Bibliografia. Wycinki prasowe - Ośrodek Pogranicze cz. 5

   Prezentujemy Państwu piątą część bibliografii wycinków prasowych dotyczących działalności Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach w latach 2001-2002.


 

 1. Fundacja Pogranicze. Fundacje wspierające kulturę, "Vademecum animatora kultury"

 2. Oniszczuk Jan, Strzelił rok, "Kontakty", 07.01.2001

 3. Laury, "Polityka", 23.12.2000

 4. Sejny, "Gazeta Wyborcza", 08.01.2001

 5. Minął rok z naszymi czytelnikami..., "Przegląd Powiatowy", 11.01.2001

 6. Europa ogląda "Kroniki Sejneńskie", "Przegląd Powiatowy", 18.01.2001

 7. Sonik Bogusław, Klapy nie było, "Gazeta Wyborcza", 23.01.2001

 8. 10-lecie Wspólnoty Kulturowej Borussia, "Notes Wydawniczy" 6-10.09.2000, nr 10

 9. Borussia. Na naszych łamach gościli, "Borussia" 2000, nr 22

 10. Grębecka Zuzanna, Kroniki Sejneńskie. Ośrodek Pogranicze – Sztuk, kultur, narodów, "Etnografia Polska" 2000, nr 1-2

 11. Spotkanie z Grossem i "Sąsiadami", "Kurier Poranny", 15.08.2001

 12. Spotkanie z Grossem, "Kurier Poranny", 14.02.2001

 13. 15.12.2001- wręczenie Medali "Tygodnika Powszechnego", "Notes Wydawniczy" 2001, nr 1

 14. 6-8 IV w Poznaniu, "Jaćwież", 2000, nr 11

 15. Sejny, "Gazeta Wyborcza", 19.02.2001

 16. Przyjedzie Gross, "Gazeta Wyborcza", 15.02.2001

 17. Niczyporowicz Janusz, Jawny underground, "Rzeczpospolita Plus-Minus",

  10-11.02.2001
 1. Nowak Jerzy Robert, 100 kłamstw J.T. Grossa, "Niedziela", 2001, nr 8

 2. Skaradziński Bohdan, Pora zadumy i pokuty, "Kurier Poranny", 23.01.2001

 3. Dyplomaci na Podlasiu, "Kurier Poranny", 02.03.2001

 4. Dyplomatyczne oględziny, "Gazeta Wyborcza", 02.03.2001

 5. Jak dyplomaci Podlasie zwiedzali, "Gazeta Współczesna", 05.03.2001

 6. Sadłowska Małgorzata, Wysocka Helena, Krupnik na rozgrzewkę, "Kurier Poranny", 05.03.2001

 7. Malinowska Katarzyna, Inaczej niż w Kongo, "Gazeta Wyborcza" w Białymstoku, 05.03.2001

 8. Presentation of the Centre "Pogranicze – Sztuk, kultur, narodów", "Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego 1990 – 1999", str. 91

 9. Krzysztof Czyżewski, "Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego 1990 – 1999",

  str. 84
 1. Fundacja "Pogranicze", "Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego 1990 – 1999", str. 68

 2. Prezentacja Ośrodka "Pogranicze – Sztuk, kultur, narodów" z Sejn, "Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego 1990 – 1999", str. 54

 3. Hermann Hesse – pisarz i zjawisko, "Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego 1990 – 1999", str. 47

 4. Szewc Piotr, Zbliżenia na prowincję, "Nowe Książki" 2001, nr 3

 5. Stolica świata proroka Ilji, "Gazeta Wyborcza", 09.03.2001

 6. Buraczewski Jacek, Abecadło z taboru spadło, "Kontakty"

 7. Luft Bogumił, Dyplomacja bez immunitetu, "Rzeczpospolita", 23.03.2001

 8. Hofmann Joanna, Sporek – Czyżewska Małgorzata, Byłam przekonana, że trzeba ją wydać, "Gazetaw Wyborcza" w Białymstoku, 15.03.2001

 9. Orliński Wojciech, Byle nie być kaowcem, "Gazeta Wyborcza", 11.04.2001

 10. 6-8 X w zorganizowanych przez sejneński Ośrodek.., "Jaćwież" 2001, nr 13

 11. Nie było przestępstwa, "Gazeta Współczesna", 24.04.2001

 12. Polak Cezary, Źródło i gęba, "Gazeta Wyborcza", 24.04.2001

 13. Wojtaszek Edward, Nie "dla ludzi", ale "z ludźmi", "Scena" 2001, nr 4

 14. Ostrowski Janusz, Czyżewski Krzysztof, Sejny z Synagogą w tle, "Przegląd Powiatowy", 12.04.2001

 15. Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów w Sejnach.., "Nasze Krajobrazy", 13.05.2001

 16. Szwarcman Dorota, Ministerstwo instytutów, "Wprost", 13.05.2001

 17. Z czym do turysty, "Przegląd Powiatowy", 15.06.2001

 18. Sporty Ekstremalne, "Elle", 06.2001, str. 72

 19. Grochowska Magdalena, Twarze, "Wysokie Obcasy", 16.06.2001, str.13

 20. Muzyczna tratwa, "Gazeta Współczesna" 2001, nr 120

 21. Pomiędzy Sejnami a Nowym Jorkiem, "Gazeta Wyborcza", 20.04.2001

 22. Zdjęcia i pocztówki, "Gazeta Wyborcza", 7-8.07.2001

 23. Ośrodek "Pogranicze – sztuk.., "Nasze Krajobrazy", 15.07.2001

 24. Niczyporowicz Janusz, Anioły nad Pograniczem, "Kontakty", 14.07.2001

 25. Klezmerzy w Synagodze, "Gazeta Wyborcza", 14-15.07.2001

 26. Tolerancja na pograniczu, "Kurier Poranny", 17.07.2001

 27. Obirek Stanisław, Od redakcji, "Życie Duchowe", 2001, nr 27

 28. Czyżewski Staszek, Wszyscy jednego koloru, "Kurier Poranny", 27.07.2001

 29. Wizyta sentymentalna, "Gazeta Współczesna", 27-29.07.2001

 30. Krzysztof Czyżewski, "Borussia" 2001, nr 23

 31. Sejny, "Nasze Krajobrazy", 05.08.2001

 32. Koziara Andrzej, Kanały schizofrenii, "Gazeta Współczesna – Tydzień", 03.08.2001

 33. Polsko – Litewskie Warsztaty Teatralne, "Przegląd Sejneński" 2001, nr 7-8

 34. Domosławski W. G., Szanowny Panie Redaktorze!, "Przegląd Sejneński" 2001,

  nr 7-8
 1. Tomas Venclova, "Z bliska" 31.07.2001, nr 12-13

 2. Literatura na wygnaniu, "Gazeta Wyborcza", 16.08.2001

 3. Sejny, "Gazeta Współczesna", nr 159 (14822)

 4. Powroty. Czesław Miłosz na Suwalszczyźnie, "Jaćwież" nr 14, str. 24-25

 5. Czyżewski Krzysztof, Danie miesiąca polecają, "Tygodnik Powszechny", 26.08.2001

 6. Sejny, "Gazeta Współczesna", nr 164 (14827)

 7. Tomas Venclova Człowiekiem Pogranicza, "Gazeta Wyborcza", 28.08.2001

 8. Człowiek pogranicza, "Gazeta Współczesna", 31.08 – 02.09.2001

 9. Bliżej braci Litwinów, "Kurier Poranny", 29.08.2001

 10. Polak Cezary, Człowiek pogranicza, "Gazeta Wyborcza", 21.08.2001

 11. Nagroda "Pogranicza", "Nasze Krajobrazy", 04.09.2001

 12. Polsko – litewski most Venclova, "Kurier Poranny", 03.09.2001

 13. Pietroczuk Urszula, Venclova ponadgraniczny, "Gazeta Wyborcza" w Białymstoku, 02.09.2001

 14. Poeta jak skała, "Gazeta Współczesna", 03.09.2001

 15. Ostałowska Lidia, Człowiek pogranicza, "Gazeta Wyborcza", 03.09.2001

 16. Na Litwie, tak jak i w Polsce.., "Kurier Poranny", 05.09.2001

 17. Venclova Tomas , Przekraczam próg, "Gazeta Wyborcza", 04.09.2001

 18. Venclova pogranicza, „Gazeta Współczesna“, 7-9.09.2001

 19. Venclova Tomas, Gniedziejko Zbigniew, Chciałbym łagodzić rodzinne sprzeczki, „Kurier Poranny Magazyn“, 07.09.2001

 20. Trzymają kciuki za UW, „Kurier Poranny“, 10.09.2001

 21. Kroniki Sejneńskie, „Gazeta Wyborcza“, 08.09.2001

 22. Domosławski W. G. Szanowny Panie Redaktorze!, „Przegląd Sejneński“, 2001, nr 9

 23. Ostatni koncert tego lata, „Przegląd Sejneński“, 2001, nr 9

 24. Oddaj swój głos na Unię Wolności, „Kurier Poranny“, 14.09.2001

 25. Sejneńskie spotkania z przeszłością, „Gazeta Współczesna“, 21.09.2001

 26. Żmijewska Monika, Butoh poza skórą, „Gazeta Wyborcza“, 24.09.2001

 27. Butoh w Pograniczu, „Gazeta Wyborcza“, 26.09.2001

 28. Sejny, „Gazeta Współczesna“, nr 194 (14857)

 29. Domosławski Grzegorz, Szanowna Redakcjo!; Na półkach, „Przegląd Sejneński“, 11.10.2001, nr 10

 30. Tomas Venclova. Człowiek Pogranicza, „Przegląd Sejneński“, 2001, nr 10

 31. Domosławski Grzegorz, Szanowna Redakcjo!; Na półkach, „Przegląd Sejneński“, 11.10.2001, nr 10

 32. Bartosz Anna, Kolekcja Cyganologiczna w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, „Polska egzotyka w polskich muzeach“

 33. 1 września w Sejnach.., „Nowe Książki“, 2001, nr 10

 34. Kulturalne kolegium, „Gazeta Współczesna“, 26-28.10.2001

 35. Tochman Wojciech, Miałem szczęście.., „Gazeta Wyborcza Magazyn“, 31.10.2001

 36. Ostałowska Lidia, Chodź bliżej, to o nas, „Gazeta Wyborcza“, 31.10.2001

 37. Sejny, „Gazeta Współczesna“, nr 213 (14876)

 38. Sejneńskie wspominki, „Gazeta Współczesna“, 05.11.2001, nr 214 (14877)

 39. Zaduszki w Sejnach, „Gazeta Wyborcza“, 3-4.11.2001

 40. Biała Synagoga wróci do właścicieli?, „Kurier Poranny“, 10.11.2001

 41. Kaczmarski w Sejnach, „Kurier Poranny“, 10.11.2001

 42. Koncert w synagodze, „Kurier Poranny“, 12.11.2001

 43. Żydzi chcą synagogę, „Nasze Krajobrazy“, 18.11.2001

 44. Sejny, metropolia Europy, "Jaćwięgi są wśród nas", red. Wojciech Giełżyński, 2001, str.175-180

 45. Wacławski Bartosz, Zabytki do zwrotu, „Kurier Poranny“, 14.11.2001

 46. Bard z Australii, „Gazeta Współczesna“, 14.11.2001

 47. Spór o synagogę, „Gazeta Współczesna“, 13.11.2001

 48. Sejny, „Gazeta Współczesna“, nr 223 (14886)

 49. Sejny, „Gazeta Wyborcza“, 16.11.2001

 50. Niemen nad Odrą, „Kurier Poranny“, 19.11.2001

 51. Sejny, „Nasze Krajobrazy“, 20.11.2001

 52. Niemen nad Odrą, „Gazeta Współczesna“, 19.11.2001

 53. Zaduszki, „Przegląd Sejneński“, 2001, nr 11

 54. Żmijewska Monika, Kultura pocięta, „Gazeta Wyborcza“, 23.11.2001

 55. Złote Klucze po raz czwarty, „Kurier Poranny“, 23.11.2001

 56. Czy Żydzi powróca do Sejn?, „Okolica“, 23.11.2001

 57. Zaduszki w "Pograniczu", „Okolica“, 23.11.2001

 58. Pogranicze grenze ist mehr, "Nasze Strony", 20-24.11.2001

 59. Czy będzie zwrot mienia?, „Przegląd Powiatowy“, 29.11.2001

 60. Pytania pozostały, „Gazeta Wyborcza“, 28.11.2001

 61. Spotkanie z Kanowiczem, „Przegląd Sejneński“, 12.2001

 62. Życie na uboczu, „Gazeta Współczesna“, 03.12.2001

 63. Złote Klucze "Porannego", „Kurier Poranny Magazyn“, 30.11.2001

 64. Trzeba tylko chcieć, „Gazeta Współczesna“, 07.12.2001

 65. Sejny, „Gazeta Współczesna“, 07.12.2001

 66. Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski, "Rozmowy na nowy wiek", „Kurier Poranny“, 6-9.12.2001

 67. Noty o autorach - Krzysztof Czyżewski, "Po własnych śladach", str.142

 68. Sulima Roch, Małe ojczyzny, "Głosy tradycji" str.180-181

 69. Sejny, „Gazeta Współczesna“, 28.12.2001 – 01.01.2002

 70. Od stycznia do grudnia, „Gazeta Współczesna“, 28.12.2001 – 01.01.2002

 71. Tomas Venclova wybitny poeta litewski.., „Jaćwież“, 2002, nr 16

 72. Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 2000. Przemówienie Przewodniczącego Jury, „Literatura na Świecie“, 2001, nr 7

 73. Dalej odwiedzimy Sejny.. [brak źródła]

 74. Kurella Joanna, "Edukacja Regionalna" w Centrum Animacji Kultury w 2001 roku, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy“, 2002, nr 1 (45)

 75. Człowiek Pogranicza, „Okolica“, 04.01.2002

 76. Wrzesień.., „Zeszyty Literackie“, 2002, nr 77

 77. Dosiego Roku!, „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 1

 78. Ważne rozmowy na nowy wiek, „Życie“, 31.01.2002

 79. "Pogranicze" prawa?, „Gazeta Współczesna“, 22.01.2002

 80. Południk Elżbieta, Garść wierzbowych gruszek, „Rzeczpospolita“, 26-27.01.2002

 81. Prawem marszałka, „Gazeta Współczesna“, 24.01.2002

 82. Dom otwarty na pograniczu, „Okolica“, 25.01.2002

 83. Dom otwarty na pograniczu, „Okolica“, 25.01.2002

 84. Egzamin z samorządności, „Gazeta Współczesna“, 23.01.2002

 85. Cel: Rozwijanie umysłów, „Kurier Poranny“, 24.01.2002

 86. Ćirlić Dorota Jovanka, Tygiel narodów; Miłosz Czesław, Czesław Miłosz o Pograniczu, „Gazeta Wyborcza“, 24.01.2002

 87. W obliczu jutra, „Gazeta Wyborcza“, 24.01.2002

 88. Święto Pogranicza, „Gazeta Wyborcza“, 24.01.2002

 89. Spotkania na Pograniczu, „Gazeta Wyborcza“, 26-27.01.2002

 90. "Pogranicze" świętuje, „Kurier Poranny“, 21.01.2002

 91. Pogranicze Europy, „Kurier Poranny“, 23.01.2002

 92. Krzysztof Czyżewski, „Rzeczpospolita“, 25.01.2002

 93. Pogranicze ma 10 lat, „Życie“, 23.01.2002

 94. Sejny, „Gazeta Współczesna“, 25-27.01.2002

 95. Złote Klucze. Jak głosowali Czytelnicy, „Kurier Poranny“, 15.01.2002

 96. Ćirlić Dorota Jovanka, Syzyfowa praca, „Gazeta Wyborcza“, 28.01.2002

 97. Janczar Drago, Czemu jest winna Ameryka?, „Gazeta Wyborcza“, 26-27.01.2002

 98. Pogranicze na pograniczu, „Przegląd Powiatowy“, 31.01.2002

 99. Wystawa, „Przegląd Powiatowy“, 31.01.2002

 100. Były też i inne stodoły, „Okolica“, 01.02.2002

 101. Światowa prowincja, „Gazeta Współczesna“, 28.01.2002

 102. Z Grigorijem Kanowiczem rozmawia Alina Molisak, „Midrasz“, 02.2002

 103. Domosławski Grzegorz, Pouczające spotkania!, „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 2

 104. Palewicz Krzysztof, Andrzej Strumiłło w Pograniczu, „Przegląd Sejneński“,

 105. Palewicz Krzysztof, Ten, który przeżył holocaust, „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 2

 106. W Domu Pogranicza, „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 2

 107. W Domu Pogranicza, „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 2

 108. Palewicz Krzysztof, Dom Pogranicza, „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 2

 109. W Domu Pogranicza, „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 2

 110. Venclova Tomas, Graczyk Roman, Słoiku, otwórz się, „Gazeta Wyborcza“, 1-2.09.2002

 111. Kamiński Jan, Sejneńska stolica, „Kurier Poranny“, 01.02.2002

 112. Hofmann Joanna, Sąsiedzkie opowieści, „Gazeta Wyborcza“, 25.01.2002

 113. Z udziałem marszałka Sejmiku.., „Nasze Krajobrazy“, 03.02.2002

 114. Wydarzenie Roku – "Sąsiedzi", „Kurier Poranny“, 09.02.2002

 115. Dom Pogranicza otwarty na jubileusz ośrodka, (artykuł z internetu: www.portal.ksiazka.net.pl), 2002.02.06

 116. Laur za serce, „Gazeta Współczesna“, 01.02.2002

 117. Jubileusz Pogranicza, „Okolica“, 01.02.2002

 118. Pomaga niepełnosprawnym dzieciom, „Kurier Poranny“, 04.02.2002

 119. Plebiscyt rozstrzygnięty, „Przegląd Powiatowy“, 07.02.2002

 120. Darski Wojciech M., Literatura, „Wprost“, 10.02.2002

 121. Sejnianin roku, „Nasze Krajobrazy“, 10.02.2002

 122. Batura Juliusz, Symbole Manhattanu, „Okolica“, 01.02.2002

 123. Ćirlić Dorota Jovanka, Miasto kosmos, 'Gazeta Wyborcza“, 07.02.2002

 124. Naszym zdaniem.., „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 2

 125. Magiczne dżinsy. Pogranicze, „Magazyn z Książkami“, 21.02.2002, nr 13

 126. Olejniczak Karol, Rola położenia przygranicznego w rozwoju lokalnym – przykład miasta Sejny, „Studia Regionalne i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW Sekcja Polska“, 2002, nr 2-3 (9), str. 129-140

 127. Sejny, „Gazeta Współczesna“, 2002, nr 43 (14956)

 128. Przegląd Sejneński, „Okolica“, 03.03.2001

 129. Sejny, „Gazeta Współczesna“, nr 48 (14961)

 130. Powstał Ośrodek Edukacji Kulturalnej "Kartki", (artykuł z internetu: www.dzieci.ramtel.pl), 25.03.2002

 131. Tyczyńska Agnieszka, Camera pro minoritate, (artykuł z internetu: www.uniwersytet.uw.edu.pl), 25.03.2002

 132. Szaruga Leszek, Testament Kuroniahttp://forumakad.pl/archiwum/99/4/artykuly/31-wyznania.html, 25.03.2002

 133. Dom Pogranicza otwarty na jubileusz ośrodka, (artykuł z internetu: www.portal.ksiazka.net.pl), 25.03.2002

 134. Komunikat Komitetu Społecznego Rady Ministrów, 26.06.2001, (artykuł z internetu: www.premier.gov.pl)

 135. Ośrodek "Pogranicze.., „Gazeta Wyborcza“, 22.03.2002

 136. Sejny, „Gazeta Współczesna“, nr 72 (14985)

 137. Huelle Paweł, Kamiński Jan, O Hrabalu, Grassie i Pograniczu, „Kartki“, nr 26

 138. LO w Sejnach, „GazetaWyborcza“, 19.04.2002

 139. Fuentes i Jechoszua, „Gazeta Wyborcza“, 24.04.2002

 140. Celiński nie chce Cieślukowskiej, „Kurier Poranny“, 30.04.2002

 141. Jak za czasów najgorszej komuny, „Kurier Poranny“, 29.04.2002

 142. Wolski Jacek, Skandal nad Wigrami, „Przegląd Powiatowy“, 02.05.2002

 143. Żmijewska Monika, Zmiany w Wigrach, „Gazeta Wyborcza“, 30.04 – 01.05.2002

 144. Wigry, „Gazeta Współczesna“, 02.05.2002

 145. Buraczewski Jacek, Słaby marketing nad Wigrami, „Okolica“, 10.05.2002

 146. Zdymisjonowana Cieślukowska, „Okolica“, 10.05.2002

 147. Sierszuła Barbara, Damska reprezentacja, „Rzeczpospolita“, 11-12.05.2002

 148. Sejny, „Ruch Teatralny“, nr 2 (65), str.153-154

 149. Ośrodek wypoczynkowy czy instytucja kultury?, „Gazeta Wyborcza“, 13.05.2002

 150. Co słychać w Pograniczu?, „Gazeta Wyborcza“, 18-19.05.2002

 151. Tratwa muzykantów i kamień, „Gazeta Wyborcza“, 20.05.2002

 152. Sejny, „Nasze Krajobrazy“, 21.05.2002

 153. Sejneńszczyzno – co dalej?, „Przegląd Sejneński“, 2002, nr 5-6

 154. Wasita Ryszard, Wiatr śpiewa kadisz, a życie toczy się dalej, „Twórczość“, 2002, nr 5-6, str. 221-222

 155. Kubaszewski Tomasz, Niewdzięczkość?, „Kurier Poranny Magazyn“, 17.05.2002

 156. Czyżewski Krzysztof, List otwarty, „Gazeta Wyborcza“, 24.05.2002

 157. Nagroda za wspaniały album, „Kurier Poranny Magazyn“, 31.05.2002

 158. Rabin Fyrmansky z Sejn, „Okolica“, 31.05.2002

 159. Została żydowska dusza, „Kurier Poranny“, 23.05.2002

 160. Została żydowska dusza, „Gazeta Współczesna“, 23.05.2002

 161. Zapomnieli o żywych, „Gazeta Współczesna“, 22.05.2002

 162. Kamień w Sejnach, „Gazeta Wyborcza“, 23.05.2002

 163. Kadisz zmówiony po 62 latach, „Okolica“, 24.05.2002

 164. Tu są dusze, „Przegląd Powiatowy“, 23.05.2002

 165. Czyżewski Krzysztof, Jagiełło Michał, Żółtowska Bożena, Aleksandra Jackowskiego Polska Sztuka Ludowa, „Konteksty“, 2002, nr 3-4 , str. 46-51

 166. Lewandowski Tomasz, Polacy i Litwini w Sejnach. Od konfliktu do integracji, „Sprawy Narodowościowe“, 2002 , zeszyt 20, str. 139-146


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line. Inicjujemy nowy program Pogranicza. W jego ramach będziemy przygotowywać i prezentować w przestrzeni wirtualnej nasze artystyczne i edukacyjne działania w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata. Zapraszamy!

 

 

Szedyk

 

Raphael Rogiński - BACH Bleach - Sejny - LIVE

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI