„Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu pn. „Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy” - 31 października - 6 listopada 2013

Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu p.t. „Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy” realizowanym przez Fundację Pogranicze  w ramach programu współpracy transgranicznej pomiędzy Litwą, Polską a Rosją finansowanego ze środków Unii Europejskiej (...)


 

 1. Zamawiający.

Fundacja Pogranicze 16-500 Sejny Krasnogruda 14

Telefon/Faks +48 87 565 03 69

www.pogranicze.sejny.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu p.t. „Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy”  realizowanym przez Fundację Pogranicze  w ramach programu współpracy transgranicznej pomiędzy Litwą, Polską a Rosją finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 2. Zakwaterowanie i wyżywienie dotyczy 50 osób.

 1. Zakwaterowanie w okresie od 31 października 2013r. (od kolacji) do dnia 6 listopada 2013r. (po śniadaniu).

 2. Zakwaterowanie wszystkich osób w jednym hotelu, w następujących pokojach: dwa pokoje jednoosobowe, siedem pokojów dwuosobowych, dwa pokoje trzyosobowe, siedem pokojów czteroosobowych.

 3. Hotel musi posiadać salę konferencyjną do prowadzenia zajęć z grupami osób.

 4. W dniu 2 listopada 2013r. transport autokarowy na cały dzień dla 50 osób.

 1. Wyżywienie w dniach 1 – 5 listopada – trzy posiłki dziennie, w dniu 31 października kolacja a w dniu 6 listopada śniadanie. Hotel musi być położony jak najbliżej Muzeum Regionalnego w Kiejdanach (adres muzeum: Didžioji st 19, Kėdainiai, LT-57255).

Wspólny Słownik Zamówień: CPV -55270000-3

 

Dokładna ilość posiłków potrzebna na każdy dzień umawiana będzie codziennie ustnie lub telefonicznie przez Zamawiającego. Ogólna ilość zamówienia może się zmienić, w zależności od ilości uczestników każdego dnia.

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od 31.10.2013r. -06.11.2013r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907),.

 2. Wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie wynikające z art. 44 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy – załącznik nr 2.

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3.

 

 1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 38).

 2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

 4. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Ksenija Konopek – koordynator projektu, tel. (87) 565 03 69, e-mail: ksenija@pogranicze.sejny.pl  UWAGA: Więcej szczegółów zamówienia w  załącznikach do pobrania poniżej

Pobierz / Download


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

 

 

 

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI