Książki

Zbiory książkowe o tematyce: tolerancja, pogranicza, wielokulturowość, tożsamość, mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe, nacjonalizm, prawa człowieka, Europa, Europa Śr.-Wsch., Słowenia, Czechy, Spisz, Orawa, Słowacja, Bałkany, Jugosławia, Bułgaria, Serbia, Kosowo, Czarnogóra, Albania, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Wojewodina, Węgry, Rumunia, Siedmiogród, Huculszczyzna, Łemkowszczyzna, Ruś Zakarpacka, Mołdawia, Ukraina, Bukowina, Białoruś, Unia, Staroobrzędowcy, Bizancjum, prawosławie, Rosja, Litwa, Polska, Bałtowie, Łotwa, Estonia, Prusy, Niemcy, Austria, Ziemie Zachodnie, Śląsk, Kaszuby, Mazury, Warmia, eseje polskie, literatura pogranicza, literatura emigracyjna, Hermann Hesse, kultura polska, literatura polska, Czesław Miłosz, Kultura paryska, Izrael, historia Żydów, Żydzi w Polsce, antysemityzm, holocaust, Żydzi na świecie, literatura żydowska, muzyka klezmerska, judaizm, chasydyzm, Karaimi, Tatarzy, islam, mistycyzm, Arabowie, Azja Środkowa, Kaukaz, Azerbejdżan, Gruzja, Tadżykistan, Grecja, Czeczenia, Nowy Jork, Cyganie, Białostocczyzna, Suwalszczyzna, Sejneńszczyzna, teatr, film, filozofia, antropologia, chrześcijaństwo, obok przykładowych tematów w/w również bogate działy dotyczące pisarzy, poetów filozofów i ludzi świata kultury.


Bruno Schulz. Druga jesień. Bruno Schulz .  Druga jesień. Do druku podał i posłowiem opatrzył Jerzy Ficowski  Wydawnictwo Literackie,  Kraków 1973
Bruno Schulz. Księga Listów. Bruno Schulz  Księga Listów  Zebrał, opracował, wstępem, przypisami  i aneksem opatrzył Jerzy Ficowski. Wydawnictwo Literackie,  Kraków 1975   
Jerzy Ficowski - Schulzolog. "Ze względu na moja nazbyt późną datę urodzenia te z niczym nie porównywalne emocje przy pierwszej lekturze dzieła Schulza mogły stać się moim udziałem dopiero w 1942 roku. Tak się zbiegło, że był o ostatni rok życia pisarza. (...) Tuż po pierwszym zachwycie  Sklepami cynamonowymi  pierwszym gwałtownym postanowieniem było podzięować temu nieznanemu mi dotychczas pisarzowi, o którym nie wiedziałem nic, wyrazić mu wdzięczność za samo jego istnienie". 
Jerzy Ficowski - Poeta. Jerzy Ficowski jako poeta debiutował tomikiem "Ołowiani żołnierze" w 1948 roku. W swoim dorobku miał 14 tomików wierszy, m.in. "Odczytanie popiołów" (1979), "Śmierć jednorożca" (1981), "Pantareja" (2006) .      
Dary przekazane przez Jerzego Ficowskiego do CDKP - wybrane Dary przekazane przez Jerzego Ficowskiego do CDKP - wybrane    
"Gałązka z Drzewa Słońca" "Gałązka z Drzewa Słońca"   Baśnie cygańskie Jerzy Ficowski Wydanie III  Wydawnictwo Nasza Księgarnia 1982
"Gałązka z Drzewa Słońca" "Gałązka z Drzewa Słońca"     Jerzy Ficowski   Baśnie cygańskie z ilustracjami Jerzego Srokowskiego    Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2003, Wydanie VI 
"Cyganie polscy" Szkice historyczno-obyczajowe. "Cyganie polscy" Szkice historyczno-obyczajowe   Jerzy Ficowski Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953, Warszawa, wydanie I
"Cyganie w Polsce". Dzieje i obyczaje. "Cyganie w Polsce". Dzieje i obyczaje. Jerzy Ficowski Wydawnictwo Inerpress, Warszawa 1989, Wydanie I
"Demony cudzego strachu" Wspominki cygańskie. Jerzy Ficowski "Demony cudzego strachu" Wspominki cygańskie. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza  Warszawa, 1986
"Pod berłem króla pikowego" Sekrety cygańskich wróżb. "Pod berłem króla pikowego" Sekrety cygańskich wróżb. Iskry, Warszawa 1990
Tłumaczenia baśni cygańskich. Baśnie Cygańskie Jerzego Ficowskiego zostały przetłumaczone na wiele języków. Więcej szukaj w zbiorach CDKP
Utwory Raja Rao w CDKP Raja Rao hinduski filozof i powieściopisarz urodził się 8 listopada 1908 r. w Hassan, w stanie Mysore w południowych Indiach. Tworzył powieści i opowiadania głęboko zakorzenione w tradycji braminizmu i hinduizmu. Jego ojczystym językiem był Kanarese, ale tworzył w języku angielskim. 
Miłosz i Suwalszczyzna - Zbigniew Fałtynowicz. Zbigniew Fałtynowicz Wieczorem wiatr Czesław Miłosz i Suwalszczyzna słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007 seria wydawnicza Biblioteka Mnemosyne pod redakcją Piotra Kłoczkowskiego Więcej szukaj w zbiorach CDKP            
Czesław Miłosz w Dziale Lituaników. Česlavas Milosas  Isos Slėnis   (Dolina Issy)  [z pol.] Algis Kalėda  Vaga, Vilnius 1991  Jedna z najwspanialszych powieści o dzieciństwie i dojrzewaniu. Książka napisana przez Miłosza na emigracji i wydana po raz pierwszy w Paryżu w roku 1955 ukazuje pasje młodego bohatera, Tomasza, zdobywającego samotnie wiedzę o świecie.
O Miłosza "Wierszach ostatnich" Nad ziemią obojętności i bólu      Człowiek późnej poezji Czesława Miłosza nosi w sobie maskowaną rozpacz, a inni są dla niego przede wszystkim współtowarzyszami cierpień. "Wiersze ostatnie" to utwory powstałe w ciągu dwóch ostatnich lat życia poety. W sposobie ich tworzenia ukryta jest opowieść o stopniowo pogarszającym się zdrowiu, o walce umysłu z obolałym ciałem.
Jasności promieniste i inne wiersze. Miłosz z "Zeszytów Literackich"   Poeta tego tomu nie układał, nawet pewnie nie przewidywał, że jego wiersze w takim układzie kiedykolwiek się ukażą. W pierwszym po jego śmierci wyborze jego wierszy nie ma rzeczy nieznanych, a jednak całość mówi wiele ciekawego o Czesławie Miłoszu.
Książki Stanisława Vincenza. Stanisław Vincenz  OUTOPOS. zapiski z lat 1938-1944   Autograf odczytał Andrzej Vincenz.  Tekst z autografem porównał, opatrzył posłowiem i ilustracjami oraz do druku podał Jan A. Choroszy
Książki o Stanisławie Vincenzie STANIŁAW VINCENZ humanista XX wieku  Pod redakcją Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Lublin 2002                
Elias Canetti w CDKP. Świadek wieku zaślepienia.  Polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego  Wybór i opracowanie  Edward Białek i Leszek Żyliński   Oficyna Wydawnicza ATUT  - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,  Wrocław 2006              
Pocztówki w książkach. Vilniaus vaizdų atvirukai 1897-1915  (Widoki Wilna na pocztówkach  1897-1915)  Opracowała Dalia Keršytė  Wydawnictwo:  Lietuvos nacionalinis muziejus,  Vilnius 2005 
Książki o filmie. HISTORIA FILMU   JERZY PŁAŻEWSKI  redaktor: Elżbieta Konecka  okłada i strona tytułowa: Jerzy Rozwadowski  KSIĄŻKA I WIEDZA, WARSZAWA 2001 
Realiści z wyobraźnią. „Kultura" 1976-2000. Wybór tekstów: redakcja i wybór: Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk W roku 1999, jeszcze za życia Jerzego Giedroycia i Zofii Hertz, ukazała się obszerna, dwutomowa antologia „Wizja Polski na łamach »Kultury« 1947–1976", opracowana przez Grażynę Pomian. Teraz, gdy minęło ponad sześć lat od śmierci Redaktora i wydania ostatniego numeru „Kultury", otrzymujemy dopełnienie tamtej książki.
Alexandra Laignel-Lavastine, Esprits d'Europe. Autour de Czesław Miłosz, Jan Patocka, István Bibo. Książka “Esprits d'Europe. Autour de Czesław Miłosz, Jan Patocka, István Bibo”, wydana w 2005 roku przez Calmann-Lévy (w CDKP dostępne wydanie kieszonkowe 2010, Pocket Folio Gallimard). Zdobyła w 2005 r. nagrodę Charles'a Veillona (The Charles Veillon European Essay Prize) Europejską Nagrodę Eseistów.
Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz, Babskie nasienie Prószyński i S-ka  Warszawa 2005 W zbiorze opowiadań „Babskie nasienie” autorka powraca pamięcią do czasów przedwojennych i wojennych, opisując z nostalgią to, co było oraz zatrzymując się nad współczesnością mieszkańców sejneńszczyzny. Opisuje między innymi Litwinów i Polaków przemierzającym uliczki Sejn i okoliczne wioski.
Eugeniusz Misiło, Pawłokoma 3 III 1945 r. Wydawnictwo UKAR,  Warszawa 2006  Książka Eugeniusza Misiło została wydana w czasie szczególnym. W maju tego roku w Pawłokomie na północno-wschodnich krańcach Polski doszło do pojednania miejscowych Polaków i Ukraińców. Przed 61 laty w tej podkarpackiej wsi, polscy żołnierze oddziału Armii Krajowej pod przywództwem por. Józefa Bissa wymordowali miejscowych Ukraińców – mężczyzn, kobiety i dzieci. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, na tablicy...
Irena Grudzińska-Gross, Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne. Ze wstępem Tomasa Venclovy Na czym polegała przyjaźń między Miłoszem i Brodskim? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Irena Grudzińska-Gross w książce poświęconej losom jednych z najwybitniejszych poetów XX wieku. Laureaci Nagrody Nobla i patroni poetów-emigrantów ubiegłego stulecia ukazani zostali poprzez swoje biografie, stosunek do historii i polityki oraz języka. Powstałe w ten sposób „żywoty równoległe” opisują nie tylko wzajemne relacje Miłosza i Brodskiego, ale często są też kluczem...
Barbara Szczepuła, Dziadek w Wermachcie Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2007 Kaszubi i Polacy na Pomorzu nie mieli szczęścia. Kiedy w 1945 roku władzę objęli komuniści, wielu z nich z niemieckich obozów trafiało do więzień i obozów stalinowskich. Byli podejrzani, niepewni, oskarżani o zdradę. Horror historii nie skończył się dla nich wraz z zakończeniem wojny. Polskie władze komunistyczne traktowały każdego, kto podpisał niemiecką listę narodowościową, jak ciężkiego przestępcę.
Proza, poezja i eseje: Czesław Miłosz po białorusku W roku poświęconym setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza ukazało się czterotomowe wydania dzieł noblisty w języku białoruskim. 
Czesław Miłosz „Orfeusz i Eurydyka” Poemat Czesława Miłosza „Orfeusz i Eurydyka” jest dedykowany pamięci żony Carol, został napisany przez poetę już po jej śmierci. 
«  1 2 3  »

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

Szedyk

 

Raphael Rogiński - BACH Bleach - Sejny - LIVE

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI