Kazys Uscila

Kazys Uscila urodził się w Wilnie w roku 1945 ukończył Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Wileńskiego. Pracował na różnych stanowiskach w dziennikach, był reporterem międzynarodowych agencji prasowych, obecnie emeryt. Pierwszą przetłumaczoną książkę wydał w roku 1987.

Przekłady Kazysa Uscili zostały w roku 2013 na Litwie wyróżniono szczególnie: powieść Wiesława Myśliwskiego "Traktat o łuskaniu fasoli", została przez czytelników uznana za przekład wszechczasów natomias tłumaczenie książki Adama Zagajewskiego "Dwa miasta" uznano za jeden z pięciu najcenniejszych przekładów roku. 


Tłumaczy z języka polskiego na litewski
email: kazusc@gmail.com
 
 
BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW
 
2014
Maria Nurowska „Drzwi do piekła”
tytuł przekładu: Durys į pragarą / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Adam Szczuciński „Getto. Akademia”
tytuł przekładu: Getas. Akademia / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Józef Gawłowicz „ Szczecińska kuzynka Gombrowicza”
tytuł przekładu: Gombrowicziaus pusseserė iš Ščecino / wydawnictwo: Kultūras barai
 
Czesław Miłosz Tomas Venclova „Powroty do Litwy”
tytuł przekładu: Grįžimai Lietuvon / wydawnictwo: Vaga, Vilnius
drugi tłumacz: Eugenijus Ališanka
 
Michał Szymański „Przypadki Jeana Le Louëta”
tytuł przekładu: Jeano Le Louët nutikimai / wydawnictwo: Kultūras barai
 
Barbara Toruńczyk  „Przepowiednia Jerzego Giedroyca”
tytuł przekładu: Jerzio Giedroyco pranašystė / wydawnictwo: Krantai
 
Józef Gawłowicz „Podobno bojaźliwy kanonik”
tytuł przekładu: Kaip "niekas neperskaitė" pagrindinio Koperniko veikalo / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai
 
Barbara Toruńczyk „Zagadka Malewicza”
tytuł przekładu: Malevičiaus mįslė / wydawnictwo: Kultūras barai
 
Renata Gorczyńska "Miłosz i Putrament. Thriller intelektualny"
tytuł przekładu: Miłoszas ir Putramentas. Intelektualinis trileris /   wydawnictwo: Šiaurės Atėnai
 
Adam Zagajewski "Miłosz młody i stary"
tytuł przekładu: Miłoszas jaunas ir senas / wydawnictwo: Metai
 
Marian Sworzeń "Miejsce przeklęte"
tytuł przekładu: Prakeikta vieta / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Piotr Skarga "Kazania sejmowe (I kazanie)"
tytuł przekładu: Seimo pamokslai (I pamokslas) / wydawnictwo:Kultūras barai
 
Barbara Toruńczyk  „Zrozumieć Rosję. O rosyjskich fascynacjach C. Miłosza”
tytuł przekładu: Suvokti Rusiją. Apie C.Miłoszo rusiškus susidomėjimus / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai
 
Adam Szczuciński „W Wilnie. Niewiaża”
tytuł przekładu: Vilniuje. Nevėžis / wydawnictwo:  Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
2013
Barbara Toruńczyk „ O królach i duchach"
tytuł przekładu: Apie karalius ir dvasias / wydawnictwo: Krantai
 
Adam Zagajewski "Dwa miasta"
tytuł przekładu: Du miestai / wydawnictwo: "Vaga", Vilnius
 
Julia Hartwig "Z dziennika. In memoriam Sławomir Mrożek"
tytuł przekładu: Iš dienoraščio. In memoriam Sławomir Mrożek / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai
 
Marta Wyka "Gwałtowność uczuć (100-lecie Alberta Camus)"
tytuł przekładu: Jausmų smarkumas (Alberto Camus 100-mečio proga) / wydawnictwo:Metai
 
Michał Szymański "Dlaczego Nabokov nie lubił Manna?"
tytuł przekładu: Kodėl Nabokovas nemėgo Manno / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Barbara Toruńczyk "Skrwawione ziemie"
tytuł przekładu: Kruvinos žemės / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Józef Ignacy Kraszewski "Literatura w Wilnie w początku XIX w."
tytuł przekładu: Literatūra Vilniuje XIX a. pradžioje / wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Piotr Kłoczowski "Lekcje z Miłosza"
tytuł przekładu: Miłoszo pamokos / wydawnictwo: Metai 
 
Krystian Piwowarski "Kobiety na łące i ja"
tytuł przekładu: Moterys pievoje ir aš / wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Renata Gorczyńska "Idea grzechu w poezji Czesława Miłosza"
tytuł przekładu: Nuodėmės idėja Czesławo Miłoszo poezijoje / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Maria Nurowska "Panny i wdowy t.3"
tytuł przekładu: Panelės ir našlės t. 3 / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Renata Gorczyńska "W domu u Pessoi"
tytuł przekładu: Pessoa namuose /   wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Eustachy Rylski "Po śniadaniu"
tytuł przekładu: Po pusryčių / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Eustachy Rylski "Rezonans"
tytuł przekładu: Rezonansas / wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Adam Szczuciński "Rio Negro, Mikroskop, Lourmaryna"
tytuł przekładu: Rio Negras, Mikroskopas, Lurmarinas / wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Magdalena z Nałęcz-Gorskich Komorowska "Powrót do Żmudzi"
tytuł przekładu: Sugrįžimas į Žemaitiją  / wydawnictwo: Tyto alba, Vilnius
 
Barbara Toruńczyk "Krucha bezcenna rzecz"
Tytuł przekładu: Trapus neįkainojamas dalykas / wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Adam Zagajewski "Lustro kłamie"
tytuł przekładu: Veidrodis meluoja  / wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Józef Ignacy Kraszewski "Wspomnienia Wilna 1830-1835"
tytuł przekładu: Vilniaus prisiminimai 1830-1835 / wydawnictwo:Literatūra ir menas
 
2012
Georgij Kopczynskij Nikołaj Sztejnberg „Czernobyl wczera, segodnia, zawtra”
tytuł przekładu: Černobylis katastrofos anatomija / wydawnictwo: Versmė
 
Gorczyńska Renata „Przyjaźń czy miłość?”
tytuł  przekładu: Draugystė ar meilė? / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Andrzej Szczeklik „Rodowód”
tytuł przekładu: Genealogija / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Barbara Toruńczyk „Kilka wypowiedzi pro i contra”
tytuł przekładu: Kelios mintys pro ir contra / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
    
Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz „Sprawy litewskie też mnie gnębią”
tytuł przekładu: Lietuvių reikalai mane irgi slegia / wydawnictwo: Metai
 
Marek Zagańczyk „Monte Amiata”
tytuł przekładu: Monte Amiata  / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Maria Nurowska „Panny i wdowy” (t. 2)
tytuł  przekładu: Panelės ir našlės (t.2) / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Adam Honory Kirkor „Przechadzki po Wilnie i jego okolicach”
tytuł przekładu: Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Marek Zagańczyk „Królestwo podziemi”
tytuł przekładu: Požemių karalystė / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Adam Szczuciński „Odblaski francuskie”
tytuł przekładu: Prancūzijos atspindžiai / wydawnictwo:  Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Józef Ignacy Kraszewski „Kościół Świętomichalski w Wilnie”
tytuł przekładu: Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje / wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Adam Szczuciński „Miniatury Wenecji”
tytuł przekładu: Venecijos miniatiūros    wydawnictwo: Literatūra ir menas
 
Józef Ignacy Kraszewski „Litwa za Witolda” (wyd. 2)
tytuł przekładu: Vytauto Lietuva (2 leid.) / wydawnictwo: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius
 
2011
Jerzy Kandziora „Czytając bibliografię Czesława Miłosza”
tytuł przekładu: Czesławo Miłoszo bibliografiją beskaitant / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
język tłumaczenia: albański
 
Andrzej Szczeklik „Serca składane w ofierze”
tytuł przekładu: Dievams aukojamos irys / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
    
Ignacy Karpowicz „Gesty”
tytuł przekładu: Gestai / wydawnictwo: "Vaga", Vilnius
 
Andrzej Szczeklik „Los wpisany w imię”
tytuł przekładu: Į vardą įrašytas liki mas /  wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
    
Emil Pasierski „Młody Miłosz wobec Rosji”
tytuł przekładu: Jaunasis Miłoszas ir Rusija / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Andrzej Szczeklik „Podróż w zaświaty”
tytuł przekładu: Kelionė į anapusinį pasaulį / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Andrzej Szczeklik „Gdzie się podziała histeria?”
tytuł przekładu: Kur pasidėjo isterija? / wydawnictwo: Šiaurės Atėnai, Vilnius
 
Tomasz Jędrzejewski „W jakimś sensie Miłosz był idealistą”
tytuł przekładu: Miłoszas buvo ir idealista / wydawnictwo: Metai
 
Maria Nurowska „Panny i wdowy” (t. I)
tytuł przekładu: Panelės ir našlės / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
2010
Krzyżaniakowa Jadwiga Ochmański Jerzy „Władysław II Jagiełło”
tytuł przekładu: Jogaila / wydawnictwo: Algimantas, Vilnius
 
Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu
tytuł przekładu: Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos
wydawnictwo: Valdovų rūmai, Vilnius / 
drugi tłumacz: Irena Aleksaitė i inni
 
Andrzej Szczeklik „Kore”
tytuł przekładu: Kora / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Jerzy Giedroyc Czesław Miłosz „Listy 1952-1963”
tytuł przekładu: Laiškai 1952-1963 / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Jacek Kiełpiński Adam Luks, Radosław Rzeszotek „Pogoń za Litwą”
tytuł przekładu: Vytis Lietuvą / wydawnictwo: Lietuvos rytas, Vilnius
drugi tłumacz: Irena Aleksaitė
 
2009
Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”
tytuł przekładu: Kelionės su Herodotu / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Manuela Gretkowska „Kobieta i mężczyźni”
tytuł przekładu: Moteris ir vyrai / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”
tytuł przekładu: Traktatas apie pupelių gliaudymą / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
2008
Eustachy Rylski „Warunek”
tytuł przekładu: Sąlyga / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
2007
Marek Soból „Mojry”
tytuł przekładu: Moiros / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Dawid Bieńkowski „Nic”
tytuł przekładu: Nieko / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
2005
Andrzej Walicki „Marksizm i skok do królestwa wolności”
Tytuł  przekładu: Marksizmas ir šuolis į laisvės karalystę / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
Wojciech Kuczok „Gnój”
tytuł przekładu: Mėšlas / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
1995
Teodor Narbutt "Dzieje starożytne narodu litewskiego" (tom 2)
tytuł przekładu: Lietuvių tautos istorija (t.2) / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
1993
Józef Ignacy Kraszewski "Litwa za Witolda"
tytuł przekładu: Vytauto Lietuva / wydawnictwo: Mokslas, Vilnius
 
1992
Aleksander Krawczuk "Kleopatra"
tytuł przekładu: Kleopatra / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
1991
Adam Honory Kirkor "Przechadzki po Wilnie i jego okolicach"
tytuł przekładu: Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes / wydawnictwo: Mintis, Vilnius
 
1990
Hana Ożogowska "Ucho od śledzia"
tytuł przekładu: Silkės ausis / wydawnictwo: Vyturys, Vilnius
 
1989
Kazimierz Korkozowicz "Biały płaszcz w brązową kratę"
tytuł przekładu: Baltas lietpaltis rudais langeliais / wydawnictwo i miejsce publikacji: Vyturys, Vilnius
 
Jerzy Andrzejewski "Apel"
tytuł przekładu: Patikrinimas / wydawnictwo: Vaga, Vilnius
 
Aleksander Krawczuk "Tytus i Berenika"
tytuł przekładu: Titas ir Berenikė / wydawnictwo: Mintis, Vilnius

 


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

 

 

 

Współorganizator

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 


 

Budowa niewidzialnego mostu. Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim

 

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI