Bohdan Osadczuk - 2005


Media o nadaniu tytułu Człowieka Pogranicza Bohdanowi Osadczukowi Media o nadaniu tytułu Człowieka Pogranicza Bohdanowi Osadczukowi:              
POLSKA - UKRAINA - OSADCZUK pod redakcją Bogumiły Berdychowskiej i Oli Hnatiuk Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85 rocznice urodzin. Autorki Księgi Jubileuszowej pragnąc uhonorować zasługi Bohdana Osadczuka, zwróciły się do przyjaciół Profesora z Polski. Powstała w ten sposób Księga w pewnym stopniu odzwierciedlająca Jego osobowość twórczą: obok tekstów naukowych, poświęconych przeszłości i współczesności Polski i Ukrainy, głównie w wieku XX, znalazły się w niej również teksty dziennikarskie i...
Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk - Wiek Ukraińsko-Polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem Niezwykłe losy Bohdana Osadczuka - od emocji związanych z Kołomyją i młodością spędzoną na Kielecczyźnie, przez lata nauki, wojnę, studia, fascynacje oraz znajomości z wybitnymi osobowościami. Publikacja pokazuje rzeczywistość II Rzeczypospolitej z perspektywy młodego Ukraińca. Przybliża mało znany świat ukraińskiej emigracji i ukazuje niezwykle skomplikowane początki dialogu polsko-ukraińskiego. Opowieści Osadczuka są prawdziwą lekcją historii, pełną anegot i humoru.
Krzysztof Czyżewski o książce Basila Kerskiego i Andrzeja Stanisława Kowalczyka Wiek Ukraińsko-Polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem Początkowo rozmowa ta miała być wstępem do opracowywanego przez Andrzeja S. Kowalczyka tomu esejów i szkiców Bohdana Osadczuka w paryskiej "Kulturze" ("Ukraina, Polska, świat", seria Meridian, Sejny 2001). W żaden sposób nie mogła to być jednak rozmowa krótka. Przede wszystkim dlatego, że Osadczuk jest wspaniałym gawędziarzem, kontynuującym najlepsze, karpackie tradycje takich królów opowieści jak Stanisław Vincenz. Ponadto przyszedł moment na otwarcie zasobnego...
Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2002 r. Uczestnicy konferencji dyskutowali o zmienności Krakowa i Lwowa, ukraińsko-polskim sąsiedztwie i historii, ale również o miejscu starych wielokulturowych stolic w cywilizacji europejskiej oraz możliwości współpracy w przyszłości. Bohdan Osadczuk skupił się na początku II wojny światowej, kiedy po inwazji oddziałów Armii Czerwonej, wkraczajacych do Galicji Wschodniej i Wołynia, na Zachód przez Kraków uciekali...
Bohdan Osadczuk - Ukradziona pamięć Kradzież pamięci jakiegoś narodu przez inne nacje zakrawa na abstrakcyjne pojęcie. Dla narodów z ciągłością historyczną jest niezrozumiałym fenomenem. Tylko wąskie grono specjalistów w dziedzinie imperializmów i kolonializmów zna te procesy. W wielu dziedzinach zostały one jeśli nie do końca wyjaśnione, to przynajmniej w zarysach, a niekiedy nawet w szczegółach przedstawione. Często jednak stawały się też przedmiotem propagandy, zwłaszcza w okresach napięć międzynarodowych lub walk...
Bohdan Osadczuk - Ukraińska lojalność Ukraińcy, największa ilościowo mniejszość II Rzeczypospolitej, zamieszkująca zwartą masą ziemie wschodnie, przez cały niemal okres międzywojenny traktowała Polaków jak okupantów. Kiedy bowiem runęły plany federacyjne Piłsudskiego, w polskiej polityce mniejszościowej zwyciężyła asymilacyjna koncepcja Narodowej Demokracji. Trwał konflikt między ówczesną racją stanu Polski a niespełnionymi postulatami politycznych przywódców oraz części hierarchii kościoła greko-katolickiego ....
Piotr Kościński - Bohdan Osadczuk Ukraiński Giedroyc Profesor Osadczuk działa przede wszystkim na rzecz naszej współpracy z sąsiadem zza Buga. Działalność ta przybiera najrozmaitsze formy - od artykułów publicystycznych, zamieszczanych w ostatnich latach zwłaszcza na łamach "Rzeczpospolitej", po bezpośrednie interwencje u najwyższych władz w Warszawie i Kijowie - w tym bezpośrednio u prezydentów obu krajów. Bohdan Osadczuk jest też częstym komentatorem wydarzeń nad Dnieprem i Dniestrem - z prośbą o wypowiedź chętnie zwracają się do...
Bohdan Osadczuk - Wielki kanclerz Rzeczypospolitej Czworga Narodów W świecie pełnym chaosu i bałaganu, ów Pan Jerzy dbał jak skrzętny dziedzic o porządek w swoim majątku, który nie miał granic i rozciągał się po całym świecie, tam gdzie mieszkali współpracownicy lub zwolennicy i przeciwnicy gospodarza. Jerzy Giedroyc po prostu był i trwał, dla wielu jako symbol kontynuacji niezależnej myśli politycznej, dla innych jako tajemniczy prorok, a dla ogółu jak niezniszczalna skała. Więcej...  
Bohdan Osadczuk - Nasze narody zachowały krzepę W Kijowie wciąż nie rozumieją głębi kryzysu europejskiego. Traktują go jak chwilowe przeziębienie, a to jest więcej niż grypa - nie wiem, czy Europa w ogóle się z niej wygrzebie. Dlatego Ukraina powinna była iść tak jak Polska, jak kraje nadbałtyckie: najpierw do NATO. I to byłaby największa ochrona naszych interesów - uważa ukraiński historyk i politolog w rozmowie z Grzegorzem Józefczukiem. 
Książki Bohdana Osadczuka wydane przez Pogranicze Bohdan Osadczuk,  Niepodległa Ukraina,  Sejny 2006, Fundacja Pogranicze. Bohdan Osadczuk  Ukraina, Polska, świat.  Sejny 2000, Fundacja Pogranicze.
Z dziejów akcji prometejskiej. Odnowienie współpracy Polski z emigracją petlurowską w 1926 roku - Jan Jacek Bruski Tekst wygłoszony na seminarium  Przełamujac podziały - Polska, Ukraina, Niemcy i Rosja w nowej Europie  towarzyszącym uroczystości przyznania tytułu Człowieka Pogranicza Bohdanowi Osadczukowi  Z dziejów akcji prometejskiej. Odnowienie współpracy Polski z emigracją petlurowską w 1926 roku. Jan Jacek Bruski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków    
Bohdan Osadczuk w Dziale Wycinków Prasowych CDKP. 1. "Kontury nowego pluralizmu politycznego na Ukrainie", Bohdan Osadczuk [w:] "Ukraińska myśl polityczna w XX wieku", red. Michał Pułaski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993, str. 239-245, 248. 
1

Szukaj na stronie

 

 

 

Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

„Największa. Pandemia hiszpanki u progu niepodległej Polski"
spotkanie z Łukaszem Mieszkowskim

 

Budowa niewidzialnego mostu. Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI