Czesław Miłosz i wiek XXI

3-4 października 2019 / Kraków - udział Pogranicza w Międzynarodowym Sympozjum poświęconym twórczości Czesława Miłosza w piętnastą rocznicę śmierci poety.

W programie sympozjonu:
Małgorzata Sporek-Czyżewska zaprezentuje film "Dolina Issy” – na podstawie spektaklu zrealizowanego w Krasnogrudzie (3 X, godz. 20.00 / Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Libraria), Krzysztof Czyżewski wygłosi wykład "Rodzinna Europa XXI wieku" (3 X, godz. 12.00 / Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Libraria) i poprowadzi debatę na zakończenie sympozjum „Gwiazda Piołun”. O poezji, nauce i wyobraźni religijnej, w której wezmą udział: Ireneusz Kania, Krzysztof Meissner, Henryk Paprocki i Joanna Zach (4 X, godz. 17.00 / Akademia Sztuk Teatralnych, ul. Straszewskiego 22, Sala im. Stanisława Wyspiańskiego).
 
 
CAŁOŚCIOWY PROGRAM SYMPOZJONU
 
Czwartek, 3 października
Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, Libraria
 
9.30-10.00 Otwarcie konferencji
Minister Kultury Republiki Litewskiej, Mindaugas Kvietkauskas
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ, Renata Przybylska
 
10.00-11.30
Aleksander Fiut, Wprowadzenie: posłuchajmy Miłosza
Mindaugas Kvietkauskas
Ryszard Nycz, Miłosz, Miłość i przesłanie na nowy wiek. Przyczynek do aktualności arcydzieł
 
11.30-12.00 Przerwa kawowa
 
12.00-13.30
Clare Cavanagh, „Strictly Californian”. Czesław Miłosz in the 1960’s
Marian Stala, Obecność/nieobecność Miłosza w poezji i okolicach (1974-2019)
Krzysztof Czyżewski, Rodzinna Europa XXI wieku
Metaforma Cafe, ul. Powiśle 11
 
18.00-20.00 „Poezja na ławie oskarżonych”
Spotkanie z Lillian Vallee, Tomasem Venclovą i Adamem Zagajewskim
Prowadzenie: Łukasz Tischner
 
20.00-21:30
Projekcja filmu „Dolina Issy” – na podstawie spektaklu zrealizowanego w Krasnogrudzie
przez zespół teatralny Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.
Słowo wstępne: Małgorzata Czyżewska
 
Piątek, 4 października
Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, sala 42
 
9.30-11.15
Robert Faggen, Miłosz and Job
Adam Zagajewski, A gdyby zajrzeć ponownie do „Ziemi Ulro”
Lillian Vallee, ‘When It Hurts’: Arcadian Recourse and the Healing Intuition in Czeslaw
Milosz’s The World (Naïve Poems)
 
11.15-11.30 Przerwa kawowa
 
11.30-13.00
Wojciech Ligęza, Prowincja i świat
Tomas Venclova, Ze wspomnień o Czesławie Miłoszu
Bulwar Poleski (prawy brzeg Wisły)
 
15.00 Uroczyste otwarcie „Schodów Miłosza”
Akademia Sztuk Teatralnych, ul. Straszewskiego 22
Sala im. Stanisława Wyspiańskiego
 
17.00-19.00 „Gwiazda Piołun”. Debata na zakończenie sympozjum
O poezji, nauce i wyobraźni religijnej rozmawiają:
Ireneusz Kania, Krzysztof Meissner, Henryk Paprocki i Joanna Zach
Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski
 
Z perspektywy kilkunastu lat, które upłynęły od śmierci Czesława Miłosza, jego twórczość coraz wyraźniej nabiera historycznego znaczenia. Określenie to, z jednej strony, wskazuje na przemieszczanie się dzieła Noblisty w domenę „zamkniętej” przeszłości, z drugiej zaś – na jego historyczną doniosłość. Umowne przesunięcie Miłosza do „zamkniętej” czy domykającej się epoki, oznacza również przemianę horyzontu interpretacji jego dzieła i otwarcie się na nowe jego odczytania w ramach światowego dziedzictwa kultury. Większa niż kiedykolwiek wcześniej wspólnota losu wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, religii czy kręgu kulturowego, a także współzależność zdarzeń dziejących się równocześnie w różnych zakątkach świata, zdaje się temu sprzyjać.
W tych ogólnych stwierdzeniach kryje się wiele problemów, poczynając od kwestii zasadniczej, to znaczy od zdefiniowania naszej obecnej sytuacji. Jesteśmy obecnie świadkami kolejnego „przyspieszenia historycznego”. „Przyspieszenie” oznacza kumulację procesów zapowiadających jakościową przemianę rzeczywistości globalnej, a jednocześnie wskazuje na rosnący potencjał techniki jako wehikułu tych procesów. Kłopoty liberalnej demokracji, masowe migracje ludności, nawroty ideologii od dawna, wydawałoby się, przebrzmiałych – te i inne zjawiska obnażają naiwność przekonania o „końcu historii”. Zarazem jednak kurczy się potencjał wyobraźni zdolnej do projektowania przyszłości, nabiera mocy rozpoznanie Ulricha Becka , że żyjemy w „postutopijnym społeczeństwie ryzyka”, to znaczy w społeczeństwie gruntownie rozczarowanym do wszelkich futurologicznych spekulacji. Ta nowa sytuacja umożliwia spojrzenie na dzieło Miłosza z pewnego dystansu, a głębsze jej uświadomienie i próby dokładniejszego opisu otwierają przed nami nowe perspektywy badawcze. Już teraz można powiedzieć, że w odniesieniu do globalnych przemian, których jesteśmy świadkami, liczne rozpoznania i diagnozy Miłosza okazują się zaskakująco trafne. Nie chodzi nam jednak o powierzchowną aktualizację jego idei, lecz o ponowne przemyślenie różnych wątków jego dzieła w świetle aktualnych wyzwań. Na szczególną uwagę zasługują w naszym rozumieniu te wątki, które składają się na całościowy obraz procesów cywilizacyjnych, globalnych i lokalnych, w ich wzajemnych zależnościach i rodzących się w polu tych zależności napięciach.
 

Pobierz / Download


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

 

 

Mikołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI