Czesław Miłosz i Krasnogruda

Czesław Miłosz na Suwalszczyźnie
KRONIKA

Opracował
Zbigniew Fałtynowicz 

Literatura: „Almanach Sejneński” [2003] nr 1, [2004] nr 2, [2005] nr 3, [2006] nr 4; Czesław Miłosz. Oprac. i red. Zbigniew Fałtynowicz. Suwałki 1991; Czesław Miłosz: bibliografia druków zwartych. Oprac. Agnieszka Kosińska; współpraca: Jacek Błacha, Kamil Kasperek. Kraków 2009; Czesław Miłosz: Listy do rodziny. „Kwartalnik Artystyczny” 2008 nr 3; Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. Kraków 1994; Zbigniew Fałtynowicz: Dla Miłosza: Suwałki – Krasnogruda. Suwałki 2006; Tenże: Wieczorem wiatr… Czesław Miłosz i Suwalszczyzna. Gdańsk 2006; Andrzej Franaszek: Miłosz: biografia. Kraków 2011; Renata Gorczyńska (Ewa Czarnecka): Podróżny świata: rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992; Wojciech Kass: Aj, moi dawno umarli! Sopot 1996; „Kroniki” (według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach) – wydanie specjalne. Suwałki, czerwiec 2011; Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”: wademekum. Oprac. Zbigniew Fałtynowicz i Agnieszka Szyszko. „Jaćwież” 2003 nr 21.


Miłosz | Szukanie ojczyzny SPIS TREŚCI 7 WSTĘP PRIĖMIMAS INTRODUCTION 9 GANEK GONKOS PORCH   15 POWRACAJĄCY SUGRĮŽĖLIS RETURNER   35 PODRÓŻNY KELEIVIS TRAVELER   55 WYGNANY TREMTINYS EXILE   63 MIŁOSNY MYLINTIS IR MYLIMAS LOVER   81 GOŚCINNY SVETINGASIS HOST   87 FILOLOG FILOLOGAS PHILOLOGIST   95 PRZYRODNIK GAMTININKAS NATURALIST   107 SPIŻARNIA / Ł AKOMY SANDĖLIUKAS /...
Miłosz | Krasnogruda, Zbigniew Fałtynowicz                                             SPIS TREŚCI: 06 [Słowo wstępne] Piotr Kłoczowski 10 Co można wyczytać w przewodniku Pojezierze Augustowsko-Suwalskie, Augustów, 1937 12 2,5 km na wschód od jez. Gaładuś w pięknej pagórkowatej okolicy leży nad jez. Hołny maj[ątek] Krasnogruda, dawniej Eysymontów, potem...
KINO POGRANICZA "MIŁOSZ" 31 lipca 2017 Pogranicze zaprasza na cykl KINO POGRANICZA:   MIŁOSZ ,  scen. Andrzej Franaszek; reżyseria Katarzyna Gondek. Komentarz i wprowadzenie: Krzysztof Czyżewski.
Barbara Gruszka-Zych o Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie  Artykuł "Zaufaj pierwszemu kamieniowi" Barbary Gruszki-Zych w tygodniku katolickim "Gość Niedzielny" z 9 lipca 2017r., nr 27
30 czerwca 2017 / CZERWCOWY MIŁOSZ W KRASNOGRUDZIE,  w rocznicę urodzin poety.  Głosy po...  
O Krasnogrudzie w PROWINCJI Andrzej Kasperek "Na pograniczu w Krasnogrudzie" artykuł w Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym Dolnego Powiśla i Żuław "PROWINCJA" nr 3/2016  
Nowy Wymiar Miłosza, o wystawie krasnogrudzkiej w niebywalesuwalki.pl  Reportaż Iwony Danilewicz z bogatą dokumentacją fotograficzną Marcina Tylendy
Eułopejska wojna idzie - „Kroniki” 2015, nr 4 (25). W maju 2009 roku otrzymałem od Kazimierza Orłosia list, w którym autor napisał m.in.: „[…] przesyłam fragment listu wilnianki, Jadwigi Cywińskiej – przyjaciółki mojej matki. Panie były przyjaciółkami od dzieciństwa w Petersburgu, później w Wilnie. Po drugiej wojnie korespondowały przez długie lata. Rodzina Cywińskich znalazła się we Wrocławiu.
I Warszawski Festiwal Poetów z udziałem kolekcji filmowej Pogranicza "Poezja w Obrazach" 25-29 listopada 2015 r. Festiwal poświęcony twórczości czterech poetów: Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Czesława Miłosza i Władysława Broniewskiego. 
Tomas Venclova. Rozmowa na pograniczu: O Miłoszu, Ameryce, Królewcu i kręgu rodzinnym  Tekst, który ukaże się w nowym numerze Almanachu sejneńskiego
Miłosz. Biografia - prezentacja książki wydanej w języku litewskim W tym roku ukazało się tłumaczenie książki Andrzeja Franaszka "Miłosz. Biografia". Spotkanie wokół książki / 6 czerwca 2015 r / godz. 14:00 / Muzeum Regionu Kiejdańskiego, sala krzyży  Vincasa Svirskisa (Didžioji g. 19).
MIŁOSZ TKANKA ŁĄCZNA W tym roku mija dekada od śmierci polskiego noblisty – Czesława Miłosza. „Pamiętanie Miłosza” w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, będzie okazją do spotkań na gruncie literatury, filozofii i religii. Ireneusz Kania, jeden z zaproszonych gości, opowie o związkach Miłosza z buddyzmem, fascynacjach Wschodem.
Chmurny dwór Gdy Czesław Miłosz po raz pierwszy po wojnie odwiedził dworek w Krasnogrudzie, gdzie jako uczeń, a potem student spędzał wakacje u rodziny, pytany o wrażenia odpowiadał: – Wolałbym nie mówić, to zbyt intymne. Spotkał tam siebie sprzed lat – zapętlonego, nieprzystawalnego i pochmurnego nastolatka.
2011 - In Memoriam 15–17 I – Okolice Rodzinnej Europy – pod takim hasłem Fundacjia Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” zorganizowały w Sejnach dwudniowy sympozjon nawiązujący do książki Czesława Miłosza Rodzinna Europa (wyd. 1, Paryż 1959), przetłumaczonej na prawie wszystkie języki europejskie, komentowanej przez wybitnych humanistów, m.in.: Karla Jaspersa i Jean Hersch. Impuls do jej napisania – jak stwierdzał autor – polegał na „rozpaczliwej chęci...
2010 - In Memoriam VI – Ukazały się opracowania Agnieszki Kosińskiej [przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka]: Czesław Miłosz: bibliografia druków zwartych , Kraków – Warszawa: Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego i Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2009. Autorka w kalendarium uwzględnia związki przed i powojenne Miłoszów z Suwałkami i Suwalszczyzną.
2009 - In Memoriam 14–15 VIII – Wspomnieniami i refleksją o CM w piątą rocznicę śmierci poety z licznie przybyłymi do Krasnogrudy dzielili się, m.in.: Andrzej Franaszek, Paweł Huelle, Jerzy Illg, Piotr Mucharski, Tomasz Różycki, Andrzej Strumiłło, Barbara Toruńczyk i Henryk Woźniakowski. Po raz pierwszy „Pamiętanie Miłosza” połączone było z sympozjum z cyklu „W kręgu Miłosza”, które odbyło się następnego dnia w Białej Synagodze w Sejnach. Jego tematem przewodnim była „Poezja i...
2008 - In Memoriam 14 VIII – W dorocznym „Pamiętaniu Miłosza” w Żegarach i Krasnogrudzie udział wzięli: Piotr Dapkiewicz, Irena Jun, Andrzej Franaszek, Anatol Roitman, Andrzej Strumiłło, Barbara Toruńczyk i Henryk Woźniakowski. Goście oraz uczestnicy obejrzeli spektakl Dolina Issy .
2007 - In Memoriam III – W Bibliotece Mnemosyne pod redakcją Piotra Kłoczowskiego ukazała się książka Zbigniewa Fałtynowicza Wieczorem wiatr: Czesław Miłosz i Suwalszczyzna (Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2006. – 200 s., [12] s. tabl.: il.; 23 cm.; red. Marianna Rant-Tanajewska, proj. graf. i typograf. Janusz Górski). Rec.: Marek Bernacki: Suwalskie tropy w biografii Czesława Miłosza . „Akademia” [pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej] 2007 nr 16; Tadeusz Budrewicz: Wieczorem...
2006 - In Memoriam VII – Wiersz Krasnogruda zamieścił Wiesław Szymański w swoim tomiku Miejsca (Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2006):   ośmiornice kasztanów połykają ostatki błękitu   w sieciach zielska uwiązł oddech jeziora w marmurze pni zastygł czas   nie pamięta odcisków stóp piasek zarosły pokrzywą   drzewa nie pamiętają głosu słowa ugrzęzły w gardle konarów   na szybach zapadłych...
2005 - In Memoriam 4 VII – W Domu Pogranicza w Sejnach odbyło się spotkanie marszałka województwa podlaskiego Janusza Krzyżewskiego i przedstawicieli władz regionu na temat projektu powstania Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Koncepcję jego utworzenia przedstawił Krzysztof Czyżewski, prezes Fundacji Pogranicze i dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.
2004 - In Memoriam 22 IX – W Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zorganizowano spotkanie In memoriam , podczas którego wiersze CM czytali literaci Suwalszczyzny i Mazur: Irena Batura, Sigitas Birgelis, Tadeusz Dawidejt, Zbigniew Fałtynowicz, Jan Jastrzębski, Ewa Jurkiewicz, Wojciech Kass, Maria Leończuk, Janina Osewska i Mirosław Słapik.
2004 14 VIII – CM zmarł w Krakowie. W uroczystościach pogrzebowych (27 VIII) w kościele Mariackim i w kościele oo. Paulinów Na Skałce, gdzie został pochowany w Krypcie Zasłużonych, wzięli udział: Krzysztof Czyżewski, Zbigniew Fałtynowicz i Leszek Aleksander Moczulski. 
2003 18 II – CM napisał: „Zanurzeni w »teraz« powinniśmy starać się przenieść niejako w nowy wymiar to, co było, z całą świadomością, że pracujemy dla tego, co kiedyś będzie i że przygotowujemy dar dla ludzi, którzy będą żyli po nas. Odczuwam radość, mogąc w myśli powiedzieć tym, z którymi chodziłem tutaj, w Krasnogrudzie i w Sejnach: Jesteście w dobrych rękach, nie wzgardliwie zapomniani, ale obecni. Mogłaby przecież trwać obrzydliwość spustoszenia, a że stało się inaczej,...
2002 25 I – Podczas zorganizowanego przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” i Fundację Pogranicze spotkania pn. „10 + 1. W obliczu jutra” w Białej Synagodze w Sejnach, na które CM, mimo zapowiedzi w programie, już nie przyjechał, odtworzono z taśmy przygotowaną specjalnie na tę okazję przejmującą wypowiedź poety o współczesnych problemach zachowania tożsamości kulturalnej, o szacunku dla przeszłości i zakorzenieniu w niej. 
2001 19 V – Zmarł Zbigniew Lipiński (ur. 1923), siostrzeniec Władysława Lipskiego, „strażnik pamięci krasnogrudzkich rodzin”, Gabrieli z Kunatów Lipskiej i Janiny z Kunatów Niementowskiej oraz Władysława Lipskiego. Towarzyszył CM podczas pierwszej wizyty w Sopocie 17 VI 1981 roku, a w swoim i swojej żony Teresy mieszkaniu w Sopocie gościł będzie poetę i podejmował obiadami podczas następnych wizyt w tym mieście (26 IX 1989, 2 XI 1993, 10–12 VI 1995, VI 1996, 8 X 1998) oraz towarzyszył w...
1998 Ukazała się antologia Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków: Suwalszczyzna w poezji (Suwałki: Wydawnictwo HAŃCZA, red. Marianna Rant-Tanajewska, fot. Stanisław Woś, oprac. graf. Wiesław Osewski, 190 s., il., n. 800 egz., seria Biblioteka Suwalska pod red. Janusza Kopciała),
1997 V – CM opublikował Abecadło Miłosza (Kraków: WL), książkę wspomnień o osobach i zdarzeniach, ułożoną w formie haseł w porządku alfabetycznym (zawiera hasło Krasnogruda ). W roku następnym ukazała się jej kontynuacja  pt. Inne abecadło (Kraków: WL) z hasłami: Kunatt Stanisław, Ulrich. (Wyd. połączone Abecadło; Inne abecadło . Kraków: WL, 2001). 
1996 Ukazała się książka Wojciecha Kassa „Aj, moi dawno umarli” (Sopot: Sopockie Towarzystwo Kultury) o związkach CM z Sopotem. Autor opisał w nim po raz pierwszy tak obszernie powojenne losy właścicielek Krasnogrudy: Gabrieli Lipskiej z Kunatów i jej męża Włodzimierza Lipskiego, Janiny Niementowskiej z Kunatów oraz rodziny Miłoszów. Książka zawiera też, po raz pierwszy wówczas reprodukowany, bogaty materiał fotograficzny, przede wszystkim z okresu międzywojennego. Publikacji towarzyszyła...
1994 26–28 VI – CM był gościem Środkowoeuropejskiego Forum Kultury pn. „Rok 1994”, które w Wigrach zorganizował Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” i Fundacja Pogranicze. 27 czerwca poeta wziął udział w dyskusji plenarnej (druk w „Krasnogruda” 1995 nr 4), następnie – w spotkaniu autorskim, podczas którego prezentował wiersze z antologii Wypisy z ksiąg użytecznych. Udzielił także wywiadu Wojciechowi Markowi Darskiemu i Robertowi Trabie...
1993 15–17 VI – CM był gościem Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Zatrzymał się w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Wigrach. Tej wizyty nie odnotowały środki przekazu.
1 2  »

Szukaj na stronie

Budowa niewidzialnego mostu. Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim
 

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI