Międzynarodowa konferencja „Czasy i przestrzenie Czesława Miłosza“

Zapraszają: Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru oraz Uniwersytet Wileński.
Konferencję finansuje Litewska Rada Nauki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej („Milosz 2011 – Promesa”). 27-28 czerwca 2011 r., Wilno.


 Jubileusz stulecia urodzin Laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza (1911- 2004) jest doskonałą okazją do zastanowienia się nad wagą osobowości i twórczości tego pisarza i intelektualisty dla współczesnej świadomości. Teksty Cz. Miłosza ujawniają rozległe związki z miejscem i czasem jako mikrokosmosem życia ludzkiego. Jego twórczość nie mieści się w granicach jednej przestrzeni geograficznej czy kulturowej, jednego czasu historycznego, jednej pamięci kulturowej. Jest wielowymiarowa i wielogłosowa, obejmuje doświadczenie różnych miejsc, których część w XX wieku znikła, później zaś ponownie pojawiła się na mapach Europy.

Przestrzenie Cz. Miłosza, będące w jego poezji najważniejszymi drogowskazami w poszukiwaniu rzeczywistości i sensu, obejmują Polskę, Litwę, Europę Środkową i Wschodnią, Francję, Stany Zjednoczone Ameryki. Należą do nich też ulubione miasta, do których przestrzeni poeta stale wracał wyobraźnią i pamięcią – przede wszystkim Wilno, Kraków i Paryż; jak też różne krajobrazy przyrody – Szetejnie i brzegi Niewiaży, Krasnogruda i jeziora wokół Sejn, południowa Francja i basen Morza Śródziemnego, zatoki Oceanu Spokojnego i pejzaże Kalifornii. Miejsca te są nie tylko geografią życia, ale też metageografią twórczości Cz. Miłosza. Lokalne doświadczenie, wierność tradycji, tożsamość międzykulturowa i rozmyślania nad ludzką kondycją w świecie w twórczości Noblisty w sposób unikalny uzupełniają się nawzajem.
 
Podobnie wielopłaszczyznowe i skomplikowane są wymiary czasowe, które otworzyła i wobec których zawsze była uważna twórczość Cz. Miłosza. Jego teksty poczynając od młodzieńczego katastrofizmu są świadectwem tragicznych i sprzecznych wewnętrznie doświadczeń historycznych Europy XX w., jednocześnie utrzymują silną więź pamięci z przeszłością. Twórczość Miłosza charakteryzuje empatyczne zrozumienie kondycji człowieka w Europie przedchrześcijańskiej, w XVI w., na początku XIX w., jak też w połowie XX w. Twórczość Noblisty jest otwarta na nieuniknioną i życiowo konieczną zmianę w świecie ludzkim, jednocześnie jednak świadczy o trwałości głębokiego doświadczenia. W tekstach Miłosza swoją „pośmiertną“ kontynuację istnienia znalazło Wielkie Księstwo Litewskie, z którego rozumieniem historycznej obywatelskości w XX w. poeta się utożsamiał. Jednak powroty w czasie prowadziły go również w kierunku rozważań o przyszłości kultury europejskiej, podkreślania wagi wyobraźni eschatologicznej dla współczesnej literatury.
 
Organizatorzy konferencji proponują omówienie związków topografii twórczości Cz. Miłosza, jego percepcji czasu, wyobraźni historycznej z problematyką tożsamości jednostki, wyboru wartości, postaw intelektualnej i politycznej. Spuściznę Cz. Miłosza proponuje się omówić osadzając ją w kontekstach kultury Litwy, Polski, Europy Środkowej i Wschodniej, Francji, USA.
 
Długość referatu – do 20 min.
 
Planowany tytuł referatu i streszczenie (do 300 słów) prosimy przesłać do 31 stycznia 2011 r. na adres dr Mindaugasa Kvietkauskasa kvietkauskas@llti.lt. O włączeniu referatu do programu poinformujemy do 15 lutego 2011 r.
 
Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Wileńskim w językach litewskim, polskim i angielskim. Przewidywane jest tłumaczenie symultaniczne.
Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników sesji zostaną pokryte ze środków organizatorów.
 
Po zakończeniu konferencji w Wilnie, w dniach 29 czerwca-1 1ipca odbędzie się program kulturalny pt. „Droga Miłosza” - obchody jubileuszu stulecia urodzin w Kownie, Kiejdanach, Szetejniach i Krasnogrudzie. Uczestnicy konferencji są zapraszani do wzięcia w nich udziału i odwiedzenia najważniejszych miejsc związanych z Miłoszem i jego rodziną. Informacja o imprezach „Drogi Miłosza” i o szczególach organizacyjnych zostanie przesłana dodatkowo.
 
Organizatorzy konferencji:
Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru (Dyrektor Dr Mindaugas Kvietkauskas)
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego (Dr Teresa Dalecka, Danutė Balašaitienė)
Katedra Literatury Litewskiej Uniwersytetu Wileńskiego (Dr Brigita Speičytė)
 
   

Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

Szedyk

 

Raphael Rogiński - BACH Bleach - Sejny - LIVE

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI