Bibliografia. Wycinki prasowe - Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 Bibliografia wycinków prasowych dotyczących Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.


 

 1. Opisanie Wszelkich Budowli mieszkalnych, gospodarskich i propinacyjnych do Dóbr Krasnohruda należących [dokument]

 2. Hymn o perle, 1982 r. [brak źródła]

 3. Podziewski Jan, Krasnogruda [fotografia]

 4. Międzynarodowe Centrum Dialogu Zespół Dworski w Krasnogrudzie. Opis konserwatorski, marzec 2004 r.

 5. Fałtynowicz Zbigniew, Krasnogruda, Fragment szkicu, który został zamieszczony pod tym samym tytułem w publikacji: Czesław Miłosz, Suwałki, 1991 r.

 6. Miłosz by się cieszył, [artykuł z internetu: Gazeta Współczesna], 5.07.2005 r.

 7. Krasnogruda, http://www.suwałki.pttk.pl/slowniczek.html,

 8. Jezioro Hołny [mapa]

 9. Krasnogruda [brak źródła]

 10. Szlak litewskich wsi [brak źródła]

 11. Czekając na własność, 2.12.2002 r. [brak źródła]

 12. Ponad granicami, Z Krzysztofem Czyżewskim, prezesem Fundacji „Pogranicze”, rozmawia Czesław Karkowski [brak źródła]

 13. Notatki na marginesie opowieści Krzysztofa Czyżewskiego, Notatka ze spotkania Krzysztofa Czyżewskiego ze studentami Uniwersytetu Poznańskiego, 17.05.2005 r.

 14. Fałtynowicz Zbigniew, Krasnogruda/Dwór w Krasnogrudzie. Andrzeja Miłosza opowieść, „Jaćwież”, nr 14, http://www.pogranicze.sejny.pl/archiwum/krasnogruda/dwor/jacwiez1.htm,

 15. Czyżewski Krzysztof, Linia powrotu, http://tygodnik.onet.pl/0,1181165,druk.html, 30.08.2004r.

 16. Brysacz Piotr, Wakacje ze skarbem, „Kurier Poranny”, 27.08.2004r.

 17. Fałtynowicz Zbigniew, Andrzeja Miłosza opowieść, „Jaćwież”, 2001, nr 14

 18. Wysocka Helena, Czyżewski Krzysztof, Miłosz był i zawsze będzie, „Kurier Poranny”, 16.08.2004r.

 19. Miłosz Czesław, Hass Robert, My grandfather Sigismund Kunat, “Chicago Review”, 2000, No. 384

 20. Dapkiewicz Piotr, Pamięci Czesława Miłosza, „Przegląd Sejneński”, 31.08.2004, nr 18

 21. Litewską ścieżką. Sejny i okolice, str. 194-195, [brak źródła]

 22. Sopek Mieczysław, Szkudlarek Magdalena, Czesław Miłosz (1911-2004), „Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku”, 10-12.2004r. nr 4,

 23. W Sejnach o Krasnogrudzie, „Kurier Poranny”, 30.06-6.07.2005r.

 24. Żmijewska Monika, Miłoszówka ożyje, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 4.07.2005r.

 25. Grabiński Tomasz, Krasnogruda, „Fragment”, 1996, nr 1-2, str.172-173

 26. Chojnowski Zbigniew, Kass Wojciech, Dapkiewicz Piotr, Fałtynowicz Zbigniew, Czesław Miłosz, „Jaćwież”, 2004, nr 14

 27. Danilewicz Anna, Trzecie życie dworu, „Gazeta Współczesna”, 5.08.2005r.

 28. Żmijewska Monika, Władza zachwycona. Spotkanie w Sejnach, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 5.07.2005r.

 29. Dobroński Adam Czesław, 4 lipca w Sejnach…, „Kurier Poranny”, 8.07.2005r.

 30. Trusewicz Iwona, Drugie życie Krasnogrudy, „Rzeczpospolita”, 9-10.07.2005r.

 31. Centrum dialogu, „Kontakty”, 10.07.2005r.

 32. Żmijewska Monika, Kufer Krasnogrudzki i jego skarby, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 13.07.2005r.

 33. Żmijewska Monika, O, moi przyszli! Czyli rzecz o tym, jak ożyła Krasnogruda, „Gazeta Wyborcza Białystok”,10.08.2005r.

 34. W Krasnogrudzie o Miłoszu, „Przegląd Sejneński”, 23.08.2005, nr 16

 35. Trakt Krasnogrudzki, „Kontakty”, 14.08.2005

 36. Piernik Justyna, W cyklu „Podróże po kulturze”-„Krasnogruda”, http://www.polskieradio.pl/drukowanie.asp?strona=artykuldwojka&id=2322, Polskie Radio Program 2, 19.08.2005r.

 37. Krasnogruda. Mit powrotu, „Gazeta Wyborcza”, 12-18.08.20005r.

 38. Trakt Krasnogrudzki. Program „Traktu Krasnogrudzkiego”, 2005r.

 39. Co z „Miłoszówką”?, „Przegląd Sejneński”, 20.09.2005, nr 18, str. 9

 40. Medek Jakub, Czy Miłoszówka należała do Miłoszów?, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 14.09.2005r.

 41. Żmijewska Monika, Brazella, Rufus i inni. Wystawa w Sejnach, „Gazeta Wyborcza”, 21.11.2005r.

 42. Trakt sentymentalny, „Przegląd Sejneński”, 30.11.2005, nr 23, str. 4

 43. Trakt Krasnogrudzki. W Białej Synagodze w Sejnach, „Gazeta Współczesna”, 25-27.11.2005r.

 44. Rosmanowska Monika, Śladami literatury polskiej, „Kurier Poranny”, 29.11.2005r.

 45. Domosławski Wojciech, Miłosz w Krasnogrudzie, „Sejneńszczyzna”, 2006, nr 1, str. 20-22

 46. Biała Synagoga. Trakt Krasnogrudzki, „Wieści Sejneńskie”, 24.02.2006, nr 1

 47. Pogranicze”. Biała Synagoga „Trakt Krasnogrudzki”, „Wieści Sejneńskie”, 10.03.2006, nr 2

 48. Biała Synagoga „Trakt Krasnogrudzki”, „Wieści Sejneńskie”, 24.03.2006, nr 3

 1. Żmijewska Monika, Kasa od ministra na dworek Miłosza, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 30.03.2006

 2. Miłoszówka nie ma szczęścia, „Przegląd Sejneński”, 26.04.2006, nr 9, str.11

 3. Pieniądze na skansen, „Kontakty”, 23.04.2006r.

 4. Żmijewska Monika, Śladami Miłosza. Łzy wzruszenia i Apacze, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 11.08.2006, str. 2

 5. Za tydzień: proces pod obserwacją. Spektakl „Dolina Issy”, „Kontakty”, 17.08.2006, str. 4

 6. Dolina Issy o zmierzchu. Krasnogruda pod Sejnami, „Gazeta Wyborcza”, 18-24.08.2006

 7. Issa nad Gaładusią, „Przegląd Sejneński”, 23.08.2006, nr 17

 8. Prezentacje teatralne, „Gazeta Wyborcza”, 16-17.09.2006

 9. Żmijewska Monika, Dolina Issy w parku. Niezwykły spektakl w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza”, 15-21.09.2006

 10. Miłosz między drzewami. „Dolina Issy” w plenerze, „Gazeta Współczesna”, 18.09.2006

 11. 14 VIII W drugą rocznicę śmierci Czesława Miłosza…, „Jaćwież”, 2006, nr 36

 12. Żmijewska Monika, Dolina Issy. Niezwykły spektakl w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza cojestgrane”, 6-12.07.2007

 13. Sejny. Ośrodek Pogranicze prezentuje „Dolinę Issy”, „Kurier Poranny”, 13.07.2007

 14. Sejny. Ośrodek Pogranicze prezentuje „Dolinę Issy”, „Kurier Poranny”, 20.07.2007

 15. Pogranicze przedstawia „Dolinę Issy”, „Kurier Poranny”, 12.07.2007

 16. Lato Pogranicza, „Kurier Poranny”, 19.07.2007, str. 10

 17. Traktat Krasnogrudzki, „Kontakty”, 15.07.2007

 18. Dolina Issy” w Krasnogrudzie, „Kurier Poranny”, 12.07.2007

 19. Dolina Issy w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza cojestgrane Białystok”,

13-19.07.2007

 1. Dolina Issy” w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza cojestgrane Białystok”,

3-9.08.2007

 1. Dolina Issy” w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza cojestgrane Białystok”,

3-9.08.2007

 1. Wieści z teatrów. Dolina w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza”, 10-16.08.2007

 2. Dąbrowska Urszula, Ocalić świat sprzed końca świata, „Kurier Poranny”, 3.08.2007

 3. Odnaleźć własną Dolinę Issy, „Wieści Sejneńskie”, 2007, nr 8

 4. Wróci Miłosz do Krasnogrudy, http://raptularz.blog.onet.pl/, 17.09.2007

 5. Żmijewska Monika, Dolina Issy w mroku, „Gazeta Wyborcza”, 11.08.2006

 6.  

 7. Samsel Wacław, Sejneńska Agora, „euro-Gospodarz”, 09.2007, nr 9, str. 50-52

 8. Kornaś Tadeusz, Krasnogruda Miłosza, „Didaskalia”, 10.2007

 9. Maciaszek Mariola i Tomasz, Od Suraża do Suwałk, „Gazeta Wyborcza”,

8-9.03.2008

 1. Marzenie o Krasnogrudzie, „Przegląd Sejneński”, 31.03.2008, nr 6

 2. Żmijewska Monika, Atrakcje w Sejnach, „Gazeta Wyborcza”, 18.07.2008

 3. Żmijewska Monika, Dolina Issy, klezmerzy i spacery, „Gazeta Wyborcza”,

11-17.07.2008

 1. Sejny. Na kolejny spektakl „Dolina Issy”…, „Gazeta Współczesna”, 30.07.2008

 2. Kończy się Lato w Pograniczu, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 8-13.08.2008

 3. Wspominanie Miłosza. Krasnogruda-recytacje i spektakl, „Gazeta Współczesna”, 14.08.2008

 4. Krasnogruda, „Gazeta Współczesna”, 13.08.2008

 5. Dolina Issy, „Gazeta Współczesna”, 1.08.2008

 6. Żmijewska Monika, Dolina Issy w synagodze, „Gazeta Wyborcza”,

17-23.07.2009

 1. Żmijewska Monika, Dolina Issy w synagodze, „Gazeta Wyborcza”,

24-30.07.2009

 1. Sejny. Ośrodek „Pogranicze” organizuje dwudniowe spotkanie poświęcone 5. Rocznicy śmierci Czesława Miłosza, „Gazeta Współczesna”, 13.08.2009

 2. Biesiada Miłoszowa, „Gazeta Wyborcza”, 14-16.08.2009

 3. Masalska Agata, Oaza spokoju, „Perły Podlasia i Mazur”, 30.05.2009, str. 28

 4. Związany z Krasnorgudą, „Przegląd Sejneński”, 28.08.2009, nr 16, str. 17

 5. Medek Jakub, Prezent dla Miłosza, „Gazeta Wyborcza”, 18.09.2009

 6. Będzie centrum dialogu, „Gazeta Współczesna”, 12.10.2009

 7. Żmijewska Monika, Krasnogruda była, jest… i na szczęście będzie, „Gazeta Wyborcza, Białystok”, 30.11.2009

 8. Żmijewska Monika, Dialog w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza, Białystok”,27.01.2009

 9. Medek Jakub, Prezydencja z Miłoszem, „Gazeta Wyborcza, Białystok”, 22.12.2009

 10. Kronika, „Zeszyty Literackie”, 2009, nr 108, str.232-233

 11. Krasnogruda, „Województwo Podlaskie Kultura”

 12. Karnet kulturalny. Galeria Domu Pogranicza, „Przegląd Sejneński”, 22.02.2010, nr 4, str. 8

 13. Sejneński informator kulturalny. Pogranicze Biała Synagoga, „Wieści Sejneńskie”, 17.02.2010, nr 4,

 14. Marszałek w Krasnogrudzie, „Przegląd Sejneński”, 17.05.2010, nr 10, str.13

 15. Dworek Miłosza wkrótce będzie tętnił życiem, „Gazeta Współczesna”, 7.07.2010

 16. Akt erekcyjny. Budowa Międzynarodowego Centrum Dialogu poprzez rekonstrukcję i rewitalizację zespołu dworskiego oraz parku w Krasnogrudzie, 7.06.2010

 17. Tony Judt, Tropy lepszego świata, „Tygodnik Powszechny”, 1.08.2010, nr 31

 18. Kamień pod Miłoszówkę, "Przegląd Sejneński", 2.08.2010, nr 15

 19. Żmijewska Monika, Czyim pisarzem jest Miłosz? „Gazeta Wyborcza”, 16.08.2010, str. 12

 20. Krasnogruda: pamiętanie Miłosza, "Gazeta Wyborcza", 13-19.08.2010

 21. Pamięć o poecie, „Przegląd Sejneński”, 30.08.2010, nr 17

 22. Żmijewska Monika, Miłosz na ganku krasnogrudzkim, „Gazeta wyborcza, Białystok”, 16.08.2010, str. 5

 23. Co nas czeka w 2011 roku? W połowie roku otworzone zostanie Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie…, „Gazeta wyborcza, Białystok”, 3.01.2011, str. 2

 24. Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, „Podlaski Informator Kulturalny” 2011

 25. Rok Czesława Miłosza na Sejneńszczyźnie, „Wieści Sejneńskie”, 3.02.2011, nr 3

 1. Co słychać w Krasnogrudzie?, „Przegląd Sejneński”, 7.02.2011, nr 3

 2. Krasnogruda. Międzynarodowe Centrum Dialogu [brak źródła]

 3. Lepszy standard na miłoszowskie obchody, „Przegląd Sejneński”, 7.03.2011, nr 5

 1. Kronika, „Zeszyty Literackie”, nr 113

 2. 30 czerwca 2011 r. mija 100 lat od urodzin Czesława Miłosza…, „Nowe Książki”, 2011, nr 2

 3. Polska Prezydencja w pigułce. Krasnogruda: Europejska agora, 30 czerwca 2011 [folder]

 4. Polska prezydencja zaczęła się w naszej Krasnogrudzie, „Gazeta Współczesna”, 17.06.2011

 5. Żmijewska Monika, Krasnogruda już czeka na prezydencję, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 16.06.2011,

 6. Żmijewska Monika, Miłosz pobłogosławił. Krasnogruda znów żyje, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 30.06.2011

 7. Gawina Marta, W naszym regionie przywitaliśmy polską prezydencję w Unii, „Kurier Poranny”, 1.07.2011

 8. Gawina Marta, Kopeć Anna, Promujemy się w Unii, „Kurier Poranny”, 1.07.2011

 9. Żmijewska Monika, Miłosz byłby dumny, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 1.07.2011

 10. Szabłowski Witold, Więcej Miłosza, mniej prezydencji, „Gazeta Wyborcza”, 1.07.2011

 11. Żmijewska Monika, Platon i proroctwa, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 2-3.07.2011

 12. Krasnogruda, „Gazeta Współczesna”, 27.07.2011

 13. Przyjeżdża prezydent Komorowski, „Gazeta Współczesna”, 30.06.2011

 14. Sejny, „Gazeta Współczesna”, 20.07.2011

 15. Zajrzyj na Sejneńszczyznę. Filmy, koncerty, wykłady, „Gazeta Wyborcza”, 22-28.07.2011

 16. W Krasnogrudzie o Europie, „Przegląd Sejneński”, 18.07.2011, nr 14

 17. Europejska agora, „Przegląd Sejneński”, 27.06.2011, nr 13

 18. Zajrzyj do jesziwy, synagogi i dworu, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 15-21.07.2011

 19. Piskała Konrad, Tkanka łączna, „Tygodnik Powszechny”, 3.07.2011, nr 27

 20. Pamiętanie Miłosza, „Gazeta wyborcza”, 13-15.08.2011

 21. Lato w Pograniczu, „Gazeta Wyborcza”, 29.07-4.08.2011

 22. Poeta z tej inicjatywy byłby zadowolony, „Gazeta Współczesna”, 28.07.2011

 23. Skrót wydarzeń z regionu. Szukanie ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza, „Wieści Sejneńskie”, 18.08.2011

 24. Desperandula, Czeladnik czasu i pamiętanie Miłosza, „Gazeta Wyborcza”, 12.08.2011

 25. Europejska agora, „Przegląd Sejneński”, 27.06.2011, nr 13

 26. Zbliża się wielki dzień Krasnogrudy, „Przegląd Sejneński”, 16.05.2011, nr 10

 27. Pamiętanie Miłosza, „Gazeta Wyborcza”, 13-15.08.2011

 28. Komorowski Bronisław, Miłosz w Krasnogrudzie, „Zeszyty Literackie” 2011, nr 3 (115)

 29. Rutkowski Krzysztof, Rodzinna Krasnogruda, „Zeszyty Literackie” 2011, nr 3 (115)

 30. Wróblewski Michał, Krasnogrudzkie urodziny Czesława Miłosza, „Czasopis” 2011, nr 10, str. 24-26

 31. Twórcy MCD laureatami Nagrody Marszałka, (artykuł z internetu: Wrota Podlasia), 25.11.2011

 32. Żmijewska Monika, Czyżewscy i ich dzieło życia. Nagrodzeni w Krasnogrudzie, http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/, 25.11.2011

 33. VII Sympozjon „Warto zapytać o kulturę”, Krasnogruda, http://platformakultury.pl/art,pl,gielda-projektow,102793.html, 24.11.2011

 34. Nagroda marszałka za Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, (artykuł z internetu: Polskie Radio Białystok), 25.11.2011

 35. Czyżewscy laureatami nagrody marszałka województwa, (artykuł z internetu: Onet.pl), 5.10.2011

 36. Założyciele ośrodka „Pogranicze” z nagrodą Marszałka Województwa, http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/68242, Polskie Radio Białystok, 5.10.2011

 37. Pytania o kulturę, (artykuł z internetu: Przegląd Sejneński), 24.11.2011

 38. Tchnęli życie w Krasnogrudę. Marszałek to docenił, http://www.niebywałesuwalki.pl/5218/, 25.11.2011

 39. W Krasnogrudzie pytają o kulturę, (artykuł z internetu: Gazeta.pl Białystok), 23.11.2011

 40. Rozmowy o kulturze w Krasnogrudzie, Wrota Podlasia, 15.11.2011

 41. Warto zapytać o kulturę, http://www.radio5.com.pl/?id=1&ia=35555, 23.11.2011

 42. Warto zapytać o kulturę – sympozjum w Krasnogrudzie, (artykuł z internetu: Polskie Radio Białystok), 25.11.2011

 43. Czyżewscy, czyli nadzieja, http://krzywicki.info/2011/11/27/czyzewscy-czyli-nadzieja/, 29.11.2011

 44. Nagrodzony wysiłek na rzecz dialogu, (artykuł z internetu: Suwalski Serwis Informacyjny), 29.11.2011

 45. Krasnogruda chętnie odwiedzana, http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/71672, Polskie Radio Białystok, 27.11.2011

 46. Czyżewscy nagrodzeni, (artykuł z internetu: Przegląd Sejneński), 26.11.2011

 47. Mencwel Andrzej, Europa jako ojczyzna, „Dialog” 2011, nr 97

 48. Krasnogruda, „Gazeta Współczesna”, 28.11.2011

 49. Marszałek Województwa Podlaskiego docenił działalność krasnogrudzkiego Międzynarodowego Centrum Dialogu, „Wieści Sejneńskie”, 13.10.2011, nr 21 (74)

 50. Tchnęli życie w Krasnogrudę. Dostali nagrodę marszałka, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 5.10.2011

 51. Z Krasnogrudy płynie nadzieja, „Przegląd Sejneński”, 5.12.2011, nr 24

 52. Żmijewska Monika, Tchnęli życie w Krasnogrudę, dostali nagrodę od marszałka, (artykuł z internetu: Gazeta.pl Białystok), 4.10.2011

 53. Jaki był mijający rok? Otwarcie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 31.12.2011-1.01.2012

 54. Żmijewska Monika, Praktycy dialogu w Brukseli, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 20.01.2012

 55. Waraksa Monika, Sejny w 2011 roku, „Wieści Sejneńskie”, 12.01.2012, nr 1 (80)

 56. Stasiewicz Jan, Są wakacje. Tym razem nie o medycynie, „Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku” 2011, nr 4 (88)

 57. Żmijewska Monika, Czyżewscy: dzieło życia, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 26-27.11.2011

 58. Rutkowski Krzysztof, Pasaż gorączkowy, „Teatr” 2012, nr 1

 59. Jubileusz Pogranicza, „Wieści Sejneńskie”, 19.04.2012, nr 8 (87)

 60. Wróblewski Michał, Krasnogrudzkie urodziny Czesława Miłosza, „Czasopis”, 2011, nr 10

 61. Medek Jakub, Przekroczyć Schengen kulturą, „Gazeta Wyborcza” Białystok, 27.11.2012

 62. Żmijewska Monika, Co widać z Pogranicza? „Gazeta Wyborcza” Białystok, 30.04-1.05.2012

 63. Święto Pogranicza, „Gazeta Wyborcza” Białystok, 27.04-3.05.2012

 64. Krasnogruda, „Gazeta Współczesna”, 25.05.2012

 65. Jubileusz pod znakiem spotkań, „Przegląd Sejneński”, 14.05.2012, nr 10

 66. Żmijewska Monika, Było sobie, jest pogranicze, „Gazeta Wyborcza” Białystok, 4.05.2012

 67. Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Czesława Miłosza, „Polonia Charkowa”, 2011, nr 4 (102)

 68. Sejny/Krasnogruda, „Gazeta Współczesna”, 4.05.2012

 69. Żmijewska Monika, Niezwykłe dni w pograniczu, „Gazeta Wyborcza” Białystok, 28-29.04.2012

 70. Sejny, „Gazeta Współczesna”, 30.04.2012

 71. Januszkiewicz Julita, Wojewoda nagrodził społeczników, „Kurier Poranny”, 29.06.2012

 72. Domanowska Agnieszka, Światło i energia w małych społecznościach, „Gazeta Wyborcza”, 29.06.2012

 73. Еўрапейская агора, „Hiba”, 10.07.2011, nr 28

 74. Не горшая Іншасць, „Hiba”, 17.07.2011, nr 29

 75. Lato w Pograniczu, „Gazeta Wyborcza” Białystok, 13-19.07.2012

 76. Ponti di dialogo, „Touring qui Polonia”, 2012, nr 49

 77. Jaćwięgi są wśród nas, „Przegląd Sejneński”, 11.06.2012, nr 12

 78. Gawina Marta, Krasnogruda Miłosza łączy Europę, „Kurier Poranny”, 1.07.2011

 79. Żmijewska Monika, Miłosz byłby dumny, „Gazeta Wyborcza”, 1.07.2011

 80. Kubaszewski Tomasz, Miłosz byłby z tego zadowolony, „Gazeta Współczesna”, 1.07.2011

 81. Gawina Marta, Wigilia prezydencji w UE będzie w Krasnogrudzie, „Kurier Poranny”, 17.06.2011

 82. Są pieniądze na obchody rocznicy urodzin Miłosza, „Gazeta Współczesna”, 6.05.2011

 83. Marzec Bartosz, Majątek na granicy, „Rzeczpospolita”, 12.05.2011

 84. Gawina Marta, Prezydenci spotkają się u nas w wigilię przewodnictwa Polski w UE, „Kurier Poranny”, 26.04.2011

 85. Kulturalna Prezydencja Podlaskiego, „Gazeta Wyborcza”, 30.05.2011

 86. Kulturalna Prezydencja Podlaskiego, „Gazeta Wyborcza”, 30.05.2011

 87. Krasnogruda czeka, „Gazeta Wyborcza”, 17.06.2011

 88. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach wydał książkę Miłosz-Dialog-Pogranicze, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2012, nr 1 (10)

 89. Ale książki będą na półkach, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2011

 90. W Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2011, nr 5 (9)

 91. Międzynarodowe Centrum Dialogu…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2012, nr 2 (11)

 92. W przedwojennym majątku Kunatów…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2011, nr 4 (8)

 93. 75-lecie urodzin Tomasa Venclovy…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2012, nr 3 (12)

 94. Głażewski Jacek, 75. Urodziny Tomasa Venclovy, „Gazeta Wyborcza”, 11.09.2012

 95. Jubileusz 75-lecia Tomasa Venclovy, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 15-16.09.2012

 96. W ostatni weekend w Krasnogrudzie…, „Sejny Plus”, 11.10.2012, nr 2 (2)

 97. Hołd dla przyjaciela Miłosza, „Przegląd Sejneński”, 24.09.2012, nr 19

 98. W kawiarni z Przyjacielem, „Sejny Plus”, 28.09.2012, nr 1 (1)

 99. Urodziny Tomasa Venclovy, „Tygodnik Powszechny”, 2012, nr 39

 100. Zapytają o kulturę. Sympozjon w Krasnogrudzie, u Miłosza, nad jeziorem, „Gazeta Wyborcza”, 24-25.11.2012

 101. Międzynarodowe Centrum Dialogu im. Cz. Miłosza w Krasnogrudzie, „Przegląd Sejneński”, 4,02.2013, nr 3

 102. Co nas łączy? Co nas dzieli? „Sejny Plus”, 22.12.2012, nr 7 (7)

 103. Mitros Mariola, Abecadło dzieciństwa – krasnogrudzki Miłosz, „Sejny Plus”, 12.06.2013, nr 9 (16)

 104. W Krasnogrudzie o Miłoszu, „Gazeta Wyborcza”, 31.05.2013

 105. Krasnogruda. Wielu ciekawych rzeczy…, „Gazeta Współczesna”, 27.05.2013

 106. Lato w Pograniczu, „Gazeta Wyborcza”, 19.07.2013

 107. Dwa tygodnie lata, „Przegląd Sejneński”, 15.07.2013, nr 14

 108. 27 marca pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego…, „Wigry”, 2013, nr 1

 109. Sierpień kulturalny, „Przegląd Sejneński”, 12.08.2013, nr 16

 110. Muzyka, nauka i literatura, „Przegląd Sejneński”, 2013, nr 15

 111. Laskowski Lech, Pamiętanie Miłosza – dziewiąta rocznica śmierci Poety, „Sejny Plus”, 28.08.2013, nr 11

 112. Warsztaty edukacyjne w Krasnogrudzie, I Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich [informacja na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach Śląskich]

 113. Wieczór wspomnień w Krasnogrudzie, „Przegląd Sejneński”, 2.12.2013,    nr 24

 114. Krasnogruda, „Gazeta Współczesna”, 27.09.2013

 115. W kawiarni „Piosenka o porcelanie” w MCD w Krasnogrudzie…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2013, nr 3 (16)

 116. Sejny. Ośrodek Pogranicze zaprasza…, „Gazeta Współczesna”, 31.07.2013

 117. Pierwsza dama prozy, „Przegląd Sejneńska”, 13.05.2013, nr 10

 118. O Miłoszu. Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Maja Jaszewska, „Jednota”, 2011, nr 7-8

 119. Ich mały „peerel”, „Przegląd Sejneński”, 29.04.2013, nr 9

 120. Pierwsza dama prozy, „Przegląd Sejneńska”, 13.05.2013, nr 10

 121. Kawiarnia Piosenka o Porcelanie w Krasnogrudzie, „Gazeta Współczesna”, 23.07.2013

 122. Lato w Pograniczu. Spotkanie z Lidką Ostałowską, „Gazeta Wyborcza”, 24.07.2013

 123. Sejny. Timothy Snyder…, „Gazeta Współczesna”, 17.07.2013

 124. Pisarka w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza”, 19-25.07.2013

 125. Wieczór wspomnień w Krasnogrudzie, „Przegląd Sejneński”, 2.12.2013,    nr 24

 126. W Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2013, nr 4 (17)

 127. 24 marca w Krasnogrudzie…, „Gazeta Współczesna”, 21.03.2014

 128. Sejny-Krasnogruda. Opowieści o współistnieniu, „Gazeta Wyborcza”, 27.06.2014

 129. Żmijewska Monika, Weekend z pisarzami. Spotkania nad jeziorem, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 2-3.08.2014

 130. Supruniuk Antonina, Dialog z Innością w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 14-21.08.2014

 131. Ośrodek Pogranicze zaprasza. Powroty Szymona, „Gazeta Wyborcza”, 27.06-3.07.2014

 132. Krasnogruda, „Gazeta Współczesna”, 1.08.2014

 133. Pogranicze zaprasza. Wspomnienie Miłosza, „Gazeta Wyborcza”, 13.08.2014

 134. Krasnogruda, „Gazeta Współczesna”, 18.07.2014

 135. Rocznica śmierci Miłosza, „Gazeta Współczesna”, 8.08.2014

 136. W Kawiarni Literackiej „Piosenka o porcelanie”…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2014, nr 2 (19)

 137. W Białej Synagodze Ośrodka „Pogranicze…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2014, nr 2 (19)

 138. Na Uniwersytecie w Tel Awiwie Krzysztof Czyżewski odebrał…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2014, nr 2 (19)

 139. Kłopotowski Andrzej, Onufryjuk Marcin, Litwo, ojczyzno moja, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 24-26.12.2014

 140. Dekada bez Miłosza, „Przegląd Sejneński”, 25.08.2014, nr 17

 141. 13-15 VIII z okazji 10. rocznicy śmierci Czesława Miłosza…, „Zeszyty Literackie”, 2014, nr 4 (128)

 142. 4 V w Krasnogrudzie w kawiarni literackiej Piosenka o Porcelanie…, „Zeszyty Literackie”, 2014, nr 3 (127)

 143. Wieczór poezji i wspomnień dedykowany Wiesławowi Szymańskiemu…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2014, nr 4 (21)

 144. Fabjanowska-Micyk Zofia, Spotkanie „Pamiętanie Miłosza”, „Zwierciadło”, 07.2015, nr 7

 145. Timothy Snyder, amerykański historyk…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015, nr 1 (22)

 146. Klezmerzy w synagodze, jazzmani w jesziwie, „Gazeta Wyborcza”, 10-16.07.2015

 147. O regionie w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza”, 29.05.2015

 148. Sawczenko Agata, Lekcje polskiego w dworku Miłosza, „Gazeta Współczesna”, 22.05.2015

 149. O regionie w Krasnogrudzie, „Gazeta Wyborcza”, 29.05.2015

 150. Maliszewski Krzysztof, Kurek Jacek, XII Medium Mundi. W kręgu Medei: obcy – inny - swój, „Hajduczanin”, 09.2015, nr 9 (237)

 151. Misterium dzieciństwa, „Przegląd Sejneński”, 28.09.2015, nr 20

 152. Kaniewska Grażyna, Opowieści krasnogrudzkie, „Gazeta Sołecka”, 1-31.08.2015, nr 8 (272)

 153. Fabjanowska-Micyk Zofia, Spotkanie „Pamiętanie Miłosza”, „Zwierciadło”, 07.2015, nr 7

 154. Żmijewska Monika, Zbudują wioskę i most na pograniczu, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 14.07.2015

 155. Żmijewska Monika, Specjaliści od mostów, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 28.08.2015

 156. Żmijewska Monika, Most na pograniczu. Pełen znaków i emocji, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 22-23.08.2015

 157. Ostałowska Lidia, Mówi się Medea, czyli most, „Gazeta Wyborcza-Duży Format”, 3.09.2015

 158. Niewidzialny Most, „Przegląd Sejneński”, 17.08.2015, nr 17

 159. Most ku innemu, „Przegląd Sejneński”, 31.08.2015, nr 18

 160. Niewidzialny Most , „Przegląd Sejneński”, 17.08.2015, nr 17

 161. Franaszek i klezmerzy, „Gazeta Wyborcza”, 25-26.07.2015

 162. Trochę jazzu, historii i klezmerskiego grania, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 17-23.07.2015

 163. Kosz-Koszewska Monika, Podlaskie Marki Roku i wielu ambasadorów, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 18.04.2015

 164. Laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej 2015. Krzysztof Czyżewski [folder]

 165. Wieczorem poezji litewskiej z udziałem pisarzy i ich tłumaczy…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015, nr 3

 166. Z cyklu „Opowieści o współistnieniu” w Krasnogrudzie…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015, nr 3

 167. Tradycyjnie w rocznicę śmierci autora „Ocalenia” w Krasnogrudzie…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015,    nr 3

 168. Majdan, czyli kruchy cud solidarności – to tytuł spotkania w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015, nr 3

 169. W cyklu „Opowieści o współistnieniu” gościem kawiarni „Piosenka o porcelanie” w Krasnogrudzie…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015, nr 3

 170. Polska zerwanego mostu-wyzwanie dla kultury” – taki temat miało spotkanie z Izabellą Cywińską…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015, nr 3

 171. W krasnogrudzkim parku uroczyście otwarto niewidzialny most, który tworzony był podczas Wioski Budowniczych Mostów w Krasnogrudzie, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015,    nr 3

 172. Schenker Aleksander, O czym mowa w Rodzinnej Europie?, „Zeszyty Literackie”, 2015, nr 132

 173. Pamiętanie Miłosza w 11. rocznicę śmierci poety, http://ksiazki.onet.pl/wiadomosci/11-rocznica-smierci-czeslawa-milosza/5xcy3y, 14.08.2015

 174. Wystawa o Czesławie Miłoszu w Krasnogrudzie – nowa aranżacja, http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/patronaty/id/130648, 30.01.2016

 175. Podlaskie: wystawa o Czesławie Miłoszu w Krasnogrudzie, http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/podlaskie-wystawa-o-czeslawie-miloszu-w-krasnogrudzie/00hdp6, 30.01.2016

 176. Otwarcie wystawy „Miłosz. Szukanie ojczyzny” w Krasnogrudzie, „Niebywałe Suwałki”, 28.01.2016

 177. Żmijewska Monika, Hit o XVII-wiecznym Wilnie. Posłuchaj autorki, http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,19636838,hit-o-xvii-wiecznym-wilnie-posłuchaj-autorki.html?disableRedirects=true, 17.02.2016

 178. Żmijewska Monika, Podlaski desant w Trieście. Misterium Mostu, „Gazeta Wyborcza Białystok”, 5.02.2016

 179. W Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015, nr 4

 180. Małgorzata Czyżewska omówiła działalność Międzynarodowego Centrum Dialogu…, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, 2015, nr 4

 181. Spotkanie z cyklu: Opowieści o współistnieniu – Kristina Sabaliauskaite gościem w Krasnogrudzie, http://niebywalesuwalki.pl/wydarzenie/spotkanie-z-cyklu-opowiesci-o-wspolistnieniu-kristina-sabaliauskaite-gosciem-w-krasnogrudzie/, 19.02.2016

 182. Burzliwe losy szlacheckiej rodziny, „Nowiny Suwalskie”, 16.02.2016

 183. W kręgu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, „Przegląd Sejneński”, 23.02.2016, nr 4

 184. Żmijewska Monika, Dobra miejscówka w sieci. Spektakle, audycje i koncerty za darmo, http://wyborcza.pl/1,75475,17716578,Dobra_miejscowka_w_sieci_Spektakle_audycje_i_koncerty.html, 7.04.2015

 185. Zielna” sięga po markę, „Przegląd Sejneński”, 23.02.2016, nr 4

 186. Spotkanie z antropologiem Adamem Bartoszem, http://www.radio.bialystok.pl/kultura/wydarzenia/id/132007, 18.03.2016

 187. Spotkanie z Adamem Bartoszem w Krasnogrudzie, http://niebywalesuwalki.pl/wydarzenie/spotkanie-z-adamem-bartoszem-w-krasnogrudzie/#.VuvqmHz2JVs.facebook, 21.03.2016

 188. Spotkanie z Adamem Bartoszem w Krasnogrudzie, http://www.suwalki24.pl/article/33,spotkanie_z_adamem_bartoszem_w_krasnogrudzie, 18.03.2016

 


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line. Inicjujemy nowy program Pogranicza. W jego ramach będziemy przygotowywać i prezentować w przestrzeni wirtualnej nasze artystyczne i edukacyjne działania w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata. Zapraszamy!

 

 

Szedyk

 

Raphael Rogiński - BACH Bleach - Sejny - LIVE

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI