Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej

Klkiknij, żeby wejść do bazy

Zdigitalizowana Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej zawiera książki, czasopisma, pocztówki i ryciny pochodzące z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Zbiory prezentują historyczne, literackie i kulturowe dziedzictwo obszaru dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Uwzględniają także tematykę skupioną wokół mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych dawnej Rzeczypospolitej m.in. Tatarów, Ormian, Cyganów, Żydów i Karaimów.

Kolekcja liczy ponad 170 woluminów książek i czasopism, m.in. datowaną na rok 1858 księga Lustracja Dóbr Krasnohruda w Powiecie Sejneńskim; czasopisma z ziem wschodnich m.in. Wołynia. Zawiera także materiał  ikonograficzny liczący 250 pocztówek i rycin, pośród których największy zbiór stanowią drzeworyty Wincentego Smokowskiego oraz cykl pocztówek z Polesia wołyńskiego.

Najstarsze i najcenniejsze książki i czasopisma znajdujące się w Kolekcji poddane zostały pracom konserwatorskim.

Kolekcja udostępniona jest nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Pogranicza. Działania  realizowane były w latach 2011-2012 dzięki środkom Narodowego Instytutu Audiowizualnego z programu Dziedzictwo Cyfrowe.


Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2014 Zdigitalizowana w 2014 roku  kolekcja zawiera filmowe rozmowy z „Ludźmi Pogranicza”, z pisarzami, twórcami kultury, naukowcami, którzy uczestniczyli w projektach Pogranicza w latach dziewięćdziesiątych.
Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2011 Digitalizacja  Kolekcji  dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej realizowana w roku 2011 objęła książki, czasopisma, pocztówki i ryciny prezentujące historyczne, literackie i kulturowe dziedzictwo obszaru dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2012 Digitalizacja   Kolekcji  dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej realizowana w roku 2012 objęła książki, czasopisma, pocztówki i ryciny prezentujące kulturowe dziedzictwo obszaru dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski z uwzględnieniem tematyki skupionej wokół mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych m.in. Ormian, Tatarów, Cyganów i Żydów.
1

Przekaż 1% podatku na rozwój Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

ZUZANNA GINCZANKA. WIERSZE ZEBRANE

    

 9 marca przypada

 100. rocznica urodzin Zuzanny Ginczanki
Z myślą o upamiętnieniu Jej poezji wydawnictwo przygotowało dodruk książki.

Oferta edukacyjna

Szukaj

Loading

Wydarzenia pogranicza na stronie 

  

 Administrator strony Pogranicza
(Na ten adres prosimy pisać w razie ewentualnych problemów związanych z funkcjonowaniem nowej strony, jak również zadawać pytania dotyczące odnajdywania treści z jej poprzedniej wersji. Postaramy się udzielić Państwu wszelkiej możliwej pomocy)

administrator@pogranicze.sejny.pl

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosła 101.752,93 zł (słownie: sto jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złotych 93/100).

W 2015 roku Fundacja uzyskała również:
kwotę 11.416,40 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 110,00 zł w formie zbiórki publicznej.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację statutowych działań kulturalnych i edukacyjnych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.