowy 
Łukasz Jasina 
e-mail: lukasz.jasina@iesw.lublin.pl 
tel. +48 607 34 41 95 
 
Obrady będą odbywać się w języku polskim i angielskim 
 
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 
ul. Niecała 5 
20-080 Lublin 
tel. (+48 81) 532 29 07 
faks (+48 81) 534 72 32 
e-mail: instesw@platon.man.lublin.pl 
 

7-9 grudnia 2006 - Aktualność przesłania paryskiej 'Kultury' w dzisiejszej Europie


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

 

 

 

Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

Krzysztof Czyżewski z tytułem "Honorowy Ambasador Wschodu"

„Największa. Pandemia hiszpanki u progu niepodległej Polski"
spotkanie z Łukaszem Mieszkowskim

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI