Bohdan Osadczuk - Człowiek Pogranicza 2006

Bohdan Osaczuk, dziennikarz i publicysta ukraiński, badacz historii najnowszej Europy Wschodniej, przyjaciel Polski. Urodził się 1 sierpnia 1920 roku w Kołomyi w rodzinie nauczycielskiej. Dzieciństwo i młodość spędził w Sandomierszczyźnie, dokąd przeniesiono służbowo jego rodziców. Został usunięty z gimnazjum, gdy starał się przeciwstawić szykanom. Maturę zdał w Krakowie w czasie wojny. Następnie studiował w Berlinie historię krajów Europy Wschodniej, Bałkanów, prawo międzynarodowe i państwowe oraz języki wschodnie. Tezę doktorską bronił na Wolnym Uniwersytecie Ukraińskim. Od roku 1966 jest profesorem historii najnowszej Europy Wschodniej w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim. Współpracuje z licznymi gazetami, w tym z „Neue Zurcher Zeitung”. Był redaktorem naczelnym „Widnowy”, emigracyjnego pisma niezależnych intelektualistów ukraińskich. Od 50 lat współpracuje z „Kultura” Jerzego Giedroycia, gdzie pisze nie tylko o sprawach ukraińskich i stosunkach polsko-ukraińskich. W roku 1984 wyróżniony został Nagrodą przyjaźni i współpracy „Kultury”.

 

 

 

W imieniu Fundacji Pogranicze, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” oraz osób i organizacji współpracujących z nami w dziele praktykowania idei pokojowego i twórczego współistnienia ludzi różnych religii i narodów, mam wielki zaszczyt zawiadomić, że tytuł „Człowieka Pogranicza” za lata 2005-2006 otrzymuje Bohdan Osadczuk. 

Tytuł „Człowieka Pogranicza” przyznawany jest raz na dwa lata. Nie wiąże się z nim nagroda w jakiejkolwiek materialnej postaci. Tytuł oznacza zobowiązanie do wysiłku popularyzacji dzieła laureata, organizacji koncertów, sympozjów, wystaw i innych prezentacji artystycznych, realizacji programów edukacyjnych i projektów filmowych, publikacji książek i wszelkich innych form twórczej ekspresji. Poprzez bogatą i różnorodną prezentację drogi duchowej twórcy oraz wyzwań, jakie stawia ona współczesnemu światu, staramy się upowszechnić etos pogranicza, któremu świadectwo daje dzieło i postawa życiowa tych, których życie dokonuje się w spotkaniu z Innym. 

Dotychczas tytuł ten otrzymali: 1999 - Jerzy Ficowski, poeta i prozaik, odkrywca i propagator dzieła Brunona Schulza, autor pionierskich prac o historii i kulturze Cyganów, tłumacz m.in. poezji żydowskiej, bajkopisarz; 2001 – Tomas Venclova, poeta i eseista, historyk literatury i tłumacz, nazywany wdzięcznym synem trzech literatur: litewskiej, polskiej i rosyjskiej, które spotykają się w Wilnie, mieście, którego wielokulturowe dziedzictwo stara się chronić i kontynuować; 2003 - Arvo Pärt, kompozytor muzyki religijnej, twórca własnego, na wskroś oryginalnego języka muzycznego, a jednocześnie świadomy i oddany kontynuator bogactwa tradycji judeo-chrześcijańskiej. 

W osobie Bohdana Osadczuka honorujemy człowieka dialogu polsko-ukraińskiego, współpracownika Jerzego Giedroycia i współtwórcę wielkiego dorobku paryskiej „Kultury”, jednego z tych, którzy mieli swój udział w dziele obalenia muru berlińskiego, doprowadzenia do upadku imperium sowieckiego i wybicia się Ukrainy na niepodległość. 

Urodził się w galicyjskiej Kołomyi, wychował na Kielecczyźnie, a od 1941 roku mieszka w Berlinie, gdzie trafił jako student. Po ukraińsku mówił w domu pod Pińczowem, chodził do polskiej szkoły, a Ukrainy uczył się od petlurowskich żołnierzy-tułaczy, korzystających z gościny u jego rodziców, należących do inteligencji ukraińskiej. Był świadkiem polsko-ukraińskiego konfliktu na Chełmszczyźnie, wykorzystywanego przez Niemców i bolszewików, z czego wyciągnął lekcję na resztę życia o konieczności budowania sojuszu między Polakami i Ukraińcami. W 1950 roku na Kongresie Wolności Kultury w Berlinie poznał Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego, którzy pozyskali w nim bezcennego współpracownika. 

Bohdan Osadczuk to „Europejczyk Wschodni”, który mieszkając w podzielonym Berlinie podjął pracę nad uświadomieniem opinii publicznej po obu stronach zimnowojennego konfliktu, że podział kontynentu jest czymś czasowym tylko, nienaturalnym, sprzecznym z aspiracjami i dziedzictwem narodów oddanych we władzę imperium sowieckiemu. 

Zasłynął jako znakomity komentator polityczny i publicysta. Rzadko kto w zachodnioeuropejskim świecie mediów mógł się z nim równać w dziedzinie wiedzy historycznej i znajomości realiów po obu stronach berlińskiego muru. Przez wiele lat był stałym korespondentem „Neue Züricher Zeitung” oraz prasy niemieckiej, regularnym uczestnikiem masowo oglądanych programów telewizyjnych w RFN, debat publicznych i konferencji. W emigracyjnej prasie ukraińskiej specjalizował się w tematach polskich, a w prasie polskiej w tematach ukraińskich. 

Jest jednym z ostatnich żyjących „hetmanów koronnych” – obywateli i budowniczych Wielkiego Księstwa ULB pod berłem Redaktora Jerzego Giedroycia. Celem zrealizowanym ich wytrwałej pracy było położenie fundamentów pod dobre sąsiedztwo Polski z jej wschodnimi sąsiadami, a w konsekwencji zaangażowanie się w walkę na rzecz niepodległej Ukrainy, Litwy i Białorusi. Jego wieloletnia współpraca z paryską „Kulturą” rozpoczęła się w 1952 roku. Jako „Berlińczyk” publikował w niej felietony na tematy polsko-ukraińskie, ukraińsko-sowieckie i niemieckie. 

Szanowany w środowiskach akademickich profesor historii XX wieku, sowietolog i bałkanolog. Był profesorem Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, prorektorem Uniwersytetu Ukraińskiego w Monachium oraz wykładowcą na wielu uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. W ostatnich okresie znalazł się wśród inicjatorów powstania Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. 

Dla Polaków, Ukraińców i Niemców przede wszystkim, a także dla wszystkich ludzi dialogu, pozostaje do dzisiaj wielkim animatorem pojednania i zjednoczenia. Żył w czasach, kiedy polonofilizm wymagał odwagi i nonkonformizmu. Podobnie jak przeciwstawianie się podziałowi Europy w dobie zimnej wojny. I podobnie jak opowiedzenie się za niepodległością Ukrainy w epoce potęgi imperium sowieckiego. Nie zaprzestał swojej działalności z chwilą obalenia muru berlińskiego. Był jedną z tych osób, której Ukraina zawdzięcza to, że Polska jako pierwsza opowiedziała się za uznaniem jej niepodległości. Zaangażował się w budowanie nowych relacji polsko-ukraińskich opartych na rzetelnej konfrontacji z przeszłością, także tą najbardziej bolesną i tragiczną. Orędownik przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej, w Polsce z kolei dostrzegający głównego sojusznika Ukrainy na tej samej drodze. Mimo podeszłego wieku znalazł siły by czynnie uczestniczyć w pomarańczowej rewolucji na Ukrainie i by po dzień dzisiejszy towarzyszyć jej swoimi krytycznymi komentarzami i mądrym doradztwem. 

Tytuł „Człowieka Pogranicza” zostanie uroczyście przyznany Bohdanowi Osadczukowi podczas międzynarodowego spotkania pt. „Przełamując podziały – Niemcy, Polska i Ukraina w nowej Europie”, które zostanie zorganizowane w Sejnach i w Klasztorze Wigierskim w dniach 4-7 października 2006 roku. Będzie to pierwsze spotkanie z zaplanowanego przez nas cyklu wydarzeń poświęconych poznaniu i propagowaniu postawy i twórczości naszego laureata. W jego programie znajdą się m.in. sympozjum poświęcone laureatowi i tematom, którymi się w życiu zajmował, promocje książek wydanych specjalnie z tej okazji, wernisaż wystawy i projekcja filmu o Bohdanie Osadczuku, koncerty muzyczne. 

Krzysztof Czyżewski

 

 


Odszedł Jerzy Pomianowski, ekspert do spraw historii Europy Wschodniej, prozaik, eseista, krytyk teatralny, scenarzysta filmowy, tłumacz literatury pięknej z języka rosyjskiego i niemieckiego, wielokrotny gość Pogranicza.
4-7 października 2006 - Bohdan Osadczuk - Człowiek Pogranicza Uroczystości nadania Bohdanowi Osadczukowi tytułu Człowieka Pogranicza. Program
4-7 października 2006 - Bohdan Osadczuk - Człowiek Pogranicza - Program CZŁOWIEK POGRANICZA – BOHDAN OSADCZUK   4-7.10.2006, Sejny-Wigry                 
Z dziejów akcji prometejskiej. Odnowienie współpracy Polski z emigracją petlurowską w 1926 roku - Jan Jacek Bruski Tekst wygłoszony na seminarium  Przełamujac podziały - Polska, Ukraina, Niemcy i Rosja w nowej Europie  towarzyszącym uroczystości przyznania tytułu Człowieka Pogranicza Bohdanowi Osadczukowi  Z dziejów akcji prometejskiej. Odnowienie współpracy Polski z emigracją petlurowską w 1926 roku. Jan Jacek Bruski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków    
Przemówienie Władysława Bartoszewskiego Bohdan Osadczuk – „Człowiek Pogranicza”  Fundacja Pogranicze, Sejny, 6. 10. 2006 r.  (przemówienie odczytane podczas uroczystości)
Media o nadaniu tytułu Człowieka Pogranicza Bohdanowi Osadczukowi Media o nadaniu tytułu Człowieka Pogranicza Bohdanowi Osadczukowi:              
Nagrody Bohdana Osadczuka Prof. Bohdan Osadczuk jako inicjator powołania uniwersytetu polsko-ukraińskiego nagrodzony został DYPLOMEM HONOROWYM EKPiUU za "szczególne zasługi dla powstania i rozwoju Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów"  21 października 2005
Bohdan Osadczuk w Dziale Wycinków Prasowych CDKP. 1. "Kontury nowego pluralizmu politycznego na Ukrainie", Bohdan Osadczuk [w:] "Ukraińska myśl polityczna w XX wieku", red. Michał Pułaski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993, str. 239-245, 248. 
Z kroniki Pogranicza 17 września 2008 - Spotkanie w Berlinie  z okazji 88 urodzin Bohdana Osadczuka. 4-7 października 2006 - Bohdan Osadczuk - Człowiek Pogranicza. 9 grudnia 2005 - 85 urodziny Bohdana Osadczuka w Instytucie Polskim w Berlinie. 22-29 stycznia 2002 - 10+1 IV Środkowoeuropejskie Forum Kultury - „W Obliczu Przyszłości”  – debata z udziałem Bohdana Osadczuka 28-30 października 2000 - Środkowoeuropejskie Forum Kultury - Mostar - Sarajewo.
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI