Kwiecień


29 kwietnia 1994 Udział Krzysztofa Czyżewskiego w międzynarodowym spotkaniu w Jabłonnej koło Warszawy w sprawie uruchomienia europejskiego programu na rzecz rozwoju Małych Regionów zamieszkałych przez różne narodowości i wyznania. 
17 kwietnia 1994 Udział Krzysztofa Czyżewskiego w konferencji poświęconej obecności problematyki tolerancji w systemie edukacyjnym zorganizowanej w Cieszynie przez filię Uniwersytetu Śląskiego, wygłoszenie referatu o pracach edukacyjnych "Pogranicza" i prezentacja filmów o poszczególnych projektach.
16 kwietnia 1994 Udział Krzysztofa Czyżewskiego w spotkaniu ministrów kultury i ośrodków kultury krajów nadbałtyckich zorganizowanym w Gdańsku przez Nadbałtyckie Centrum Kultury; prezentacja działalności "Pogranicza" oraz innych działań kulturalnych z Suwalszczyzny (np. Baltic Satelid), rozmowy o możliwościach nawiązania współpracy.
15-17 kwietnia 1994 - Tempus Wyjazd Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej do Berlina na spotkanie partnerów realizujących program Tempus – omówiono przygotowania do letniego obozu młodzieży we Francji z udziałem młodzieży z "Klasy Dziedzictwa Kulturowego" z Polski oraz młodzieży francuskiej i niemieckiej.
13-15 kwietnia 1994 - Europa Środkowowschodnia roku 1994 – czyli jak być sobą Udział Krzysztofa Czyżewskiego w konferencji europejskiej w Budapeszcie poświęconej problematyce autonomii kulturalnej z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych w Europie, przedstawicieli Rady Europy oraz środowisk uniwersyteckich – socjologów i prawników. Wygłoszenie referatu "Europa Środkowowschodnia roku 1994 – czyli jak być sobą".
13-21 kwietnia 1994 - Cygańska Wioska Artystyczna Wyjazd Bożeny Szroeder do Krakowa, Tarnowa oraz do wiosek Pogórza Karpackiego zamieszkałych przez Cyganów – przygotowania do realizacji kolejnego projektu z cyklu "Cygańska Wioska Artystyczna".
Cztery pociechy Izraela 7 kwietnia 1994 roku w ramach m iędzynarodowego seminarium " Spotkanie na pograniczu " w Domu Pogranicza w Sejnach odbył się  wernisaż wystawy archiwalnej fotografii Michała Graima pt. „Cztery pociechy Izraela”.  Prezentowana wystawa to zbiór czarno-białych fotografii, przedstawiających portrety Żydów studiujących Torę, żydowskich dzieci w Jesziwie -  to fotograficzny zapis codzienności żydowskiego miasteczka na Kresach w II połowie XIX wieku.
Granicami Polski 6 kwietnia 1994 w  ramach m iędzynarodowego seminarium " Spotkanie na pograniczu " w Białej Synagodze w Sejnach odbył się  wernisaż wystawy fotografii dokumentalnej pt. “Granicami Polski”.
5-8 kwietnia 1994 - Międzynarodwe seminarium "Spotkanie na pograniczu" Międzynarodowe seminarium "Spotkanie na pograniczu" odbyło się w Wigrach i w Sejnach. Wzięło w nim udział szerokie grono intelektualistów, pisarzy, dziennikarzy, ludzi związanych z działalnością kulturalną i społeczną. Dyskutowano o problemach tożsamości narodowej i kulturalnej, pracy organicznej i edukacyjnej zmierzającej do ich łagodzenia, o roli i odpowiedzialności mass mediów w podejmowaniu problematyki mniejszości narodowych, o wymaganych kompetencjach i odpowiednim przygotowaniu dziennikarzy....
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI