Druga edycja - 2006/2007

Pierwszego października 2006 roku rozpoczęła się druga edycja projektu wolontariackiego "Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach", "Pogranicze" jest w nim organizacją partnerską. Podczas trwającego rok projektu 18 młodych ludzi w wieku 18 - 26 lat z Polski, Niemiec i Obwodu Kaliningradzkiego będzie zaangażowanych w pracę skoncentrowaną wokół problematyki dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Udział w projekcie daje wolontariuszowi możliwości zdobycia praktycznych oraz teoretycznych umiejętności w zakresie ochrony zabytków, rozwija zainteresowania kulturą oraz historią miejsca. 

Podczas drugiej edycji "Pogranicze" gości wolontariuszkę z Obwodu Kaliningradzkiego Anastazję Lobskają, absolwentkę ekonomii, a obecnie doktorantkę tego wydziału w Bałtyckiej Akademii Państwowej. Podczas pobytu Anastazja będzie zajmowała się historią Rosjan na terenach Sejneńszczyzny, a także inwentaryzacją cmentarza żydowskiego w Sejnach i dziejami gminy Żydowskiej. Będzie również uczestniczyła w projektach realizowanych przez Pogranicze w czasie trwania wolontariatu. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia", projekt finansowany jest ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" 


   

Działania .|. Seminaria kształceniowe .|. Nagroda "Barwy Wolontariatu"

O drugiej edycji w prasie:

 


5-10 listopada 2006 - Galiny Na początku listopada mieliśmy seminarium w Galinach (k. Bartoszyce). Tematem szkolenia było napisanie własnego projektu. W czasie pobytu mieliśmy zajęcia, podczas których uczyliśmy się, jak pisać wniosek i jakie warunki obowiązują przy jego pisaniu.
15-30 września 2006, Olsztyn We wrześniu odbyło się w Olsztynie seminarium wprowadzające do wolontariatu. W ramach tego seminarium mieliśmy zajęcia i objazdy w regionie Warmii i Mazur oraz warsztaty z konserwacji w ramach których przeprowdzaliśmy renowację nagrobków na cmentarzu Św. Józefa.
1

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI