Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej

Klkiknij, żeby wejść do bazy

Zdigitalizowana Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej zawiera książki, czasopisma, pocztówki i ryciny pochodzące z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Zbiory prezentują historyczne, literackie i kulturowe dziedzictwo obszaru dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Uwzględniają także tematykę skupioną wokół mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych dawnej Rzeczypospolitej m.in. Tatarów, Ormian, Cyganów, Żydów i Karaimów.

Kolekcja liczy ponad 170 woluminów książek i czasopism, m.in. datowaną na rok 1858 księga Lustracja Dóbr Krasnohruda w Powiecie Sejneńskim; czasopisma z ziem wschodnich m.in. Wołynia. Zawiera także materiał  ikonograficzny liczący 250 pocztówek i rycin, pośród których największy zbiór stanowią drzeworyty Wincentego Smokowskiego oraz cykl pocztówek z Polesia wołyńskiego.

Najstarsze i najcenniejsze książki i czasopisma znajdujące się w Kolekcji poddane zostały pracom konserwatorskim.

Kolekcja udostępniona jest nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Pogranicza. Działania  realizowane były w latach 2011-2012 dzięki środkom Narodowego Instytutu Audiowizualnego z programu Dziedzictwo Cyfrowe.


Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2014 Zdigitalizowana w 2014 roku  kolekcja zawiera filmowe rozmowy z „Ludźmi Pogranicza”, z pisarzami, twórcami kultury, naukowcami, którzy uczestniczyli w projektach Pogranicza w latach dziewięćdziesiątych.
Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2011 Digitalizacja  Kolekcji  dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej realizowana w roku 2011 objęła książki, czasopisma, pocztówki i ryciny prezentujące historyczne, literackie i kulturowe dziedzictwo obszaru dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski końca XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2012 Digitalizacja   Kolekcji  dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej realizowana w roku 2012 objęła książki, czasopisma, pocztówki i ryciny prezentujące kulturowe dziedzictwo obszaru dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski z uwzględnieniem tematyki skupionej wokół mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych m.in. Ormian, Tatarów, Cyganów i Żydów.
1

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

Szedyk

 

Raphael Rogiński - BACH Bleach - Sejny - LIVE

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI