Historia

Z PERSPEKTYWY POGRANICZA

Fundacja Pogranicze od wielu lat realizuje swoją misję dialogu z Innym w społeczeństwach wielokulturowych, odradzania „tkanki łącznej” w skonfliktowanych wspólnotach i odbudowywania agory – przestrzeni spotkania w miejscach, gdzie historia ostatniego okresu uczyła języka podziału, izolacji i nienawiści. 

Dla praktycznej realizacji tych celów powstał Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” z siedzibą w Sejnach, który korzysta ze wsparcia samorządu regionalnego i Ministerstwa Kultury. Wypracował on formułę Domu Pogranicza – nowoczesnego centrum praktyk międzykulturowych, opartych na nowatorskich programach artystyczno-edukacyjnych. 

Fundacja i Ośrodek prowadzą działania bezpośrednio w społeczności lokalnej – w miasteczku zamieszkanym dzisiaj przez Litwinów, Rosjan-staroobrzędowców i Polaków, na pograniczu polsko-litewskim, w wielokulturowym regionie, w którym żyją także Białorusini, Ukraińcy, Romowie, Tatarzy, a także prawosławni, protestanci, muzułmanie i katolicy, i do którego przybywają w ostatnim okresie imigranci – Czeczeńcy, Ormianie, Rosjanie i inni. 

Równocześnie od momentu swego powstania „Pogranicze” realizowało przedsięwzięcia w innych regionach. Początkowo dotyczyło to zwłaszcza obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, dla której problematyka wielokulturowego dziedzictwa, „zamrożonych” w okresie komunizmu konfliktów na tle narodowościowym i religijnym, budowania społeczeństwa otwartego stała się szczególnie aktualna po roku 1989. Przedsięwzięcia te dotyczyły m.in. takich miejsc jak Wilno, Siedmiogród, Bukowina, Bośnia, Kosowo, Spisz, Macedonia, Białoruś. 

Działalność Fundacji i Ośrodka po latach doczekała się uznania zarówno w Polsce jak i innych krajach. Miasto Sejny zaczęto utożsamiać z etosem ludzi pogranicza - budowniczych mostów pomiędzy różnymi kulturami w nowej rzeczywistości. W 2004 roku w Rzymie pracownicy „Pogranicza” odebrali z rąk Pier F. Casiniego, przewodniczącego włoskiego parlamentu, prestiżową Nagrodę Alexandra Langera. Ich programy wsparły wysokimi i wieloletnimi grantami m.in. takie organizacje jak Fundacja Forda i Fundacja S. Batorego, Fundacja Ch.S. Motta i Unia Europejska. Wśród osób, które wsparły swym autorytetem i czynną współpracą działania „Pogranicza” znaleźli się m.in. Czesław Miłosz, Jerzy Giedroyć, Andrzej Wajda i Jacek Kuroń. 

W ostatnim okresie do Ośrodka w Sejnach zaczęło przybywać coraz więcej liderów organizacji pozarządowych, studentów, naukowców, pedagogów, animatorów kultury na staże, warsztaty, seminaria i inne spotkania. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie praktykami międzykulturowymi „Pogranicza”, jego liderzy zdecydowali o rozszerzeniu programów realizowanych dla i wspólnie z partnerami z innych regionów i krajów. Dotyczyło to m.in. programu „Szkoła pogranicza” – rocznego kursu dla animatorów dialogu międzykulturowego z różnych krajów Europy Środkowowschodniej. Dzięki zaproszeniu i wsparciu fundacji Forda i Motta zorganizowany został kompleksowy program prezentacji „Pogranicza” w Stanach Zjednoczonych (wykłady, warsztaty, debaty, pokazy filmów etc.). Zainicjowany został program „Gra szklanych paciorków” skierowany na inicjowanie lokalnych projektów praktyki międzykulturowej w innych regionach pogranicza oraz edukację ich liderów (przez pewien czas – dzięki wsparciu Fundacji Motta – mogliśmy partnerom tego programu z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Węgier i Jugosławii, przyznawać niewielkie granty na działalność. 

W różnej formie i intensywności Fundacja i Ośrodek były także realizatorami – na zaproszenie miejscowych organizacji, głównie pozarządowych – programów działań międzykulturowych w takich miejscach jak Amsterdam, region Szlezwig-Holstein na pograniczu duńsko-niemieckim, Tyrol Południowy, Chania na Krecie, Indonezja (środkowa Jawa, wyspy Malukka), pogranicze polsko-niemieckie, Litwa i Bośnia i Hercegowina. 

Obecnie jest w trakcie początkowej realizacji długofalowy program dialogu międzykulturowego w Azji Środkowej i na Kaukazie, realizowany we współpracy z Instytutem Społeczeństwa Otwartego. 

Mając te wszystkie doświadczenia za sobą odczuwamy palącą potrzebę partnerstwa dla dialogu w społeczeństwie wielokulturowym, w którym moglibyśmy połączyć swoje siły z innymi organizacjami na rzecz długofalowego programu działań artystyczno-edukacyjnych nazywanych tu roboczo „Nowa Agora”. Powyżej przedstawiona została po krótce droga dojrzewania do tego partnerstwa Fundacji i Ośrodka „Pogranicze”. Pora teraz na kilka słów o szerszym kontekście sytuacji międzynarodowej, w którym rozwijać miałby się ten program, oraz o jego zawartości i organizacyjnym kształcie.

 


Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI