Liderzy pracowni

 

PRACOWNIA SŁOWA I OPOWIEŚCI

Krzysztof Czyżewski - praktyk idei, eseista i animator działań międzykulturowych, twórca Fundacji ”Pogranicze” i Ośrodka ”Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. W 2011 roku, wraz z zespołem „Pogranicza”, otworzył Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, przy granicy polsko-litewskiej. Autor m.in. książek “Ścieżka pogranicza” oraz „Linia powrotu”. Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie i innych pograniczach świata. Wykładowca wielu uniwersytetów w Europie i USA. Przewodniczący Rady Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Ambasador Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego i Województwa Podlaskiego. Od wielu lat zaangażowany w programy rozwojowe miast i regionów poprzez kulturę (Sztokholm, Kraków, Lublin, Wrocław).

PRACOWNIA ZŁOTEGO RUNA
Małgorzata Sporek-Czyżewska - Jest współtwórcą projektów, prowadzonych przez „Pogranicze”, m.in. takich jak: Środkowoeuropejskie Forum Kultury, Otwarte Regiony Europy Środkowo-Wschodniej (Siedmiogród, Bośnia, Bukowina, Spisz), Szkoła Pogranicza, Pamięć Starowieku, Człowiek Pogranicza, Camera Pro Minoritate, Cafe Europa. Prowadzi programy edukacyjno-kulturowe „Lektorium Sejneńskie”, „Trakt Krasnogrudzki”, poświęcone poznawaniu wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej, jak i wieloetnicznych regionów Europy Środkowo-Wschodniej oraz teatralną grupę młodzieżową „Teatr Sejneński” (jest m.in. współtwórcą spektakli „Dybuk”, „Wijuny” i „Dolina Issy”) i współtworzy projekt Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Od 2007 do kwietnia 2011 roku prowadziła projekt inwestycyjny „Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie – rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego”. Od momentu otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie wciela w życie koncepcje ośrodka praktyk międzykulturowych skierowanych na współpracę ze wschodnimi sąsiadami (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia i Gruzja). Kieruje zespołem, który realizuje kulturowe projekty transgraniczne, m.in. „Atlantyda północy – szlaki kulturowe Polska Litwa Rosja”.

 PRACOWNIA MISTERIA DZIECIŃSTWA
Bożena Szroeder - animatorka kultury, pedagog i reżyser teatralny z 30-letnim stażem. Prowadzi pracownię teatralną z dziećmi i jest liderem programu „Kroniki sejneńskie”. Z teatrem dziecięcym wyreżyserowała spektakle „Róża” i „Kroniki sejneńskie” . Jest autorką nowatorskiego programu edukacji interkulturowej, który stał się wzorem dla szkół z innych regionów Polski. W 2012 roku za całokształt działań edukacyjnych otrzymała nagrodę im. Ireny Sendlerowej "Za Naprawianie Świata". Laureatka  Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości, artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (2008/2009). Twórczyni Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza

PRACOWNIA TKANIA
Urszula Wasilewska - ukończyła Artystyczną Szkołę Reklamy w Mińsku Mazowieckim. W latach 1987-1993 była plastykiem w  Domu Kultury Od 1994r. zatrudniona w Ośrodku "Pogranicze-sztuk,kultur, narodów", gdzie wiele lat prowadziła zajęcia tkackie z dziećmi i młodzieżą a obecnie koordynuje działania pracowni wystawienniczej. Od 1994r .współpracuje także z Fundacją Pogranicze przy realizacji programu wydawniczego.

PRACOWNIA MUZYKI MIEJSCA
Michał Moniuszko - animator kultury, kontrabasista, fotografik, absolwent Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Wychowanek programów edukacyjnych sejneńskiego "Pogranicza", obecnie współtworzy zespół tej instytucji. Autor programu "Muzyka Miejsca", za co został wyróżniony tytułem "świadectwa otwartego umysłu" przyznawanym w ramach akcji "przystanek młodzi" Gazety Wyborczej. Tworzy program artystyczny Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej

PRACOWNIA GŁEBOKIEJ PIEŚNI
Wojciech Szroeder – pedagog, aktor, reżyser teatralny, związany w latach 80-tych z Teatrem Rondo. Wice -dyrektor „Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”. Twórca spektaklu pt:: ”Dybuk”, „Losy posłuchane”, „Dolina Issy” . Twórca programu muzycznego Pogranicza, - Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej i projektu pt:, Ejbike Mame

PRACOWNIA ZIEMI

Ksenija Konopek - urodzona w Nowym Sadzie (Serbia), gdzie ukończyła szkołę średnia, kierunek animacja kultury, absolwentka Filologii Klasycznej na wydziale filozofii Uniwersytetu Belgradzkiego, Specjalistycznych Studiów Akademickich, na kierunku wielokulturowości. Współpracowała z Fundacją Sorosa na stanowisku koordynatora programów: Program Romski, Program Młodzieżowy, Program Edukacyjny, Program Medyczny, Kluby Otwarte, Społeczeństwo Obywatelskie. Jako koordynatorka programu merytorycznego w Centrum Wielokulturowości (Nowy Sad), prowadziła program edukacji kulturowej adresowany do dzieci i młodzieży.

Iwona Zaborowska - Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu z Przyrodą,  pracownik Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"  w Sejnach.  W Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza zajmuje się działem filmowym, wycinków prasowych, czasopism. Od wielu lat prowadzi program edukacji regionalnej w Miejskim Przedszkolu w Sejnach.

 Marcin Siuchno - ornitolog, ukończył Szkołe Głowną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Związany ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Pracuje na stanowisku Specjalisty ds. Edukacji. Od lat prowadzi zajęcia przyrodnicze z dziećmi młodzieżą w różnych miejscach w Polsce. Autor pakietów edukacyjnych dotyczących edukacji przyrodniczej.

PRACOWNIA MASKI
Wiesław Szumiński - artysta plastyk, animator życia kulturalnego Suwałk.Urodził się w 1958 roku w Krasnopolu. Studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1978-1982 oraz w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych (1982-1986). Autor obrazów rzeźb, ilustracji książkowych, aranżacji ekspozycji i scenografii teatralnych. Pracownik Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”, gdzie prowadzi zajęcia w pracowni ceramicznej. Współtwórca projektów realizowanych z dziećmi: „Kroniki sejneńskie”, „Gra szklanych paciorków”, „Macewy z sejneńskiego Kirkutu”, „Gliniana Księga”, „Kapliczka”, „Księga Jerzego Ficowskiego”. Kustosz Galerii Papuciarnia i Galerii w Białej Synagodze.

 PRACOWNIA BIBLIOTEKA KOLCHIDY

Agata Szkopińska - antropolog kultury, absolwentka Etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Wieloletni pracownik Ośrodka Pogranicze w którym tworzy badawczą pracownię zbiorów Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. Autorka programu „Zapomniane sąsiedztwo” skupionego na badań terenowych i instytucjonalnych na temat ewangelickiego i prawosławnego dziedzictwa wielokulturowego regionu Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny. Współtwórca i koordynator licznych programów edukacyjnych ( m.in. „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur”, EVS) oraz koordynator programu cyfryzacji zasobów dziedzictwa narodowego. 

PRACOWNIA SPIŻARNIA KRASNOGRUDZKA

 Mariola Mitros  – od dziesięciu lat czynnie zaangażowana w życie kulturalne Suwalszczyzny. Studiowała pedagogikę rewalidacyjną w Wyższej Szkole Suwalsko Mazurskiej.Współpracowała ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Teatr Efemeryczny w Suwałkach; współrealizatorka projektów „Galeria Pod Ścianą” (galeria jednego billboardu prezentująca reklamę społeczną); VII Suwalskich Eksploracji Teatralnych SET 2002. W latach 2002 – 2007 instruktor – koordynator programu Domu Pracy Twórczej w Wigrach, koordynowała projekty: „Pamięć tradycji – Suwalszczyzna” (wspólnie z Fundacją Muzyka Kresów); „Sztuka dialogu nad Wigrami”; „Letnia Filharmonia Aukso”; „Muzyka nad Wigrami”; „Latająca Akademia Muzyki Dawnej”.Współzałożycielka Stowarzyszenia KRUSZNIA organizującego Festiwal Muzyki Tradycyjne i tradycją inspirowanej „Oj Wiosna Ty Wiosna”. Współpracowała z Prof. Andrzejem Strumiłło przy realizacji programów wydawniczych, wystawienniczych i innych przedsięwzięciach kulturotwórczych.Była przewodnikiem w Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłło w Suwałkach.Obecnie pracownik Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

 PRACOWNIA MULTIMEDIÓW

Patryk Masłowski


Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI