Lustracja dóbr krasnogrudzkich w powiecie sejneńskim położonych. 1858 rok.

Opisanie wszelkich budowli mieszkalnych, gospodarskich i propinacyjnych do dóbr Krasnohruda należących


Dom mieszkalny 
rozmiar (łokcie): długość 40, szerokość 21, wysokość 5 

Z drzewa w węgieł na podmurowaniu z kamieni polnych na wapno pod dachem gontami krytym z 2-a prostemi z tarcic szczytami i tyluż kominami nad dach wymurowanemi. Stoi frontem do północy, gdzie facyata na 4-ch kolumnach drewnianych oparta, pod którą ganek drewniany, po bokach ławki, w ścianie frontowej drzwi 2-u podziałowe na zawiasach z zamkiem francuskiem i kluczem, zasówki u góry i u dołu, przez które wchodzi się do sieni, gdzie podłoga z tarcic na legarach ułożona, goździami żelaznemi przybita, pułap także z tarcic, okno jedno w ścianie frontowej, 6-u szybami oszklone, w ścianie poprzecznej drzwi proste na zawiasach z klamką, zapadką, haczykiem i probojem, prowadzące na korytarzyk podłużny, w którym podłoga z cegły palonej, pułap z tarcic, dalej taki sam korytarzyk w poprzecz, przez który przechodzi się do drzwi prostych, na zawiasach, krukach, z klamką, zapadką, skoblem i probojem, prowadzących na podwórze z tyłu domu mieszkalnego przez ganek i schody drewniane. W tym korytarzyku schody prowadzące na poddasze, niemniej w ścianie poprzecznej na lewo drzwi takież same, jak powyższe, z podobnymże okuciem, prowadzące do kredensu, w którym okno jedno sześcioma szybami zaszklone, podłoga i pułap z tarcic, kominek i piec z cegły palonej, wprost drzwi proste na zawiasach, z klamką, zapadką, skoblem i probojem, prowadzące do spiżarni, w której podłoga i pułap z tarcic, okno jedno drobnemi szybami zaszklone. Powróciwszy do kredensu w ścianie poprzecznej, w prawo drzwi pojedyncze filungowe na zawiasach krukach, z zamkiem, prowadzące do salonu, gdzie podłoga i pułap z tarcic, piec z kafli palonych, 3 okna dubeltowe, każde 6-u szybami oszklone. Z tego salonu w ścianie poprzecznej drzwi podwójne filungowe z kompletnym okuciem do pokoju przyległego, w którym okno 1. sześcioma szybami oszklone. W tym pokoiku, jak i w salonie, podłoga i pułap z tarcic. Z salonu drzwi filungowe dwupodziałowe z kompletnym okuciem, prowadzace do sieni frontowej na wstępie opisanej, w której wprost przez drzwi podwójne na zawiasach, z zamkiem dryklem i slishakiem, wchodzi się do małego pokoiku, gdzie podłoga i pułap z tarcic, okno 1, 6-o szybowe. Stąd przez drzwi takież same jak powyższe, z podobnymże okuciem wchodzi się do pokoju jadalnego, gdzie podłoga i pułap z tarcic, okien trzy każde 6-o szybowe. Piec z kafli polewanych z drzwiczkami lanemi i wjuszkami, a w ścianie szytowej drzwi dubeltowe w połowie 6-u szybami zaszklone, na drzwiach z zamkiem i kluczem prowadzące przez ganek drewniany do ogrodu, zaś z tego pokoju w ścianie poprzecznej, drzwi podwójne filungowe na zawiasach z zamkiem francuskim, prowadzące do pokoju sypialnego, w którym podłoga, pułap, piec i 4 okna, zupełnie takie same jak w poprzednim. Dalej w ścianie poprzecznej drzwi takież same, jak powyższe, prowadzące do pokoju dziecinnego, gdzie piec z kafli zielonych, okno jedne takież same jak powyższe, w następnej ścianie poprzecznej drzwi proste z zamkiem, haczykiem i probojem prowadzące do garderoby, gdzie podłoga i pułap z tarcic. Okno jedno 6-u szybami oszklone, kominek z szybrem. Na prawo drzwi proste na zawiasach z klamką zapadką, prowadzące na korytarzyk na początku opisany, od którego na prawo w przepierzeniu z tarcic drzwi proste na zawiasach do składziku, gdzie okno poprzeczne drobnymi szybami zaszklone. A na lewo, w takim samem przepierzeniu pod schodami prowadzące – ani np. poddasze – takież same drzwi do sklepu pod domem z ziemi wykopanego, którego ściany z kamieni polnych na wapno są wymurowane. Nad całem mieszkaniem polepa z gliny ubita, w obu szczytach okna drobnemi szybami oszklone. Budowla i szczegóła w stanie dobrym.

Oficyna I-wsza
rozmiar (łokcie): długość 36, szerokość 15 1/2, wysokość 4 1/2

Z drzewa w węgieł na podmurowaniu kamiennem z 2-a prostemi szczytami pod dachem gontami krytym. Z kominem z cegły palonej nad dach wyprowadzonym. Przy ogrodzie owocowym stoi frontem na południe. W ścianie frontowej drzwi podwójne szafowane na zawiasach z zamkiem, skoblem i slishakiem, prowadzące do sieni, w której podłoga z cegły, pułap z desek. Wprost drzwi proste na zawiasach z klamką, zapadką, prowadzące do korytarzyka, gdzie podłoga i pułap takież same, następnie są drzwi proste z zamkiem, dzyklem, haczykiem i probojem, prowadzące do pokoiku, w którym podłoga i pułap z tarcic, 2 okna drobnemi szybami zaszklone. Piec z kafli białych polewanych, ogrzewający przyległy pokoik, do którego wchodzi się przez drzwi proste, na zawiasach z haczykiem i probojem. W tym pokoiku podłoga i pułap z tarcic, okno 1 drobnemi szybami zaszklone, niemniej drzwi proste z zamkiem francuskiem, prowadzące do sieni na wstępie opisanej, przez które przeszedłszy wprost w ścianie poprzecznej są drzwi pojedyncze filungowe z zamkiem antabą i kluczem, prowadzące do pokoju gościnnego, gdzie podłoga i pułap z tarcic, okien 2 drobnemi szybami oszklonych, piec z cegły palonej ogrzewający przyległy pokoik, do którego przechodzi się przez drzwi pojedyncze filungowe, gdzie podłoga i pułap takież same, okno jedno 8-o szybowe. Z tego pokoiku przez drzwi proste pojedyncze z zamkiem, haczykiem i probojem, przechodzi się do pokoju 1o powyżej opisanego. Nad całem mieszkaniem polepa z gliny ubita. Pułap z tarcic. Budowla i szczegóła w stanie dobrym.

Oficyna druga
rozmiar (łokcie): długość 36, szerokość 17 1/2, wysokość 4

Z drzewa w węgieł na podmurowaniu kamiennem, dach tarcicami kryty, szczyty proste z desek, 2 kominy z cegły palonej wymurowane. Stoi frontem na wschód, w ścianie frontowej drzwi pojedyncze szalowane na zawiasach, krukach z klamką, zapadką, prowadzące do sieni, w której podłoga z kamienia, pułap z tarcic, okno 1. drobnemi szybami oszklone. Po lewej stronie tej sieni w ścianie poprzecznej są drzwi proste na zawiasach z zamkiem, antochą i slishakiem, prowadzące do czeladzi, gdzie podłoga i pułap z tarcic, 3 okna drobnemi szybami oszklone, kominek szafiasty, piec prosty ogrzewający dwa przyległe pokoiki, po lewej stonie tegoż pieca drzwi proste z autrką, zamkiem, kluczem i slishakiem prowadzące do pokoiku, gdzie podłoga i pułap takie same, jak w poprzedniej stancyi, okno 1. 8-u szybami oszklone, po prawej stronie tegoż pieca przez drzwi takież same, jak powyższe, na zawiasach, klamką, skoblem i probojem wchodzi się do pokoiku, gdzie podłoga i pułap z tarcic, okno 1, 8-u szybami zaszklone. Z sieni frontowej wprost przez drzwi proste pojedyncze na zawiasach z klamką, zapadką, wchodzi się do kuchni angielskiej, gdzie podłogi nie ma, pułap z tarcic, okno 1. drobnemi szybkami oszklone. W powyższej sieni drzwi proste na zawiasach ze skoblem, probojem, a za temi wschody prowadzące na poddasze. Także z tej sieni na prawo przez drzwi proste na zawiasach z klamką zapadką wchodzi się do drugiej izby czeladnej, gdzie podłoga z cegły, pułap z tarcic, 2 okna drobnemi szybami oszklone, piec do pieczenia chleba, ogrzewajacy dwa przyległe pokoje. Z tejże izby czeladnej przez drzwi proste na zawiasach, skoblem i probojem wchodzi się do pokoiku, gdzie okno 1., pułap i podłoga takież same, jak w izbie czeladnej, do której powróciwszy są drzwi takież same, jak powyższe, prowadzące do stancyi ekonoma, gdzie jest przepierzenie stanowiące oddzielną stancyę, w obydwóch tych stancjach podłoga z cegły palonej, pułap z tarcic, 3 okna drobnymi szybami oszklone, kominek szafiasty i piekarnik do pieczenia chleba, wreszcie w ścianie poprzecznej są drzwi proste na zawiasach, z haczykiem, skoblem i probojami, prowadzące do sionki tylnej, gdzie podłoga z kamieni. Pułap z tarcic, z tej sionki przez drzwi pojedyncze szalowane na zawiasach z klamką, zapadką, wychodzi się na podwórze. Nad całą budowlą polepa z gliny ubita. Budowla w dobrym, a szczegóła w średnim stanie.

Dom czeladni
rozmiar (łokcie): długość 36, szerokość 15, wysokość 5

Z drzewa w węgieł pod dachem tarcicami krytym, z 2-a prostemi z tarcic szczytami, i tyluż kominami z cegły palonej nad dach wymurowanemi. Stoi frontem na wschód po wschodach drewnianych, przez drzwi proste pojedynczena zawiasach z klamką, zapadką, wchodzi się do sieni na przestrzał, w ścianie tylnej są drugie takież same drzwi prowadzące na podwórze, jest tu wędzarnia w kominie, do której są drzwi takież same, jak powyższe ze skoblem i probojem.
Z tej sieni na lewo w ścianie poprzecznej są drzwi proste pojedyncze na zawiasach z klamką, zapadką, prowadzące do izby czeladnej, gdzie podłoga z cegły w części zniszczona, dwa okna każde 8-a szybami zaszklone. Piekarnik do pieczenia chleba, któren ścianą tylną ogrzewa przyległą stancyę, dalej w ścianie poprzecznej są drzwi takież same, jak powyższe, prowadzące do alkierza, gdzie podłogi nie ma. Pułap z tarcic, okno 1. drobnemi szybami oszklone. Z sieni frontowej
na prawo przez drzwi takież same, jak powyższe, wchodzi się do stancyi przepierzonej tarcicami, co formuje dwie stancye. Tu podłoga i pułap z tarcic, 2 okna 8-a szybami oszklone. Piekarnik do pieczenia chleba. Piec z cegły ogrzewający przyległą stancyę, do której wchodzi się przez drzwi takież same, jak powyższe, gdzie podłoga z cegły, pułap z tarcic, okno 1. 8-a szybami oszklone, także przepierzenie z tarcic, w którym drzwi proste na zawiasach z zasuwką prowadzące do ciemnej komórki, gdzie podłoga i pułap takież same jak powyższe. Nad całą budowlą polepa z gliny ubita. Budowla i szczegóła w stanie dobrym.

Chlewki, czyli świniarnik
rozmiar (łokcie): długość 16, szerokość 9, wysokość 3 1/2

Z drzewa w węgieł na podmurowaniu z kamieni i cegły na wapno z dwoma prostemi z desek szczytami pod dachem słomą krytym. Stoją frontem do południa, mają 2 przedziały, do jednego z tych są drzwi proste na zawiasach ze skoblem, probojem w ścianie frontowej, a do drugiego takież same drzwi w ścianie szczytowej. Od zachodu w obudwiech przedziałach podłogi nie ma. Pułap z tarcic. W stanie średnim.

Gorzelnia
rozmiar (łokcie): długość 16, szerokość 9, wysokość 3 1/2

Z drzewa w węgieł na podmurowaniu z kamieni na wapno, z 2-a prostemi z tarcic szczytami pod dachem słomą w glinie maczaną krytem, z kominem z cegły murowanej. Stoi frontem na zachód, w ścianie frontowej drzwi dwupodziałowe, na zawiasach, z klamką, zapadką i zasuwką prowadzą do sieni, gdzie podłoga z kamieni, pułap z desek, otwór w nim po schodach na poddasze, na lewo drzwi proste pojedyncze na zawiasach, z klamką, zapadką prowadzą do pokoju gorzelanego, gdzie podłoga i pułap z tarcic, okno jedno 8 szybami oszklone, komin z piekarnikiem z cegły palonej. Na prawo z tejże sieni drzwi takież same, jak powyższe, prowadzące do słodowni, gdzie podłoga z cegły, pułap z tarcic, 2 okna 8-u szybami oszklone. W ścianie poprzecznej takież same drzwi, jak powyższe prowadzą do suszarni, gdzie podłoga i pułap takie same, okno 1. drobnemi szybami oszklone, lufty z cegły wymurowane i na wierzchu lafry drewniane. Powróciwszy do sieni frontowej, znajdują się w ścianie poprzecznej drzwi dwupodziałowe na zawiasach krukach, z klamką i zapadką z zamkiem krukiem i probojem, prowadzące do stancyi, w której podłoga z cegły, pułap z tarcic i 2 okna każde 8-u szybami oszklone. W tej jest umieszczony apparat Pistorynsza, a w szczególności cylinder, lutrowkarz 3-a talerzami i 2 brazniki drewniane, nadto w przyległej stancyi, do której wchodzi się przez drzwi dwupodziałowe na zawiasach z klamką, zapadką i zasuwką, gdzie jest także podłoga z cegły, pułap z tarcic i 2 okna każde 8 szybami oszklone, są 4 kadzie fermentacyjne. Z sieni frontowej wchodzi się po schodach na górę, tam są dalsze utensylia apparatu: kadź zacierna, parnik i młynek do tarcia kartofli. Na zewnątrz budowli na wiązaniu drewnianem jest urządzony kilsztok, tudzież kilfasz, czyli rezerwuar, są tu także 2 pompy, jedna do ciągnienia wody, poniżej opisana, a druga do ciągnienia roboty. Nad całą budowlą polepa z gliny ubita. Budowla i szczegóła w stanie średnim.

Pompa
rozmiar (łokcie): długość 4, szerokość 4, wysokość 1/2

Z desek pod słomą. Na czterech słupach w ziemię wkopanych beleczki, a na nich daszek, między temi słupami studnia i w niej pompa z kluczem dwuręcznym do ciągania wody do rezerwuaru gorzelnianego. W stanie średnim.

Lodownia
rozmiar (łokcie): długość 15, szerokość 9, wysokość 4

Z drzewa pod słomą z dwoma prostemi z tarcic szczytami. Za officyną 1-wszą powyżej opisaną w ogrodzie owocowym w ziemi wykopana, do takowej mianowicie pod daszek wchodzi się przez drzwi proste, pojedyncze, w szczycie osadzone na zawiasach krukach ze skoblem i probojem, stąd przez otwór w pułapie, nad którem drzwi kwadratowe na zawiasach ze skoblem, probojem, wchodzi się do lodowni, gdzie ściany jej balami wycembrowane. Pułap z bali z wierzchu ziemią zasypany. W stanie dobrym.

Stajnia z wozownią
rozmiar (łokcie): długość 65 1/2, szerokość 15 3/4, wysokość 4

Z drzewa w węgieł na podwalinach pod dachem słomą krytym, z 2-a załamanemi szczytami z desek, od załamania ze słomy pod dachem słomą pokrytym. W ścianie frontowej w końcu od zachodu są wierzeje dwupodziałowe na biegunach z dęgą, kuną, skoblem i probojem, prowadzące do wozowni, gdzie podłoga z kamieni, pułapu nie ma. Następnie przez drzwi proste, pojedyncze na zawiasach, ze skoblem i probojem wchodzi się do stajni dla koni stajennych, gdzie podłoga z bali, na legarach ułożona. Pułap z tarcic. Jest tu 9 przegród dla koni i komórka, czyli skład na zaprzęgi małem okienkiem oświetlany, przy którym są drzwi proste na zawiasach ze skoblem i probojem. W ścianie tylnej są drzwi pojedyncze na biegunach z haczykiem i probojem do wyrzucania gnoju, nad któremi znajduje się okienko poprzeczne, drobnemi szybami oszklone. Nad zagrodami żłoby i drabiny, dalej stajnia dla koni roboczych z 2-a przegrodami, do jednego z tych drzwi proste na zawiasach ze skoblem i probojem, a do drugiego wierzeje 2-u podziałowe na biegunach z dęgą na zakładkę drewnianą. W obudwóch tych przedziałach podłogi i pułapu nie ma. Budowla i szczegóła w stanie średnim.

Obora 1-a dla bydła
rozmiar (łokcie): długość 33 3/4, szerokość 13 1/2, wysokość 4

Z drzewa krąglakowego w węgieł na podwalinach kamieniami popodkładanych, pod dachem słomą pokrytym. W ścianie frontowej w końcu od zachodu są wierzeje dwupodziałowe na biegunach z dęgą, kuną, skoblem i probojem, prowadzące do wozowni, gdzie podłoga z kamieni, pułapu nie ma. Następnie przez drzwi proste pojedyncze na zawiasach, ze skoblem i probojem, wchodzi się do stajni dla koni stajennych, gdzie podłoga z bali na legarach ułożona. Pułap z tarcic. Jest tu
9 przegród dla koni i komórka, czyli skład na zaprzęgi małem okienkiem oświetlany, przy którym są drzwi proste na zawiasach ze skoblem i probojem, w ścianie tylnej są drzwi pojedyncze na biegunach z haczykiem i probojem do wyrzucania gnoju, nad któremi znajduje się okienko poprzeczne drobnemi szybami oszklone. Nad zagrodami żłoby i drabiny, dalej stajnia dla koni roboczych z 2-a przegrodami, do jednego z tych drzwi proste na zawiasach ze skoblem i probojem, a do drugiego wierzeje 2-u podziałowe na biegunach z dęgą na zakładkę drewnianą. W obudwóch tych przedziałach podłogi i pułapu nie ma. Budowla i szczegóła w stanie miernym.

Obora 2-a, czyli krowiarnia
rozmiar (łokcie): długość 65, szerokość 14, wysokość 4

Z drzewa krąglakowego w węgieł na podmurowaniu z kamieni na wapno z 2-a słomianemi szczytami pod dachem słomą krytym. Budowla ta ma 2 podziały i do każdego jedne wierzeje – drzwi podziałowe na biegunach z zasuwkami drewnianemi, wewnątrz podłogi i pułapu nie ma. W stanie miernym.

Obora 3-a, czyli cielętnik
rozmiar (łokcie): długość 33, szerokość 11 1/2, wysokość 4

Z drzewa krąglakowego w węgieł na podwalinach kamieniami popodkładanych. Szczyty ukośne słomiane pod dachem słomą pokrytym. Jedno wierzeje dwupo-działowe na biegunach, wewnątrz podłogi i pułapu nie ma. W stanie miernym.

Odryna
rozmiar (łokcie): długość 33 1/2, szerokość 16, wysokość 5

Z drzewa połczyzny w jednym końcu w węgieł, w drugim w słupy na podwalinach z 2-a pochyłemi szczytami słomianemi pod dachem słomą krytym. W ścianie frontowej wierzeje 2-upodziałowe na biegunach z dęgą, skoblem i probojem, wewnątrz klepisko poprzeczne z gliny ubite, po bokach którego 2 sąsieki do składu siana dylami wyłożone. W stanie miernym.

Stodoła
rozmiar (łokcie): długość 95 1/2, szerokość 26 1/2, wysokość 5 1/2

Z drzewa ciosanego i w łątki na podwalinach z 2-a z tarcic szczytami pod dachem słomą krytym. Ma 6 wierzei dwupodziałowych na zawiasach, ze skoblami i probojem, to jest: w ścianie frontowej 2, w ścianie tylnej 2, i w ścianach szczytowych po jednej, czyli razem 2, trzy klepisk: jedno podłużne, a 2 poprzecznych z gliny ubitych, 5 sąsieków do składania zboża, a w winklu między ścianą tylną a szczytową od zachodu galeria na słupkach i pokład z desek, na którą wchodzi się po schodach drewnianych z poręczą, gdzie ulokowana jest machina młockarniowa, do której zewnatrz ściany tylnej jest maneż. Budowla i szczegóła w stanie dobrym.

Spichlerz
rozmiar (łokcie): długość 26 1/2, szerokość 13 1/2, wysokość 4 3/4

Z drewna ciosanego w węgieł, na podmurowaniu z kamieni polnych na wapno z 2-a załamanemi szczytami wymurowanemi w pruski mur, pod dachem słomą krytym. W ścianie frontowej dwoje drzwi pojedynczych, każde na 3-ch zawiasach z zamkiem, kluczem i probojem. Przez jedno wchodzi się do spichlerza, gdzie są trzy przegrody do zsypu zboża, tu podłoga i pułap z tarcic. Schody z poręczą prowadzące na poddasze, po których przez otwór w pułapie wchodzi się na poddasze, gdzie są także małe przegrody z tarcic. W szczytach 2 okna bez oszklenia zamykane dwoma okiennicami drewnianemi, drugiemi drzwiami wchodzi się do takiegoż samego przedziału, gdzie przegrody, podłoga i pułap takież same, jak w pierwszym na wstępie opisanym. Budowla i szczegóła w stanie dobrym.

Skład drzewa z ptasznikami
rozmiar (łokcie): długość 25 1/2, szerokość 10 1/2, wysokość 8

Z kamieni polnych i cegły na wapno wymurowanej z 2-a prostemi z tarcic szczytami pod dachem słomą krytym. Wewnątrz 3 przedziały, czworo drzwi prostych na zawiasach ze skoblami i probojami. Podłoga z cegły, pułap z tarcic na zakładkę ułożony. Wszystkie przedziały oświetlone są 4-a okienkami poprzecznemi, z których każde drobnemi szybami oszklone. W ścianie szczytowej drzwi proste na zawiasach ze skoblem, probojem, przez które wchodzi się do sutereny pod budowlą wymurowanej, posługującej na skład drzewa, oświetlonej dwoma okienkami poprzecznemi. Stan budowli i szczegółów dobry.

Suszarnia do lnu
rozmiar (łokcie): długość 16, szerokość 8, wysokość 4

Z drzewa krąglakowego w węgieł na podmurowaniu z kamieni na wapno z 2-a załamanemi szczytami słomianemi, dach słomą kryty. W ścianie frontowej od zachodu przez otwór od drzwi wchodzi się do sieni, gdzie podłogi i pułapu nie ma. Z tej na prawo drzwi proste na biegunach z zapadką drewnianą prowadzą do suszarni 1 luftem bez oszklenia oświetlonej, bez podłogi i pułap z desek, oraz kominek z cegły palonej, nad którym suszarnia do suszenia lnu jest urządzona. Stan mierny.

Świniarnik dla wieprzy
rozmiar (łokcie): długość 34, szerokość 13, wysokość 4

Z drzewa w węgieł na podwalinach kamieniami podmurowanych z 2-a z tarcic załamanemi szczytami, pod dachem słomą pokrytym. W ścianie frontowej 3 drzwi, czyli jedno do każdego przedziału na zawiasach krukach, ze skoblami, probojami, wewnątrz podłogi i pułapu nie ma. Stan dobry.

Appartament sekretny
rozmiar (łokcie): długość 4, szerokość 4, wysokość 3

Z 4-ch słupów tarcicami obitych z daszkiem z tarcic. Za domem mieszkalnym, do którego drzwi proste pojedyncze na zawiasach z haczykiem i probojem wewnątrz. Stan dobry.

Appartament sekretny drugi
rozmiar (łokcie): długość 4, szerokość 4, wysokość 3

Z czterych słupów tarcicami obitych z daszkiem z tarcic. Za officyną w ogrodzie owocowym, do którego drzwi proste pojedyncze na zawiasach, z haczykiem i probojem wewnątrz. Stan dobry.

Dom czeladni, folwark Wresczensczyzna

rozmiar (łokcie): długość 28, szerokość 14, wysokość 4

W drzewa ciosanego w węgieł na podwalinach z 2-a załamanemi z desek szczytami pod dachem słomą krytym i 2-a kominami z cegły nad dach wymurowanemi.
W ścianie frontowej drzwi proste pojedyncze na zawiasach z zakrętką, haczykiem i probojem prowadzące do sieni, gdzie podłogi i pułapu niema. W ścianie poprzecznej na lewo drzwi proste pojedyncze na zawiasach z klamką, zasuwką, skoblem i probojem, prowadzą do izby, gdzie podłoga i pułap z tarcic, 3 okna drobnemi szybami oszklone, komin i piekarnik do pieczenia chleba z cegły palonej wymurowane. Stąd przez drzwi takież same, jak powyższe, wchodzi się do alkierza, gdzie podłogi nie ma. Pułap z desek, okno 1. takie same jak powyższe, z sieni frontowej na prawo przez drzwi proste na zawiasach z klamką, zapadką i zakrętką drewnianą wchodzi się do izby czeladnej, gdzie podłogi nie ma, pułap z tarcic, okien 2 drobnemi szybami oszklonych, komin i piekarnik do chleba z cegły palonej wymurowane. W ścianie poprzecznej futro [futryna] drzwiowe, przez które przechodzi się do komory, gdzie nie ma nic więcej prócz jednego okna, takiego samego, jak powyższe. W sieni frontowej jest komórka, do której wchodzi się przez drzwi proste na zawiasach ze skoblem i probojem. W tej podłogi nie ma. Pułap z tarcic. Nad całą budowlą polepa z gliny ubita. Budowla i szczegóła
w stanie średnim.

Obory dla bydła, folwark Wresczensczyzna
rozmiar (łokcie): długość 64, szerokość 15, wysokość 4

Z drzewa krąglakowego w węgieł, na podmurowaniu z kamienia na wapno, szczyty pochyłe słomiane, dach słomą kryty. Na ścianie frontowej dwoje wierzei 2-u podziałowych na zawiasach z dęgą, skoblem i probojem, niemniej jedno drzwi [sic] pojedyncze proste na krzyże zbite, na zawiasach ze skoblem i probojem, prowadzące do mniejszego przedziału, służącego za chlewek dla świń. Podłogi i pułapu w całej budowli nie ma. Budowla i szczegóła w stanie dobrym.

Stodoła, folwark Wresczensczyzna
rozmiar (łokcie): długość 70, szerokość 24, wysokość 5

Z drzewa krąglakowego w węgieł i w łątki, na podmurowaniu kamiennem z 2-a łamanemi szczytami, pod dachem słomą kulikami krytym. W ścianie frontowej i tylnej po 2 wierzeje na zawiasach z dęgami i kunami na przestrzał, w których są 2 klepiska z gliny ubite, po bokach ich zasieki, których razem cztery do składania zboża. Budowla i szczegóła w złym stanie, potrzeba przebudowania.

Karczma z zajazdem, wieś Sztabinki
rozmiar (łokcie): długość 30 1/2, szerokość 18 1/2, wysokość 4 1/2

Z drzewa w węgieł zajazd w słupy na podmurowaniu z kamieni na wapno z 2-a pochyłemi szczytami, pod dachem słomą krytym, z kominem z cegły palonej nad dach wymurowanem. Z frontu wystawa na 3-ch słupach wsparta, pod którą są drzwi dwupodziałowe na krzyże zbite na biegunach z dęgą, prowadzące do zajazdu. W ścianie poprzecznej drzwi proste na zawiasach z zakrętką drewnianą, przez które wchodzi się do izby szynkowej, gdzie podłogi nie ma, pułap z tarcic, 2 okna drobnemi szybami oszklone. Piec, komin, piekarnik do pieczenia chleba z cegły palonej wymurowane. Następnie przez drzwi takież same, jak powyższe, wchodzi się do alkierza, gdzie dwa okna i pułap takie same, jak powyższe. W zajeździe żadnych szczegółów wewnętrznych nie ma. Nad całą budowlą polepa z gliny ubita. Budowla i szczegóła w stanie średnim.

Karczma z zajazdem, wieś Żegary
rozmiar (łokcie): długość 77, szerokość 27, wysokość 4

Z cegły palonej na wapno wymurowana, zajazd z drzewa w słupy wymurowany, z 2-a prostemi z tarcic szczytami pod dachem dranicami krytym, komin z cegły palonej nad dach wymurowany. W ścianie frontowej drzwi podwójne na zawiasach, krukach, z klamką, zapadką i zasuwką, niemniej szufryglami do zasuwania u góry i dołu prowadzące do sieni, gdzie podłogi nie ma, pułap z tarcic. W tejże sieni drzwi pojedyncze z klamką, zapadką, haczykiem i probojem prowadzą do stancyi gościnnej, gdzie podłoga z cegły, pułap z tarcic, okno 1. 8-u szybami oszklone. Powróciwszy do sieni w ścianie poprzecznej, drzwi proste pojedyncze na zawiasach krukach, z klamką, zapadką, skoblem i probojem, prowadzące do izby szynkowej, gdzie podłoga z gliny ubita, pułap z tarcic, okien 3 każde 8-a szybami oszklone. Komin z piekarnikiem do pieczenia chleba z cegły wymurowane. Stąd przez drzwi takież same, jak powyższe, z podobnymże okuciem wchodzi się do stancyi, gdzie podłoga z cegły, pułap z tarcic na zakładkę ułożony, okien 2, 8-a szybami oszklonych. Piec z cegły palonej z szybrem blaszanym ogrzewający zarazem pokoik gościnny. Nad całą tą budowlą polepa z gliny ubita. Także w sieni frontowej są drzwi pojedyncze także same, jak powyższe, prowadzące do zajazdu, w którem żadnych szczegółów nie ma, a przez dwojgu wierzej dwupodziałowych na krzyże zbitych, na zawiasach krukach z dęgami, skoblem i probojem. Budowla i szczegóła w stanie dobrym.

Kuźnia, wieś Żegary
rozmiar (łokcie): długość 15, szerokość 11, wysokość 4

Z drzewa w węgieł, na podmurowaniu kamiennem pod dachem słomą krytym z 2-a prostemi szczytami z tarcic z hartowiskiem i kominem z cegły palonej nad dach wymurowanym. Wystawa na czterech słupkach oparta, pod tąż drzwi podwójne na zawiasach, krukach, z zasuwką, wewnątrz ze skoblem, probojem z zewnątrz, prowadzące do kuźni, gdzie podłogi nie ma, pułap z tarcic, hartowisko w kominie z cegły, jedno okno małe poprzeczne. Budowla i szczegóła w stanie dobrym.


W Krasnohrudzie dnia 30 (11 września) października 1858 r.
Obecni współwłaściciele dóbr Teofil Kunatt, Joanna Kunatt
Świadkowie Hieronim Bielicki, Wawrzeniec Nakicznik,
Andrzej Awkutanis, Alexander Kwakowski

Spis* sporządził Zaleski


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

 

 

 

Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

Krajka litewska. Od narodzin do śmierci

 

 

Dzięcięcy Uniwersytet Pogranicza

O projekcie rozmawiają Bożena Szroeder i Małgorzata Sporek-Czyżewska

 

 

Staroobrzędowcy Religia Ciszy

 

Człowiek Pogranicza 2019 - Irena Veisaitė


 

 

Spółdzielnia Jazzowa - Jan Młynarski / Piotr Zabrodzki

/ Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI