Książki

Zbiory książkowe o tematyce: tolerancja, pogranicza, wielokulturowość, tożsamość, mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe, nacjonalizm, prawa człowieka, Europa, Europa Śr.-Wsch., Słowenia, Czechy, Spisz, Orawa, Słowacja, Bałkany, Jugosławia, Bułgaria, Serbia, Kosowo, Czarnogóra, Albania, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Wojewodina, Węgry, Rumunia, Siedmiogród, Huculszczyzna, Łemkowszczyzna, Ruś Zakarpacka, Mołdawia, Ukraina, Bukowina, Białoruś, Unia, Staroobrzędowcy, Bizancjum, prawosławie, Rosja, Litwa, Polska, Bałtowie, Łotwa, Estonia, Prusy, Niemcy, Austria, Ziemie Zachodnie, Śląsk, Kaszuby, Mazury, Warmia, eseje polskie, literatura pogranicza, literatura emigracyjna, Hermann Hesse, kultura polska, literatura polska, Czesław Miłosz, Kultura paryska, Izrael, historia Żydów, Żydzi w Polsce, antysemityzm, holocaust, Żydzi na świecie, literatura żydowska, muzyka klezmerska, judaizm, chasydyzm, Karaimi, Tatarzy, islam, mistycyzm, Arabowie, Azja Środkowa, Kaukaz, Azerbejdżan, Gruzja, Tadżykistan, Grecja, Czeczenia, Nowy Jork, Cyganie, Białostocczyzna, Suwalszczyzna, Sejneńszczyzna, teatr, film, filozofia, antropologia, chrześcijaństwo, obok przykładowych tematów w/w również bogate działy dotyczące pisarzy, poetów filozofów i ludzi świata kultury.


Tomik poezji Kornelijusa Platelisa w KEW We wrocławskim wydawnictwie Kolegium Europy Wschodniej ukazał się zbiór wierszy Kornelijusa Platelisa "Oda na pękniętą wazę i inne wiersze" w przekładzie Adama Pomorskiego i Rasy Rimickaitė. Tom to specjalnie wyselekcjonowany do polskiego wydania dorobek poetycki Kornelijusa Platelisa. Obejmuje on ponad trzydzieści pięć lat twórczości czołowego litewskiego poety, poczynając od debiutanckiego tomiku Słowa i dni z 1980 roku, kończąc na jego ostatnim, nagradzanym tomie Zjawiska krasowe z 2010 roku....
Zofia Zarębianka - Wtajemniczenia w Miłosza. Pamięć - duch(owość) - wtajemniczenia Zofia  Zarębianka Wtajemniczenia w Miłosza. Pamięć - duch(owość) - wtajemniczenia Homini, Kraków  2014 Z książki wyłania się kolejny, bardzo interesujący wizerunek Czesława Miłosza, któremu nieobce były religijne, metafizyczne i duchowe rozterki. To inne, nowe w jakimś sensie, spojrzenie na poetę przez pryzmat jego duchowości i struktury wyobraźni religijnej stanowi ciekawy portret na tle istniejącej literatury przedmiotu, w której zwracano uwagę na inne problemy badawcze....
Miłosz na Żuławach - Epizod z biografii poety "Miłosz na Żuławach  - Epizod z biografii poety" pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej i Andrzeja Kasperka to książka ukazująca nieznane szczegóły i ocalałe pamiątki związane z okolicznościami śmierci matki poety w Drewnicy koło Gdańska.
Nowości w CDKP Rosyjsko i niemieckojęzyczne wydanie książki "Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne" w zbiorach CDKP. Zbiór Miłoszianów kolekcjonowanych w bibliotece "Pogranicza" powiększył się o autorskie egzemplarze książek otrzymane od profesor Ireny Grudzińskiej-Gross. 
Piotr Wdowiak. Bezdrożami Litwy i Inflant. 17 spotkań z Wilniukami. Wilniuk to dziecię Rzeczpospolitej Obojga, a dokładniej Wielu Narodów. To wytwór państwa federacyjnego, złożonego z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiejszy Wilniuk to potomek uczestników powstań, osób, którzy nie poddali się w działanach I wojny światowej, przetrwali dramatyczne lata II wojny. Nigdy nie poddali się rusyfikacji, germanizacji, presji lituanizacyjnej czy sowietyzacji.
Anna Romaniuk, "Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu" Nowość w zbiorach Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza - Anna Romaniuk, "Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu".
Nowe Miłosziana z Rumunii i Litwy w zbiorach CDKP Zbiory otrzymaliśmy dzięki życzliwości Constantina Geambaşu i Luizy Savescu z Instytutu Polski w Bukareszcie / Institutul Polonez din Bucureşti oraz Birutė Jonuškaitė ze Związku Pisarzy Litwy.
Miłosz dla dzieci Staraniem wydawnictwa „Muchomor” na rynku pojawił się tom zatytułowany „Świat. Poema Naiwne”. Publikacja to jedyna w swoim rodzaju, bowiem jej autor - Czesław Miłosz nie pisał wierszy dla dzieci. W jego twórczości znaleźć można jednak propozycje dla młodych czytelników w wieku 8 – 11 lat.
Marek Bernacki - Głosy do Miłosza. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2004-2011) Marek Bernacki Glosy do Miłosza. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2004-2011) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 2012 „Marek Bernacki od wielu lat należy do grona tych spośród polskich miłoszologów, którzy twórczości pisarza poświęcili zasadniczą część swych zainteresowań badawczych. Książka „Glosy do Miłosza” jest owocem wieloletnich, systematycznych lektur utworów poety, zdradza nawyki dojrzałego czytelnika i znawcy...
Czesław Miłosz „Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej” W serii Dzieła zebrane ukazało się wznowienie książki  Czesława Miłosza „Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej” .   Jest to wydanie wspólne Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak i Wydawnictwa Literackiego, Kraków 2012.
POLSKA - UKRAINA - OSADCZUK pod redakcją Bogumiły Berdychowskiej i Oli Hnatiuk Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85 rocznice urodzin. Autorki Księgi Jubileuszowej pragnąc uhonorować zasługi Bohdana Osadczuka, zwróciły się do przyjaciół Profesora z Polski. Powstała w ten sposób Księga w pewnym stopniu odzwierciedlająca Jego osobowość twórczą: obok tekstów naukowych, poświęconych przeszłości i współczesności Polski i Ukrainy, głównie w wieku XX, znalazły się w niej również teksty dziennikarskie i...
Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk - Wiek Ukraińsko-Polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem Niezwykłe losy Bohdana Osadczuka - od emocji związanych z Kołomyją i młodością spędzoną na Kielecczyźnie, przez lata nauki, wojnę, studia, fascynacje oraz znajomości z wybitnymi osobowościami. Publikacja pokazuje rzeczywistość II Rzeczypospolitej z perspektywy młodego Ukraińca. Przybliża mało znany świat ukraińskiej emigracji i ukazuje niezwykle skomplikowane początki dialogu polsko-ukraińskiego. Opowieści Osadczuka są prawdziwą lekcją historii, pełną anegot i humoru.
Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2002 r. Uczestnicy konferencji dyskutowali o zmienności Krakowa i Lwowa, ukraińsko-polskim sąsiedztwie i historii, ale również o miejscu starych wielokulturowych stolic w cywilizacji europejskiej oraz możliwości współpracy w przyszłości. Bohdan Osadczuk skupił się na początku II wojny światowej, kiedy po inwazji oddziałów Armii Czerwonej, wkraczajacych do Galicji Wschodniej i Wołynia, na Zachód przez Kraków uciekali...
Książki Bohdana Osadczuka wydane przez Pogranicze Bohdan Osadczuk,  Niepodległa Ukraina,  Sejny 2006, Fundacja Pogranicze. Bohdan Osadczuk  Ukraina, Polska, świat.  Sejny 2000, Fundacja Pogranicze.
Witold Urbanowicz. Artysta Nienasycony / Artiste irrassasié Witold Urbanowicz. Artysta Nienasycony / Artiste irrassasié pod red. Barbary Stettner-Stefańskiej publikacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Warszawa 2011
Triest w literaturze CDKP Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza posiada bogate zbiory dotyczące Claudio Magrisa oraz miejsc z nim związanych, takich jak Triest. Chcielibysmy podzielić się tymi zbiorami z Państwem by ukazać historię jaka towarzyszy wręczeniu tytułu "Człowieka Pogranicza" Claudio Magrisowi.  Więcej szukaj  w zbiorach CDKP.
Książki Claudio Magrisa. Claudio Magris  Inne morze   Czytelnik, Warszawa 2004  Przełożyła Joanna Ugniewska         
Czesława Miłosza „północna strona” w zbiorach CDKP Nakładem Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku ukazała się książka Czesława Miłosza „północna strona” pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej i Katarzyny Szalewskiej z Instytutu Filologii Polskiej. Publikacja jest efektem zorganizowanej w marcu tego roku przez Uniwersytet Gdański oraz NCK międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się pod tym samym hasłem.
Miłosz po japońsku w CDKP Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza wzbogaciło swoje „miłosziana” o nowe wydanie wierszy Czesława Miłosza w języku japońskim. Tom został wydany w roku 2011 w wydawnictwie Seibunsha Ltd., Publishers, Yokohama, na obwolucie książki zamieszczono dwa obrazy wybitnego litewskiego artysty malarza, grafika i kompozytora Mikalojusa Konsantinasa Čiurlionisa.
Jerzy Ficowski. Dobrodziejstwo inwentarza - katalog wystawy. Jerzy Ficowski zdjęcia Stanisław Woś Wydawnictwo Pogranicze, 1999 ISBN:83-86872-09-8 Liczba stron:40 Wymiary:145 x 210 mm   Cena: 13.00 zł W księgarni online
Tomas Venclova - książki biograficzne. Donata Mitaitė  Tomas Venclova. BIOGRAFIJOS IR KŪRYBOS ŽENKLAI  (Tropy biografii i twórczości) ,  Vilnius 2002  Książka wydana w języku litewskim  Fragment książki:  Kończąć szkołę średnią, Tomas Venclova utrzymywał przed przyjaciółmi, że zamierza studiować biologię. Wykształceni młodzi ludzie zdawali sobie bowiem sprawę, że jako humaniści musieliby się nieraz kłaniać władzy. "Prawo, filozofia, ekonomia odpadały, jako dziedziny wiedzy najsilniej...
Tomas Venclova - Eseje. Tomas Venclova  FORMS OF HOPE. ESSAYS   New York 1999  
Tomas Venclova - Poezja. ROZMOWA W ZIMIE   Warszawa 2001   O książce.  Aby podróżować w czasie, wiersze muszą cechować się niepowtarzalną intonacją i widzeniem świata nie spotykanym nigdzie poza nimi. Wiersze Venclovy spełniają te warunki w zupełności.  Josif Brodski 
Rozmowy, dzienniki - Tomas Venclova. MANAU, KAD... POKALBIAI SU TOMU VENCLOVA   (Myślę, że... Rozmowy z Tomasem Venclovą)   Vilnius 2000   Tomas Venclova - profesor na Uniwersytecie w Yale, litewski poeta, prozaik, eseista, krytyk i tłumacz. W książce  Myślę, że...  zebrane są jego wywiady z lat 1977-1999, poświęcone literaturze, kulturze i polityce, które w druku ukazały się w językach litewskim, polskim i rosyjskim.  
Tomas Venclova - Wilno. Tomas Venclova  WILNO. Przewodnik. przekład z litewskiego Beata Piasecka  R. Paknio leidykla, Vilnius 2001 
Czesław Miłosz w nowościach wydawniczych Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Czesław Miłosz „Trzy zimy”.  Reprint wydania z 1936 roku, JAN SYRUĆ (Czesław Miłosz) „Wiersze”, CZESŁAW MIŁOSZ „Świat. Poema naiwne” CZESŁAW MIŁOSZ „Głosy biednych ludzi”, Czesław Miłosz „Nieobjęta ziemia”.  
Wiersz Jerzego Ficowskiego dedykowany Brunowi Schulzowi - Drohobycz 1920. DROHOBYCZ 1920   pamięci Brunona Schulza               
Bruno Schulz. Z listów odnalezionych. Bruno Schulz  Z listów odnalezionych   Słowo wstępne, wybór, objaśnienia Jerzy Ficowski. Komitet Obchodów 100-lecia Urodzin i 50-lecia Śmierci Brunona Schulza przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Wydawnictwo Chimera, Warszawa 1993.  
Bruno Schulz. Republika marzeń. Utwory rozproszone, opowiadania, fragmenty, eseje, rysunki. Bruno Schulz  Republika marzeń.  Utwory rozproszone, opowiadania, fragmenty, eseje, rysunki.  Wybór, opracowanie i posłowie Jerzy Ficowski  Wydawnictwo Chimera,  Warszawa 1993  
Bruno Schulz Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu. Bruno Schulz   Listy, fragmenty.  Wspomnienia o pisarzu.   Zebrał i opracował Jerzy Ficowski   Książka została wydana w rocznicę dziewięćdziesiątych urodzin Brunona Schulza. Stanowi krótką formę przypomnienia biografii artysty.
1 2 3  »

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI