Kolekcja Biblioteka Kolchidy

Zapraszamy do korzystania z publikacji książkowych zgromadzonych w Kolekcji BIBLIOTEKA KOLCHIDY.


 Obecnie kolekcja liczy niemal 100 książek pośród których znajdziemy wydania w językach: polskim, angielskim, niemieckim, greckim, gruzińskim czy włoskim. 

Kolejne nowości już wkrótce zapraszamy do czytelni.  

DOSTĘPNE PUBLIKACJE

      1.       Eurypides, Medea. Nakładem krakowskiej spółki wydawniczej, Kraków - [ks16534]       

2.       Jerzy Ciechanowicz, Medea i Czereśnie. Rozmowy o starożytności. Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa; Wydawnictwo Krąg Sp. z o. o., Warszawa 1994 – [ks16542] 

3.       Kossak Jerzy, Kino Pasoliniego. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976 - [ks16614] 

4.       Graczyk Piotr, Maska i oko. Rozważania o tragedii, ironii i polityce. Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2013 – [ks16618] 

5.       Eurypides, Alkestis; Medea; Hippolytos uwieńczony; Hekabe; Ifigenja w Aulidzie; Ifigenja w Taurji. Posłowie Bogusław Butrymowicz;. Wydał Wojciech Meisels, Kraków 1931 - [ks16622] 

6.       Tomasz Mojsik, Antropologia metapoetyki. Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e.. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011 - [ks16698] 

7.       Mikołaj Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona.  Difin, Engram, Warszawa 2011 - [ks16699] 

8.       Magdalena Stuligrosz, Uczta Filoksenosa na tle tradycji greckiej poezji gastronomicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012 -  [ks16697] 

9.       Jacek Kowalski, Tomasz Ratajczak Red., Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011 - [ks16696] 

10.    Tomasz Chachulski Red., Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku;  Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012 - [ks16695] 

11.    Thomas Victor  Photographed and Edited, The Making of a Dance: Mikhail Baryshnikov and Carla Fracci in Medea. Choreographed by John Butler, Holt, Rinehart and Winston, New York 1976 – [ks16539] 

12.    Robert Duncan, Medea at Kolchis. The Maiden Head. Oyez, Berkeley 1965 – [ks16567] 

13.    Emily A. McDermott Emily, Euripides' Medea. The Incarnation of Disorder. The Pennsylvania State University Press University Park, London 1989 – [ks16549] 

14.    Ann Norris Michelini, Euripides and the Tragic Tradition. Oxford University Press, UK 2013 – [ks16553] 

15.    David L. Balch, Roman Domestic Art and Early House Churches. Mohr Siebeck, Tubingen Germany 2008 - [ks16691] 

16.    H. A. Shapiro, Myth Into Art: Poet and Painter in Classical Greece. Routledge, London and New York 1997 - [ks16690] 

17.    David Wiles, Mask and Performance in Greek Tragedy. From Ancient Festival to Modern Experimentation. Cambridge University Press, Cambridge New York 2007 – [ks16589] 

18.    Matthew L. Hunter, Jason and Medea. A Whirlwind of Ruin. iUniverse, Inc. New York Lincoln Shanghai, 2005 - [ks16581] 

19.    Isabelle Torrance, Metapoetry in Euripides. Oxford University Press, UK 2013 - [ks16555] 

20.    Martin M. Winkler, Classical Myth and Culture in the Cinema.  Oxford University Press, New York 2001 - [ks16580] 

21.    Dennis J. Schmidt,  On Germans and Other Greeks. Tragedy and Ethical Life.  Indiana University Press, Bloomington&Indianapolis, USA 2001 - [ks16707] 

22.    Jeffrey Siger, Mykonos After Midnight. A Chief Inspector Andreas Kaldis Mystery. Poisoned Pen Press, USA 2013 - [ks16717] 

23.    Antoine Faivre,  The Golden Fleece and Alchemy. State University of New York Press 1993 - [ks16686] 

24.    Sławomir Sprawski, Tessalia. Tessalowie i ich sąsiedzi. Rozważania nad źródłami do dziejów region w okresie archaicznym, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Kraków 2009 - [ks16672] 

25.    Edith Hall, Greek Tragedy. Suffering under the Sun. Oxford University Press 2010 – [ks16583] 

26.    Tim Severin, The Jason Voyage. The Quest for the Golden Fleece. Arrow Books, London, 1985 – [ks16578] 

27.    Richard Nolle, Chiron. The New Planet in Your Horoscope. The Key to Your Quest. AFA 1997 - [ks16711] 

28.    Jeffers Robinson, Cawdor and Medea. Poetry. New Directions, New York 1970 – [ks16548] 

29.    Edith Hall, Inventing The Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy. Clarendon Press, Oxford; Oxford University Press, 2004 - [ks16688] 

30.    Anthology of Classical Myth. Primary Sources in Translation.[ed.] Stephen M. Trzaskoma, R.  Scott Smith, Stephen Brunet, Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge 2004 - [ks16709] 

31.    Rush Rehm, Radical Theatre: Greek Tragedy and the Modern World.  Duckworth, London 2003 - [ks16704] 

32.    Timothy Gantz, Early Greek Myth. A Guide to Literary and Artistic Sources. Vol. Two.  The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London  1993 - [ks16708] 

33.    Donald Mastronarde, Eurypides. Medea. Cambridge University Press, UK 2012 – [ks16547] 

34.    Marianne McDonald, The Living Art of Greek Tragedy. Indiana University Press, Bloomigton&Indianapolis USA 2001 – [ks16616] 

35.    Marianne McDonald, Sing Sorrow. Classics, History, and Heroines in Opera. Greenwood Press, Westport, Connecticut, London 2001 – [ks16617] 

36.    Gilbert Murray, Eurypides and his Age. London Williams&Norgate; Henry Holt&Co., New York; Canada: Wm. Briggs, Toronto; India: R.&T. Washbourne, Ltd. Made in the USA, Lexington 2013 - [ks16689] 

37.    Charles Aleksander Robinson Jr. [red. i posł.], An Antology of Greek Drama.  Wydawca Rinehart Toronto, New York 1954 – [ksf3324] 

38.    Lilliana Corti, The Myth of Medea and the Murder of Children. Greenwood Press, Westport, Connecticut, London 1998 - [ks16597] 

39.    Robert Emmet Meagher, The Essential Euripides. Dancing in Dark Times. Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., Wauconda, Illinois 2002 - [ks16706] 

40.    Helene P. Foley, Female Acts in Greek Tragedy. Princeton University Press, Princeton and Oxford 2003 - [ks16585] 

41.   Martha Craven Nussbaum, The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy. Cambridge University Press. Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1986 – [ks16598] 

42.    William Allan, Eurypides: Medea. Gerald Duckworth, London 2008 – [ks16593] 

43.    John Ferguson, Eurypides' Medea & Electra. Bristol Classical Press, General Editor: John H. Betts, London 2001 – [ks16594] 

44.    Edith HallFiona Macintosh, Amanda Wrigley [ed. ] Dionysus Since 69. Greek Tragedy at the Dawn of the Third Millenniu.Oxford University Press, New York 2005 - [ks16579] 

45.    Marianne McDonald, Ancient Sun, Modern Light. Greek Drama on the Modern Stage. Columbia University Press, New York 1992 – [ks16582] 

46.    Amy Wygant, Medea, Magic, and Modernity in France. Stages and Histories, 1553-1797. Ashgate, UK 2007 - [ks16543] 

47.    Nancy Sorkin Rabinowitz, Anxiety Veiled. Euripides and the Traffic in Women. Cornell University Press, Ithaca and London 1993 - [ks16615] 

48.   Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naguet, Myth and Tragedy in Ancient Greece. Zone Books, New York 1990 – [ks16596] 

49.    Martha Craven Nussbaum, The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994 – [ks16599] 

50.    Erich S. Gruen, Rethinking the Other in Antiquity. Princeton University Press, Princeton and Oxford 2011 - [ks16687] 

51.    James L. Sanderson, Everett Zimmerman [ed.], Medea. Myth and Dramatic Form. Houghton Mifflin Company, Boston, New York, Atlanta USA - 1967 - [ks16541] 

52.    Brendan Kennelly, When Then is Now: Three Greek Tragedies. Bloodaxe Books 2006 - [ks16563] 

53.    Christa Wolf, Medea. A modern retelling. Nan A. Talese 1996 – [ks16565] 

54.    J. Michael Walton, Euripides. Our Contemporary. University of California Press, Berkeley, Los Angeles 2010 – [ks16552] 

55.    Kevin J. Wetmore Jr., Black Dionysus. Greek Tragedy and African American Theater. McFarland&Company, Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina, and London 2003 – [ks16758] 

56.    C.A.E.  Luschnig, Granddaughter of the Sun. A study of Euripides' Medea. Brill, Leiden Boston 2007 - [ks16756] 

57.    Richard Buxton, Myths&Tragedies in their Ancient Greek Contexts. Oxford University Press, United Kingdom 2013 - [ks16782] 

58.    Zbigniew Osiński, Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972 - [ks4836] 

59.    Judith Yarnall, Transformations of Circe. The History of an Enchantress. University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1990 -  [ks16781] 

60.    Richard  Buxton Imaginary Greece. The contexts of mythology.  Cambridge University Press, United Kingdom 2013 - [ks16794] 

61.    Anastasia-Erasmia Peponi, Frontiers of Pleasure. Models of Aesthetic Response in Archaic and Classical Greek Thought.Oxford University Press, USA 2012 - [ks16761] 

62.    Felipe Fernández-Armesto, Pathfinders. A Global History of Exploration.  W.W. Norton&Company, New York, London 2007 – [ks16764] 

63.    Pantelis Michelakis, Greek Tragedy on Screen.  Oxford University Press, UK 2013 - [ks16759] 

64.    R. J. Clare, The  Path of the Argo. Language Imagery and Narrative in the Argonautica of Apollonius Rhodius. Cambridge Classical Studies, UK 2002 - [ks16780] 

65.    David Braund,  Georgia in Antiquity: A History of Colchis and Transcaucasian Iberia.  Clarendon Press, Oxford 1994 - [ks16705] 

66.    George Steiner, Antigones. How the Antigone Legend has Endured in Western Literature, Art, and Thought.  Oxford University Press, New York 1984 - [ks16755] 

67.    Callimachus Hecale. Second Edition with Introduction, and Enlarged Commentary by Hollis Adrian, Oxford University Press, New York 2009 - [ks16765] 

68.    William Hansen, Ariadne's Thread. A Guide to International Tales Found in Classical Literature. Cornell University Press, Ithaca and London 2002 - [ks16757]

69. Ewa Nowicka, Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2008 - [ks16925]

70. Rudolf Steiner, Egipskie mity i misteria,  Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2001 - [ks16976]

71. Barbara Ludwiczak, Przygody Odyseusza,  Wydawnictwo Greg, Kraków 2011 - [ks16926]

72. Zenon Waldemar Dudek, Maja Jaszewska, Psychologia mitów greckich. Prawda symboli i archetypów,  Eneteia, Warszawa 2013 - [ks16895]

73. Maliszewski Krzysztof, Kurek Jacek [red.], Przebaczeni,  Miejski Dom Kultury "Batory", Chorzów 2012 - [ksf16825]

74. Paul Hartwig, Anselm Feuerbachs Medea, Lucia Brunacci (1904),  Kessinger Legacy Reprints 1904 -  [ks16911]

75. Arbel Rachel, Magal Lily (Magalashvili) [red.], In the Land of the Golden Fleece. The Jews of Georgia – History and Culture,Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora 1992 - [ksf5228]

76. Don Nardo [ed.], Readings on Medea, Greenhaven Press, Inc., San Diego, CA 2001 - [ks16933]

77. Tamara L. Underiner, Euripides' Medea and Electra,  Research & Education Association, USA 2005 - [ks16969]

78. Kate Braverman, Lithium for Medea. A novel., Penguin Books, U.S.A. 1989 - [ks16921]

79. Joanna Żak-Bucholc, Dusza Góry, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocław 2011 - [ks16892]

80. Kevin J. Wetmore, Jr. Black Medea. Adaptations in Modern Plays,  Cambria Press, Amherst, New York 2013 rok - [ks16967]

82. Joseph Campbell, Goddesses. Mysteries of the Feminine Divine, New World Library, Novato, California 2013 - [ks16970]

83. Cherríe Moraga, The Hungry Woman. A Mexican Medea/ Heart of the Earth.,  West end Press, USA 2013 rok - [ks16968]

84. Ruth Morse, The Medieval Medea, D.S. Brewer, USA 1996 rok - [ks16971]

85. Emma Griffiths, Medea. Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2006 rok - [ks16934]

86. Lehmann Phyllis Williams, Lehmann Karl, Jones Martin R. Samothrace. The Hieron. Text II Bollingen Series LX.3, Pantheon Books 1969 rok - [ks16920]

87. Lehmann Phyllis Williams, Lehmann Karl, Spittle Denys, Samothrace. The Temenos. Text. Bollingen Series LX.5, Pantheon Books 1982 rok - [ks16922]

88. Lehmann Phyllis Williams, Lehmann Karl, Jones Martin R. Samothrace. The Hieron. Plates. Bollingen Series LX.3, Pantheon Books 1969 rok - [ks16918]

89. Lehmann Phyllis Williams, Lehmann Karl, Spittle Denys, Samothrace. The Temenos. Plates. Bollingen Series LX.5, Pantheon Books 1982 rok - [ks16923]

90. Lehmann Phyllis Williams, Lehmann Karl, Jones Martin R., Samothrace. The Hieron. Text I. Bollingen Series LX.3, Pantheon Books 1969 rok - [ks16919]

91. West Martin L. Wschodnie oblicze helikonu. Pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji i micie. Wydawnictwo Homini, Kraków 2008 rok - [ks16899]

92. Renato Gabriele,  Il giorno dell'ira. E altri racconti,  L'argonauta, Latina 2003 - [ksf16278]

93. Renato Gabriele, Un sogno breve, una nube, Largonauta, Latina 1992 - [ksf16277]

94. Bartsch Shadi, Schiesaro Alessandro [ed.], The Cambridge Companion to Seneca. Cambridge University Press, New York 2015 - [16999]

95. Lucia Impelluso, Mity. Bogowie i herosi w sztuce, Wydawnictwo Arkady, Kraków 2010 - [16978]

96. Manly P. Hall, The Adepts. In the Esoteric Classical Tradition. Part Two., The Philosophical Research Society, Inc., Los Angele... 1988 - [KSF 12038]

97. Shmuel Sambursky, The concept of place in late Neoplatonism, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerus... 1982 rok - [KS 15326]

98. John Deno Geanakoplos, Greek Scholars in Venice. Studies in the Dissemination of Gree..., Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1962 - [KSF 12041]

99. Przemysław Trzeciak, Powieki Bodhidharmy. Sztuka herbaty dawnych Chin i Japonii, Pracownia Wydawnicza, Zaleskie Górne 2009 - [KS 16973]


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI