Atlantyda Pogranicza

  Atlantyda Pogranicza. Transgraniczny Szlak Kulturowy. 

Jest to efekt działań współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami z Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Ma na celu stworzenie wspólnego szlaku kulturowego, od Sejn i Krasnogrudy przez Kėdainiai i Czystie Prudy, do Kaliningradu,  wraz z oznaczeniem miejsc i obiektów, ważnych kulturowo, opracowanie przewodnika po polsku, litewsku, rosyjsku i angielsku oraz przygotowanie na bazie tego materiału wystawy„Atlantyda Pogranicza”.

W projekcie wzięła udział młodzież (16 – 18 lat, po 10 osób z każdego uczestniczącego kraju) która jest zaangażowana w wyznaczanie szlaku, opracowywanie i tworzenie materiałów do publikacji i wystawy, warsztaty artystyczne.

Praca z młodzieżą odbywała się w formie różnorodnych warsztatów edukacyjno-artystycznych (warsztat dziedzictwa kulturowego, warsztat fotograficzny, warsztat ceramiczny, warsztat słowa, warsztat poezji, warsztat archeologiczny, warsztat przyrody, warsztat teatralny, warsztat muzyczny, warsztat księgi), mających miejsce w każdym z trzech krajów (Sejny, Kėdainiai, Kaliningrad).

Celem warsztatów było poznawanie wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu, jak również jego krajobrazu. Warsztaty prowadziły do stworzenia podręcznika-przewodnika po szlaku kulturowym w trzech językach i wystawy multimedialnej. 

 

Pobierz / Download 

Folder Atlantyda Pogranicza (8124.8 kB)

Strona Atlantydy Pogranicza

 


ATLANTYDA POGRANICZA - transgraniczny szlak kulturowy Zapraszamy młodzież z Sejn, Suwałk i Augustowa do udziału w projekcie Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy , który będzie organizowany w Polsce, Litwie i Obwodzie Kaliningradzkim.
16-17 kwietnia 2013 - Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szklak kulturowy - Szkolenie 16-17 kwietnia 2013 roku  Ksenija Konopek  wzięła udział w szkoleniu dotyczącym sprawozdawczości w projekcie  Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szklak kulturowy , realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja . Szkolenie jest organizowane i prowadzone przez Filię Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym.
6-7 marca 2013 - spotkanie robocze projektu Atlantyda Pogranicza W ramach projektu Atlantyda Pogranicza , w dniach 6-7 marca, odbyło się pierwsze robocze spotkanie partnerów projektu. Podczas spotkania został ustalony  harmonogram projektu, a planowane działania i sposób naboru uczestników w trzech krajach szczegółowo rozplanowane. W spotkaniu udział wzięli: Rimantas Zirgulis (Muzeum Regionalne w Kedainach), Boris Bartfield, Igor Belov, (Kaliningradzki Związek Pisarzy), Krzysztof Czyżewski, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Ksenija Konopek, Fundacja i...
21 kwietnia 2013 - Atlantyda Pogranicza - zajęcia w Krasnogrudzie W niedzielę, 21 kwietnia, w Dworze w Krasnogrudzie, odbyły się pierwsze zajęcia polskiej grupy uczestników projektu „Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy” . Osiemnastoosobowa grupa uczestników  to gimnazjaliści i licealiści z Augustowa, Sejn i Suwałk oraz  nauczyciele prowadzący zajęcia.
Działania projektu „Atlantyda Pogranicza” w Muzeum w Kiejdanach Dwuletni projekt współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami z Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki) p.t. Atlantyda Pogranicza, ma na celu stworzenie wspólnego szlaku kulturowego, od Sejn i Krasnogrudy przez Kėdainiai i Czystie Prudy, do Kaliningradu. wraz z oznaczeniem miejsc i obiektów, ważnych kulturowo, opracowania przewodnika po polsku, litewsku, rosyjsku i angielsku oraz przygotowaną na bazie tego materiału wystawę „Atlantyda Pogranicza”.   Więcej o...
Atlantyda Pogranicza - Prowadzący warsztaty W dniach 1-12 lipca 2013 roku, w ramach projektu Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy , w MCD w Krasnogrudzie, toczyć się będzie praca z młodzieżą z trzech krajów, Litwy, Polski i Rosji. Praca odbywać się będzie w formie różnorodnych warsztatów edukacyjno-artystycznych (warsztat fotograficzny, warsztat ceramiczny, warsztat słowa, warsztat poezji, warsztat graficzny, warsztat krajoznawczy, warsztat teatralny, warsztat śpiewu, warsztat kamienia). Celem  warsztatów jest...
1 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 1 Rozpoczęły się warsztaty w ramach projektu "Atlantyda Pogranicza. Transgraniczny szlak kulturowy". Przez kolejne dni młodzież z Litwy, Polski i Kaliningradu będzie uczestniczyć w spotkaniach z artystami i twórcami, którzy  przygotują ich do pracy nad kreśleniem szlaku kulturowego pomiędzy trzema krajami. 
2 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 2 Dzień drugi spotkania był pierwszym dniem warsztatowym dla młodzieży. Wiesław Szumiński poprowadził spotkanie na temat projektowania i wykonania obiektów rzeźbiarskich - "skrytek geocachingowych", w których umieszczone zostaną informacje dotyczące ważnych punktów transgranicznego szlaku kulturowego a które rozmieszczone będą w przestrzeni objętej projektem "Atlantyda Pogranicza".
3 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 3 Trzeci dzień warsztatów rozpoczął się wyprawą jednej z grup do położonej w dolinie Czarnej Hańczy   miejscowości Turtul i Suwalskiego Parku Krajobrazowego.   Przewodnikiem wyprawy był Piotr Malczewski. 
4 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 4 Czwarty dzień Atlantydy to również praca warsztatowa w grupach.  Tego dnia Mirosława Korbańska  zdejmowała z młodzieżą  formy z głazów narzutowych . Utworzono z nich pozytywy, które maja służyć jako elementy papierowych lamp. Przygotowano również trójnogi, które będą podstawą lampy.
5 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 5 Piąty dzień warsztatów rozpoczęto spotkaniem z Bożeną Szroeder. Wszystkie grupy uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, zabawach teatralnych z użyciem rekwizytu -liny. Pojęcia: wyspa, archipelag, osobność, inność, granica, spotkanie. Budowanie etiud na temat: emigranci, ślepcy, żebracy, szaleńcy. Zajęcia na temat przekraczania granic w sobie. 
6 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 6 Podczas szóstego dnia Atlantydy Pogranicza w Kranogrudzie kontynuowana była praca w pracowniach śpiewu i grafiki. Bożena Szroeder poprowadziła warsztat teatralny na temat pojęcia zadomowienia, domu i wyjścia z domu. Nowym elementem warsztatów były zajęcia fotograficzne prowadzone przez Marka Skorupskiego.
7 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 7 Siódmy dzień Atlantydy Pogranicza rozpoczął się warsztatami poezji z Krzysztofem Czyżewskim oraz kontynuacją warsztatów fotograficznych z Markiem Skorupskim. Pracownia fotograficzna odbyła wyprawę warsztatową do dworu rodziny Borewiczów w Klejwach. Prace trwały także w pracowni plastycznej pod kierunkiem Wiesława Szumińskiego. Wieczorem odbyło się spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim.  
8 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 8 Ósmy dzień warsztatów upłynął na pracy pod kierunkiem Marka Skorupskiego, Wiesława Szumińskiego oraz Mirki Korbańskiej. Jednak dzień rozpoczęło spotkanie z Małgorzatą Czyżewską, która przedstawiła pracę projektów Trakt Krasnogrudzki i Klasa Dziedzictwa oraz spektakl "Dolina Issy wg Czesława Miłosza", który wystawiany był w parku krasnogrudzkim. 
9 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 9 Dzień dziewiąty warsztatów rozpoczął się kolejną wyprawą z Piotrem Malczewskim i rozmieszczeniem skrzynek do geocachingu. W tym samym czasie grupy kontynuowały pracę fotograficzną i plastyczną. W ramach przygotowania do prezentacji, która ma odbyć się 11 lipca odbyło się wspólne spotkanie wszystkich grup.
10 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 10 Ostatnia już wyprawa z Piotrem Malczewskim ruszyła wcześnie rano i zabrała uczestników do Stańczyk i okolic gdzie umieścili kolejne geocache. Młodzież przed południem przygotowywała finałową prezentację, a po południu miała okazję zobaczyć miasta Suwałki i Augustów.
11 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 11 W czwartek odbyła się prezentacja efektów pracy uczestników Atlantydy Pogranicza. Zaprezentowali oni swoje prace plastyczne, fotograficzne i tkackie. Zabrzmiały także pieśni, których młodzi ludzie nauczyli się w trakcie warsztatów śpiewu.
12 lipca 2013 - Atlantyda Pogranicza - Dzień 12 Ostatni dzień Atlantydy upłynął na ostatnim wspólnym posiłku, śpiewie i pożeganiu. Już trwają przygotowania do kolejnego spotkania w Kiejdanach.
2 października 2013 - „Atlantyda Pogranicza” w Kiejdanach W trakcie podróży, w której brały udział Małgorzata Czyżewska, Bożena Szroeder i Ksenija Konopek, odbyły się rozmowy organizacyjne, prace nad konstruowaniem programu oraz spotkania z instruktorami i artystami, (m.in. Rimantasem Žirgulisem, Audronė Pečiulytė - koordynatorami, Algirdasem Juknevičiusem - archeologiem Muzeum Regionu Kiejdańskiego, Reginą Lukminiene - instruktorką tańca i pieśni tradycyjnej) którzy prowadzić będą warsztaty w Kiejdanach na Litwie, w ramach programu „Atlantyda...
13 października 2013 - Atlantyda Pogranicza - Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim W niedzielę 13 października w Domu Pogranicza w Sejnach, odbyło się spotkanie polskiej grupy uczestników projektu Atlantyda Pogranicza . Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim toczyła się wokół pojęć małej ojczyzny, wykorzenienia, zakorzenienia, wygnania, podróży. Jako podstawa do rozmów posłużyły nam dwa teksty Miłosza: LA COMBE  i NOTY O WYGNANIU.  
31 października - 6 listopada 2013 - Atlantyda Pogranicza: warsztaty w Kiejdanach W dniach 31.10 - 6.11. 2013 odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy - tym razem uczestnicy projektu pracowali w Kiejdanach na Litwie.
ATLANTYDA POGRANICZA W Kaliningradzie 2-9.11  W Kaliningradzie odbywa się ostatnie spotkanie uczestników międzynarodowego projektu Atlantyda Pograniczanie 
Atlantyda Pogranicza - spotkanie z nauczycielami W miniony weekend (13.03-15.03.2015) w ramach projektu Atlantyda Pogranicza, którego koordynatorką jest Ksenija Konopek, gościliśmy nauczycieli z Litwy, Białorusi, Obwodu Kaliningradzkiego oraz Polski.
Atlantyda Pogranicza - spotkanie z nauczycielami w Kaliningradzie Kolejne spotkanie nauczycieli w ramach programu "Atlantyda Pogranicza" miało miejsce w Kaliningradzie w dniach 20-21 marca.  Nasza wizyta rozpoczęła się w miejscowości Bolshoe Isakovo, nieopodal Kaliningradu. 
Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy. Spotkanie nauczycieli w Kiejdanach W dniach 10 i 11 kwietnia w Kiejdanach , odbyło się trzecie spotkanie nauczycieli organizowane przez partnera litewskiego, Muzeum Regionalne w Kiejdanach
Atlantyda Pogranicza. Transgraniczny Szlak Kulturowy.  Prezentacja - 16 czerwca, godz. 12.00, Biała Synagoga.
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI