Kolekcja Czesława Miłosza

Kliknij, by wejść do bazy

Cyfrowa Kolekcja Czesława Miłosza zawiera różnorodne materiały znajdujące się w zasobach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza i będzie sukcesywnie powiększana o nowe pozycje. Kolekcja prezentuje cyfrowe wersje dzieł poety oraz opracowania dotyczące życia i twórczości Noblisty.  W kolekcji znajdują się książki, czasopisma, wycinki prasowe, fotografie oraz materiały audiovideo.

Kolekcja materiałów ikonograficznych to ponad 250 sztuk fotografii z archiwum prywatnego Andrzeja Miłosza i Grażyny Strumiłło-Miłosz oraz fotografie portretowe autorstwa Beaty Klinger-Malareckiej.

Kolekcja zawiera 220 wielojęzycznych materiałów audio i video, filmów długo i krótko metrażowych dokumentujących wywiady i rozmowy z noblistą, a także wspomnienia o nim i o jego twórczości.

Biblioteka obejmuje 230 woluminów książek prezentujących twórczość poetycką i prozatorską w kilkunastu językach, 200 artykułów na temat kultury, literatury, emigracji i Europy Środkowowschodniej publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 450 wycinków prasowych z ostatnich 30 lat.

Na Kolekcję składa się łącznie około 1200 obiektów dostępnych w formie cyfrowej.

Kolekcja udostępniona jest nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Pogranicza. Działania  realizowane były w latach 2010-2012 dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego z programu Dziedzictwo Cyfrowe.

Ze względu na obowiązujące prawo autorskie, większość reprodukcji cyfrowych z Kolekcji Czesława Miłosza dostępna jest wyłącznie na stanowiskach komputerowych w czytelni CDKP. 


Kolekcja Czesława Miłosza 2012 Cyfryzacja Kolekcji Czesława Miłosza w roku 2012 nakierowana była na wzbogacenie posiadanego już zbioru przede wszystkim o nowe materiały audiovideo oraz fotograficzne.Cyfryzacja Kolekcji Czesława Miłosza w roku 2012 nakierowana była na wzbogacenie posiadanego już zbioru przede wszystkim o nowe materiały audio-video oraz fotograficzne.
Kolekcja Czesława Miłosza 2011 Cyfrowa Kolekcja Czesława Miłosza została w roku 2011 wzbogacona o niezwykłą, datowaną na rok 1858 księgę Lustracja Dóbr Krasnohruda w Powiecie Sejneńskim. Zawiera ona opis wszelkich budowli mieszkalnych i gospodarskich należących do majątku. Księga, spisana ręcznie na 257 stronach, zszyta bez oprawy i opatrzona pieczęciami, została podarowana Pograniczu przez Andrzeja Miłosza, brata noblisty.
Kolekcja Czesława Miłosza 2010 Cyfryzacja Kolekcji Czesława Miłosza w roku 2010, objęła obiekty gromadzone w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza od blisko 20 lat. W wyniku prac składające się na kolekcję materiały zostały opisane i zdigitalizowane w ilości 1300.
1

Szukaj na stronie

 

 

 

Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

Krajka litewska. Od narodzin do śmierci

 

 

Dzięcięcy Uniwersytet Pogranicza

O projekcie rozmawiają Bożena Szroeder i Małgorzata Sporek-Czyżewska

 

 

Staroobrzędowcy Religia Ciszy

 

Człowiek Pogranicza 2019 - Irena Veisaitė


 

 

Spółdzielnia Jazzowa - Jan Młynarski / Piotr Zabrodzki

/ Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI