Bibliografia. Wycinki prasowe - Ośrodek Pogranicze cz. 3

 Przedstawiamy Państwu trzecią część bibliografii wycinków prasowych dotyczącą Ośrodka "Pogranicze -sztuk, kultur, narodów" w Sejnach w latach 1997-1999.


 

 1. Listy syna rabina, "Gazeta Współczesna", 13.11.1997

 2. Kultura w telewizji, "Gazeta Wyborcza Kraków", 14.11.1997

 3. Kultura ma przyszłość, "Gazeta Wyborcza", 14.11.1997

 4. Obecność kultury w telewizji publicznej, Kraków, 14-15.11.1997 [skrócony program konferencji]

 5. Tanajewski Zbigniew, Jesienne dni literatury, "Krajobrazy", 16.11.1997

 6. Litewska Armia Podziemia, "Gazeta Współczesna", 20.11.1997

 7. Wystawa Pogranicza, "Kurier Podlaski", 21.11.1997

 8. Wystawa w "Pograniczu", "Kurier Poranny", 21.11.1997

 9. Cirlić – Straszyńska Danuta, Pacjent w stadium intensywnej terapii, "Rzeczpospolita", 22-23.11.1997, nr 272

 10. Sztama ekologiczna, "Krajobrazy", 14.12.1997

 11. Paryska "Kultura" w Suwałkach, "Kurier Poranny", 16.12.1997

 12. Z Paryża do Suwałk, "Gazeta Współczesna", 18.12.1997

 13. Kłopoty "Kartek", "Gazeta w Białymstoku", 18.12.1997

 14. Artykuł ciekawy, ale zawiły, "Kurier Poranny", 20.12.1997

 15. Jaroszek Zdzisław, Granitowe opowieści z Maćkowej Rudy, "Krajobrazy", 28.12.1997

 16. Fudali Jan, Kształtowanie europejskiej świadomości uczniów w szkole ogólnokształcącej – raport z badań, "Wyd. Uniw. Łódzkiego", 1997

 17. Armia Litewska, "Przegląd Sejneński" 1997, nr 12

 18. Prawdziwa lekcja, "Przegląd Sejneński" 1997, nr 12

 19. Więcej kultury, "Przegląd Sejneński", 1997, nr 12

 20. Kornaś Tadeusz, Zrozumieć Bośnię, "Przekrój", 14.12.1995

 21. Grzegorczyk Jerzy, W krainie Sudawów, "Poznaj swój kraj" 1997, nr 12

 22. Buski Zbigniew, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach a samorządy lokalne województwa suwalskiego - praca dyplomowa 1997

 23. Kornaś Tadeusz, Konstelacje i metamorfozy, "didaskalia", 12.1997, nr 22, str. 25-29

 24. Podziemna Armia Litewska, "Przegląd Sejneński" 1998, nr 1

 25. Hofmann Joanna, Z sentymentu dla ludzi, "Gazeta w Białymstoku", 02.01.1998, str. 4

 26. Ficowski Jerzy, O swoich i cudzych świętości poszanowaniu i o tym, jak stary Żyd Ufko za chrzest dzieciątka zapłacił, "Midrasz", styczeń 1998, str. 54-56

 27. Skłodowska Dorota, Fenomen "Kultury", "Krajobrazy", 11.01.1998

 28. Buraczewski Jacek A., Litwini w Sejnach, "Krajobrazy", 25.01.1998

 29. Sejneńskie obrazki, "Kurier Poranny", 23.01.1998

 30. Hofmann Joanna, Przez las, wodę, obłoki, "Gazeta Wyborcza", 16.02.1998

 31. Minął rok – Kultura 1997, "Krajobrazy", 15.02.1998

 32. Hofmann Joanna, Sejny 1910-1970, "Gazeta Wyborcza", 21.01.1998

 33. Sobolewska Diana, Stare, dobre Sejny, "Kurier Poranny", 18.02.1998

 34. "Nasze stare, dobre Sejny", "Przegląd Sejneński" 1998, nr 2

 35. Sejny, "Krajobrazy", 08.02.1998

 36. Czyżewski Krzysztof, Dobry rok, "Krajobrazy", 08.02.1998

 37. Stare Sejny w fotografii, "Krajobrazy", 15.02.1998

 38. Rada na kulturę, "Gazeta Współczesna", 24.02.1998

 39. "Pogranicze" w Sztokholmie, "Gazeta w Białymstoku", 24.02.1998

 40. Sejny, "Krajobrazy", 01.03.1998

 41. Rada d/s Dziedzictwa Kulturowego, "Przegląd Sejneński", 1998, nr 3

 42. Nasze stare, dobre Sejny, "Przegląd Sejneński", 1998, nr 3

 43. Buraczewski Jacek Andrzej, Gigant mniejszości, "Krajobrazy", 05.03.1998

 44. Nasza część Europy, "Rzeczpospolita", 7-8.03.1998

 45. Rutkowski Krzysztof, Pogranicze, "Rzeczpospolita", 7-8.03.1998

 46. Rozmowy o tożsamości, "Gazeta Wyborcza", 10.03.1998

 47. Niziołek Andrzej, Piech Krzysztof, Zadajemy sobie pytania – Rozmowa z Jánoszem Brendelem, "Gazeta Wyborcza – Wielkopolska", 11.03.1998

 48. Intelektualiści łączą i dzielą, "Rzeczpospolita", 12.03.1998

 49. Dunin Janusz, Książka i film od podszewki, "Nowe Książki", 1998, nr 3, str. 79

 50. Konecka Krystyna, Pod podszewką, "Kurier Poranny", 13.03.1998

 51. Drzewucki Janusz, Miłosz i inni, "Rzeczpospolita", 01.04.1998

 52. Buraczewski Jacek A., Izba Regionalna w Sejnach, "Krajobrazy", 12.04.1998

 53. Czyżewski Krzysztof, Nasze wybory, "Horyzonty Krakowskie", 1995, nr 1-2,

  str. 43-44,

 54. Rutkowski Krzysztof, Atlantyda, "Plus – Minus", 13.05.1998

 55. Buraczewski Jacek, "Nasze stare, dobre Sejny", "Krajobrazy", 24.05.1998

 56. W Wigrach o Spiszu, "Gazeta Wyborcza", 18.05.1998

 57. Utrwalił koloryt pogranicza, "Gazeta Współczesna", 25.05.1998

 58. Sejny, "Krajobrazy", 24.05.1998

 59. Wszystko o Spiszu, "Kurier Poranny", 18.05.1998 – Spisz na Suwalszczyźnie, "Gazeta Współczesna", 18.05.1998

 60. Od poniedziałku do niedzieli, "Gazeta Wyborcza", 11.05.1998

 61. Pogranicze kultur, sztuk, narodów (cz.I), "Nasze Krajobrazy", 03.05.1998

 62. Pogranicze kultur, sztuk, narodów (cz.II), "Nasze Krajobrazy", 10.05.1998

 63. Buraczewski Jacek, Spisz, Spis, Zips, Szepes, "Krajobrazy", 31.05.1998

 64. Milewski Jacek, Mirga Teresa, Pisanie to potrzeba otwierania się na innych, "Krajobrazy", 31.05.1998

 65. Wspólnota Kulturowa Borussia, "Notes wydawniczy", 1998

 66. Czytanie mapy, Prezentacje ośrodków kulturalnych.., "Notes wydawniczy", 1998

 67. Program, "Notes wydawniczy", 1998

 68. Prowincjonalność światowa, Borussia, Kartki, Krasnogruda, czyli rozmowa o decentralizacji kultury, 1998 [ksero plakatu]

 69. Fundacja i Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów", "Notes wydawniczy", 1998

 70. Buraczewski Jacek, "Nasze stare, dobre Sejny", "Krajobrazy", 24.05.1998

 71. Kaczyński Andrzej, Społeczeństwo otwarte, "Rzeczpospolita", 29.06.1998

 72. Festiwal z Miłoszem i Venclovą, "Gazeta Wyborcza", 09.06.1998

 73. Wystawa "Spisz", "Krajobrazy", 14.06.1998

 74. Sieradzki Jarosław, Polish – American Art Join Venture, "Krajobrazy", 14.06.1998

 75. "Nasze, stare dobre Sejny" Konkurs, "Przegląd Sejneński", 1998, nr 6

 76. Tomek wyróżniony, 1998 [brak źródła]

 77. Izrael dziękuje Polakom, "Rzeczpospolita", 06.07.1998

 78. Miłosz przyjedzie, "Gazeta Wyborcza", 17.07.1998

 79. Klezmerzy w Prożektorze, "Gazeta Wyborcza", 17.07.1998

 80. Venclova w Sejnach, "Gazeta Wyborcza", 20.07.1998

 81. Muzyka klezmerska w Sejnach, "Gazeta Wyborcza", 22.07.1998

 82. Sejny, "Gazeta Współczesna", 23.07.1998

 83. Sejny, "Kurier Podlaski", 17.07.1998

 84. Dąbrowska Joanna, Dybuk z ulicy Szerokiej, "Sycyna", 26.07.1998, nr 91

 85. Sejny, "Krajobrazy", 29.07.1998

 86. Sejny, "Gazeta Współczesna", 28.07.1998

 87. Przywieźli Kulturę, "Krajobrazy", 19.07.1998

 88. Wesele i kadisz, "Gazeta Wyborcza", 06.07.1998

 89. Klezmerzy w Sejnach, "Kurier Poranny", 23.07.1998

 90. Fiałkowski Tomasz, Północ na Szerokiej, "Tygodnik Powszechny" 12.07.1998, nr 28

 91. Sadecki Jerzy, Święto kantorów, 1998 [brak źródła]

 92. Kapela Klezmerska, "Kurier Poranny", 20.07.1998

 93. Buraczewski Jacek, Głos klezmera, "Krajobrazy" 1998

 94. Za ocalanie pamięci, "Kurier Poranny", 07.07.1998

 95. Hofmann Joanna, Czyżewski Krzysztof, Te energie, duchy przodków – to działa, "Krajobrazy", 09.08.1998

 96. Nasze dobre Sejny, "Gazeta Wyborcza", 05.08.1998

 97. Jak uczcić wieszcza?, "Kurier Poranny", 05.08.1998

 98. Sejny. Ośrodek "Pogranicze", "Gazeta Współczesna", 06.08.1998

 99. Sejny. Ośrodek "Pogranicze", "Gazeta Współczesna", 11.08.1998

 100. Śląsk ziemia trzech kultur, "Proglas", 12.08.1998

 101. Żółciński Tadeusz J., Na pograniczu sztuk, kultur, narodów, "Poczta Polska", 16.08.1998, nr 3 (150)

 102. Zielińska Maryla, Pogranicza, kresy, prowincje, "Gazeta Wyborcza", 28.08.1998

 103. Gałaszewski Zygmunt, Grać po klezmersku, "Gazeta Wyborcza", 17.08.1998

 104. Przepraszamy Krzysztofa Czyżewskiego, "Nasze Krajobrazy", 01.08.1998

 105. Opinie, "Krajobrazy", 02.09.1998

 106. "Fotoarchiwum – Sejny 2000", "Przegląd Sejneński", 02.09.1998

 107. 9 Krajowe Targi Książki – Większe niż kiedykolwiek, "Rzeczpospolita", 15.09.1998

 108. Rzeczpospolita i książki – Kiermasz i festiwal, "Rzeczpospolita", 16.09.1998

 109. 9 Krajowe Targi Książki – Wielkie święto literatury, "Gazeta Współczesna", 16.09.1998

 110. Kucia Monika, Czas książki, "Gazeta Wyborcza", 16.09.1998

 111. W czasie tegorocznych Targów nasz region reprezentować będzie Fundacja Pogranicze, "Gazeta Współczesna", Dodatek o książkach, 16.09.1998

 112. Prowincja w centrum uwagi, "Rzeczpospolita", 16.09.1998, nr 217 (5077)

 113. Czytanie nie szkodzi, "Przegląd Tygodniowy", 16.09.1998

 114. Nachiło Jerzy, Od "Turlajgroszka" do "Dybuka", "Rzeczpospolita", 18.09.1998

 115. Z Sejn do Warszawy, "Gazeta Współczesna", 17.09.1998

 116. Kapela Klezmerska Teatru Sejneńskiego, "Krajobrazy", 27.09.1998

 117. W Sejnach premiera, "Gazeta Wyborcza", 26-27.09.1998

 118. Spotkanie z Mickiewiczem na pograniczu, "Kurier Poranny", 04.10.1998

 119. Kurier o Mickiewiczu, "Kurier Poranny", 08.10.1998

 120. Krzysztof Czyżewski szef fundacji.., "Nowe Książki" 1998, nr 12

 121. Gratulacje, "Krajobrazy", 04.11.1998

 122. Nagroda dla Czyżewskiego – Krasnogruda po węgiersku, "Kurier Poranny", 03.11.1998

 123. Nagroda dla Czyżewskiego, "Gazeta Wyborcza", 03.11.1998

 124. Nagroda dla Czyżewskiego – Krasnogruda po węgiersku, "Kurier Poranny", 03.11.1998

 125. Nasz plebiscyt - Krzysztof Czyżewski, "Krajobrazy", 04.11.1998

 126. Nagroda dla Czyżewskiego, "Gazeta Wyborcza", 04.11.1998

 127. Sejny, "Krajobrazy", 02.12.1998

 128. Spotkanie na pograniczu, "Biuletyn. Fundacja im. Stefana Batorego" 1998, nr 11, str. 13

 129. Leończuk Grzegorz, Dzieje się... czyli "Krasnogruda" pod lupą, "Graffiti" 1998,

  nr 11, str. 102

 130. Sejny, Krzysztof Czyżewski.., "Czasopis" 1998, nr 11

 131. W dniach 8-10 października, "Czasopis" 1998, nr 12

 132. Lembergtől Sejny - ig, "Forum", 08.10.1998

 133. Czyżewski Krzysztof, Za trudny dla nas ten Mickiewicz?, "Kurier Poranny", 08.10.1998

 134. Mickiewicz a my, "Gazeta Współczesna", 08.10.1998

 135. Pietroczuk Urszula, Jaki Mickiewicz?, "Gazeta Wyborcza", 08.10.1998

 136. Poeta Białorusinów, Litwinów i Polaków, "Kurier Poranny", 10.10.1998

 137. Sąd nad wieszczem, "Gazeta Wyborcza", 10-11.10.1998

 138. Masłoń Krzysztof, Sąd nad Mickiewiczem, "Rzeczpospolita" 10-11.10.1998

 139. Masłoń Krzysztof, Spór o wieszcza, "Rzeczpospolita", 12.10.1998

 140. Tylko o Mickiewiczu, "Gazeta Współczesna", 12.10.1998

 141. Nagroda dla Czyżewskiego, "Gazeta Wyborcza", 04.11.1998

 142. Mickiewicz został ułaskawiony, "Kurier Poranny", 12.10.1998

 143. Polak Cezary, Wieszcz jest niewinny, "Gazeta w Białymstoku", 10.1998

 144. Polak Cezary, Sąd nad wieszczem, "Gazeta Wyborcza", 13.10.1998

 145. Trzy dni romantyzmu, "Gazeta Współczesna", 16.10.1998

 146. Wiernikowska Maria, Milewski Jacek, Staram się dawać głos tym, którzy go nie mają, "Krajobrazy", 25.10.1998

 147. Wielokulturowa mozaika, "Trybuna", 20.10.1998

 148. Gross Natan, Tyle co gadka o wilku żelaznym.., "Nowiny", 21.10.1998

 149. Tolerancja na ekranie, "Gazeta Współczesna", 07.10.1998

 150. Sporek-Czyżewska Małgorzata, Buraczewska Jacek, Przeszłość – inspiracją dla młodzieży, "Krajobrazy", 01.11.1998

 151. Sawicki Zbigniew, Camera pro minoritate, "Przegląd Sejneński" 1998, nr 11

 152. Nagroda dla Czyżewskiego, "Gazeta Wyborcza", 03.11.1998

 153. Nagroda dla Czyżewskiego, "Kurier Poranny", 03.11.1998

 154. Z Sejn do Siedmiogrodu, "Gazeta Współczesna", 03.11.1998

 155. Krzysztof Czyżewski, "Krajobrazy", 04.11.1998

 156. Gratulacje, "Krajobrazy", 04.11.1998

 157. "Wijuny" w Sejnach, "Kurier Poranny", 05.11.1998

 158. Ludzie tygodnia, "Gazeta Wyborcza", 09.11.1998

 159. Zaczął się kapitalny remont "Starej Poczty", "Krajobrazy", 10.11.1998

 160. Szkoda Monika, Biała Synagoga, "OWszem" 1997, nr 1

 161. Mencwel Andrzej do Wnuk – Nazarowej Joanny, List polecający, 1998

 162. Pieniądze dla wybranych, "Kurier Poranny", 27.02.1998

 163. 8-10 października w Białymstoku.., "Biuletyn" Fundacja im. Stefana Batorego, 11.1998

 164. Camera pro minoritate, "Rrom p-o drom" 1998, nr 11

 165. Gawędy przy porzeczkach, "Gazeta Wyborcza", 20.10.1998

 166. Sejny, "Krajobrazy", 07.10.1998

 167. Tolerancja na ekranie, "Gazeta Współczesna", 07.10.1998

 168. Spotkanie z Mickiewiczem na pograniczu, "Kurier Poranny", 04.10.1998

 169. Sejny, "Krajobrazy", 07.10.1998

 170. Buraczewski Jacek, Widziałam Syberię, "Krajobrazy", 07.10.1998

 171. Z Sejn do Siedmiogrodu, "Gazeta Współczesna", 03.11.1998

 172. Z Sejn do Siedmiogrodu, "Gazeta Współczesna", 03.11.1998

 173. Nagroda dla Czyżewskiego, "Gazeta Współczesna", 03.11.1998

 174. Krzysztof Czyżewski, "Nowy Prąd" Toronto, 19.11.1998

 175. Burski Jan Jacek, Bibliografia Środkowoeuropejska, "Proglas" 1998, str. 62-65

 176. Krzysztof Czyżewski, "Nowe Książki" 1998, nr 12

 177. Dom dziedzictwa, "Kurier Poranny", 23.11.1998

 178. Sejny, "Krajobrazy", 02.12.1998

 179. Złote Klucze Kuriera Porannego, "Kurier Poranny", 04.12.1998

 180. Huelle Paweł, Sejny, 1997, "Gazeta Wyborcza", 21-22.03.1998

 181. Mencwel Andrzej, Instytut Kultury Polskiej, "Kultura" 1998, nr 2, str. 120-128

 182. Okraska Remik, Inaczej, "Nigdy Więcej" 1997, nr 4

 183. Jagiełło Michał, Litwo – wyzwanie nasze.., "Literatura" 1999, nr 1

 184. Czy państwo powinno finansować kulturę?, "Gazeta Współczesna", 04.02.1999

 185. Sadecki Jerzy, Wiele kultur, jeden Spisz, "Rzeczpospolita", 22.02.1999

 186. Ciemność nad Sejnami, "Karta 26" 1998, str. 76-79

 187. Dotacje MkiS w 1998 roku, "Magazyn Literacki", 02.1999

 188. Zaćmienie, "Kurier Poranny", 05.03.1999

 189. Dziedzictwo dla młodych, "Jaćwież" 1998, nr 4

 190. Sejny, "Krajobrazy", 14.02.1999

 191. Cudowna kraina, "Gazeta Wyborcza", 19.02.99

 192. Spisz jest esencją, "Dziennik Polski", 17.02.99

 193. Rubis Jadwiga, Spisz, Spiš, Zips, Szepes, "Echo Krakowa", 17.02.99

 194. Jak się robi książki w Ameryce, "Nasze Krajobrazy", 28.03.99

 195. Lis Renata, Amerykański sen, amerykańska lekcja, "Notes Wydawniczy" 1999, nr 3, str. 74-77

 196. Z fundacji, "Notes Wydawniczy" 1999, nr 3, str. 32

 197. Chęcińska Urszula, Ficowskie bajędy, czyli o sztuce opowiadania, "Pogranicza" 1999, nr 1-2

 198. Pułka Leszek, Na pograniczu, "Gazeta Wyborcza", 23.04.1999

 199. Sawicki Zbigniew, Nasze stare, dobre Sejny.., "Nasze Krajobrazy", 16.05.1999

 200. Pamięć dla przyszłości, "Gazeta Wyborcza", 15-16.05.1999

 201. Dzieci lubią historię, "Gazeta Współczesna", 20.05.1999

 202. Zaproszenie na kiermasz, "Krajobrazy", 23.05.1999

 203. Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy, "Krajobrazy", 23.05.1999

 204. Ktoś nie odrobił lekcji, "Rzeczpospolita", 19.05.1999

 205. Berło dla rządcy dusz, "Życie", 20.05.1999

 206. Redaktor "Kultury" nagradza Krzysztofa Czyżewskiego, "Rzeczpospolita", 20.05.1999

 207. Giedroyc wskazał Czyżewskiego, "Kurier Poranny", 21.05.1999

 208. Nie tylko o poezji macedońskiej, "Rzeczpospolita", 22-23.05.99

 209. Książki do wzięcia, "Gazeta Współczesna", 24.05.99

 210. Nie tylko o poezji macedońskiej, "Rzeczpospolita", 22-23.05.1999

 211. Kasznia Piotr, Wręczenie Złotego Berła Jerzemu Giedroyciowi, "Rzeczpospolita", 26.05.1999

 212. Należało mu się!, "Nasze Krajobrazy", 30.05.1999

 213. Aleksander Fiut, Polonia, "Contra Punct" 1999, nr 5-6

 214. Krzysztof Czyżewski, Akademia Praktyk Teatralnych Gardzienice

 215. Krzysztof Czyżewski, "Krajobrazy", 1999

 216. Szczepański Tomasz, Na Spiszu, "zaKORZENIEnie", lato 1999, nr 4

 217. Budzące się narody, "zaKORZENIEnie", lato 1999, nr 4

 218. Lipiec w Białej Synagodze, "Kurier Poranny", 24.06.1999

 219. Poezja macedońska, "Borussia" 1999, nr 18/19

 220. Teatr w synagodze, "Gazeta Wyborcza", 26-27.06.1999

 221. Klezmerzy, Kraków, Kazimierz, "Elle"

 222. Sejny, "Kurier Poranny", 05.07.1999

 223. Teatr Sejneński przedstawia, "Kurier Poranny", 05.07.1999

 224. Osiński Zbigniew, Ośrodki kulturowe w Polsce lat dziewięćdziesiątych, "Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno – Kulturowych", 1990- czerwiec 1996, str. 4


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line. Inicjujemy nowy program Pogranicza. W jego ramach będziemy przygotowywać i prezentować w przestrzeni wirtualnej nasze artystyczne i edukacyjne działania w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata. Zapraszamy!

 

 

Szedyk

 

Raphael Rogiński - BACH Bleach - Sejny - LIVE

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI