Goście, staże, wolontariusze

Staż w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach można odbywać przez cały rok.

Zapraszamy doktorantów, studentów i uczniów zainteresowanych, szeroko pojętą problematyką wielokulturowej Europy środkowowschodniej. Staż daje możliwość praktycznego zapoznania się z nowatorskimi metodami pracy w bibliotece, spotkania z bogatym specjalistycznym zbiorem materiałów tematycznych dotyczących literatury, historii, kultury i sztuki Europy Środkowowschodniej oraz problematyki mniejszości etnicznych i wyznaniowych w tym obszernego działu dotyczącego regionu Podlasia i jego wielokulturowego dziedzictwa.

Staż można odbywać w pracowniach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Pracowni Czasopism i Wycinków Prasowych, Pracowni Judaistycznej, Pracowni Cyganologicznej, Pracowni Krajów Nadbałtyckich, Pracowni Wschodnioeuropejskiej, Pracowni Audiowizualnej oraz Pracowni Filmowej.

Zajęcia w ramach stażu skoncentrowane będą na interesującym zarówno stażystę jak i CDKP temacie i będą polegały na:

  1. systematyzowaniu, skanowaniu i katalogowaniu zbiorów
  2. sporządzaniu notatek w katalogu komputerowym do kolekcji zgromadzonych w powyżej wymienionych Pracowniach
  3. tworzeniu bibliografii
  4. pomocy przy tworzeniu działów tematycznych na internetowej stronie CDKP

 

Od stażysty wymagamy pasji, pracowitości, zaangażowania w powierzone mu obowiązki oraz cierpliwości. Dobrej znajomości jednego z języków słowiańskich w stopniu umożliwiającym dobre rozumienie tekstu oraz bardzo dobrej znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym płynne pisanie, dobrze widziana znajomość języka angielskiego. Umiejętności pracy przy komputerze. Preferowane wykształcenie humanistyczne (zakończone lub w trakcie) oraz znajomość zagadnień z dziedzin historii, kultury, literatury i sztuki krajów Europy i Azji. 

Podczas stażu gwarantujemy możliwość pełnego dostępu do wszystkich zgromadzonych w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza zbiorów. Zobowiązujemy się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy merytorycznej oraz praktycznej stwarzającej dobre warunki do pracy. Gwarantujemy nieodpłatny dostęp do zaplecza technicznego takiego jak komputer z dostępem do Internetu, możliwość drukowania i kserowania materiałów ze zbiorów w zakresie, na jaki zezwala regulamin instytucji. 

Ośrodek Pogranicze daje również możliwość stażystce/stażyście nawiązania licznych kontaktów z osobami, które są partnerami w pracy Ośrodka oraz licznymi uczestnikami warsztatów pogranicza, staży, naukowcami, studentami czy dziennikarzami. Uczestniczenia w zajęciach pracowni artystycznych tkacka, ceramiczna i audio prowadzonych z młodzieżą i dziećmi z regionu. Możliwość poznania kultury Polaków i Litwinów oraz tradycji i historii wielokulturowego regionu Polski, jakim jest sejneńszczyzna. Termin stażu jest do uzgodnienia z „Pograniczem”, ale nie krótszy niż 2 tygodnie. 

          Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy lub listowny pod adres: 

Agata Szkopińska 
Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza 
Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" 
Piłsudskiego 37 
16-500 Sejny 
agata@pogranicze.sejny.pl


Spotkanie i warsztaty wokół książki Bogdana Dudko pt. "Wilczek Milczek".   Pogranicze zaprasza dzieci i rodziców na spotkanie i warsztaty wokół książki Bogdana Dudko pt. "Wilczek Milczek".  Dwór Miłosza w Krasnogrudzie,  30 czerwca /wtorek/ 2015, godz. 14.00
13-18 czerwca 2014 - Kwerenda w zbiorach CDKP dotycząca Rosjan Staroobrzędowców W CDKP od 13 do 18 czerwca badania dotyczące Staroobrzędowców prowadziił profesor Jeffrey D. Holdeman, koordynator języków słowiańskich i wykładowca języków czeskiego i rosyjskiego w Departamencie Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu stanowego w Indianie w Bloomington.
3 czerwca 2013 - Gość Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza Gościem Pogranicza był Jayde Will tłumacz literatury litewskiej, estońskiej i rosyjskiej na język angielski. Współpracuje on z wydawcami wielu różnych czasopism i antologii, w tym Best European Fiction 2013 i Dedalus Book of Lithuanian Literature. Tłumaczył także napisy do licznych krótko i długometrażowych filmów, w tym “Wiek Czesława Miłosza”, filmu dokumentalnego o przyznaniu Czesławowi Miłoszowi Nagrody Nobla oraz wielokrotnie nagradzanego litewskiego filmu "Vanishing...
10 czerwca 2013 - Kwerenda do programu badawczego w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza Gościem Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza była Aleksandra Hadzelek z Australii, pracownik naukowy Uniwersytetu w Sydney na Wydziale Humanistyki i Studiów Społecznych, kierunku Studia Międzynarodowe. Pani Aleksandra Hadzelek w ramach programu badawczego realizowanego na w/w wydziale, prowadziła kwerendę na temat polskich uchodźców wojennych w latach 1939-1940 oraz pomocy udzielanej im przez japońskiego Konsula Chiune Sugiharę w Kownie i współpracujące z konsulem instytucje i organizacje, w...
Staże - rok 2012 18 – 30 września  - staż naukowy odbyła Natalia Bierzyńska, absolwentka kulturoznawstwa, kierunek Wiedza o Kulturze, obecnie studentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Staże - Rok 2009 22 – 25 października - Staż studentów Istytutu Kultury Polskiej UW w Ośrodku „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" pod opieką Grzegorza Godlewskiego.
Staże - Rok 2008 30 października - Wizyta studyjna 15 osób z Niemiec interesujących się historią i współczesnością terenów północnej Polski w ramach projektu "Fenomen granicy Warmia/Mazury a Mazowsze - Suwalszczyzna" organizowanego przez Fundację "Borussia" z Olsztyna wspólnie z niemieckim partnerem, organizacją"Freunde der Borussia Olsztyn/Allenstein e.V." 
Staże - Rok 2007 11 października - Warsztaty teatralne prowadzone przez Mieczysława Giedrojcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcące im. Sz. Konarskiego w Sejnach. 4 października - Warsztat dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II z Sejn na temat sejneńskich osobliwości.
Staże - Rok 2006 18-21 listopada 2006 - Staż studentów dla Collegium Civitas oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego  27 czerwca 2006 - Warsztat Pogranicza dla grupy niemieckich i polskich sudentów z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Studenci, w ramach programu "Travelling EU-Borders", poznają specyfikę naszego regionu, interesują się zmianą granic zjednoczonej Europy i jak te zmiany odbiera społecznośćmieszkająca w...
Staże - Rok 2005 28-31 października 2005 - w warsztacie Pogranicza uczestniczyła grupa uczniów II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Podczas stażu odbyły się spotkania oraz prezentacje projektów dziecięcych i młodzieżowych. 12 października 2005 - warsztat edukacji regionalnej dla grupy niepełnosprawnych dzieci z klasy II i III Gimnazjum nr 1 z Konina. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z wielokulturowym dziedzictwem pogranicza polsko-litewskiego w oparciu o...
Staże - Rok 2004 4 marca -7 kwietnia 2004  Christina Seiler, Humboldt Universität zu Berlin    Studentka translatoryki specjalizująca się w językach: polskim i rosyjskim. Pobyt miał na celu praktykowanie języka polskiego oraz poszerzenie wiedzy na temat Bukowiny w oparciu o materiały z księgozbioru i filmoteki Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza.  Christina 
Staże - Rok 2003 27 - 30 kwietnia 2003 Amelia Radomirowa, Bułgaria Studium Europy środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Europa Środkowa i Bałkany.  Pobyt służył zebraniu materiałów do pracy magisterskiej na temat  Kształtowanie się pojęcia Europy Środkowej od II wojny światowej do  końca lat 80-tych (na wybranych tekstach historycznych i literackich).
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI