Kalendarium


27 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga i Dom Pogranicza Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror" , poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy  IIb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz IIa Gimnzajum nr 2 w Sejnach. Grupa odwiedziła też wystawę fotograficzną pt.  "Romowie...
27 maja 2013 w Galerii Domu Pogranicza i Białej Synagodze Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror" , poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy  Ib Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Grupa odwiedziła też wystawę fotograficzną pt.  "Romowie Europy"   w Galerii Domu...
25 maja 2013 - Zajęcia w Pracowni Archeologicznej 25 maja 2013 roku odbyły się zajęcia w Pracowni Archeologicznej w Krasnogrudzie. Uczestnicy zajęć poznali historię próby chrystianizacji Jaćwieży na przykładzie św. Brunona z Kwerfurtu oraz św. Wojciecha przez analogię do Prus, następnie poznali elementy życia codziennego na podstawie zabytków archeologicznych które również rysowali.
23 maja 2013 - Warsztaty o wielokulturowości "Sąsiedzi dworu w Krasnogrudzie" Dnia 23 maja 2013 roku w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbyły się warsztaty, pt.„Sąsiedzi dworu w Krasnogrudzie. Opowieść o Litwinach, Starowierach i Żydach”, prowadzone przez instruktorów Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”: Michała Moniuszko i Joannę Frol. Uczestnikami zajęć poświęconych tematowi wielokulturowości byli uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II z Warszawy.
23 maja 2013 w Galerii Domu Pogranicza W Galerii Domu Pogranicza Bożena Szroeder – zajmująca się od wielu lat historią i tradycją Romów poprowadziła spotkanie wokół materiału filmowego będącego częścią wystawy fotograficznej pt. "Romowie Europy" .  Spotkanie dedykowane było uczniom klasy IIIc Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
23 maja 2013 w Galerii Domu Pogranicza Bożena Szroeder – zajmująca się od wielu lat historią i tradycją Romów poprowadziła spotkanie wokół wystawy fotograficznej pt. "Romowie Europy" . Autor Piotr Wójcik  przez dwadzieścia lat dokumentował życie Romów w wielu krajach  Europy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy IIb Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
23 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror", poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy.    
22 maja 2013 - Krzysztof Czyżewski gościem sympozjum "F(o)unding Culture" W środę 22 maja odbyło się w Nowym Jorku sympozjum "Founding Culture: The Experience of Central Europe and the USA", organizowane przez Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku we współpracy z Czech Center New York, praskim Aspen Institute oraz Austrian Cultural Forum New York i europejskimi instytutami kultury zrzeszonymi w EUNIC.
22 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror", poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy IIIa i IIe Gimnazjum nr 2 w Zgierzu.
22 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror" , poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy IIIb Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach. Grupa odwiedziła też wystawę fotograficzną pt.  "Romowie Europy"   w Galerii Domu Pogranicza. Autor Piotr...
20 maja 2013 - Wizyta gości na wystawie "Wielki terror" w Galerii Biała Synagoga Wystawę "Wielki terror" wraz z Ewą Meyzą odwiedziły prof. Hana Noisine z Paryża, prof. Elżbieta Konończuk z Białegostoku i Janina Groblewska z Michałowa.
20 maja 2013 - Wizyta w Dworze Miłosza Hany Voisine-Jechova 20 maja 2013 gościła w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie Hana Voisine-Jechova - historyk literatury, badaczka literatur słowiańskich profesor  Universit´e Paris.
19 maja 2013 - Niedziela w Krasnogrudzie W niedzielę 19 maja 2013 roku odbyło się Spotkanie Sąsiedzkie w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie. W Międzynarodowym Centrum Dialogu dzieci i dorośli mieli okazję twórczo spędzić niedzielne przedpołudnie i wieczór.
18 maja 2013 - Wyprawa archeologiczna na grodzisko w Dybowie 18 maja 2013 roku w ramach Pracowni Archeologicznej odbyła się wyprawa terenowa na grodzisko Dybowo k/Olecka.
17 maja 2013 w Galerii Domu Pogranicza Bożena Szroeder – zajmująca się od wielu lat historią i tradycją Romów poprowadziła spotkanie wokół wystawy fotograficznej  pt.   "Romowie Europy"  . Autor Piotr Wójcik przez dwadzieścia lat dokumentował życie Romów w wielu krajach  Europy. Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy "Wielki terror", poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w...
17 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy "Wielki terror", poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy IIb Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
16-19 maja 2013 - Autorzy Wydawnictwa Pogranicze na 3.Festiwalu Miłosza W dniach 16-19 maja w Krakowie odbył się 3. Festiwal Miłosza. Na festiwalu spotkać można było autorów dwóch nowych tomów Wydawnictwa Pogranicze z serii Inicjał.
16 maja 2013 w Galerii Domu Pogranicza Bożena Szroeder – zajmująca się od wielu lat historią i tradycją Romów poprowadziła spotkanie wokół wystawy fotograficznej pt.  "Romowie Europy"  . Autor Piotr Wójcik  przez dwadzieścia lat dokumentował życie Romów w wielu krajach  Europy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy IIIc Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
15 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror" , poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy Ib Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach.  
14 maja 2013 - Wizyta studentów i wykładowców Wileńskiej Szkoły Technologii 14 maja 2013 roku gościliśmy studentów i wykładowców Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa, którzy zwiedzili stałą ekspozycję poświeconą życiu i twórczości Czesława Miłosza w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, pt. „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza”.
14 maja 2013 w Galerii Domu Pogranicza Bożena Szroeder – zajmująca się od wielu lat historią i tradycją Romów poprowadziła spotkanie wokół wystawy fotograficznej pt.  "Romowie Europy" . Autor Piotr Wójcik  przez dwadzieścia lat dokumentował życie Romów w wielu krajach  Europy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasa Ib Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
13 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror", poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy IIIb Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach.  
13 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror" , poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Młodzież obejrzała także wystawę fotograficzną  pt.  "Romowie Europy"  . Autor Piotr Wójcik przez dwadzieścia lat dokumentował...
11 maja 2013 - Wykład Anetty Ejdulis pt."Grodziska Mazur Wschodnich" 11 maja 2013 roku w ramach Pracowni Archeologicznej w Krasnogrudzie odbył się wykład Anetty Ejdulis pt."Grodziska Mazur Wschodnich".
11 maja 2013 - Café Europa w kawiarni "Piosenka o porcelanie" Na początku tego zamierzenia znajduje się idea powołania do życia kawiarni literackiej. Po prostu. Ale z prawdziwego zdarzenia. Niech nazwa jej brzmi Café Éurope, jak to zdarzało się już wcześniej w Czerniowcach, Sarajewie, Wiedniu czy Paryżu. Tadeusz Kantor pod koniec swego życia napisał tekst zatytułowany Café Éurope i warto tego nie przeoczyć. Chodzi o miejsce, w którym ludzie w możliwie swobodnej formie spotykają się by wieść dysputy i spory w kwestiach...
11 maja 2013 - Debata: Partnerstwo wschodnie jako projekt kulturowy 11 maja 2013 roku w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbyła się debata poświęcona znaczeniu kultury dla rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego . Debatę poprowadził dyrektor Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" Krzysztof Czyżewski. Udział w niej wzięli zagraniczni goście: Levan Khetaguri (Fundacja Caucasus), Iryna Magdysh (Dyrektor Programowy Muzeum Idei we Lwowie), Ales Antsipenka (Collegium Białoruskie).
10 maja 2013 - „GILGAMESZ” – koncert na chór, trio jazzowe i kwartet smyczkowy Ośrodek i Fundacja Pogranicze zaprosili na koncert Teatru Chorea „GILGAMESZ” -  koncert na chór, trio jazzowe i kwartet smyczkowy. Koncert odbył się 10 maja 2013 roku (piątek) o godz. 20.00 w Białej Synagodze w Sejnach w ramach sympozjonu „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy” .
10-12 maja 2013 - Sympozjon "Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy" - PROGRAM Dom Polski Wschodniej, Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach zorganizowali sympozjon "Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy" , który odbył się w dniach 10 - 12 maja 2013  roku w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie oraz Białej Synagodze w Sejnach.
9 maja 2013 w Galerii Biała Synagoga Urszula Wasilewska - sejneńska kuratorka wystawy  "Wielki terror", poprowadziła spotkanie wokół ekspozycji, opowiadając o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w ZSRR w 1937-1938 roku, oraz o pracy w latach 2008-2011 dokumentalisty i fotografa Tomasza Kizny - autora wystawy. Spotkanie dedykowane było uczniom klasy  IIIc Gimnazjum NR.1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
9 maja 2013 - wizyta studyjna gości z Polski, Litwy, Białorusi 9 maja 2013 roku odbyła się wizyta studyjna gości z Polski, Litwy, Białorusi zaproszonych przez Suwalską Izbę Rolno-Turystyczną, w ramach szkolenia z turystyki etnicznej realizowanej w ramach projektu „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalności turystycznej”. W szczególnym kręgu zainteresowań uczestników, na co dzień związanych z turystyką była wystawa „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława...
«  ... 50 51 52 53 54 ...  »

Szukaj na stronie

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosła 292.029,67 zł.

W 2017 roku Fundacja uzyskała również kwotę 12.221,60 zł w formie wpłat z 1% podatku.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI