Bibliografia. Wycinki prasowe - Ośrodek Pogranicze cz. 8

 Kolejna część bibliografii wycinków prasowych dotycząca pracy Ośrodka Pogranicze w latach 2007-2010.


 

 1. Hałas Joanna, Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach?, "Akcent", 2007, nr 4

 2. Błaszczak Anita, Krakowiak Andrzej, Pytania o przyszłość Europy, "Rzeczpospolita", 06.09.2007, nr 208

 3. Samsel Wacław, Sejneńska Agora, "Euro Gospodarz", 09.2007, nr 9

 4. Zmarł Jerzy Srzednicki, "Przegląd Sejneński", 18.10.2007, nr 20

 5. Kornaś Tadeusz, Krasnogruda Miłosza, "didaskalia", 10.2007, nr 81

 6. Baranowska Kamila,VII edycja Nagrody im. Jerzego Giedroycia, "Rzeczpospolita", 06.11.2007

 7. Sympozjon w Supraślu, "Kurier Poranny", 09.11.2007

 8. Sejny, "Gazeta Współczesna", 28.11.2007

 9. Karpowicz Monika, Ejdulis Anetta, Trzeba ruszyć z reklamą, "Przegląd Sejneński", 22.11.2007, nr 22

 10. Hałas Joanna, Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach?, "Akcent", 2007, nr 4

 11. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 06.12.2007, nr 23

 12. To był finał!, "Przegląd Sejneński", 06.12.2007, nr 23

 13. Na zimowe popołudnie, "Przegląd Sejneński", 06.12.2007, nr 23

 14. 200 lat po pokoju w Tylży, "Deutsches Kulturforum östliches Europa", 12.2007

 15. Nagrody literackie, "Zeszyty Literackie", 2007, nr 4

 16. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 18.12.2007, nr 24

 17. Ziemia zdziwień, "Šaltinis", 12.2007, nr 4

 18. 4-6 X W związku z wyróżnieniem nagrodą "Człowiek Pogranicza".., "Jaćwież", 2007, nr 37

 19. Czyżewski Krzysztof, Edukacja na sejneńskiej agorze. Jak prowadzić dialogi z sąsiadami z wykorzystaniem metod edukacji międzykulturowej [materiały do prowadzenia własnego projektu]

 20. Kerski Basil, Agora w środku Europy, "Dialog", 2007-2008, nr 80-81

 21. Pogranicze – Sztuk Kultur Narodów, "Mały Przewodnik po Sejnach", Muzeum Ziemi Sejneńskiej [przewodnik]

 22. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 31.01.2008, nr 2

 23. W Ośrodku Pogranicze..., "Wieści Sejneńskie", 2008, nr 1

 24. Sejny, "Teatr w Polsce 2008" [folder]

 25. Wielka Encyklopedia Żydów Leszka Bubla /cz.2/. Krzysztof Czyżewski [brak źródła]

 26. Czyżewski Krzysztof, Edukacja na sejneńskiej agorze. Jak prowadzić dialogi z sąsiadami z wykorzystaniem metod edukacji międzykulturowej [materiały do prowadzenia własnego projektu]

 27. Czyżewski Krzysztof, Apel do Rady Miasta, "Šaltinis", 2008, nr 1

 28. Zimowe a jakby wiosenne, "Przegląd Sejneński", 2008, nr 2

 29. Czyżewski Krzysztof, Gawina Marta, Dajmy szanse niepodległemu państwu Kosowo, "Kurier Poranny", 20.02.2008

 30. Ciszewski Andrzej, Bliskie Kosowo, "Serwis regionalny Białystok" [strona internetowa], 20.02.2008

 31. Ciszewski Andrzej, Racja Serbów, "Serwis regionalny Białystok" [strona internetowa], 26.02.2008

 32. Wróbel Anna, Sympozjum "Nowa Agora" w Sejnach, "Societas/Communitas", 2008, nr 2 (6)

 33. Baranauskas czy Grodziński zamiast 22 Lipca, "Przegląd Sejneński", 29.02.2008,nr 4

 34. Nowa wystawa Bobowscy Chasydzi, "Wieści Sejneńskie", 2008, nr 3

 35. Maciaszek Mariola i Tomasz, Od Suraża do Suwałk, "Gazeta Wyborcza",

  08-09.03.2008

 36. Żmijewska Monika, Dwaj panowie od dialogu, "Gazeta Wyborcza Białystok", 06.03.2008

 37. Medal św. Jerzego ma nową kapitułę, "Tygodnik Powszechny", 2008, nr 9

 38. Święto na całe miasto, "Przegląd Sejneński", 13.03.2008, nr 5

 39. Dzienis Aneta, Coraz mniej prestiżowa Podlaska Marka Roku, "Gazeta Wyborcza Białystok", 17.03.2008

 40. Kroniki w La MaMa, "Gazeta Wyborcza Białystok", 17.03.2008

 41. Marzenie o Krasnogrudzie, "Przegląd Sejneński", 31.03.2008, nr 6

 42. Ambasador promuje nas w świecie, "Przegląd Sejneński", 31.03.2008, nr 6

 43. Mroczkowski Janusz, To jest marka. Podlaskie, "Internetowy serwis informacyjny Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej" [strona internetowa], 19.03.2008

 44. Dzienis Aneta, Coraz mniej prestiżowa Podlaska Marka Roku, "Gazeta Wyborcza Białystok", 17.03.2008

 45. Ambasador z Sejn, "Kurier Poranny", 17.03.2008

 46. Krzysztof Czyżewski, szef Ośrodka Pogranicze z Sejn.., "Kurier Poranny Magazyn", 14.03.2008

 47. Spotkanie na szczycie, "Aktivist", 04.2008, nr 106

 48. Żmijewska Monika, Muzyka miejsca: trzaski..., "Gazeta Wyborcza Białystok", 12-13.04.2008

 49. W Ośrodku Pogranicze, "Wieści Sejneńskie", 2008, nr 4

 50. Sejny w Nowym Jorku, "Wieści Sejneńskie", 2008, nr 4

 51. Wryk Marta, Pogranicze w Nowym Jorku, "Nowy Dziennik – Przegląd Polski", 04.04.2008

 52. Wryk Marta, Praktycy idei w Nowym Jorku, "Nowy Dziennik – Przegląd Polski", 25.04.2008

 53. New York Times chwali Sejny, "Nowy Dziennik – Przegląd Polski", 18.04.2008

 54. Drabik Grażyna, Nowojorska kronika, "Nowy Dziennik – Przegląd Polski", 18.04.2008

 55. Dąbrowski Andrzej Józef, Kartki z przemijania, "Kurier Plus", 19.04.2008

 56. Junczyk – Ziomecka Ewa, Wroński Paweł, Rozmowa TOK.FM, 16.04.2008

 57. W Ośrodku Pogranicze, "Wieści Sejneńskie", 2008, nr 4

 58. Sejneński ambasador, "Wieści Sejneńskie", 2008, nr 4

 59. Dialog to budowanie wzajemności, Kalendarium obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce, 2008

 60. Dąbrowska Urszula, Sejny w Nowym Jorku, "Kurier Poranny Magazyn", 16.05.2008

 61. Dąbrowska Urszula, Czyżewski Krzysztof, Tak to jest na pograniczu, "Kurier Poranny", 16.05.2008

 62. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008. Europejski Stadion Kultury, Narodowe Centrum Kultury 2008 [folder]

 63. Sejny – miejsce spotkań intelektualistów światowej sławy, "Panorama Euroregionu Niemen", 2008, nr 5

 64. Szkolne spotkania z mistrzami, "Gazeta Wyborcza", 04.06.2008

 65. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008 [folder]

 66. Ambasadorowie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, www.dialog2008.pl

 67. Sieroń – Galusek Dorota, O wspólnym dochodzeniu do Miłoszowej Doliny, "Po lekcjach", zeszyt 33

 68. Romaniuk Emilia, Wyróżniliśmy najlepszych, "Gazeta Wyborcza Białystok", 02.06.2008

 69. Spotkania z mistrzami, "Gazeta Wyborcza", 06.06.2008

 70. Almanach o nas dla nas, "Przegląd Sejneński", 30.06.2008, nr 12-13

 71. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 30.06.2008, nr 12-13

 72. Gorące Lato w Pograniczu, "Gazeta Wyborcza Białystok", 04-10.07.2008

 73. Krzysztof Czyżewski skończył 50 lat, "Gazeta Wyborcza", 08.07.2008

 74. Lato w Pograniczu, "Gazeta Wyborcza", 09.07.2008

 75. Wczoraj odszedł Bronisław Geremek: Krzysztof Czyżewski, "Gazeta Wyborcza Białystok", 14.07.2008

 76. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 24.07.2008, nr 14

 77. Żmijewska Monika, Pograniczne nastroje w Sejnach, "Gazeta Wyborcza Białystok", 07.2008

 78. Żmijewska Monika, Atrakcje w Sejnach, "Gazeta Wyborcza Białystok", 18.07.2008

 79. Kuciel Joanna, Sejny poza Europą, "Kurier Poranny", 18.07.2008

 80. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 24.07.2008, nr 14

 81. Atlantyda w Karolinie, "Przegląd Sejneński", 24.07.2008, nr 14

 82. Trzynasty miesiąc Miry, "Przegląd Sejneński", 24.07.2008, nr 14

 83. Jazz w Papuciarni, "Przegląd Sejneński", 24.07.2008, nr 14

 84. Czyżewski Krzysztof, Szyszko – Kondej Małgorzata, Ambasador dialogu, "Readers Digest", 08.2008

 85. Wspominanie Miłosza, "Gazeta Współczesna", 14.08.2008

 86. Krasnogruda, "Gazeta Współczesna", 13.08.2008

 87. Lato w Pograniczu, "Gazeta Wyborcza", 01-07.08.2008

 88. Poznać świat, ratować zabytki, "Przegląd Sejneński", 07.08.2008, nr 15

 89. Czarna Buchta, www.czarnabuchta.pl

 90. Czyżewski Krzysztof, Polityka historyczna? Dyskusje, "Karta", 2008, nr 55

 91. Efekt Bromby w Sejnach, "Gazeta Wyborcza", 26.09.2008

 92. Krzysztof Czyżewski. "Linia powrotu. Zapiski z pogranicza", "Rzeczpospolita", 06-07.09.2008

 93. Sejny, Pora Prozy. Program herbertowski, 2008 [folder]

 94. Festiwal literacki "Pora Prozy", "Tygodnik Powszechny", 12.10.2008, nr 41

 95. Miniszewski Mirosław, Kto jest obcy, a kto swój?, "Kurier Poranny", 24.10.2008

 96. Żmijewska Monika, Teremiski dla wszystkich, "Gazeta Wyborcza Białystok", 18-19.10.2008

 97. Odrodzenie literatury rumuńskiej, "Tygodnik Powszechny", 12.10.2008, nr 41

 98. Niemczyńska Małgorzata I., Rodzinna Warszawa, a nie Kraków dla Miłosza, "Gazeta Wyborcza", 21.10.2008

 99. Tam czas się zatrzymał, "Przegląd Sejneński", 16.10.2008, nr 20

 100. Czyżewski Krzysztof, Żmijewska Monika, Czuwające oko redaktora Giedroycia, "Gazeta Wyborcza Białystok", 10-11.11.2008

 101. Kowalewski Mariusz, Czyżewski i Pogranicze wyróżnieni. Dobre miejsce na zmiany, "Rzeczpospolita", 08-09.11.2008

 102. Sejny, "Gazeta Współczesna", 04.11.2008

 103. Czyżewski Pontifexem, "Przegląd Sejneński", 2008, nr 21

 104. Dwie nagrody Pogranicza, "Przegląd Sejneński", 14.11.2008, nr 22

 105. Żmijewska Monika, Latająca akademia w Sejnach, "Gazeta Wyborcza Białystok", 19.11.2008

 106. Rozmowy na pograniczu, "Przegląd Sejneński", 27.11.2008, nr 23

 107. Dźwięki Sejn w synagodze, "Gazeta Wyborcza", 29-30.11.2008

 108. Przyznano tytuł Dobroczyńcy Kultury Polskiej, "Gazeta Wyborcza", 26.11.2008

 109. VIII edycja Nagrody im. Jerzgo Giedroycia. Krzysztof Czyżewski.., "Rzeczpospolita", 05.11.2008

 110. Jasina Łukasz, Kręte ścieżki tożsamości. Krótki zarys historii Białorusi, "Dialog", 2008, nr 82

 111. Całkiem rozumne podejście do spraw białoruskich. Krzysztof Czyżewski.., "Przegląd Prawosławny", 12.2008

 112. Radziukiewicz Anna, Europa w dialogu, "Przegląd Prawosławny", 12.2008

 113. Piłasiewicz Zofia, Wyprawa do Kastalii, "Przegląd Augustowski", 2008, nr 13

 114. "Słowo – pismo – sztuka słowa", aut. Grzegorz Godlewski, Warszawa, 2008

 115. Tłumacze kultur, "Forum Polska", 12.2008, nr 4

 116. Kronika. 14 VIII z okazji 4 rocznicy.., "Zeszyty Literackie", 2008, nr 4

 117. Jasina Łukasz, Kręte ścieżki tożsamości. Krótki zarys historii Białorusi, "Dialog", 2008, nr 82

 118. Kronika. Krzysztof Czyżewski, animator.., "Nowe Książki", 2008, nr 12

 119. Trzy dni z Pograniczem, "Gazeta Wyborcza", 12.01.2009

 120. Żmijewska Monika, Dialog w Krasnogrudzie, "Gazeta Wyborcza Białystok", 27.01.2009

 121. Żmijewska Monika, Pograniczne opowieści, "Gazeta Wyborcza Białystok", 26.01.2009

 122. Filmowe ferie Pogranicza. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 23.01.2009, nr 2

 123. Rzut oka wstecz, "Przegląd Sejneński", 09.01.2009, nr 3

 124. Morawicz Iwona, Gra szklanych paciorków – Laboratoria praktyk międzykulturowych – projekt krótkoterminowy [folder]

 125. Autorski opis projektu Gra szklanych paciorków, Kultura 2007 – 2013. Zasady finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach programu [folder]

 126. Jasińska Monika, Dyrektorzy bez konkursu, "Kurier Poranny", 10.02.2009

 127. Żmijewska Monika, Czyżewskiego opowieść w obrazach, "Gazeta Wyborcza Białystok", 02.02.2009

 128. Człowiek Pogranicza z Triestu, "Gazeta Wyborcza", 24.02.2009

 129. Człowiek Pogranicza przyjedzie z Triestu, "Gazeta Wyborcza", 26.02.2009

 130. Claudio Magris otrzyma tytuł Człowieka Pogranicza, http://ksiazki.wp.pl

 131. Claudio Magris Człowiekiem Pogranicza, "Tygodnik Powszechny", 2009, nr 10

 132. Czyżewski z Sejn [brak źródła]

 133. 15 lat. Ziemia Sejneńska. Stowarzyszenie. Biuletyn Informacyjny 2008

 134. Sezon na kulturę, "Przegląd Sejneński", 2009, nr 7

 135. Dym się rozwiewa w Sejnach, "Gazeta Wyborcza", 16.04.2009

 136. Cyganie – tacy, jak my, "Przegląd Sejneński", 2009, nr 8

 137. Jest szansa na prestiżowe nagrody literackie, "Gazeta Współczesna", 29.04.2009

 138. Wieczór promocyjny Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego, www.suwalszczyzna.net, 10.05.2009

 139. Tytuł "Człowieka Pogranicza 2009" dla Claudia Magrisa, "Tygodnik Powszechny", 10.05.2009, nr 19

 140. Obywatel włoskiego pogranicza, "Przegląd Sejneński", 22.05.2009, nr 10

 141. Magris w Sejnach, "Gazeta Wyborcza", 14.05.2009

 142. Magris i granice, "Gazeta Wyborcza Białystok", 19.05.2009

 143. Żmijewska Monika, Człowiek Pogranicza przybył z Triestu, "Gazeta Wyborcza", 20.05.2009

 144. Sejny, "Gazeta Współczesna", 07.05.2009

 145. Biała Synagoga. Galeria Domu Pogranicza, "Przegląd Sejneński", 22.05.2009, nr 10

 146. Wybitny pisarz w niewielkiej miejscowości, "Gazeta Współczesna", 19.05.2009

 147. Wielka Księga naszej dumy, "Kontakty", 17.05.2009, nr 20

 148. Wieczór Księgi, "Przegląd Sejneński", 22.05.2009, nr 10

 149. Kuchnia filmowa, "Przegląd Sejneński", 08.05.2009, nr 9

 150. Majowe wydarzenia, "Przegląd Sejneński", 08.05.2009, nr 9

 151. Żmijewska Monika, Rzeźbione światłem, "Gazeta Wyborcza Białystok", 28.05.2009

 152. Grudzińska – Gross Irena, Za Magrisem – po śladach Europy, "Gazeta Wyborcza", 18.05.2009

 153. Turowicz Jakub, Mistrzowie w szkole, "Przegląd Sejneński", 05.06.2009, nr 11

 154. Karpowicz Monika, Pawlukiewicz Marcin, Porozmawiajmy o filmie, "Przegląd Sejneński", 05.06.2009, nr 11

 155. Nominowani do Cogito, "Gazeta Wyborcza", 09.06.2009

 156. Grudzińska – Gross Irena, Z ukosa, "Tygodnik Powszechny", 21.06.2009

 157. Kronika. Wybitny włoski pisarz Claudio Magris.., "Nowe Książki", 2009, nr 4

 158. Lisowski Krzysztof, Wiosenne niepokoje i wielka podróż, "Kraków", 06.2009, nr 6

 159. Sejny, "Gazeta Współczesna", 29.06.2009

 160. Sejny, "Gazeta Współczesna", 24.06.2009

 161. Dym rozwiał się już na najbardziej prestiżowe nagrody, "Gazeta Współczesna", 17.06.2009

 162. Koncert jazzowy w Sejnach, "Gazeta Wyborcza", 21.07.2009

 163. Lato w Pograniczu [brak źródła]

 164. Żmijewska Monika, Dolina Issy w synagodze, "Gazeta Wyborcza", 17-23.07.2009

 165. Kubaszewski Tomasz, Suwalszczyzna. Mamy u nas ekstrapisarzy, "Gazeta Współczesna", 17.07.2009

 166. Apel w obronie Programu 2 Polskiego Radia, "Gazeta Wyborcza", 14.07.2009

 167. Granie w synagodze i jesziwie, "Gazeta Wyborcza Białystok", 10-16.07.2009

 168. Żmijewska Monika, Dolina Issy w synagodze, "Gazeta Wyborcza", 17-23.07.2009

 169. Koncertowe lato na Suwalszczyźnie, "Gazeta Wyborcza", 02.07.2009

 170. Sejny, "Gazeta Współczesna", 04.08.2009

 171. Dudzińscy i ich niezwykły alfabet, "Gazeta Wyborcza Białystok", 06.08.2009

 172. Sejny, "Gazeta Współczesna", 05.08.2009

 173. Święto Teatru w Teremiskach, "Gazeta Wyborcza", 14-16.08.2009

 174. Pogranicze z Medalem Tolerancji, "Przegląd Sejneński", 07.08.2009, nr 15

 175. Biesiada Miłoszowa, "Gazeta Wyborcza", 14-16.08.2009

 176. Sejny, "Gazeta Współczesna", 13.08.2009

 177. Hagaw w Sejnach, "Gazeta Wyborcza", 07-13.08.2009

 178. Lato w Pograniczu, "Gazeta Wyborcza Białystok", 21-27.08.2009

 179. Dąbrowska Alicja, Podróż bez końca, "Gazeta Wyborcza", 08-09.08.2009

 180. Mały, wielki alfabet, "Przegląd Sejneński", 28.08.2009, nr 16

 181. Związany z Krasnogrudą, "Przegląd Sejneński", 28.08.2009, nr 16

 182. Kronika. 14-15 VIII Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów".., "Zeszyty Literackie", 2009, nr 108

 183. Józefczuk Grzegorz, ESK 2016. Głos z zewnątrz, "Gazeta Wyborcza Lublin", 09.09.2009

 184. Magris Claudio, Pogranicze, gdzie rodzi się poezja, "Zeszyty Literackie", 2009, nr 107

 185. Klimowicz Joanna, Wielka kultura w Krakowie, "Gazeta Wyborcza Białystok", 23.09.2009

 186. Fałtynowicz Zbigniew, Miłosz – Suwalszczyzna Kalendarium [brak źródła]

 187. Będzie centrum dialogu, "Gazeta Współczesna", 12.10.2009

 188. Autorytety odchodzą [brak źródła]

 189. Chmielewski Jerzy, Kultura w otchłani cyberprzestrzeni, "Czasopis", 2009, nr 12

 190. Zaduszki w sejneńskiej synagodze, "Gazeta Wyborcza", 13.11.2009

 191. Sejny, "Gazeta Współczesna", 10.11.2009

 192. Gajdzis Tadeusz, Biała Synagoga, 25.11.2009 [wiersz]

 193. Niestrudzeni badacze, miłośnicy małych ojczyzn, "Gazeta Wyborcza Białystok", 26.11.2009

 194. Marszałek województwa nagrodził ludzi kultury, "Gazeta Współczesna", 26.11.2009

 195. Wszechobecni i niewidoczni, "Przegląd Sejneński", 04.12.2009

 196. Droga życia i poznania Ashoka i teatr źródeł, "Archipelag", 01.2009

 197. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 22.02.2010, nr 4

 198. Dom Pogranicza. Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, "Wieści Sejneńskie" 17.02.2010, nr 4

 199. Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, Województwo Podlaskie Kultura, 2010 [folder]

 200. Nowe władze "Ziemi", "Przegląd Sejneński", 2010, nr 5

 201. Żmijewska Monika, Kulturalne dwa miliony, "Gazeta Wyborcza Białystok", 06.03.2010

 202. Venclova Tomas, Serce zostało w.., "Gazeta Wyborcza", 27-28.03.2010

 203. Woś w "Pograniczu", "Tygodnik Suwalski", 23.03.2010

 204. Podlaskie w Bolzano, "Zmieniamy podlaskie", 2010, nr 3

 205. Kondolencje smoleńskie, "Przegląd Sejneński", 19.04.2010

 206. Sejny okiem kamery, "Przegląd Sejneński", 02.04.2010, nr 7

 207. Czerń i biel, "Przegląd Sejneński", 02.04.2010, nr 7

 208. Biała Synagoga, "Przegląd Sejneński", 02.04.2010, nr 7

 209. Sieroń – Galusek Dorota, Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, "W stronę nowej kulturowości", red: Robert Kusek, Joanna Sanetra – Szeliga, 2010

 210. Czas patriotów, "Gazeta Wyborcza", 31.05.2010

 211. Sejny i Lato w Pograniczu, "Gazeta Wyborcza", 25.05.2010

 212. Różnorodność warta promocji, "Zmieniamy podlaskie", 2010, nr 5

 213. Kulturalne wakacje, "Gazeta Wyborcza Białystok", 10.06.2010

 214. Samorząd dla kultury, "Czasopis", 2010, nr 6

 215. Płynęli w stronę awangardy, "Przegląd Sejneński", 28.06.2010, nr 13

 216. Sejny, "Gazeta Współczesna", 29.06.2010

 217. Wystawa fotografii, "Gazeta Współczesna", 24.06.2010

 218. Starowiercy. Kroniki Sejneńskie, "Gazeta Wyborcza", 29.06.2010

 219. Płynęli w stronę awangardy, "Przegląd Sejneński", 28.06.2010, nr 13

 220. Lato w Pograniczu, "Gazeta Wyborcza Białystok", 16-22.07.2010

 221. Lato w Pograniczu, "Gazeta Wyborcza Białystok", 09-15.07.2010

 222. To trzeba zobaczyć, "Wieści Sejneńskie", 2010, nr 15

 223. Dworek Miłosza wkrótce będzie tętnił życiem, "Gazeta Współczesna", 07.07.2010

 224. Blues to podstawa!, "Wieści Sejneńskie", 2010, nr 15

 225. Sejneńskie spotkania z nauką, "Gazeta Wyborcza", 26.07.2010

 226. Gawina Marta, Promujemy się w Warszawie, "Kurier Poranny", 29.07.2010

 227. Sejneńskie spotkania z nauką, "Gazeta Wyborcza", 29.07.2010

 228. Judt Tony, Tropy lepszego świata, "Tygodnik Powszechny", 01.08.2010

 229. Kamień Pod Miłoszówkę, "Przegląd Sejneński", 02.08.2010, nr 15

 230. Sejny, "Gazeta Współczesna", 09.08.2010

 231. Na koncerty i wykłady do Sejn, "Gazeta Wyborcza", 03.08.2010

 232. Sejny, "Gazeta Współczesna", 06.08.2010

 233. Żmijewska Monika, Czyj jest Czesław Miłosz?, "Gazeta Wyborcza", 11.08.2010

 234. Żmijewska Monika, Miłosz na ganku krasnogrudzkim, "Gazeta Wyborcza Białystok", 16.08.2010

 235. Żmijewska Monika, Czyim pisarzem jest Miłosz?, "Gazeta Wyborcza", 16.08.2010

 236. Krasnogruda: pamiętanie Miłosza, "Gazeta Wyborcza", 13-19.08.2010

 237. Piękni obłąkani, "Przegląd Sejneński", 16.08.2010, nr 16

 238. Sejneńskie "Pogranicze", "Przeszłość w teraźniejszości", red. Robert Traba, Poznań, 2010, str. 109-114

 239. Sejneński Festiwal Nauki "Oczarowanie tajemnicą", "Wieści Sejneńskie", 19.08.2010, nr 17

 240. Z miłości do nauki, "Przegląd Sejneński", 30.08.2010, nr 17

 241. Pamięć o poecie, "Przegląd Sejneński", 30.08.2010, nr 17

 242. Żmijewska Monika, Zeitkratzer w Białej Synagodze, "Gazeta Wyborcza Białystok", 31.08.2010

 243. Sejny, "Gazeta Współczesna", 03.09.2010

 244. Sejny, "Gazeta Współczesna", 03.09.2010

 245. Litewskim szlakiem Giedroyciów i Czesława Miłosza, "Gazeta Współczesna", 08.09.2010

 246. W Sejnach muzyka nowoczesna, w Wigrach – i kwiaty, "Gazeta Wyborcza", 03-09.09.2010

 247. Judt Tony, Tony Judt czyta Miłosza, "Gazeta Wyborcza Świąteczna", 04-05.09.2010

 248. Śladami rodów na Litwie, "Przegląd Sejneński", 13.09.2010, nr 18

 249. Opinia Krzysztof Czyżewski [brak źródła]

 250. Paul Celan. Poeta. Ocalony Żyd, Łódź Czterech Kultur, Powroty 14-18 września 2010 [folder]

 251. Święto Sukot, "Gazeta Wyborcza", 24-30.09.2010

 252. Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza, "Gazeta Wyborcza", 24.09.2010

 253. Sejny, "Gazeta Współczesna", 27.10.2010

 254. Pogranicze w Paryżu, "Gazeta Wyborcza", 20.10.2010

 255. Dzieło "Pogranicza" w paryskiej siedzibie UNESCO, "Gazeta Wyborcza", 15.10.2010

 256. Idee w szkle, "Przegląd Sejneński", 08.11.2010, nr 22

 257. Jaszewska Maja, Czyżewski Krzysztof - Każdy potrzebuje Innego, "Zwierciadło", 10.2010

 258. Cieślukowski Cezary, Buraczewski Jacek, Znam potrzeby Sejneńszczyzny, "Przegląd Sejneński", 08.11.2010, nr 22

 259. Żmijewska Monika, Dzieci Holocaustu, mniejszości, religia, wybór, "Gazeta Wyborcza", 2021.11.2010

 260. Jedno pytanie do... Marcina Pawlukiewicza, "Wieści Sejneńskie", 25.11.2010, nr 24

 261. Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, Kultura – Województwo podlaskie [folder]

 262. Sejny, "Gazeta Współczesna", 02.12.2010

 263. List otwarty, "Gazeta Wyborcza", 07.12.2010

 264. Karpowicz Monika, Kwaterski Waldemar, Wykorzystajmy tę szansę, "Przegląd Sejneński", 06.12.2010, nr 24

 265. Domanowska Agnieszka, W jakiego Boga wierzysz?, "Gazeta Wyborcza Białystok", 24-26.12.2010

   


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line. Inicjujemy nowy program Pogranicza. W jego ramach będziemy przygotowywać i prezentować w przestrzeni wirtualnej nasze artystyczne i edukacyjne działania w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata. Zapraszamy!

 

 

Szedyk

 

Raphael Rogiński - BACH Bleach - Sejny - LIVE

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI