Bibliografia: Żydzi

Poniżej prezentujemy listę publikacji dostępnych w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, dotyczących Żydów.


 1. Folder wydawnictwa nt. nowej książki T. Wiśniewskiego: „The Publishing House David announces the book: Heartland of Jewish life – Synagogues and Jewish Communities in Białystok Region [in English and Polish] by Tomasz Wiśniewski”.
 2. Rare Jewish Series on modern postcards”, offered by Tomasz Wiśniewski (dot. pocztówek o tematyce żydowskiej z kolekcji T. Wiśniewskiego).
 3. Irena Gałuszka – Szalom – Wystawa Fotografii”, folder Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, maj 1991, tekst Andrzej Potocki (dot. wystawy fotografii cmentarzy żydowskich i synagog w Bieszczadach oraz Chasydów odwiedzających grób cadyka w Leżajsku).
 4. Ratujmy zabytki kultury żydowskiej w Polsce”, folder informacyjny Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce, działającego w ramach Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
 5. Fajga”, Łucja Kreszczyńska, Polityka nr 16 (1876), 17.04.1993 (dot. prywatnego wspomnienia o koleżance z dzieciństwa, Fajdze z Opatowa, spalonej w krematorium w 1942; patrz poniżej, punkt 6.).
 6. Scena, której nie mogę zapomnieć”, Polityka nr 16 (1876), 17.04.1993 (zawiera wspomnienia czytelników spisane z okazji 50-tej rocznicy powstania w getcie warszawskim).
 7. Powrót do miasta cieni”, Dorota Wysocka, Gazeta Współczesna, 16-18.04.1993 (dot. wystawy obrazów Ninel Kameraz-Kos w salach Beit Midrasz w Tykocinie; wspomnienie tykocińskiej społeczności żydowskiej).
 8. Rozmowy po odprawieniu kadiszu”, Zbigniew Lentowicz, Rzeczpospolita (dot. obchodów 50-tej rocznicy powstania w getcie warszawskim w 1993).
 9. Cała Tora i pół Talmudu”, prawdopodobnie Rzeczpospolita, 02-03.10.1993 (dot. książki „Ostatni. Współcześni Żydzi polscy” Małgorzaty i Tomasza Niezabitowskich – książki września w ocenie Warszawskiej Premiery Literackiej).
 10. Synagogi bez Tory”, Ariadna Machowska, Gazeta Wyborcza nr 91, 19.04.1993 (reportaż nt. stanu bożnic żydowskich w Polsce; podtytuł: „W bożnicach są dziś muzea, magazyny, kina, a nawet basen pływacki. Czy ktoś da pieniądze na ratowanie żydowskich zabytków?”).
 11. Żydzi powracają do Tykocina”, Beata Modrzejewska, Rzeczpospolita, 16.04.1993 (dot. historii społeczności żydowskiej w Tykocinie oraz czasów współczesnych: wizyty prezydenta Izraela, Herzoga, wystawy obrazów Kameras-Kos, działalności Ewy Wroczyńskiej).
 12. Rabin i Gore w Warszawie”, Gazeta Wyborcza nr 92, 20.04.1993 (dot. wizyty premiera Izraela Icchaka Rabina w Polsce).
 13. Ten, który czyni więcej”, Marian Turski, Polityka nr 17 (1877), 24.04.1993 (dot. nowatorskiej tezy rabina Byrona Sherwina o Jezusie jako żydowskim mesjaszu, którego misja się nie powiodła).
 14. Zapełnić puste miejsca”, Andrzej Kurz, Polityka-Kultura nr 4 (18), IV 1993 (zawiera przegląd nowych książek o tematyce żydowskiej i polsko-żydowksiej).
 15. Przyjechać, żeby zrozumieć”, prawdopodobnie Rzeczpospolita, Aleksander Klugman z Tel Awiwu (dot. wizyt delegacji młodzieży izraelskiej w Polsce).
 16. Żydzi i chrześcijanie cieszą się razem z Tory”, Justyna Domasłowska, Mira Jankowska, Życie Warszawy, 19.10.1992 (dot. dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; wspólne modlitwy w kościele na Żoliborzu z okazji święta Radość Tory).
 17. Nie słuchamy papieża”, ks. Michał Czajkowski, Gazeta Wyborcza nr 67, 21.03.1994 (dot. dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i Układu między Stolicą Apostolską a Izraelem; polemizuje ze słowami H. Tincqa, autora książki „Gwiazda i krzyż”).
 18. Dialog bez symetrii”, Gazeta Wyborcza nr 67, 21.03.1994, rozmowa Ludwika Lewina z Henrim Tincqiem, autorem książki „Gwiazda i krzyż”.
 19. Na scenie mówią w jidysz”, Edward Nejman, Gazeta Wyborcza, 13.08.1992 (dot. pierwszego w Izraelu teatru wystawiającego w jidysz).
 20. Umarłe miasto”, Marian Pajdak, Spotkania, 10-16.09.1992 (dot. dylematu związanego z odbudową krakowskiego Kazimierza).
 21. Polacy i Żydzi”, Katarzyna Kaczmarczyk, Życie Warszawy, 29-30.08.1992 (dot. wizyty w Polsce lorda Sigmunda Sternberga, członka Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów; hasła: stereotypy, handel, Centrum Oświęcimskie).
 22. Żydzi polscy ‘93”, zdjęcia Krzysztof Wójcik/Gamma Pologne, Spotkania, 15-21.04.1993 (fotoreportaż z życia polskich Żydów oraz informacja o sondażach dotyczących antysemityzmu).
 23. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”, Jolanta Gadek, prawdopodobnie Gazeta Współczesna, 08.09.1992 (dot. uroczystości nadania medali 11 osobom z woj. białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego w Białymstoku).
 24. Sprawiedliwy wśród narodów świata”, 07.09.1992 (dot. uroczystości nadania medali 11 osobom z Białegostoku i regionu).
 25. Sprawiedliwi wśród narodów świata”, Dziennik Niezależny-Kurier Poranny, 07.09.1992 (reportaż prezentuje sylwetki dwóch osób: panią Marię Czarnecką i pana Witolda Romańczuka, nagrodzonego pośmiertnie).
 26. Cmentarz żydowski w Ełku”, Gazeta w Białymstoku, 13.08.1992 (dot. propozycji umieszczenia tablicy pamiątkowej w miejscu dawnego cmentarza).
 27. Żydzi w obronie czci Polaków”, George Ozetkowski z Nowego Jorku, prawdopodobnie Rzeczpospolita, 10.08.1992 (dot. używanego w amerykańskich mediach określenia „polski obozy koncentracyjne”).
 28. Przeważa sympatia”, Życie Warszawy, 13.08.1992, rozmowa Bogny Świątkowskiej z prof. Janem Dowgiałło, ambasadorem Polski w Izraelu.
 29. Trzy artykuły z Gazety Wyborczej nr 91, 19.04.1993:
 30. Biskupi w synagodze” (dot. wspólnej modlitwy w synagodze przy ul. Twardej z okazji 50-tej rocznicy powstania w getcie warszawskim);
 31. Data wpisana w historię” (dot. uczczenia minutą ciszy bojowników powstania przez posłów Sejmu RP);
 32. Znak dla żywych”, Małgorzata Szejnert (refleksja nt. dwóch flag nad walczącym gettem: polskiej i żydowskiej).
 33. Zapłonęły chanukowe światła”, Rzeczpospolita, 22.12.1992 (dot. obchodów święta Chanuka; światła chanukowe przy warszawskim pomniku Bohaterów Getta).
 34. Religia na utrzymaniu rządu”, Gazeta Wyborcza, 21.12.1992(?), rozmowa Jerzego Stankiewicza z prof. Jeszają Leibovitzem.
 35. Pod flagą Korczaka”, Ryszard Bongowski, Gazeta Wyborcza, 12-13.12.1992 (dot. listopadowych rekolekcji w Brzezince i Oświęcimiu; relacja członka 47-osobowej grupy z Gdańska od księży dominikanów; paralela Holokaust – wojna w Jugosławii, ryzyko powtórzenia się masowej Zagłady).
 36. Żyd komercyjny”, Mirosław Pęczak, Polityka, 12.12.1992 (dot. kultury żydowskiej w wydaniu bazarowym).
 37. Polacy o Żydach”, Gazeta Wyborcza, 10-13.01.1993 (dot. konkursu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego na prace magisterskie i doktorskie na temat relacji polsko-żydowskich).
 38. Wieczna Jerozolima, wieczny Drohobycz”, Jacek Leociak, Gazeta Wyborcza, 26.01.1993 (wspomnienie biograficzne o Erwinie Schenkelbachu w kontekście opublikowania jego zdjęć w pierwszym numerze dwumiesięcznika „Polska-Izrael”).
 39. Żydowskie Pragi plądrowanie”, Andrzej Jagodziński z Pragi, Gazeta Wyborcza, 11.12.1992 (dot. kontrowersyjnego czeskiego tygodnika „Polityka”, oskarżonego o propagowanie antysemityzmu i rasizmu).
 40. W Namiocie Pamięci”, Jacek i Ola Pawliccy, Gazeta Wyborcza nr 294, 14.12.1992 (dot. amerykańskiego adwokata, Harveya Sarnera, organizującego na własny koszt spotkania nagrodzonych medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” z ocalonymi w Izraelu; reportaż z listopadowej wizyty grupy Polaków).
 41. Rabin w Polmosie”, Kurier Poranny nr 256, 10.12.1992 (dot. nadzoru rabina nad wyrobem koszernych wódek w Białymstoku).
 42. Dwie gwiazdy”, tekst i zdjęcia Jan Różdżyński, Spotkania, 10-16 grudnia 1992 (relacja z Birobidżanu, Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w Rosji).
 43. Uczuleni na antysemityzm”, Zbigniew Lentowicz, Rzeczpospolita, 30.11.1992 (dot. ustaleń Rady ds. Stosunków Polsko-Żydowskich przy prezydencie RP w sprawie składu honorowego komitetu obchodów 50. rocznicy powstania w getcie warszawskim; historia i współczesność stosunków polsko-żydowskich).
 44. Na tropie braci Warner”, Robert Karp, Życie Warszawy, 10-11.11.1992 (dot. wizyty w Krasnosielcu, rzekomo rodzinnym mieście braci Warner).
 45. Żydzi boją się mieszkać w Niemczech”, Krystyna Grzybowska z Bonn, Rzeczpospolita, 20.11.1992 (dot. wzrostu zachowań neonazistowskich i antysemickich w Niemczech).
 46. Koszerny naród”, Konrad Kruszewski, Kurier Podlaski, 13-15.11.1992 (dot. wyrobu i spożycia koszernej wódki w Polsce).
 47. Kruszenie fobii”, Gazeta Wyborcza, Uri Huppert o książce Ewy Kurek „Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie…”.
 48. Palestyna – nasza wioska”, Marcin Rębacz, Tomasz Wiśniewski, Gazeta Wyborcza nr 248, 21.10.1992 (dot. przygranicznej wsi na Białostocczyźnie, Palestyny, dawnej osady żydowskich rolników).
 49. Żyd potęgą jest i basta”, Tadeusz Szawiel, Gazeta Wyborcza nr 258, 02.11.1992 (dot. wyników sondażu nt. wpływu Żydów na życie polityczne, gospodarcze itd. w Polsce).
 50. Szalony skrzypek z zachodnich kresów”, Ewa Berberyusz, Gazeta Wyborcza nr 182, 04.08.1992 (reportaż nt. cmentarza żydowskiego we Wrocławiu i działalności Macieja Łagiewskiego).
 51. Organizacje żydowskie wobec prośby Wałęsy”, Rzeczpospolita, rozmowa Aleksandra Klugmana ze Stefanem Grajkiem, przewodniczącym Światowej Federacji Żydów Polskich.
 52. Żydowski kosmos”, Piotr Olszówka z Berlina, Gazeta Wyborcza nr 40, 17.02.1992 (dot. wystawy „Żydowskie światy” (Jüdische Lebenswelten) w Berlinie, w 50 lat po konferencji w Wannsee).
 53. Jedna z książek, które zabijały”, Małgorzata Szpakowska, Gazeta Wyborcza, 29.02.1992 (omówienie książki Janusza Tazbira „Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat”).
 54. Między Drohobyczem a Jerozolimą”, Rzeczpospolita nr 159 (3197), 08.07.1992, rozmowa Krzysztofa Miklaszewskiego z Erwinem Schenkelbachem w kontekście wystawy jego fotografii na krakowskim Kazimierzu).
 55. Czas wielkiego zamętu”, Dawid Warszawski, Gazeta Wyborcza, 16.07.1992 (relacja z międzynarodowej konferencji na temat „Tożsamości żydowskiej w nowej Europie”, która odbyła się w Oxfordzie).
 56. Zawsze czyjś los był gorszy…”, Gazeta Wyborcza, 08-09.08.1992, rozmowa Barbary Engelking-Boni z Krystyną Żywulską (nieautoryzowana, opublikowana tydzień po śmierci rozmówczyni).
 57. Był szynk”, Wojciech Tochman, Gazeta Wyborcza nr 188, 11.08.1992 (dot. próby ratowania przed rozbiórką jedynej zarejestrowanej w Polsce drewnianej karczmy żydowskiej wybudowanej na pocz. XX w. w stylu łemkowskim we wsi Śnietnica).
 58. Dwa artykuły ze Spotkań, 05.02.1992:
 59. Czy jest szansa na dialog?”, rozmowa Marcina Przeciszewskiego z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, m. in. współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów;
 60. Bardzo trudna rozmowa”, Konstanty Gebert o dialogu żydowsko-chrześcijańskim.
 61. Synagoga”, Jerzy Krawczyk, Spotkania, 08.01.1992 (dot. losów synagogi Nożyka).
 62. Kadysz na śmietniku”, Ireneusz Sewastianowicz, Plus, IX 1991 (dot. wysypiska śmieci utworzonego w Rajgrodzie w miejscu kaźni kilkudziesięciu Żydów, w której hitlerowcom pomagali polscy ochotnicy).
 63. Kadysz za zmarłych”, Tomasz Wiśniewski, Kurier Podlaski-Reporter nr 154 (2076), 14-18.08.1991 (wspomince o białostockich Żydach).
 64. Niech sobie milczą…”, Gazeta Wyborcza nr 170 P, 23.07.1991 (dyskusja wokół artykułu Dawida Warszawskiego, napisanego w kontekście wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Knesecie).
 65. Jako chrześcijanin, a nawet jako Żyd”, Krzysztof Mroziewicz, Polityka nr 22 (1882), 29.05.1993 (dot. osoby karmelity, ojca Daniela [Oswalda Rufeisena], żydowskiego pochodzenia).
 66. Od duchowego przywódcy do płatnego eksperta”, Jakub Borowski, Rzeczpospolita, 04-05.07.1992 (dot. roli i pozycji rabina na przestrzeni wieków).
 67. Król Dawid i gladiole”, Elżbieta Sawicka, Rzeczpospolita, 04-05.07.1992 (dot. obrazów Marca Chagalla w różnych miejscach w Zurychu).
 68. Od Tory do Woody Allena”, Piotr Cegielski z Berlina, Gazeta Wyborcza nr 13, 16.01.1992 (korespondencja z przedsięwzięcia kulturalnego „Żydowskie światy” („Jüdische Lebenswelten”) w Berlinie).
 69. „… zechciej przyjąć Twój naród…”, Krystyna Konecka, Gazeta Wyborcza, 29.08.1991 (dot. obchodów 50. rocznicy zagłady tykocińskich Żydów).
 70. Folder Ośrodka Badań Historii Żydów, działającego przy Archiwum Państwowym w Rzeszowie, prawdopodobnie z roku 1989, dwujęzyczny: polsko-angielski.
 71. Żydzi są wszędzie…”, Gazeta Wyborcza nr 155B, 05.07.1991, rozmowa Jacka Hugo-Badera z Bolesławem Tejkowskim, przewodniczącym Polskiej Wspólnoty Narodowej Polskiego Stronnictwa Narodowego.
 72. Napomnienie dla kaznodziei”, Witold Jackowski, Gazeta Wyborcza, 02.06. (?) 1991 (dot. refleksji nad sytuacją kościoła w Polsce w oparciu o kazania anonimowego proboszcza; wątki: antysemityzm, manipulacja językowa [aborcja], prawo do krytyki).
 73. Golem w Żydowskim Mieście”, Elżbieta Sawicka z Pragi, Rzeczpospolita, 21-22.09.1991 (dot. nowego podejścia w promowaniu Pragi jako miasta trzech kultur, w tym: żydowskiej).
 74. Jan Saloni, reportaż z Izraela, Plus, VI 1991 (hasła: szalom, Jerycho, wielonarodowość oraz wielowyznaniowość, kibuce).
 75. Święto świateł”, Konstanty Gebert, Gazeta Wyborcza nr 279, 30.11.1991 (opis święta Chanuka).
 76. Edyta Stein”, Józef Puciłowski OP, Gazeta Wyborcza nr 279, 30.11.1991 (wspomnienie o E. Stein i jej wzorcowej religijności).
 77. Czterdziesta ósma rocznica likwidacji getta warszawskiego”, Elżbieta Malicka, Tygodnik Solidarność nr 33 (100), 17.08.1990 (dot. pielgrzymki ostatnią drogą Janusza Korczaka, zorganizowanej w Warszawie przez Towarzystwo im. bł. Edyty Stein.
 78. Powrót do Sefaradu”, Wojciech Klewiec, Rzeczpospolita nr 290, 13.12.1991 (dot. historii Żydów i Arabów w Hiszpanii; kontekst: konferencja pokojowa ws. konfliktu żydowsko-palestyńskiego, której pierwsza tura odbyła się w Madrycie).
 79. Dekalog osiem!”, Antoni Zambrowski, Tygodnik Solidarność nr 33 (100), 17.08.1990 (dot. oskarżenia Lecha Wałęsy o antysemityzm w radzieckiej telewizji).
 80. Uczniowie cadyków”, Jakub Borowski, Rzeczpospolita (dot. chasydyzmu i cadyków, zwłaszcza cadyka Dawida z Lelowa).
 81. Rękopis znaleziony w Jafie”, Edward Nejman, Polityka nr 16, 18.04.1992 (dot. postaci dr Teresy Lipkowskiej (z domu Żukowskiej) i jej decyzji o pozostaniu w Palestynie; hasła: organizacja Ecel, Sosnkowski, Piłsudski).
 82. Łączą nas wspomnienia i troska o lepszą przyszłość”, Rzeczpospolita nr 122 (3160), 25.05.1992, rozmowa Aleksandra Klugmana z prezydentem Izraela, Chaimem Herzogiem.
 83. Dziesięć procent, czyli o Żydach”, Jerzy Tomaszewski, Polityka nr 8 (1346), 19.02.1983 (historia osadnictwa żydowskiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego).
 84. Powtórka z degeneratów”, Spotkania, 11-17.06.1992 (dot. wystawy „Sztuka degeneratów” w Altes Museum w Berlinie Wschodnim, która była próbą rekonstrukcji nazistowskiej wystawy z 1937).
 85. Jezus nasz brat”, Gazeta Wyborcza, 13-14.06.1992, rozmowa Grzegorza Polaka z Byronem L. Sherwinem, któremu Polska Rada Chrześcijan i Żydów nadała tytuł „Człowieka Pojednania”.
 86. Dzieci z jednego podwórka”, Dorota Terakowska, Przekrój nr 2452, 21.06.1992 (dot. losów Józefa Baua w kontekście wystawy jego grafik w krakowskiej „Aptece pod Orłem”, która prowadzi także sprzedaż książki Baua „Czas zbezczeszczenia”).
 87. Synagoga w ogniu”, Krystyna Konecka, (?) Nr 122 (12 519), 26-27-28.06.1992 (dot. losów synagogi w Białymstoku oraz żydowskiego życia religijnego w okresie II wojny światowej).
 88. Lotne wiatry”, Lidia Ostałowska, Gazeta Wyborcza, 20-21.06.1992 (dot. osadnictwa żydowskiego w Górze Kalwarii).
 89. Trudny dialog”, ks. Waldemar Chrostowski, Spotkania, 22.01.1991 (dot. listu pasterskiego episkopatu Polski nt. stosunku do Żydów).
 90. Folder Ośrodka Badań Historii Żydów, działającego przy Archiwum Państwowym w Rzeszowie, WSP Rze, z. 216/90 1000 A4x2, dwujęzyczny: polsko-angielski.
 91. Zakochana w Tykocinie”, rozmowa Iwony Orkan z Ewą Wroczyńską, kustosz Muzeum w Tykocinie.
 92. Zapraszam do tanga”, Wprost, 07.06.1992, rozmowa [fragment] z Chaimem Herzogiem, prezydentem Izraela, w kontekście pierwszej oficjalnej wizyty izraelskiego prezydenta w Polsce.
 93. Nagrobki Alterów”, prawdopodobnie Sławomir Kamiński, Gazeta Stołeczna, 15.07.1992 (dot. odkrycia przez robotników przy ul. Żelaznej 57 trzech nagrobków żydowskich należących do rodziny Alterów).
 94. Spotkać się nieoficjalnie”, Gazeta Współczesna, 11.06.1992, rozmowa [fragment] z Mironem Gordonem, ambasadorem Izraela w Polsce.
 95. Bliskie i coraz bliższe spotkania”, Janusz R. Kowalczyk, Rzeczpospolita, 10.06.1992 (dot. programu III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie).
 96. Trzecie spotkanie z kulturą żydowską”, Gazeta Wyborcza nr 132, 05.06.1992 (dot. III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie).
 97. Nie ma szabatu w Tykocinie”, Krystyna Konecka, Gazeta Współczesna, 22-25.05.1992 (dot. „szabatu” w synagodze w Tykocinie).
 98. Kadisz w miejscu zagłady”, Jerzy Pałosz, Rzeczpospolita, 28.05.1992 (dot. wizyty prezydenta Izraela, Chaima Herzoga, w Oświęcimiu).
 99. Wędrówka po Ziemi Świętej”, Mieczysław Czajkowski, Kurier Poranny, 27(?).05.1992 (relacja z pobytu w Izraelu; miejsca: Tel-Awiw, Jerozolima, Jaffa, Eliat).
 100. Prezydent Izraela w Łomży i Tykocinie”, Gazeta Wyborcza, 25.05.1992 (dot. ustaleń w sprawie wizyty prezydenta Herzoga w Łomży i Tykocinie 27.05.1992).
 101. Twój ojciec nie zabił” [brak zakończenia?], Gazeta Wyborcza, 24.03.1992 (dot. wniosku o unieważnienie wyroku złożonego przez rodziny skazanych za pogrom kielecki).
 102. Ratowanie śladów”, Rzeczpospolita, rozmowa Tadeusza Płachetko z Zygmuntem Nissenbaumem, prezesem Fundacji Rodziny Nissenbaumów.
 103. Kiedy Wisła mówiła po żydowsku”, Marek Edelman, Gazeta Wyborcza nr 110, 13.05.1993 (wspomnienie o Arturze Zygielbojmie w 50. rocznicę samobójczej śmierci).
 104. Złota rybko”, Hubert Ropel, Adam Komorowski, Gazeta Wyborcza nr 86, 13.04.1993 (dot. Oskara Schindlera).
 105. Bezradni świadkowie Jeruszalaim”, Renata Piątkowska, Rzeczpospolita nr 78 (3422), 02.04.1993 (dot. konferencji naukowej „Z perspektywy półwiecza” zorganizowanej przez ŻIH w 50. rocznicę powstania w getcie warszawskim).
 106. Dwie części jednej historii”, Gazeta Wyborcza, 27-28.03.1993 (dot. dyskusji wokół listu otwartego przewodniczącego Australijskiej Światowej Federacji Żydów Polskich S. Rosenkranza do Lecha Wałęsy, wyrażającemu protest przeciw gloryfikowaniu w Polsce Narodowych Sił Zbrojnych).
 107. Ubój rytualny”, Gazeta Wyborcza nr 71, 25.03.1993 (dot. polemiki wokół artykułu „Rachunek zbrodni, rachunek sumienia” D. Warszawskiego; odpowiedź rabina Michaela J. Schudricha).
 108. Polacy to Polacy”, Gazeta Wyborcza, 25.03.1993, rozmowa Ewy Milewicz z prezesem ZChN, prof. Wiesławem Chrzanowskim.
 109. Karmel – groźba bojkotu rocznicy powstania w Getcie”, P. Bazylko, T. Wróblewski, EK, Życie Warszawy, 26.03.1993 (dot. sprawy przeniesienia oświęcimskiego klasztoru sióstr Karmelitanek).
 110. Historia Żydów to nie tylko martyrologia”, Rzeczpospolita, 02(?).03.1993, rozmowa Tadeusza Belerskiego z prof. Danielem Grinbergiem, dyrektorem ŻIH).
 111. Moje korzenie są tutaj”, Kurier Poranny, 22-23-24.05.1993, rozmowa M. Andruszkiewicz (Radio Białystok) z rabinem Byronem Sherwinem (w kontekście przyznania mu przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów tytułu „Człowieka Pojednania”).
 112. Misja pojednania”, Życie Warszawy, 18.05.1992, rozmowa Mieczysława Sztycera [w Tel Awiwie] z prof. Janem Dowgiałłą, ambasadorem RP w Izraelu.
 113. Makabi”, Przegląd Tygodniowy, 24.05.1992, rozmowa Krystyny Chwedeńczuk z Grażyną Pawlak, dyrektorem ŻIH, założycielką powojennego ruchu Makabi w Polsce.
 114. Pamięć utrwalona w macewach”, Tomasz Stańczyk, Rzeczpospolita, 20.05.1992 (dot. cmentarzy żydowskich w Polsce i konieczności ich ochrony).
 115. Spotkanie tradycji”, Janusz R. Kowalczyk, Rzeczpospolita, 14.05.1992 (dot. programu III Festiwalu Kultury Żydowskiej; spotkanie z dziennikarzami z dn. 8 maja, Warszawa).
 116. Żydowska nagroda dla polskiego księdza”, Stanisław Krajewski, Gazeta Wyborcza nr 80, 03.04.1992 (dot. przyznania o. Stanisławowi Musiałowi nagrody Nachszona przez organizację United Jewish Appeal z USA).
 117. Polscy Żydzi z powrotem na ziemi”, Dawid Warszawski, Gazeta Wyborcza nr 94, 21.04.1992 (dot. książki Ruty Pragier pt. „Żydzi czy Polacy”).
 118. Prawdziwi Polacy i prawdziwi Żydzi”, Gazeta Wyborcza nr 90, 15.04.1992, rozmowa Stanisława Bielenia z Uri Huppertem, w kontekście polskiego wydania jego książki pt. „Izrael. Rabini i heretycy”.
 119. 2 dokumenty przedrukowane w Szczerbcu, II-III 1992:
 120. Kwestia żydowska i masoneria w Polsce”, T. Baryka, Warszawa 1942, rozdz. III: „Psychika i polityka żydowska”;
 121. O czterech motorach dziejów dwudziestolecia 1918-1939”, Tadeusz Prus, Warszawa 1944 [cd. z poprzedniego numeru].
 122. Z żywymi naprzód iść – nie zapominając o zmarłych”, Rzeczpospolita, 10.04.1992, rozmowa Aleksandra Klugmana z Henrykiem Flugiem, przewodniczącym Związku Żydów Polskich w Izraelu.
 123. Tekst polecający „Jidełe. Pismo młodzieży żydowskiej i jej przyjaciół”. Numer zerowy, III 1992 [Adar II 5752].
 124. 2 artykuły z Wprost, 17.05.1992:
 125. Powrót do piekła”, Piotr Wróbel (reportaż z „Marszu Żywych” z dn. 30.04.1992);
 126. Piętno faryzeuszy”, Valery Amiel (dot. braku oficjalnego uznania Izraela przez Watykan).
 127. Więcej niż wdzięczność”, Historia i Życie nr 12 (121), rok VI, rozmowa Elżbiety Tracewicz z Frankiem Morgensem, przedstawicielem na Polskę Fundacji dla Chrześcijan ratujących Żydów [rozmowa ukazała się w „Przeglądzie Polskim”, wydawanym w USA, w dn. 21.11.1991, udostępniona red.).
 128. Gorycz ziemi obiecanej”, Shalom Cohen, Gazeta Wyborcza, 27.03.1992 (dot. sytuacji radzieckich Żydów emigrujących do Izraela; artykuł dla Libertion, przetłumaczony).
 129. Gwarancje dla Izraela”, Stanisław Krajewski, Wprost, 27-29.03.1992 (dot. amerykańskich gwarancji kredytowych).
 130. 2 artykuły z Gazety Wyborczej, 06-07.03.1993:
 131. Dlaczego oddajecie cześć naszym oprawcom? List otwarty Rady Australijskiej Światowej Federacji Żydów Polskich do Prezydenta Lecha Wałęsy”, S. Rosenkranz (dot. NSZ);
 132. Barwy Narodowych Sił Zbrojnych”, Andrzej Paczkowski.
 133. Być Żydem”, Jacek Dobrowolski, Polityka nr 10 (1870), 06.03.1993 (dot. tradycji żydowskiej, także w kontekście polskiej młodzieży żydowskiej).
 134. Bogata historia wzajemnych stosunków”, Rzeczpospolita, 10.03.1993, rozmowa Tadeusza Belerskiego z prof. Szymonem Rudnickim, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego.
 135. Endlӧsung po francusku”, Grzegorz Dobiecki z Paryża, Gazeta Wyborcza nr 47, 25.02.1993 (dot. Holokaustu Żydów francuskich; hasła: współodpowiedzialność, Zone Libre).
 136. Rachunek zbrodni, rachunek sumienia”, Dawid Warszawski, Gazeta Wyborcza, 13-14.03.1993 (dot. NSZ, a także: oświęcimskiego Karmelu, zakazu uboju rytualnego oraz antysemityzmu/bezmyślności).
 137. Marzec”, Gazeta Wyborcza nr 56, 08.03.1993, publikacja wypowiedzi Jacka Bocheńskiego z marca 1981 z sesji zorganizowanej przez Towarzystwo Kursów Naukowych na Uniwersytecie Warszawskim.
 138. Potomkowie gości”, Jerzy Tomaszewski, Rzeczpospolita, 15.03(?).1993 (dot. pierwszego posiedzenia polsko-izraelskiej komisji podręcznikowej w Jerozolimie).
 139. Kolor noszę we wnętrzu”, Rzeczpospolita, 22.02.1993, rozmowa Gustawa Romanowskiego z Moshe Kupfermanem, izraelskim malarzem, w kontekście wystaw jego prac w Łodzi oraz w Warszawie).
 140. Kamienice rabina”, Tomasz Wiśniewski, Kurier Poranny, 16.02.1993 (dot. kwestii odszkodowania za mienie gmin żydowskich przejęte przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem budynków daw. gminy białostockiej).
 141. Powstała Fundacja Polonica w Izraelu”, Mieczysław Sztycer z Tel Awiwu, Życie Warszawy, 17.02.1993 (dot. zadań nowej fundacji, m. in. porządkowania materiałów pozostawionych podczas II wojny światowej przez II Korpus gen. Andersa).
 142. Synagoga na kółkach”, Kurier Podlaski, 12-14.02.1993, za: Spiegel (dot. akcji pogłębiania przekonań religijnych wśród społeczności żydowskiej w Moskwie).
 143. Arka Schindlera”, Grażyna Lubińska, Gazeta Wyborcza nr 36, 12.02.1993 (reportaż związany z przygotowaniami do kręcenia w Krakowie filmu „Lista Schindlera”).
 144. Zapomniany cmentarz”, Gazeta Współczesna, 15.02.1993 (dot. cmentarza żydowskiego na terenie obecnego Parku Centralnego w Białymstoku).
 145. 2 artykuły z Rzeczpospolitej, 30-31.01.1993:
 146. Europa, czyli smak karpia po żydowsku” (dot. rosnącego w niektórych państwach Europy antysemityzmu i planowanego w Moskwie seminarium Europejskiego Kongresu Żydów w sprawie jego zwalczania);
 147. Z bojkotem obchodzę się ostrożnie”, rozmowa Wojciecha Klewca z Ignatzem Bubisem, przewodniczącym Centralnej Rady Żydów w Niemczech (dot. gł. problemu antysemityzmu).
 148. Strażnik cmentarza”, Barbara Odnous, Gazeta Wyborcza nr 5, 07.01.1993 (reportaż nt. cmentarza żydowskiego w Lublinie).
 149. Wspomnienia o Żydach Suwalszczyzny, Krajobrazy:
 150. Żydzi Suwalszczyzny”;
 151. Połujański o Żydach”, A. Połujański, fragment „Wędrówki po guberni augustowskiej…”, Warszawa 1859;
 152. Bohater powstania”, J. Karpowicz, fragment „Wspomnień”, Wilno 1928;
 153. Jeden z ostatnich”, J. Hofmann, fragment Darowane życie”, Krajobrazy 1987 nr 52;
 154. Nigdy nie zapomnieć” (frag.), Anna Ribald, tłum. Hubert Kruczkowski (uczeń ZST w Suwałkach).
 155. Nie ma problemu”, Krajobrazy, sonda na temat Żydów i antysemityzmu, w której wykorzystano materiały Stanisława Kota (Wprost nr 15) i Ewy Zalewskiej (Reporter nr 4).
 156. 2 artykuły z Krajobrazów, 01.05.1993:
 157. Żydzi Suwalscy”, K. Sobecki (dot. wystawy w BWA w Suwałkach i pokrywa się w czasie z obchodami 50. rocznicy powstania w getcie warszawskim).
 158. Żydzi kamienicznicy” (kilkanaście pozycji wynotowanych z „Wykazu nieruchomości m. Suwałki” z 1932, ukazujących własność żydowską).
 159. Judaika”, Katarzyna Betko, Krajobrazy, 14.11.1993 (dot. wystawy pamiątek kultury żydowskiej w suwalskim muzeum).
 160. Siedmioramienny świecznik (3): rzemiosło i przemysł”, Krajobrazy, z cyklu: „Ze starego kuferka”.
 161. Darowane życie”, Joanna Hofmann-Delbor, Krajobrazy (dot. losów Żydów suwalskich, zwłaszcza Nauma Adelsona i jego rodziny).
 162. 2 artykuły z Krajobrazów, z serii: „Ze starego kuferka”:
 163. Siedmioramienny świecznik: zaczęło się w 1715…” (dot. osadnictwa żydowskiego w Suwałkach).
 164. Siedmioramienny świecznik (2): Hollanderski i Chackiel Lipski” (dot. żydowskich
 165. obywateli Suwałk).
 166. Rabini zastąpią sędziów?”, Alina Kietrys, Przegląd Tygodniowy, 09.06.1999 (dot. wzajemnych zarzutów o niegospodarność wśród członków środowisk żydowskich w Polsce).
 167. Gdy prosi drugi człowiek”, Jacek Kuroń, Gazeta Wyborcza, 23.06.1999 (dot. gł. sporu o krzyż w Oświęcimiu i kontrowersyjnej prośby rabina Joskowicza do papieża).
 168. Katedra istnieje”, Roman Pawłowski z Jerozolimy, Gazeta Wyborcza, 23.06.1999 (dot. inauguracji działalności Katedry Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie).
 169. Gmina skarży gminę”, Kurier Poranny, 25.06.1999 (dot. roszczeń Gminy Wyznaniowej Żydowskiej o zwrot dawnego szpitala w Łomży, w którym umieszczono gimnazjum).
 170. Trefny posag historii”, Maria Kaczyńska, Gazeta Współczesna, 25.06.1999 (dot. roszczeń związków wyznaniowych w Łomży).
 171. Jidysz, niguny i żywioły”, Justyna Nowicka, Rzeczpospolita, 28.06.1999 (dot. 9. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie).
 172. Pomnik Żydom”, Anna Rubinowicz z Berlina, Gazeta Wyborcza, 26-27.06.1999 (dot. projektu pomnika ofiar zagłady w Berlinie, wybranego przez Bundestag).
 173. 2 opinie z Gazety Wyborczej, 26-27.06.1999:
 174. Bronię rabina Joskowicza”, ks. Stanisław Musiał;
 175. Żydzi mają lepiej”, Ryszard Bender w „Głosie”.
 176. Siła pokoju”, Roman Frister z Tel Awiwu, Polityka nr 23 (2196), 05.06.1999 (dot. wyborów w Izraelu i premiera-elekta, Ehuda Baraka).
 177. Polska pozwana w Nowym Jorku”, Jan Piaseczny, Przegląd Tygodniowy, 30.06.1999 (dot. pozwu ocalonych z Holokaustu Żydów przeciw polskiemu rządowi w sprawie odzyskania dawnych majątków).
 178. Czyje kamienice?”, Cezary Gmyz, Robert Sadowski, współpraca Paweł Burdzy [Waszyngton], Życie, 03-04.07.1999 (dot. problemu pożydowskich nieruchomości na krakowskim Kazimierzu).
 179. Dotyk kamienia”, Rzeczpospolita-Książki nr 60 (5318), 03-04.07.1999, rozmowa Krzysztofa Masłonia z Marią Lewińską, mieszkającą w Izraelu pisarką i dziennikarką, zajmującą się losami Żydów, którzy wyjechali z Polski.
 180. Oblicza niepamięci”, Życie, 03-04.07.1999, rozmowa Dariusza Rosiaka z Izraelem Gutmanem, dyrektorem Centrum Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Yad Vashem w Jerozolimie.
 181. Klezmerzy, Kraków, Kazimierz”, Dobrochna Grott, Elle (dot. IX Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie).
 182. Przy Szerokiej o północy”, Justyna Nowicka, Rzeczpospolita, 05.07.1999 (dot. zakończonego 9. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie).
 183. Naczynie pokoju”, Włodzimierz Jurasz z Krakowa, Życie Kultury, 05.07.1999 (dot. zakończonego 9. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie).
 184. Felek Scharf”, Norman Davis, Tygodnik Powszechny (dot. postaci Rafaela Scharfa, m. in. redaktora „Jewish Quaterly” – w 85. rocznicę jego urodzin).
 185. Żyd, wieczny tłumacz”, Konstant Gebert, Tygodnik Powszechny nr 29, 18.07.1999 (wykład inauguracyjny na międzynarodowej konferencji translatorycznej „Przekładając nieprzekładalne”, zorganizowanej przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego przy współudziale Instytutu Języków Obcych PWSZ w Elblągu).
 186. Powrót rabina Nachmana”, Dorota Szwarcman, Tygodnik Powszechny, 18.07.1999 (dot. zakończonego 9. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie; kontekst: wpływ myśli i tradycji chasydzkiej, zwłaszcza często cytowanego podczas festiwalu rabina Nachmana z Bracławia).
 187. Wnioski z Zagłady”, Gazeta Wyborcza, 15.07.1999, rozmowa Dawida Warszawskiego z Efraimem Zuroffem, dyrektorem Centrum Szymona Wiesenthala w Jerozolimie.
 188. Pozew historii”, Aleksander Chećko, Marek Ostrowski, Polityka nr 27 (2200), 03.07.1999 (dot. pozwu ocalonych z Holokaustu Żydów przeciw polskiemu rządowi w sprawie odzyskania dawnych majątków).
 189. Mam w domu uczonego w Torze”, Anka Grupińska, Wysokie Obcasy, 17.07.1999, fragment książki „Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydek”.
 190. Moje Życie”, Rose Markus Schachner, Kurier Poranny, 30.07.1999 (list nt. historii rodzinnej autorki, urodzonej w okresie międzywojennym w Białymstoku, przesłany redakcji przez jej syna, Salomona Schachnera, przetłumaczony z j. angielskiego przez Andrzeja Zejdlera, opr. Tomasz Wiśniewski).
 191. 11 Żydów skarży Polskę”, pozew o zwrot majątków – dokument [część I] w tłumaczeniu Agnieszki Ryttel, Katarzyny Kochmańskiej, Marty Kuszewskiej, Gazeta Wyborcza, 03.08.1999.
 192. Pozew z Manchesteru”, Ewa Turska z Londynu, Rzeczpospolita nr 182 (5347), 06.08.1999 (dot. brytyjskiego Żyda pochodzącego z Wrocławia, który postanowił dołączyć swoje roszczenia do pozwu Żydów amerykańskich o zwrot majątków w Polsce).
 193. 11 Żydów skarży Polskę”, pozew o zwrot majątków – dokument [część II] w tłumaczeniu Agnieszki Szymczak, Nataszy Żurowskiej, Małgorzaty Suwińskiej, opr. Dominika Pszczółkowska, Gazeta Wyborcza, 04.08.1999.
 194. Pozew Wellera”, Piotr Pytlakowski, współpraca Tomasz Zalewski [PAP, Waszyngton], Polityka nr 30 (2203), 24.07.1999 (dot. skargi jednego z amerykańskich Żydów; śladem pozwu – reportaż z Kałuszyna).
 195. A jednak immunitet nas broni”, Gazeta Wyborcza, 11.08.1999 (dot. wniosku adwokata polskiego rządu w sprawie odrzucenia pozwu czterech amerykańskich Żydów).
 196. W Oświęcimiu mogą pozostać reprodukcje”, Gazeta Wyborcza, 12(?).08.1999, rozmowa Bartosza Węglarczyka z Diną Gottliebovą, autorką akwareli wykonanych z polecenia dra Mengelego, domagającą się ich zwrotu.
 197. 2 artykuły z Gazety Wyborczej, 12.08.1999:
 198. Niegodne pamięci Szoah”, rozmowa Konrada Niklewicza z Theo Kleinem, szefem CRJF, największej organizacji zrzeszającej środowiska Żydów francuskich;
 199. Ten pozew urąga prawdzie”, list dr Arnolda Mostowicza, prezesa Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.
 200. 3 artykuły z Rzeczpospolitej nr 187 (5352), 12.08.1999:
 201. Gotowi do negocjacji”, rozmowa Krzysztofa Darewicza z Edwardem Kleinem i Melem Urbachem, adwokatami, którzy w imieniu 11 Żydów złożyli w USA pozew przeciw polskiemu rządowi.
 202. Zadecyduje klient” – polski rząd i jego adwokaci o propozycji negocjacji.
 203. Wszystko w rękach sędziego Shadura”, Krzysztof Darewicz z Waszyngtonu.
 204. Strzelał do dzieci”, PAP, Gazeta Współczesna nr 156 (14314), 12.08.1999 (dot. strzelaniny w Centrum Wspólnoty Żydowskiej na przedmieściach Los Angeles).
 205. Trwa obława na groźnego zbira”, Paweł Burdzy z Waszyngtonu, Życie, 12.08.1999 (dot. strzelaniny w Centrum Wspólnoty Żydowskiej na przedmieściach Los Angeles).
 206. Polska wygra proces w Ameryce”, Życie, 14-15.08.1999, rozmowa Pawła Burdzego z Christopherem Kerosky, adwokatem prowadzącym tzw. sprawę katyńską (dot. także pozwu amerykańskich Żydów przeciwko rządowi polskiemu).
 207. Stereotypy zbiorowej pamięci”, Kurier Poranny, 16.08.1999, Stanisław Blejwas, historyk, działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej w wywiadzie dla Gazety Świątecznej (dot. stosunków polsko-żydowskich w USA; antysemityzm i antypolonizm).
 208. Uporządkowany cmentarz”, Gazeta Współczesna, 16.08.1999 (dot. uporządkowania cmentarza żydowskiego przez władze Tykocina z okazji rocznicy powstania w getcie białostockim).
 209. To pozew do odrzucenia”, Życie, 16.08.1999, rozmowa Łukasza Głowackiego z drem Jackiem Skrzydło z Katedry Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego (dot. pozwu amerykańskich Żydów przeciwko rządowi polskiemu).
 210. Pamięci bojowników getta”, Kurier Poranny, 17.08.1999 (dot. obchodów 56. Rocznicy wybuchu powstania w białostockim getcie).
 211. Profanacja grobu Bubisa”, Życie, 17.08.1999 (dot. grobowca na cmentarzu w Tel Awiwie).
 212. Żyd przyjdzie po kamienicę”, Jan Leski, Tygodnik Północy-Nasze Krajobrazy, 22.08.1999 (dot. pozwu amerykańskich Żydów; hasło: reprywatyzacja).
 213. Rocznica powstania w białostockim getcie”, Życie, 17.08.1999 (dot. obchodów 56. Rocznicy wybuchu powstania w białostockim getcie).
 214. Grób Ignatza Bubisa sprofanowany”, Życie, 17.08.1999 (dot. grobowca na cmentarzu w Tel Awiwie).
 215. Najlepsza byłaby ugoda”, Gazeta Wyborcza, 16.08.1999, rozmowa Dominiki Pszczółkowskiej z Michaelem H. Traisonem, amerykańskim prawnikiem żydowskiego pochodzenia, pracującym w warszawskiej kancelarii (dot. pozwu amerykańskich Żydów).
 216. Prowincjonalna apokalipsa”, Gazeta Współczesna, 18.08.1999 (dot. wizyty ks. prałata Henryka Jankowskiego w Białymstoku; także: pozwu amerykańskich Żydów).
 217. O Łomży więcej niż o Londynie”, Kurier Poranny, 18.08.1999, rozmowa z Markiem Kamińskim, prezesem założonej w Chicago fundacji na rzecz cmentarza żydowskiego w Łomży.
 218. Głos tolerancji i pamięci”, Rzeczpospolita nr 194 (5359), 20.08.1999 (wspomnienie Ignatza Bubisa na okoliczność jego śmierci).
 219. Kamienica czeka”, Aleksander Wierny, Gazeta Wyborcza, 17.08.1999 (dot. skargi Sama Levkowitza; hasło: pozew amerykańskich Żydów).
 220. 56 lat od wybuchu powstania w białostockim getcie”, Tomasz Danilecki z Białegostoku, Gazeta Wyborcza, 17.08.1999 (dot. obchodów 56. Rocznicy wybuchu powstania w białostockim getcie).
 221. Żywe piekło”, Tomasz Danilecki, Gazeta Wyborcza, 17.08.1999 (dot. obchodów 56. Rocznicy wybuchu powstania w białostockim getcie).
 222. Sprawca oddał się w ręce policji”, prawdopodobnie Rzeczpospolita (błędny opis: Życie), 12.08.1999 (dot. strzelaniny w Centrum Wspólnoty Żydowskiej na przedmieściach Los Angeles).
 223. Żądanie po dwudziestu latach”, Paweł Burdzy z Waszyngtonu, Życie, 06.08.1999 (dot. akwareli Diny Gottliebovej, wykonanych z polecenia dra Mengelego).
 224. Piosenka przyszła z wojska”, Jacek Cieślak, Rzeczpospolita, 13.08.1999 (dot. rynku fonograficznego Izraela i walki z piractwem).
 225. Majątek do negocjacji?”, Życie, 13.08.1999 (dot. pozwu amerykańskich i brytyjskich Żydów przeciwko polskim władzom; hasła: negocjacje, reprywatyzacja).
 226. Szloma i June”, Krystyna Konecka, Gazeta Współczesna, 13.08.1999 (dot. losów Szlomy Zabuskiego i jego rodziny w kontekście zagłady białostockiego getta).
 227. Tysiące płyt czy napis Nie mordować”, Jerzy Haszczyński z Berlina, Rzeczpospolita, 22.03.1999 (dot. sporu o Pomnik Pomordowanych Żydów Europejskich w Berlinie).
 228. Czekanie na Leara”, Małgorzata Piwowar, prawdopodobnie Tele-Rzeczpospolita nr 12 (322), 20-26.03.1999 (dot. postaci Szymona Szurmieja).
 229. Niepodległość może poczekać”, Gazeta Wyborcza, 27-28.03.1999, rozmowa Adama Michnika i Pawła Smoleńskiego z Nabilem Szaasem, członkiem rządu Autonomii Palestyńskiej w Strefie Gazy.
 230. Bogaty jak Rothschild”, Witold Gadomski, Magazyn Gazety Wyborczej, 08.04.1999 (dot. historii rodziny Rothschildów i jej wpływu na finanse oraz politykę Europy).
 231. Marsz Żywych bez zakłóceń”, Robert Sadowski z Krakowa, Życie, 13.04.1999 (informacja o zaplanowanym na 13.04. Marszu Żywych oraz odwołania do zeszłorocznego marszu).
 232. Obudzić z drzemki”, PAP, Gazeta Współczesna, 13.04.1999 (ogólne informacje nt. Marszów Żywych oraz o zaplanowanej na 13.04. VIII ich edycji).
 233. Zaproście ich do siebie”, Anna Wielopolska, Rzeczpospolita nr 88 (5253), 15.04.1999 (dot. VIII Marszu Żywych).
 234. Marsz za zmarłych”, Mikołaj Lizut z Oświęcimia, Gazeta Wyborcza, 14.04.1999 (dot. zakończonego Marszu Żywych; podtytuł: „Po raz 11. w Oświęcimiu” – w 1999 odbyła się 8. edycja marszu, zapoczątkowanego w 1988; błąd wynika z tego, że dopiero od 1996 marsze odbywają się corocznie).
 235. Język kamienia”, Joanna Podgórska, Polityka nr 13 (2186), 27.03.1999 (dot. cmentarza żydowskiego w Łodzi).
 236. Nie ja jestem czarną owcą”, Marcin Kołodziejczyk, Życie, 20.04.1999 (dot. postaci Jakuba Szadaja, przewodniczącego żydowskiej gminy w Gdańsku i skarbnika Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie).
 237. Wyłamali zamki synagog”, Życie, 29.04.1999 (dot. sporu gmin żydowskich i wyłamania zamków w synagodze oraz biurze gminy w Gdańsku).
 238. Geniusz Żydów”, Krzysztof Kłopotowski, Życie, 08-09.05.1999 (refleksje nt. energii intelektualnej Żydów w kontekście amerykańsko-żydowskiej elity).
 239. Nie zrobimy z wrogów przyjaciół”, Rzeczpospolita nr 105 (5270), 07.05.1999, rozmowa [w Tel Awiwie] Ryszarda Malika z Icchakiem Szamirem, byłym premierem Izraela.
 240. Walcz, jak tylko możesz”, Edward Elter [publicysta prasy izraelskiej], Przegląd Tygodniowy, 12.05.1999 (dot. wyborów parlamentarnych i na premiera w Izraelu).
 241. Silny przywódca silnego narodu”, Paweł Smoleński, Magazyn Gazety Wyborczej, 13.05.1999 (dot. Benjamina Netaniahu).
 242. Netaniahu, dziecko nowych czasów”, Rafał Geremek, 15-16.05.1999 (dot. wyborów parlamentarnych i na premiera w Izraelu).
 243. Ja rozmawiam z rabinami”, Gazeta Wyborcza, 17.05.1999, wypowiedź Szlomo Ben Ami, politykiem numer dwa izraelskiej Partii Pracy, spisał Paweł Smoleński, tłumaczyła Maria Kruczkowska.
 244. 2 artykuły z Życia, 29-30.05.1999:
 245. Pragmatyzm w miejsce teologii”, Dariusz Rosiak z Izraela (dot. zakończonych wyborów parlamentarnych i na premiera w Izraelu).
 246. Pierwszy żołnierz Izraela”, Dariusz Rosiak (dot. postaci Ehuda Baraka, zwycięzcy wyborów na premiera Izraela).
 247. Już tylko nienawiść”, Teresa Ginalska, Przegląd Tygodniowy, 09.06.1999 (dot. losów miejscowości Terka w Bieszczadach i postaci Mikołaja Ławera, który jeszcze przed wojną dokonał krwawego napadu na rodzinę żydowską).
 248. 800 lat wspólnej historii”, opr. Tadeusz Belerski, Rzeczpospolita, 15 lub 25(?).01.1993 (dot. losów Żydów polskich, w kontekście nadania tytułu doktora honoris causa drowi Jakubowi Goldbergowi, historykowi, profesorowi Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie).
 249.   „Żydom przeszkadza krzyż”, Gazeta Współczesna, 29.07.1998 (dot. krytyki nowego krzyża na terenie żwirowni w Oświęcimiu).
 250. „To hell and back”, Fr. Martin, http://www.worth.org.uk/identity/hellback.htm, stan z dnia 25.07.1998 (dot. książki “All Rivers Run To The Sea, Elie Wiesel, HarperColins, 1996).
 251. „Rumania - Photo Collection”, http://www.baruch.cuny.edu/yivo/rumania1.htm, stan z dnia 25.07.1998 (dot. zdjęć w temacie Jewish Life in Eastern Europe - Rumania).
 252. “Kadysz w Krzysztoforach”, Justyna Nowicka, Rzeczpospolita, 05.08.1998 (dot. wystawy w 10. rocznicę śmierci Jonasza Sterna w Galerii Krzysztofory w Krakowie).
 253. „Kazimierz – echa umarłego świata”, Tomasz Zieja, Sycyna nr 92, 09.08.1998 (dot. krakowskiego Kazimierza).
 254. „List do premiera”, Jarosław Kociszewski z Tel Awiwu, Rzeczpospolita, 13.08.1998 (dot. zwrotu mienia nieistniejących gmin żydowskich w Polsce).
 255. „Domem stała się Polska”, Rachela Rubinow-Patron, oprac. prof. Adam Dobroński, Kurier Poranny, 14.08.1998 (wspomnienia autorki, której rodzina wywodzi się z Białegostoku; publikacja fragmentu książki – przed jej ukazaniem się w USA).
 256. „Zapomniane groby”, Maciej Chołodowski, Gazeta Wyborcza, 14-16.08.1998 (dot. nekropolii żydowskich w Białymstoku).
 257. „Cmentarz rabinów”, Kurier Poranny, 14.08.1998 (dot. dawnego cmentarza żydowskiego, na którego miejscu powstał Park Centralny w Białymstoku).
 258. „Żydzi i Polacy w opiniach społeczeństwa. Komunikat z badań”, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 1997, BS/3/3/97, ilość stron: 20.
 259. „Nowy Rok 5759”, Jarosław Kociszewski z Tel Awiwu, Rzeczpospolita, 22.09.1998 (dot. obchodów święta Rosz Haszana przez mieszkańców Izraela; także: stanu gotowości w obawie przed zamachami).
 260. „Co to jest Kazimierz”, Agnieszka Sabor, Ryszard Kawęski, Plus Minus, 26-27.09.1998 (dot. krakowskiego Kazimierza).
 261. „Złowroga klasa”, Teresa Bogucka, Magazyn Gazety Wyborczej, 02-03.10.1998 (dot. wielkich teorii spiskowych i narodzin pojęcia żydokomuna).
 262. „Szpital niepojednany”, Katarzyna Lubiniecka, Gazeta Wyborcza, 21.09.1998 (dot. starań wrocławskiej gminy żydowskiej o zwrot szpitala kolejowego przy ul. Wiśniowej we Wrocławiu).
 263. „Czy muzeum straci siedzibę?”, Kurier Poranny, 28.10.1998 (dot. starań parafii ewangelickiej i gminy żydowskiej o zwrot nieruchomości w Łomży).
 264. „Polski orzeł na Górze Herzla”, Konrad Niklewicz, Gazeta Wyborcza, 27.10.1998 (dot. pomnika Żydów – Żołnierzy Wojsk Polskich, poległych podczas II wojny światowej, odsłoniętego w Jerozolimie).
 265. „Ludność żydowska na Litwie i Białorusi a powstanie styczniowe” (część I), Dawid Fajnhauz, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 37, Warszawa, styczeń – marzec 1961, ilość stron: 34.
 266. „Ludność żydowska w Augustowskiem wobec powstania styczniowego”, Stanisław Chankowski, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 64, Warszawa, październik – grudzień 1967, strony 55-68.
 267. „Kto naprawdę ratował Żydów”, Marek Suchowiejko z Sofii, Rzeczpospolita, 09.11.1998 (dot. postaci bułgarskiego polityka, Dymitra Peszewa).
 268. „Pamięć i przyszłość”, Rafał Bubnicki, Rzeczpospolita, 09.11.1998 (dot. obchodów 60. rocznicy nocy kryształowej we Wrocławiu).
 269. „Synagoga jak feniks z popiołów”, źródło nieznane (na podst. PAP), XI 1998 (dot. obchodów 60. rocznicy nocy kryształowej we Wrocławiu).
 270. „Synagoga w Oświęcimiu”, Gazeta Wyborcza, 12.11.1998 (dot. wmurowania kamienia węgielnego pod Żydowskie Centrum Edukacyjne i symbolicznego odnowienia dawnej świątyni w Oświęcimiu).
 271. „Uczeń proroka Jeremiasza”, Jacek Hugo-Bader, Magazyn Gazety Wyborczej, 20-21.11.1998 (reportaż z rowerowej podróży po Azji Środkowej – Żydzi z Buchary w Uzbekistanie).
 272. „Żydzi z Buchary”, Jan Balbierz, Magazyn Rzeczpospolitej, 26.11.1998 (reportaż o Żydach z Buchary w Uzbekistanie).
 273. „Wielka otwartość z wyjątkami”, Konrad Niklewicz, Gazeta Wyborcza, 25.11.1998 (dot. dostępu do dokumentów nt. Holokaustu i społeczności żydowskiej w polskich archiwach państwowych).
 274. „Ostatni jeńcy II wojny światowej”, Bartosz Węglarczyk z Waszyngtonu, Gazeta Wyborcza, 30.11.1998 (dot. międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie, poświęconej dziełom sztuki skradzionym podczas II wojny światowej, głównie ofiarom Holokaustu).
 275. „Izrael ochrania ludobójcę?”, PAP, Gazeta Współczesna, 08.12.1998 (dot. odmowy Izraela w sprawie wydania Polsce Salomona Morela, podejrzanego o zbrodnie przeciw ludzkości, byłego komendanta obozu dla Niemców po II wojnie światowej).
 276. „Ścigany i nagradzany”, Kazimierz Groblewski, Andrzej Stankiewicz, Rzeczpospolita, brak daty (dot. świadczeń emerytalnych dla mundurowych, w tym dla poszukiwanego międzynarodowym listem gończym Salomona Morela).
 277. „Za zbrodnie na Niemcach”, Gazeta Wyborcza, 08.12.1998 (dot. odmowy Izraela w sprawie wydania Polsce Salomona Morela, podejrzanego o zbrodnie przeciw ludzkości, byłego komendanta obozu dla Niemców po II wojnie światowej).
 278. Program II Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie – wersja anglojęzyczna, maszynopis.
 279. „Koniec grubej kreski”, Bartosz Jałowiecki, Życie, 10.12.1998 (polemika z artykułem Tomasza Wróblewskiego w sprawie restytucji mienia żydowskiego).
 280. „Ten papież jest błogosławieństwem”, Stanisław Krajewski, „Kurier Poranny”, 22-27.12.1998, przedruk z miesięcznika Więź, październik 1998 (dot. stosunku papieża Jana Pawła II do Żydów, judaizmu i antysemityzmu; skróty od redakcji).
 281. „Dyżurni antysemici”, Edmund Lewandowski z USA, Życie, 21.12.1998 (dot. przejawów antypolonizmu w USA, gł. hasła „polskie obozy koncentracyjne”).
 282. „Prawdziwy odpoczynek Boga”, Jan Grosfeld, Plus Minus (Rzeczpospolita), 24-27.12.1998 (esej na temat dnia świętego u Żydów i chrześcijan).
 283. „Bibi Netaniahu, czyli miraż Izraela”, Dawid Warszawski, Gazeta Wyborcza, 29.12.1998 (ocena 2,5-letnich rządów premiera Izraela, Benjamina Netaniahu).
 284. Wzmianka prasowa nt. założenia przez Awigdora Liebermana partii rosyjskich Żydów w Izraelu, Gazeta Wyborcza, 04.01.1999.
 285. „Jerozolimski szantaż”, Życie, 06.01.1999 (dot. wniosku nowojorskiego rabina Avi Weissa do Sądu Najwyższego w Jerozolimie w sprawie krzyży na żwirowisku w Oświęcimiu).
 286. „Protest rabina Weissa”, Jarosław Kociszewski z Tel Awiwu, Rzeczpospolita, 06.01.1999 (dot. zaskarżenia przez amerykańskiego rabina Abrahama Weissa izraelskiego Ministerstwa Edukacji do Sądu Najwyższego w Jerozolimie; problem: finansowanie wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski a kościół katolicki w Brzezince).
 287. „Pamięć przeszłości”, Rzeczpospolita, 02.02.1999 (dot. wystawy pt. „Plakat żydowski w II Rzeczpospolitej” w Warszawie).
 288. „Wybraliśmy swoją ojczyznę”, Nowa Wieś nr 1, 12.01.1992, rozmowa Cezarego Kubaszewskiego z Pawłem Wildsteinem, przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego w RP.
 289. „Żydzi i Polacy razem”, PAP, Gazeta Wyborcza, 10.02.1999 (dot. planowanego na koniec kwietnia Marsza Żywych w Oświęcimiu).
 290. „Graffiti na nagrobkach”, Kurier Poranny, 12.02.1999 (dot. stanu cmentarza żydowskiego na Wygodzie w Białymstoku).
 291. „Poszukiwanie inspiracji”, Rzeczpospolita, 16.02.1999 (dot. II Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej w Warszawie).
 292. 2 artykuły z Gazety Wyborczej, 15.02.1999 (dot. manifestacji ultraortodoksów przeciw postanowieniom izraelskiego Sądu Najwyższego):
 293. „Wojna o kształt Izraela”;
 294. „Manifestacja przeciw demokracji”, Uri Huppert.
 295. Wzmianka prasowa nt. odsyłania odszkodowań przyznanych przez rząd węgierski Żydom, którzy przeżyli II wojnę światową, Gazeta Wyborcza, 16.02.1999.
 296. „Czyje są te obrazy?”, Marek Rapacki z Paryża, Gazeta Wyborcza, 17.02.1999 (dot. dzieł sztuki ofiar Szoah, znajdujących się we francuskim depozycie).
 297. „Ślady, okruchy, drobiazgi”, Beata Modrzejewska, Rzeczpospolita nr 59 (5224), 11.03.1999 (dot. prac nad dokumentacją świadectw tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich, prowadzonych z ramienia tworzącego się Muzeum Historii Żydów Polskich).
 298. „Polscy Żydzi”, Teresa Kokocińska, Krzysztof Kilijanek, Sukces, marzec 1999 (raport nt. Żydów polskich).
 299. „Gawarit Tel Awiw”, Henryk Szafir z Tel Awiwu, Polityka nr 9 (2182), 27.02.1999 (dot. rosyjskich emigrantów w Izraelu).
 300. „Na co czekają w Betlejem”, Eli Barbur, fotoreportaż z Betlejem, źródło nieznane – prawdopodobnie Gazeta Wyborcza (dot. braku przygotowań do chrześcijańskich uroczystości milenijnych).
 301. „Kazimierz nad Bugiem”, Zbigniew Nikitorowicz, Kurier Poranny, 18.12.1997 (dot. przenosin prywatnej galerii obrazów z Warszawy do zrujnowanej synagogi w Mielniku nad Bugiem).
 302. „15 Żydów w klasztorze”, Krystyna Zielińska, źródło nieznane, data: 4-11.01.1998 (dot. działalności niemieckiego Stowarzyszenia im. Maksymiliana Kolbego z Dolnej Bawarii).
 303. Ogłoszenie prasowe Gminy Wyznania Żydowskiego we Wrocławiu o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku Synagogi pod Białym Bocianem, Gazeta Wyborcza, 13.01.1997.
 304. „Mała encyklopedia i romanse Wertyńskiego”, Rzeczpospolita, 09.02.1998 (dot. promocji książki Ninel Kameraz-Kos pt. „Święta i obyczaje żydowskie” w Tykocinie).
 305. „Pamięć i tajemnica”, Beata Modrzejewska, Rzeczpospolita nr 31 (4891), 06.02.1998 (dot. książki Ninel Kameraz-Kos pt. „Święta i obyczaje żydowskie”).
 306. „U grobu Elimelecha”, Andrzej Gubernat z Rzeszowa, Gazeta Wyborcza, 20.03.1998 (dot. pielgrzymek chasydów do grobu cadyka w Leżajsku).
 307. „Jak Żydzi szkodzą Rosji”, Gazeta Wyborcza, 08.04.1998, rozmowa Wacława Radziwinowicza z Boruchem Gorinem, redaktorem naczelnym „Lechaim”, wydawanego po rosyjsku miesięcznika religijno-kulturalnego żydowskiego Związku Marina Roszcza.
 308. „Żydzi, kosmici, dynastia i inni”, Teresa Bogucka, Magazyn Gazety Wyborczej, 13-14.03.1998 (dot. wielkich teorii spiskowych).
 309. „O próśb spełnienie”, Magazyn Rzeczypospolitej, prawdopodobnie III 1998, fotoreportaż Marka Kowalczyka (Ekspress Wieczorny) o spotkaniu chasydów w Leżajsku.
 310. „Ks. Chrostowski zrezygnował”, Gazeta Wyborcza, 10.04.1998 (dot. rezygnacji ks. Waldemara Chrostowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów).
 311. Midrasz, czyli synagoga otwarta”, Jan Turnau, Rzeczpospolita, 19.03.1998 (dot. pisma polskich Żydów „Midrasz” w kontekście ukazania się 10. numeru).
 312. „Abram z Kaczorowskiej”, Krystyna Konecka, Gazeta Współczesna, 30.04.1998 (dot. postaci Abrama Kapicy, Honorowego Obywatela Tykocina, od 1949 mieszkającego w Izraelu).
 313. „Chaos ze stworzenia”, Joram Bronowski, Gazeta Wyborcza, 30.04-01.05.1998 (dot. obchodów półwiecza państwa Izrael).
 314. „Za współpracę polsko-izraelską”, źródło nieznane (dot. dyplomów i medalu dla Ewy Wroczyńskiej z Tykocina).
 315. „Wznieśmy most” (brak zakończenia), Lane Arye, Gazeta Wyborcza, 28.04.1998 (opinia Amerykanina żydowskiego pochodzenia mieszkającego w Polsce nt. możliwości poprawy stosunków polsko-żydowskich).
 316. „Nadzieja bez gwarancji”, prawdopodobnie Gazeta Wyborcza, 02-03.05.1998 (dot. obchodów półwiecza Izraela).
 317. „Żydzi w Polsce – swoi czy obcy”, Rzeczpospolita, 05.05.1998 (dot. wystawy nt. tysiącletniej historii Żydów w Polsce w ŻIHu w Warszawie).
 318. „Miasto, w którym mieszka Bóg”, Krzysztof Kita, Gazeta Współczesna, 17.04.1998 (dot. Jerozolimy).
 319. „Ja nie decydowałem”, Rzeczpospolita, rozmowa Ewy K. Czaczkowskiej z senatorem Władysławem Bartoszewskim, przewodniczącym Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum w Oświęcimiu (dot. decyzji o usunięciu symboli religijnych z obozu w Brzezince).
 320. „Wyzwanie dla rabinów”, Jarosław Kociszewski z Tel Awiwu, Rzeczpospolita, 11.05.1998 (dot. wojny kultur w Izraelu w kontekście zwycięstwa Dany International w konkursie Eurowizji).
 321. „Ekspozycja judaików”, Gazeta Współczesna nr 89 (13994), 11.05.1998 (dot. ekspozycji „Szabat szalom” w Muzeum w Tykocinie).
 322. „Ich twarze”, Marek Nycz, Magazyn Gazety Wyborczej, 30.04-02.05.1998 (dot. rozpoznanych postaci ze zdjęć zgromadzonych w Państwowym Muzeum Oświęcim-Brzezinka).
 323. „Trwanie wysepki”, Ryszard Malik, Magazyn Rzeczypospolitej (dot. początków państwa Izrael w 50. rocznicę jego powstania).
 324. „Lag Ba O’Mer”, Rzeczpospolita nr 133 (3477), 10.06.1993, fotoreportaż Witolda Krassowskiego z uroczystości ortodoksyjnych Żydów na górze Meron.
 325. „V Festiwal Kultury Żydowskiej”, Jerzy Sadecki, źródło nieznane (dot. programu 5. edycji krakowskiego festiwalu w 1995).
 326. „Żyd poczciwy Ojczyznę…”, Polityka, 06.11.1993 (dot. przeglądu „Szalom” i refleksji nad uwielbieniem dla kultury żydowskiej, kiedy jej już nie ma).
 327. „Ostatni kantor?”, Rzeczpospolita nr 134 (3172), 08.06.1992, rozmowa Magdaleny Stopy z Simchą Kellerem, wykonawcą religijnej muzyki żydowskiej.
 328. „Drugie żydowskie państwo”, Tomasz Wiśniewski, prawdopodobnie Kurier Poranny, 16.09.1993 (dot. Żydowskiego Obwodu Autonomicznego ze stolicą w Birobidżanie; hasła: znaczki pocztowe, suwerenność).
 329. „Klasa z językiem hebrajskim”, Rzeczpospolita, 09.09.1993 (dot. inauguracji działalności pierwszej w powojennej Polsce klasy lingwistycznej z j. hebrajskim w VIII Liceum w Krakowie).
 330. „Białystok mein heim…”, Gazeta Wyborcza, 16.08.1993, rozmowa Ewy Rogalewskiej z Szymonem Bartnowskim, ostatnim sekretarzem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Białymstoku, w 50. rocznicę powstania w getcie.
 331. „Starozakonne nazwiska”, Tomasz Wiśniewski, Kurier Poranny, 24.06.1993 (dot. nazwisk żydowskich, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów białostockich).
 332. „Ilu Żydów?”, Tomasz Wiśniewski, Kurier Poranny, 17.06.1993 (dot. liczebności Żydów w Białymstoku na przestrzeni dziejów).
 333. „Cmentarz miasta”, Dževad Karahasan, Polityka, 08.04.1995, przekład: Danuta Cirlić–Straszyńska (dot. Żydów z Sarajewa; fragment książki „Zapiski o przesiedleniu”, wyróżnionej Europejską Nagrodą Literacką za esej).
 334. „Park z gwiazdą Dawida”, Kurier Podlaski, 11.10.1994 (dot. zagospodarowania placu przy ul. Bema w Białymstoku, gdzie znajdował się cmentarz żydowski).
 335. „Żydzi polscy do Polski”, Aleksander Klugman z Tel Awiwu, Rzeczpospolita, 12.12.1994 (dot. żądań fundamentalistów islamskich w Gazie).
 336. „Nie tylko Singer”, Beata Modrzejewska, Rzeczpospolita, 12.10.1994 (dot. spotkania różnych stowarzyszeń żydowskich z Sejmową Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych).
 337. „O Ziemi Świętej w Tykocinie”, Gazeta Wyborcza, 20.12.1994 (dot. wykładu Iwony Brzewskiej pt. „Izrael – Ziemia Święta”, który odbył się w synagodze w Tykocinie).
 338. 4 artykuły z Gazety Wyborczej nr 22 (1710), 26.01.1995:
 339. „50 lat po Oświęcimiu” (dot. obchodów 50. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i zaplanowanego w Krakowie apelu noblistów do świata o pokój);
 340. „Polacy o Żydach” (dot. analizy wyników sondażu Demoskopu);
 341. „Jesteście w moim sercu” (zapowiedź wywiadu z Szewachem Weissem, przewodniczącym izraelskiego parlamentu);
 342. „Modlitwa i protest” (dot. modlitwy kadisz odmówionej w Warszawie przez nowojorskiego rabina Aviego Weissa i planowanego protestu w Oświęcimiu).
 343. „Flaga zgorszenia”, Teresa Stylińska, Rzeczpospolita, 30.01.1995 (dot. krytykowanej nieobecności greckiego ministra spraw zagranicznych na obchodach wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, z powodu polskiej decyzji o dopuszczeniu flagi macedońskiej wśród flag symbolizujących narodowości więźniów obozu).
 344. „Tałes z Tykocina”, Krystyna Konecka, Gazeta Współczesna, 17.02.1995 (dot. spotkania społeczności tykocińskiej z Johnem Woodem z Anglii, emerytowanym nauczycielem i tropicielem judaików; hasła: historia tykocińskich Żydów, obyczajowość żydowska).
 345. „Powrót Złotego Cielca”, Roman Frister z Tel Awiwu, Polityka nr 17 (2138), 25.04.1998 (dot. problemu tożsamości Izraela w 50. rocznicę powstania państwa).
 346. „Pamiętajmy o sąsiadach”, Maciej Chołodowski, Gazeta Wyborcza, 21.05.1998 (dot. pomysłu wmurowania w ścianę Ratusza w Białymstoku tablicy upamiętniającej miejscowych Żydów).
 347. „Szabat szalom”, Cezary Polak, Gazeta Wyborcza, brak daty (dot. ekspozycji „Szabat szalom” w Muzeum w Tykocinie).
 348. „Nie zapomina się miejsca urodzenia”, Kurier Poranny, 02.06.1998 (dot. spotkania w Tykocinie z Szmuelem Felerem, jednym z nielicznych ocalałych, miejscowych Żydów).
 349. „Stacja Bełżec”, Zbigniew Lentowicz, Rzeczpospolita nr 131 (4991), 05.06.1998 (dot. badań archeologicznych w miejscu dawnego obozu zagłady).
 350. „Tysiącletni dług”, Gazeta Wyborcza. 03.06.1998, przemówienie (skrócone) delegata Polski, Ksawerego Pruszyńskiego, na jesienną sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1947, w którym argumentował potrzebę podziału Palestyny na państwo arabskie i żydowskie.
 351. „Herzog uhonorowany”, Gazeta Wyborcza, 12.06.1996 (dot. przyznania nagrody Leo Baecka prezydentowi Niemiec, Romanowi Herzogowi).
 352. „Pieniądze za sąd”, Marek Nycz z Bielska-Białej, Gazeta Wyborcza, 19.06.1998 (dot. odzyskiwania własności gmin żydowskich i obiektów religijnych przez Bielską Gminę Wyznaniową Żydowską).
 353. „Ilu jest Żydów w Polsce?”, Joanna Podgórska, Polityka nr 22 (2143), 30.05.1998 (raport dotyczący tożsamości Żydów polskich, liczebności mniejszości żydowskiej i organizacji żydowskich działających w Polsce).
 354. „Ostatni Żyd z Dukli”, Jerzy Jastrzębowski, Rzeczpospolita nr 149 (5009), 27-28.06.1998 (dot. losów rodziny Jarmuszów i łemkowskiego gospodarza, Jana Holuty, który ocalił bezimienny, leśny grób Szlomka i Luzera Jarmuszów).
 355. „Święto kantorów”, Jerzy Sadecki, prawdopodobnie Rzeczpospolita, brak daty (dot. programu VIII Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie).
 356. „Zdrastwujtie Izrael”, spisał Zbigniew Nikitorowicz, Kurier Poranny, 26.06.1998 (dot. wspomnień Polaka z Białegostoku, pracującego nielegalnie w Izraelu).
 357. Także: „Czyim ja żyłem życiem”, Janusz Niczyporowicz (reportaż nt. ikonopisa).
 358. „Macewy pod butami”, Gazeta Wyborcza, 18.04.1997 (wzmianka prasowa nt. macew, które w centrum Lublina nadal służą jako chodniki lub schody).
 359. „Pielgrzymka do grobu Elimelecha”, Rzeczpospolita, 10(?).04.1997 (dot. odwiedzin chasydów w Leżajsku, w 210. rocznicę śmierci cadyka Elimelecha).
 360. „Zwrot mienia Żydom rumuńskim”, źródło nieznane (na podst. PAP), 03(?).04.1997 (dot. oświadczenia rumuńskiego ministra spraw zagranicznych w sprawie zwrotu Żydom rumuńskim majątku konfiskowanego za czasów komunistycznych przed wyjazdem do Izraela).
 361. „Pielgrzymka, radość i modlitwa”, Beata Modrzejewska, Rzeczpospolita nr 79 (4636), 04.04.1997 (dot. miast Leżajsk i Góra Kalwaria oraz chasydów odwiedzających groby tamtejszych cadyków – Elimelecha i Icie Majera; hasło: chasydyzm).
 362. „Archeologia Żydów polskich”, Andrzej Kaczyński, Rzeczpospolita nr 89 (4646), 16.04.1997 (dot. 3. edycji ogólnopolskiego konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”).
 363. „Młodzi Żydzi w Tykocinie”, Kurier Podlaski, 22.04.1997 (dot. programu szkolno-edukacyjnego realizowanego przez izraelski rząd).
 364. „Polskie korzenie”, Aleksander Klugman, Rzeczpospolita nr 100 (4657), 29.04.1997 (pośmiertne wspomnienie Chaima Herzoga, szóstego prezydenta Izraela).
 365. Także: „Przez te wszystkie lata”, Grażyna Rakowicz (dot. postaci Krzysztofa Nowickiego).
 366. Także: „Rewizjonista i reformator”, Andrzej Krawczyk (dot. postaci Zdenka Mlynarza).
 367. „Kazimierz”, źródło nieznane (refleksja nt. odradzającego się krakowskiego Kazimierza).
 368. „Pamięć o tragedii”, Gazeta Współczesna, 18.08.1997 (dot. obchodów 54. rocznicy powstania w białostockim getcie).
 369. „Dwa dni Lei Rabin”, Jacek Żakowski, Gazeta Wyborcza, 02-04.05.1997 (dot. debaty o źródłach nienawiści i zbrodni na Uniwersytecie Hebrajskim w Tel Awiwie).
 370. „Do sojuszu po zwrocie mienia”, Jacek Kalabiński z Waszyngtonu, Rzeczpospolita, 12.06.1997 (dot. dyskusji Światowego Kongresu Żydów w sprawie ewentualnego blokowania Polsce i innym krajom Europy Środkowej wejścia do NATO).
 371. „Biję Żydów”, Michał Choromański, Przekrój nr 4 (320), IV 1997 (fragment noweli z lat 20-tych, publikowany w 25. rocznicę śmierci pisarza).
 372. List otwarty prezesa Narodowego Towarzystwa Oświatowego do Marszałka Sejmu RP z dn. 05.06.1997 w sprawie ustaw tzw. okołokonkordatowych i ocen z religii.
 373. Także: „Jeszcze PRL-bis, czy już Izrael-bis?” - analiza ustawy „O stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”.
 374. Także: lista znanych Żydów w Polsce i apel Kazimierza Świtonia (Ruch Obywateli Krzywdzonych przez Władzę).
 375. „Nie przegapić zwrotu”, Gazeta Wyborcza, 29.08.1997 (dot. spostrzeżeń publicysty „The Independent”, Roberta Fiska, o demokratyzacji Iranu).
 376. „Krzyż w synagodze”, Katarzyna Tomaszewicz, Gazeta Wyborcza, 09.04.1997 (dot. protestu Żydów w związku z obecnością krzyża w jednym z pomieszczeń synagogi w Tykocinie).
 377. „Tykocin pamięta”, Kurier Poranny, 26.08.1997 (dot. obchodów 56. rocznicy zagłady tykocińskich Żydów).
 378. „Na gruncie Palestyny”, Marian Turski, Polityka nr 36 (2105), 06.09.1997 (dot. postaci Theodora Herzla i ruchu syjonistycznego w 100-lecie Pierwszego Kongresu Syjonistycznego).
 379. „Porwani dla ich dobra”, Eli Barbur z Tel Awiwu, Gazeta Wyborcza, 19(?).09.1997 (dot. procederu porywania w latach 1948-50 dzieci jemeńskich Żydów i przekazywania ich do adopcji Żydom urodzonym w Europie).
 380. „Nie dopełnione dzieło syjonizmu”, Shlomo Avinieri, Rzeczpospolita, 06-07.09.1997 (dot. postaci Theodora Herzla i ruchu syjonistycznego w 100-lecie Pierwszego Kongresu Syjonistycznego oraz sytuacji politycznej współczesnego Izraela).
 381. „Lekcje poglądowe”, Beata Modrzejewska, Rzeczpospolita nr 69 (4626), 22-23.03.1997 (dot. zainteresowania historią Żydów polskich w Szydłowcu i Tykocinie oraz wystawy „I ciągle widzę ich twarze” Fundacji „Shalom”).
 382. „Goniądz pełen tajemnic”, Sylweriusz Dworakowski, Kurier Poranny, 02.10.1997 (dot. losów Goniądza, także jego przedwojennej społeczności żydowskiej).
 383. „Być Polakiem i Żydem”, ks. Michał Czajkowski, Gazeta Wyborcza, 23-24.08.1997 (dot. książki Stanisława Krajewskiego pt. „Żydzi - judaizm - Polska”).
 384. „Przestarzały nacjonalizm czy idea postępu”, Gazeta Wyborcza, 01.09.1997 (dot. obchodów stulecia syjonizmu w Bazylei).
 385. „Sztetl”, Magazyn Gazety Wyborczej, 06-07.02.1998, esej Evy Hoffman w tłumaczeniu Klary Kopcińskiej.
 386. „Cmentarz, którego nie ma”, Jacek Noszczyk z Częstochowy, Gazeta Wyborcza, 29.10.1997 (dot. dawnego kirkutu w Lublińcu, na którym pochowani są członkowie rodziny Edyty Stein, a gdzie dziś znajduje sie plac manewrowy i garaże LOKu).
 387. „Zostawcie muzykę…”, Kurier Poranny, 27.11.1997 (dot. koncertu skrzypka Shlomo Mintza w Filharmonii Białostockiej).
 388. „Szok na ulicy żydowskiej”, Rzeczpospolita, 29-30.11.1997 (dot. konferencji z okazji stulecia Ogólnożydowskiego Związku Robotników, Bundu).
 389. „Dziesięć lat bez odpoczynku”, Kurier Poranny, 28.11.1997 (dot. jubileuszu polsko-żydowskiego rocznika „Polin”).
 390. „Drewniane niebiosa”, Andrzej Osęka, Magazyn Gazety Wyborczej, 05-06.12.1997 (dot. drewnianych bóżnic z okresu XVII i XVIII wieku z terenów dawnej Rzeczypospolitej oraz książki Marii i Kazimierza Piechotków pt. „Bramy nieba. Bóżnice drewniane”).
 391. „Opowieść chanukowa”, Zofia Święcka-Łuczyńska, źródło nieznane.
 392. „Jidisz, kultura zanikająca”, Rzeczpospolita, 19.04.1995, rozmowa z Chone Shmerukiem, profesorem literatury jidisz Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.
 393. „Żydowskie mienie i tradycja”, Gazeta Wyborcza, 10-11.02.1996 (dot. spotkania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z Kalmanem Sultanikiem, wiceprzewodniczącym Światowego Kongresu Żydów).
 394. „Jerozolima w oczach dzieci”, Krystyna Konecka, Gazeta Współczesna, 12.02.1996 (dot. wernisażu wystawy w tykocińskiej synagodze).
 395. „Orzeł Biały a żaba zielona”, Andrzej Koziara, Kurier Podlaski, 06-07.07.1996 (dot. Biennale Tkaniny w Supraślu, na którym zaprezentowano m.in. utkane macewy).
 396. „Trudna pokuta”, Anna Wielopolska, źródło nieznane – prawdopodobnie Rzeczpospolita (dot. pogromu kieleckiego – reportaż w 50. rocznicę wydarzeń z lipca 1946).
 397. „Dysonans”, Anna Wielopolska, Rzeczpospolita nr 158 (4412), 09.07.1996 (dot. obchodów 50. rocznicy pogromu kieleckiego i wypowiedzi Elie Wiesela w sprawie krzyży w Birkenau).
 398. „Na początku były kamienie”, Magdalena Grochowska, Gazeta Wyborcza, 12.07.1996 (dot. „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku” we Wrocławiu).
 399. „Przyjaciel Chagalla”, Piotr Olędzki, Gazeta Wyborcza, 24.06.1996 (dot. koncertu Chóru Synagogalnego Moskiewskiej Akademii Sztuki Kantorskiej w Tykocinie).
 400. „Po prostu szczery żal”, Beata Pawlak, Gazeta Wyborcza, 27-28.04.1996 (reportaż z dwóch szkół średnich w Kielcach w kontekście zalecenia kuratora oświaty o lekcjach na temat pogromu kieleckiego).
 401. „Polskie władze zbyt pobłażliwe dla Żydów?”, Sylwester Walczak z Nowego Jorku, Rzeczpospolita nr 109 (4363), 11-12.05.1996 (dot. listu otwartego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, Edwarda Moskala, do prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego).
 402. „Krajobraz, który przeżył”, Katarzyna Janowska, Polityka nr 11 (2028), 16.03.1996 (dot. planów budowy centrum handlowego naprzeciw bramy byłego obozu w Auschwitz).
 403. „Lekcja tożsamości”, Zbigniew Nikitorowicz, Kurier Podlaski, 19-20-21.04.1996 (dot. wyjazdów edukacyjnych młodzieży izraelskiej do Polski).
 404. „Kto się będzie tu modlił?”, Ewa Zientarska, Gazeta Wyborcza, 10.04.1996(?), (dot. problemu zwrotu mienia gminom żydowskim w Wieliczce).
 405. „Rozmyta tożsamość”, Jacek Bocheński, Gazeta Wyborcza, 29.04(?).1996 (dot. spotkania poświeconego „śladom żydowskim” w literaturze współczesnej na Lipskich Targach Książki).
 406. „Budowanie pomostów”, Rzeczpospolita nr 89 (4343), 15.04.1996, rozmowa Beaty Modrzejewskiej z Gershonem Zoharem, ambasadorem Izraela w Polsce.
 407. „Pamięć polska, pamięć żydowska”, Anna Bikont, źródło nieznane – prawdopodobnie Gazeta Wyborcza (dot. wystawy „I ciągle widzę ich twarze – Fotografia Żydów Polskich”).
 408. „Pokój albo piekło”, Gazeta Wyborcza, 09-10.03.1996, Amos Oz w „Liście do przyjaciela palestyńskiego” (dot. m.in. bombowych zamachów samobójczych).
 409. „Dialog duchowy”, Henryk Grynberg, Gazeta Wyborcza, 06.03.1996 (dot. książki „Duchowe dziedzictwo Żydów polskich” rabina Byrona L. Sherwina).
 410. 2 artykuły z Gazety Współczesnej, 01.03.1996:
 411. „Niezwykle delikatna sprawa”, Marek Grześkiewicz (dot. minia żydowskiego na Białostocczyźnie);
 412. „Synagogi czy kamienice?”, rozmowa Marka Burczyka z Andrzejem Czocharą, p.o. dyrektora Departamentu Wyznań Urzędu Rady Ministrów.
 413. 5 artykułów z Gazety Wyborczej, 27.02.1996 (w kontekście zbliżającej się 50. rocznicy pogromu kieleckiego):
 414. „Rosati: Wstyd nam, że to Polacy” (Warszawa, 22.01.1996; przeprosiny przesłane Żydom przez MSZ);
 415. „Zjednoczenie piętnuje Rosatiego” (dot. protestu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego przeciw posłaniu ministra Rosatiego);
 416. „Kościół kielecki pragnie wyrazić swój ból” (Kielce, 20.11.1995; przesłanie ks. bpa Mieczysława Jaworskiego);
 417. „Czy pogrom kielecki to tylko prowokacja?” (dot. dochodzenia w sprawie pogromu kieleckiego);
 418. „Łączę wyrazy obrzydzenia”, Jerzy Ficowski (dot. reakcji ZChN).
 419. „Utracona ojczyzna”, Fritz Stern, Gazeta Wyborcza, 12.06.1996 (esej z książki „Utracona ojczyzna, 50 lat później” w tłumaczeniu Tadeusza Woźniaka).
 420. „Zmora fałszywych oskarżeń” – 2 listy z Gazety Wyborczej, 25.06.1996 (w kontekście listu otwartego Edwarda Moskala do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego):
 421. „Spieramy się o przeszłość”, Jan Nowak-Jeziorański do Davida A. Harrisa, naczelnego dyrektora Komitetu Żydów Amerykańskich;
 422. „Jutro może być lepiej”, odpowiedź Davida A. Harrisa.
 423. „Żydowskie, kościelne i świeckie”, Maciej Banachowski z Kielc, Gazeta Wyborcza, 14.06.1996 (dot. programu obchodów 50. rocznicy pogromu kieleckiego).
 424. 2 artykuły, prawdopodobnie z Rzeczpospolitej nr 58 (4312), 08.03.1996:
 425. „Przyszłość centrum w Oświęcimiu”, Jacek Moskwa z Rzymu (dot. spotkania Krzysztofa Śliwińskiego, przedstawiciela ministra spraw zagranicznych ds. kontaktów z organizacjami żydowskimi, z głównym rabinem Rzymu, Eli Toafem);
 426. „Zmarł rabin z Góry Kalwarii” (wzmianka na temat śmierci w Jerozolimie rabina Pinchasa Altera).
 427. „Zaginiony księgozbiór rabina Altera”, Pinchas Menachem Joskowicz, Gazeta Wyborcza, 16.08.1996 (dot. fundacji zajmującej się poszukiwaniem zaginionego podczas II wojny światowej księgozbioru).
 428. „Okruchy Atlantydy”, Zbigniew Lenartowicz, Rzeczpospolita nr 171 (4425), 24.07.1996 (dot. nielicznych śladów materialnych, które pozostały po żydowskich miasteczkach).
 429. „List Elie Wiesela do przyjaciela katolika w Polsce”, Gazeta Wyborcza, 16.07.1996 (dot. reakcji prawicowej prasy polskiej na wystąpienie Wiesela podczas obchodów 50. rocznicy pogromu kieleckiego; problem krzyży w Brzezince).
 430. „Niepotrzebne złe emocje”, Jacek Borkowicz, Rzeczpospolita nr 175 (4429), 29.07.1996 (podtytuł: „Parę słów o Polakach i Żydach”; skrót artykułu, napisanego przed obchodami 50. rocznicy pogromu kieleckiego, który ukaże się w lipcowym numerze miesięcznika Więź).
 431. „Smutny był lot do Raju…”, Jerzy Nachiło, Kurier Poranny, 17.08.1996 (pośmiertne wspomnienie pisarza, Juliana Stryjkowskiego).
 432. „Zagrożona synagoga”, Piotr Olędzki, Gazeta Wyborcza, 19.08.1996 (dot. ratowania polichromii z kazalnicy zabytkowej synagogi w Tykocinie).
 433. „Parochet w świętym miejscu”, Gazeta Współczesna, 12.08.1996 (dot. zawieszenia w synagodze w Tykocinie parochetu, który zaprojektował i podarował Szymon Bartnowski z Białegostoku).
 434. „Cheesburgery przy bulwarze niezgody”, Piotr Paziński, Gazeta Wyborcza, 31.08.-01.09.1996 (dot. kontrowersji wokół ingerencji religijnych ortodoksów w regulację życia Izraela według nakazów prawa żydowskiego).
 435. 2 artykuły z Kuriera Porannego, 20.06.1996:
 436. „Synagogi, które ocalały”, rozmowa Sylwestra Barskiego z Antonim Oleksickim, wojewódzkim konserwatorem zabytków w Białymstoku;
 437. „Zwrot mienia według ugody” (dot. projektu ustawy o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich).
 438. „Ręka Polaka”, Krystyna Kersten, Kurier Poranny, 08.06.1996 (dot. pogromu kieleckiego; artykuł przedrukowany za Polityką, skrót).
 439. Rozmowa Sylwestra Barskiego z Pinchasem Menachemem Joskowiczem, naczelnym rabinem w Rzeczypospolitej Polskiej i rabinem miasta Warszawy, źródło nieznane.
 440. 2 artykuły z Gazety Wyborczej, 13-14.07.1996 (dot. kontrowersji wokół krzyży w Oświęcimiu):
 441. „Krzyż”, Jan Turnau;
 442. „Papież na ringu?”, ks. Bogusław Mielec z Krakowa (Tygodnik Powszechny nr 25).
 443. „W świątyniach i na antenie”, prawdopodobnie Gazeta Współczesna nr 214 (13356), 06.11.1995 (dot. Dni Muzyki Sakralnej, organizowanych przez Radio Białystok, które zakończył koncert pieśni żydowskich w Tykocinie).
 444. „Mój przyjaciel Mojsze”, Piotr Olędzki, Gazeta Wyborcza, 06.11.1995 (dot. koncertu w Tykocinie Barucha Finkelsteina, głównego kantora Wielkiej Chóralnej Synagogi w Sankt Petersburgu, w ramach Dni Muzyki Sakralnej, organizowanych przez Radio Białystok).
 445. „Synagogi do zwrotu”, Rzeczpospolita, 23.01.1997 (dot. projektu ustawy o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich).
 446. „Żydowski telefon zaufania”, Gazeta Wyborcza, 29.10.1996, rozmowa Wojciecha Staszewskiego z Sewerynem Krajewskim, przewodniczącym Forum Żydowskiego, pomysłodawcą telefonu zaufania.
 447. „Żydzi dostaną synagogi i cmentarze”, Życie, 22.01.1997 (dot. przyjęcia projektu ustawy o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich).
 448. „Kto mienie odzyska”, Mikołaj Lizut, Gazeta Wyborcza, 22.01.1997 (dot. przyjęcia projektu ustawy o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich).
 449. „Pan Bóg nie jest policjantem”, Kurier Poranny, 30.11.1996 (dot. postaci naczelnego rabina RP i rabina miasta Warszawy, Pinchasa Menachema Joskowicza, w kontekście promocji jego „Opowieści o radości i cierpieniu”).
 450. „W T-shirtach i lisiurach”, Renata Piątkowska, Rzeczpospolita, 01.12.1996 (dot. kwestii tożsamości żydowskiej w kontekście strojów mieszkańców Jerozolimy).
 451. Przegląd prasy o charakterze narodowościowym i antysemickim, Wojciech Staszewski, Gazeta Wyborcza, 23.12.1996 (m.in. Żydzi w polityce oraz tyfus, nie Holokaust).
 452. „Sto plemiona Izraela”, Anna Librowska z Tel Awiwu, Rzeczpospolita, 18.12.1996 (dot. podziałów wewnątrz społeczeństwa izraelskiego, w tym na Izraelczyków i Rosjan).
 453. „Odnowiony obelisk”, Gazeta Współczesna, 03.12.1996 (dot. odnowienia pod opieką Szymona Bartnowskiego obelisku na cmentarzu żydowskim na Wygodzie w Białymstoku).
 454. „Nowe progi dla kultury”, Gazeta Współczesna, 14.01.1997 (dot. remontu zabytkowej synagogi w Ciechanowcu, która stanie się siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury).
 455. „20 tysięcy judaików do opracowania”, Agnieszka Olbrot, Rzeczpospolita nr 9 (4566), 11-12.01.1997 (dot. zbioru wydawnictw judaistycznych z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu).
 456. „Świat łomżyńskich Żydów”, Maria Kaczyńska, Gazeta Współczesna, 10.01.1997 (dot. postaci rabina Dawida Jankiela Jelenia i losu społeczności żydowskiej w Łomży; hasło: syjonizm).
 457. „Wszystko przez Spielberga”, Hanna Pasek, Rzeczpospolita, 27.12.1996 (dot. sporu między właścicielem a najemcą lokalu użytkowego na krakowskim Kazimierzu o prawo do nazwy „Ariel”).
 458. „Z przeszłości żydów w Polsce”, A. Pawłowski, źródło nieznane, rok VII, nr 13 z dnia 30.03.1912 (dot. „Kwartalnika, poświęconego badaniu przeszłości żydów w Polsce”).
 459. 3 reportaże Jacka Hugo-Badera z Magazynu Gazety Wyborczej o rosyjskich Żydach:
 460. „A rewolucja to przecież miała być przyjemność”, 15.11.1996;
 461. „Dusza niewolnika”, 22.11.1996;
 462. „Brakujący fragment układanki”, 29.11.1996.
 463. „Polski salon w Tel Awiwie”, Andrzej Kaczyński, Rzeczpospolita nr 45 (4602), 22-23.02.1997 (dot. Księgarni Polskiej w Tel Awiwie Ady i Edmunda Neusteinów).
 464. „List z Izraela”, Kurier Podlaski nr 41 (3512), 27.02.1997 (dot. listu Mana Elchanana, prezesa komitetu wychodźców żydowskich z miasta Brańska, do proboszcza i mieszkańców Brańska).
 465. „Malowany ptak” (część I), Waldemar Piasecki, Kontrasty nr 2 1989 (dot. postaci ks. Grzegorza Pawłowskiego, działającego w Izraelu, z pochodzenia polskiego Żyda).
 466. „Do społeczności polskiej”, Man Elchanan, Kurier Poranny, 20.02.1997 (list prezesa Komitetu Wychodźców z Brańska w Izraelu, skrót).
 467. „Szwajcarscy uczniowie pomagają ofiarom holocaustu”, Rzeczpospolita, 20.03.1997 (dot. akcji licealistów z Berna, w kontekście oskarżenia szwajcarskich banków o przetrzymywanie depozytów ofiar holocaustu).
 468. „Dialog głuchych?”, Gazeta Wyborcza, 22-23.03.1997, artykuł Shlomo Avineriego, profesora nauk politycznych na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, o stosunkach polsko-żydowskich i wyjściu poza historyczne spory.
 469. „Dwie strony pamięci”, Gazeta Wyborcza nr 59, 10.03.1995 – dyskusja wokół wywiadu Adam Michnika dla francuskiego „Le Monde” w kontekście obchodów 50. rocznicy wyzwolenia Oświęcimia – 4 artykuły:
 470. „Wywiad Adama Michnika”;
 471. „Pierre Weil i Jean Kahn odpowiadają Michnikowi”;
 472. „List barona Maurice’a Goldsteina do Adama Michnika;
 473. „Uogólnienie – przekleństwo XX wieku”, odpowiedź Adama Michnika.
 474. „Jak zwracać”, Beata Modrzejewska, Rzeczpospolita nr 124 (4077), 30.05.1995 (dot. problemu dawnej własności żydowskiej w Polsce).
 475. „Ziemia obiecana”, Magazyn Gazety Wyborczej, 28.04.1995 (reportaż Jana Turnaua ze współczesnego Izraela).
 476. „Pamięci białostockich Żydów”, Gazeta Współczesna, 10.07.1995 (dot. prac przy budowie pomnika upamiętniającego spalenie przez hitlerowców 2000 Żydów w synagodze w Białymstoku).
 477. „Przy pomniku szubienica”, Barbara Rosińska, źródło nieznane, 30.08.1995 (dot. antyżydowskiego napisu na budynku obok nowego pomnika upamiętniającego spalenie przez hitlerowców 2000 Żydów w synagodze w Białymstoku).
 478. „Oswald Daniel Rufeisen” – 2 artykuły z Gazety Wyborczej, 19-20.08.1995 (dot. postaci Oswalda Daniela Rufeisena, księdza katolickiego w Izraelu, z pochodzenia polskiego Żyda):
 479. „Daniel Wallenrod”, Marek Nowak OP;
 480. „Daniel od Jakuba”, Jan Turnau.
 481. „Noc chasydów”, Jerzy Sadecki, Rzeczpospolita, 26.06.1995 (dot. widowiska teatralno-muzycznego, zrealizowanego w ramach V Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie).
 482. „Żyję cudem ocalały”, Gazeta Współczesna, 13.09.1995 (dot. spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej w Tykocinie w rocznicę wymordowania tykocińskich Żydów).
 483. „Stare macewy w Lublinie”, źródło nieznane, wzmianka prasowa nt. macew odnalezionych podczas prac remontowych w Lublinie przy ul. Spokojnej.
 484. „Białystok międzykontynentalny”, Małgorzata Sikorska, Kurier Poranny, 22.09.1995 (dot. nazwy Białystok spotykanej na całym świecie, w miejscach, gdzie osiedlali się Żydzi białostoccy).
 485. „Palestyna, Galilejska, Izakowo”, Tomasz Wiśniewski, źródło nieznane, 22.09.1995 (dot. przedwojennych żydowskich osad rolniczych na ziemiach polskich).
 486. „Przeciwko uproszczeniom”, Rzeczpospolita nr 224 (4177), 27.09.1995, rozmowa Katarzyny Kołodziejczyk z Wojciechem Adamieckim, ambasadorem RP w Izraelu.
 487. „Skrzypek na szabacie”, Krystyna Konecka, Gazeta Współczesna, 06.10.1995 (dot. występu Petersburskiego Teatru Wokrug Rojala i szabatu w Tykocinie).
 488. „Ciemne oczy rabina”, Piotr Olędzki, Gazeta Wyborcza, 26.09.1995 (dot. wystawy prac Rolanda Grünberga w Muzeum w Tykocinie).
 489. „Wystawa przeciw dyskryminacji”, Kurier Poranny, 09.05.1997 (dot. wystawy „Anna Frank. Historia na dzień dzisiejszy” w Muzeum Okręgowym w Białymstoku).
 490. „Alfabet powtórnie narodzonego”, Katarzyna Bik, Gazeta Wyborcza, 03.04.1997 (dot. wystawy prac Jonasza Sterna w Krakowie).
 491. „Dom Chagalla w Izraelu”, Rzeczpospolita, 25.03.1997 (dot. planów przeniesienia rodzinnego domu Chagalla do Izraela i utworzenia w nim muzeum artysty oraz centrum sztuki).
 492. „I ciągle widzę ich twarze…”, Kurier Poranny, 26.04.1996 (dot. wystawy zdjęć Żydów polskich).
 493. „Okruchy świata”, Rzeczpospolita nr 92 (4346), IV 1996, rozmowa Jerzego Wójcika z Tomaszem Tomaszewskim, fotografikiem, komisarzem wystawy „I ciągle widzę ich twarze”.
 494. „Można klaskać”, Kurier Podlaski, 06.11.1995 (dot. koncertu w Tykocinie Barucha Finkelsteina, głównego kantora Wielkiej Chóralnej Synagogi w Sankt Petersburgu, w ramach Dni Muzyki Sakralnej, organizowanych przez Radio Białystok).
 495. „Koncert pieśni żydowskiej”, Gazeta Wyborcza, 03.11.0995 (dot. zapowiedzi koncertu Barucha Finkelsteina, głównego kantora Wielkiej Chóralnej Synagogi w Sankt Petersburgu, w Tykocinie).
 496. „Uratować cmentarz”, Joanna Hofmann, Gazeta Wyborcza, 21.02.1996 (dot. cmentarza żydowskiego w Rynie).
 497. „Muzeum niekonwencjonalne”, Kurier Poranny, 21.02.1996, rozmowa Doroty Próchniewicz z Ewą Wroczyńską, kierownikiem Muzeum w Tykocinie.
 498. „Blask Jerozolimy”, Krystyna Konecka, Gazeta Współczesna, 16.02.1996 (dot. wernisażu wystawy prac dzieci w tykocińskiej synagodze).
 499. „Głośno o Tykocinie”, Gazeta Współczesna, 22.02.1996 (dot. programu telewizyjnego o Tykocinie oraz wyjazdu miejscowego Teatru Amatorskiego do Sankt Petersburga).
 500. „Wieczór Chanuka”, Gazeta Wyborcza, 11.12.1995 (dot. przedstawienia i wykładu w synagodze w Tykocinie nt. święta Chanuka).
 501. „Adres w Warszawie”, Olgierd Budrewicz, Wprost, 10.04.1994 (dot. wystawy o Warszawie w Tel Awiwie i tożsamości polskich Żydów w Izraelu).
 502. „Bez nienawiści”, Wprost, 07.03.1993, rozmowa Jerzego Ziółkowskiego z Ignatzem Bubisem, przewodniczącym Centralnej Rady Żydów w Niemczech.
 503. „Spychaczem po grobach”, Helena Wysocka, Gazeta Współczesna, 08.12.1995 (dot. dewastacji cmentarza w Rynie).
 504. Także: „Tylko kamienie wołać będą”, Konrad Zbrożek, źródło nieznane (dot. dewastacji cmentarza w Rynie).
 505. „Ostatnie przedstawienie”, źródło nieznane, 24.02.1995 (dot. przedstawienia tykocińskiego Teatru Amatorskiego pt. „Purymowe łakocie” oraz filmu o Tykocinie).
 506. „Dziedzictwo i pojednanie”, Roman Graczyk, Gazeta Wyborcza, 20.02.1995 (dot. wystawy obrazów Miry Żelechower-Aleksiun we Wrocławiu i dyskusji nt. „Wkład Żydów w dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej).

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI