Maj


31 maja 2005 Robocza wizyta w Ośrodku "Pogranicze" Bernda Kaufmana, dyrektora Fundacji Schloss Neuhardenberg oraz Bazyla Kerskiego, redaktora naczelnego Magazynu polsko-niemieckiego  DIALOG , której przedmiotem była m.in. rozmowa o współpracy przy kontynuowaniu działalności powołanej do istnienia przez Pogranicze Międzynarodowej Orkiestry Młodych "Fratres" pod patronatem Arvo Pärta. 
30 maja 2005 Strona Archipelagu Pogranicza zdobyła tytuł : Profesjonalnej strony specjalisty 22 tygodnia 2005 roku w konkursie prowadzonym przez wortal  www.eskorta.com.  
29 maja 2005 Uczestnictwo Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w uroczystościach prymicyjnych ks. Krzysztofa Karłowicza w Sejnach.  Wystawy w Białej Synagodze ("Nasze Stare Dobre Sejny", "Kronika Gimnazjum św. Kazimierza", "Raskoł" i "Staroobrzędowcy") oglądali uczniowie klasy II z Liceum Władysława IV w Warszawie. 
Patria 28 maja 2005 r. o godz. 18.00 w sejneńskiej "Papuciarni" odbył się wernisaż wystawy Patria ; trójki artystów: Evy Labutyte z Litwy, Rudolfa Kimminy z Niemiec i Wiesława Szumińskiego, gospodarza galerii.
28 maja 2005 Oparta o wystawy eksponowane w Białej Synagodze prezentacja wielokulturowych Sejn dla grupy nauczycieli z I LO w Kwidzyniu. 
27-28 maja 2005 - Akademia Nauczycieli W Domu Pogranicza odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli polskich i litewskich w ramach projektu Akademia Pogranicza. Danuta Kuroń współtwórczyni i szefowa Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, zaprezentowała uczelnię. Goście dyskutowali też o inicjatywie powołania stowarzyszenia nauczycieli pracujących na pograniczu. 
25-26 maja 2005 Wizyta w Pograniczu dziennikarki ze Stanów Zjednoczonych Carolyn Slutsky, prezentacja programów edukacyjnych "Pogranicza" badających żydowskie dziedzictwo Sejn. 
23 maja 2005 Warsztat Pogranicza w oparciu o programy edukacji regionalnej dla grupy pracowników firmy ZUD Polon-Alfa z Bydgoszczy, którzy odbywali podróż turystyczno-krajoznawczą po Suwalszczyźnie.  Prezentacja programów dziecięcych i młodzieżowych Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" grupie dziennikarzy z Litwy, Białorusi, Rosji i Polski odbywających podróż studyjną po Suwalszczyźnie. 
21 maja 2005 Warsztaty artystyczne grupy "Związani z miejscem". Zajęcia prowadziła Aleksandra Jacovskytë - artystka malarka, scenografka i kostiumolog z Wilna. 
20-22 maja 2005 Udział Wydawnictwa Fundacji Pogranicze w 50. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. 
20 maja 2005 W Instytucie Goethego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Instytut Goethego oraz Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" dyskusja panelowa "Przypadki graniczne". W rozmowie ze szwajcarskim pisarzem Peterem Haffnerem o granicach we współczesnym świecie brał udział Krzysztof Czyżewski. Prowadzenie rozmowy Robert Traba.  Warsztaty artystyczne grupy "Związani z miejscem". Zajęcia prowadziła Alicja Zimnicka, litewska artystka mieszkająca w Warszawie. 
19 maja 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy Ic ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Realizacja trzeciego tematu "Ważne dla miasta miejsca i zabytki". 
17 maja 2005 Warsztat Pogranicza na temat wielokulturowych tradycji Sejneńszczyzny oraz pracy edukacyjnej prowadzonej przez "Pogranicze" dla grupy oficerów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 
17-19 maja 2005 Staż studentów polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studentów z koła krytycznoliterackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajęcia dotyczyły związków Czesława Miłosza z Sejeńszczyzną i Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów". Prezentacja programu wydawniczego Fundacji Pogranicze oraz Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. 
16 maja 2005 Wizyta w Pograniczu prof. Przemysława Czaplińskiego historyka literatury, krytyka, autora książek, znawcy współczesnej prozy polskiej oraz profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Prezentacja pracy Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" dla grupy dziennikarzy z Litwy, Białorusi, Rosji i Polski odbywających podróż studyjną po Suwalszczyźnie. 
14 maja 2005 Spektakl "Kroniki Sejneńskie" dla uczniów Gimnazjum z Krasnopola i uczniów Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica z Warszawy. Biała Synagoga. 
13-15 maja 2005 Spotkanie Rady Fundacji Pogranicze. 
13-14 maja 2005 Warsztaty artystyczne grupy "Związani z miejscem". Zajęcie prowadziła Sigita Blaciunaite, artystka malarka z Wilna. 
13 maja 2005 Wykład na temat wielokulturowych tradycji Sejneńszczyzny połączony ze zwiedzaniem wystaw w Białej Synagodze dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 W Mrągowie. 
12 maja 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy Ic ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Realizacja trzeciego tematu "Ważne dla miasta miejsca i zabytki". 
11-12 maja 2005 Wizyta w Pograniczu dziennikarki Sarah Zarow, warsztat pogranicza w oparciu o dziecięce i młodzieżowe projekty edukacyjne - Klasa Dziedzictwa Kulturowego, Teatr Sejneński, Kroniki Sejneńskie, Warsztat Muzyki Tradycyjnej, Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami. 
10 maja 2005 Krzysztof Czyżewski uczestniczył w dyskusji pt.  Wilno, miasto wielokulturowe, wraz z Andrzejem Romanowskim, Laimą Lauckaite oraz Mindaugasem Kvietkauskasem. Konferencję "Obrazy Wilna" zorganizował Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowowschodniej. 
8 maja 2005 Koncert Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego z okazji Dnia Europy, zorganizowanego w Sejnach przez Polską Radę Ruchu Europejskiego. Biała Synagoga. 
6 maja 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy Ib ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Realizacja trzeciego tematu "Ważne dla miasta miejsca i zabytki". 
2 maja 2005 Krzysztof Czyżewski wraz z prof. Anną Wolff-Powęską (Instytut Zachodni) i dr Pawłem Machcewiczem (IPN), uczestniczli w odbywającej się w Monachium debacie pt. "Polska - kultura pamięci z niewielkim odzewem w Europie". 
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI