Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy", Białystok, 12-14 maja 2011

Colloquia Orientala Bialostocensia, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”, Uniwersytet w Białymstoku oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową "Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy" - I. Międzynarodowy Zjazd Białostoczan.


PROGRAM

12 MAJA: CZWARTEK.
INFORMACJE OGÓLNE
 
godz. 12.00 – 24.00
– Przyjazd gości, dyżur studentów w miejscach zakwaterowania; w dniu 12 maja studenci z Komitetu Organizacyjnego dyżurować będą w hotelach od godziny 13.00 do 23.00 – odpowiedzą na Państwa pytania, pomogą w razie kłopotów.
– Dojazd na miejsce zakwaterowania; przystanek autobusowy i po-stój taksówek znajdują się tuż przed dworcem PKP.
TELEFON AWARYJNY! – 695 825 637 W razie jakichkolwiek kłopotów z dotarciem na miejsce zakwaterowania lub obrad.
 
ADRESY HOTELI:
1. Hotel Branicki – ul. L. Zamenhofa 25 – dojazd z dworca PKP au-tobusami linii nr 4 lub 10; należy wysiąść na 2 przystanku
2. Centrum Kultury Prawosławnej – ul. Świętego Mikołaja 5 – dojazd jak wyżej
3. Hotel Pastel – ul. J. Waszyngtona 24 A
4. Hotel Cristal – ul. Lipowa 3/5
Uwaga! W hotelach od 13.00 do 23.00 w dniu 12 mają dyżurować będą studenci reprezentujący Organizatorów, którzy będą mieli identyfikatory z logo Konferencji

KOMITET ORGANIZACYJNY: Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”, Plac Uniwersytecki 1, pok. 75 15-420 Białystok, tel. 85-745 74 68, tel./fax 85-745 74 54.
Koordynator naukowy projektu: prof. Jarosław Ławski: tel. 664 057 370
http://wschodzachod.uwb.edu.pl
 
DELEGACJE: delegacje stemplowane będą przez cały dzień 13 maja w miejscu obrad, a w dniach następnych w siedzibie Komitetu Organizacyjnego. W tym samym miejscu będzie można zamówić fakturę.
Konto Konferencji: Citibank Handlowy SA 13 1030 1074 0000 0000 8526 8015
(z dopiskiem: „Pogranicze”)

CZAS WYSTĄPIEŃ:
UWAGA! Program Konferencji jest bardzo napięty! Bardzo prosimy, by czas wystąpień nie przekraczał 20 minut!
 
Śniadania:
Zakwaterowani w Centrum Kultury Prawosławnej oraz w Hotelu „Cristal” otrzymują śniadania w Centrum Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4. Zakwaterowani w hotelach „Pastel” oraz „Branicki” otrzymują śniada-nia na miejscu.
 
12 MAJA - CZWARTEK
IMPREZY POPRZEDZAJĄCE KONFERENCJĘ
 
16.00 – Muzeum Podlaskie, Rynek Kościuszki 10
Redaktor Gabriela Walczak, dr Wioletta Wejs-Milewska, Białystok w świecie dźwięków – spotkanie połączone z prelekcją i prezentacją sylwetki Czesława Straszewicza – wielkiego zapomnianego pisarza, radiowca z kręgu Kultury Paryskiej i Radia Wolna Europa
 
18.00 – Pijalnia Czekolady „Wedel”, Rynek Kościuszki 17
– Uroczysta Inauguracja Prac Zakładu Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”
Program spotkania (z nagraniem Polskiego Radia Białystok i TV Biały-stok):
– Powitanie gości: prof. Jarosław Ławski, dr Krzysztof Korotkich
– Przemówienia GOŚCI
– Panel „Pogranicza Europy, pogranicza Polski. Przeszłość – znaczenia współczesne – propozycje nowych odczytań”
Zagajenia:
– Prof. Halina Krukowska (Uniwersytet w Białymstoku), Moje Kresy
– Prof. Michał Kuziak (Uniwersytet Warszawski), „Niesamowita Sło-wiańszczyzna”. Niesamowita! – ale dlaczego Słowiańszczyzna?
– Prof. Wacław Walecki (Uniwersytet Jagielloński),
O kresowych tożsamościach i o stosunku do kresowego dziedzictwa kul-turowego pod dyskusję obrazki dwa
– Prof. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Jagielloński) Regionalne a po-graniczne – pojęcia bliskie czy sprzeczne
Panel Prowadzenie: redaktor Dorota Sokołowska, prof. Jarosław Ławski, dr Krzysztof Korotkich. Uczestniczą między innymi: prof. Alina Ko-walczykowa (IBL PAN), prof. dr hab. Alois Woldan (Wiedeń), prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (UwB), prof. Swietłana Musijenko (Grodno), dyrektor Jan Leończuk (Książnica Podlaska), prof. dr hab. Adam Bezwiński (UKW, Bydgoszcz), i inni.
 
13 MAJA – PIĄTEK
 
Godz. 7.00–8.45 – Śniadanie. Restauracja Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4
I. UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI i MIĘDZYNARODO-WEGO ZJAZDU BIAŁOSTOCZAN:
Aula Uniwersytetu Medycznego w Pałacu Branickich,
ul. J. Kilińskiego 1
 
Godz. 9.00
- Powitanie Gości i Uczestników: prof. Jarosław Ławski
- Idea i cel konferencji: dr Krzysztof Korotkich
- Międzynarodowy Zjazd Białostoczan Idee Zjazdu: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
- JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. Jerzy Nikitorowicz – otwarcie sesji
- List Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego do Uczestników Konferencji
- Dziekan Wydziału Filologicznego: Prof. Bogusław Nowowiejski
- Dyrektor Jan Leończuk – Książnica Podlaska
- Wystąpienia powitalne
- Dr Anna Janicka – Informacje o przebiegu Konferencji
[przemówienia 3-minutowe]
 
II. OBRADY PLENARNE
Godz. 9.30- 11.15: Obrady. Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Ba-ranow (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny)
1. Prof. Tadeusz Bujnicki (Kraków UJ), Wilno międzywojenne – kreso-we? regionalne? pograniczne?
2. Dr Susan Mikoś, Prof. Michael J. Mikoś (University of Wisconsin – Milwaukee), Kresy w obiektywie Louise Arner Boyd, amerykańskiej eksploratorki (1934)
3. Dr Małgorzata Dolistowska (Politechnika Białostocka), Białystok – utracone przestrzenie tożsamości miasta
4. Prof. Jerzy Nikitorowicz (Białystok UwB), Czy współczesna edukacja winna przedstawiać prawdę o kresach wschodnich, czy kształtować mity i stereotypy?
 
Dyskusja: 11.00 – 11.15
 
Przerwa na kawę: 11.15 – 11.30
 
13 MAJA – PIĄTEK
III. OBRADY PLENARNE
 
Aula Uniwersytetu Medycznego w Pałacu Branickich,
ul. J. Kilińskiego 1
 
Godz. 11.30 - 13.15: Obrady. Przewodniczący: Prof. Włodzimierz Próchnicki (Kraków UJ)
1. Prof. Elżbieta Sękowska (Warszawa UW), Świat języka i kultury w życiu emigrantów
2. Dr Paweł Kuciński (Warszawa IBL PAN), Kresy i przedmurze – dwa symbole tożsamości Polaków
3. Dr Henryk Słoczyński (Kraków UJ), „Teoria przestrzeni” Józefa Szuj-skiego a próba rewizji romantycznego obrazu posłannictwa Polski na wschodzie
4. Dr Mariya Bracka (Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Kijów), Wartości narodowe na pograniczu kultur i światopoglądów (na przykładzie późnoromantycznej prozy polsko-ukraińskiej).
 
Godz. 13.30 – Przejazd sprzed Pałacu Branickich autobusami do Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
(Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26)
Godz. 14.00-14.45 – Obiad
Godz. 14.45 – Kawa
 
13 MAJA – PIĄTEK
AULA Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
 
Godz. 15.00 Powitanie przez JM Rektora WSAP Prof. dra hab. Jerzego Kopanię
 
I. OBRADY PLENARNE
 
Godz. 15.10 – 17.30: Obrady Przewodniczący: Prof. Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
1. Dr Krzysztof Woźniak (Politechnika Łódzka), Wybrane elementy architektoniczne współczesnych cerkwi w Polsce wobec tradycyjnego modelu
2. Dr Jan Konopka (Genewa, Szwajcaria), Sprawa polska w pismach, publi-kacjach i przemówieniach Ignacego Paderewskiego (lata 1910–1941)
3. Mgr Marcin Rębacz (Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Bia-łoruś), Szanse rozwoju stosunków między Polską a Białorusią
 
Przerwa na kawę: 16.10 - 16.25
 
1. Dr Urszula Makowska (Warszawa IS PAN), Antoni Malczewski ogląda dramę o Chmielnickim
2. Prof. Bogdan Burdziej (Toruń UMK), Litwacy w literaturze polskiej 1905-1914
3. Dr Grzegorz Czerwiński (Universiteit Gent, Gandawa), O „sprawoz-daniach” Jakuba Szynkiewicza, czyli mufti Drugiej Rzeczpospolitej ja-ko pisarz
 
Dyskusja: 17.15-17.40
 
17.30 – Przejazd autobusami do Supraśla: siedziba Teatru „Wierszalin”
18.00 Spektakl Teatru „Wierszalin” Statek błaznów – pokaz dla uczestników konferencji
19.45 – Przejazd autobusami do Restauracji „Cristal”, ul. Lipowa 3/5
20.00 Uroczysta kolacja w Restauracji „Cristal”, ul. Lipowa 3/5
 
13 MAJA – PIĄTEK. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
 
15.30 MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO,
ul. Świętojańska 7
 
Promocja książki Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej i Józefa Ma-roszka, Hasbachowie – z rodzinnego sztambucha
Udział biorą:
Michael Hasbach – kronikarz dziejów Rodu oraz potomkowie biało-stockiej gałęzi Hasbachów i Commichau
Elżbieta Świątkowska-Kozłowska – Prezes Międzynarodowego Sto-warzyszenia Białostoczan
Prof. dr hab. Józef Maroszek – Uniwersytet w Białymstoku, badacz historii
 
18.00 Teatr „Wierszalin” w Supraślu.
Przedstawienie: Statek błaznów
Reżyseria Piotr Tomaszuk. Współpraca Rafał Gąsowski. Scenografia Eva Farkasova. Muzyka Piotr Nazaruk
 
20.00
Uroczysta kolacja w Restauracji Cristal, ul. Lipowa 3/5
 
14 MAJA – SOBOTA
Godz. 7.00 – 8.30: Śniadanie
 
SEKCJA I
W kręgu literatury XIX stulecia
(Książnica Podlaska, ul. J. Kilińskiego 16)
 
I. Godz. 9.00 – 11.00: Obrady. Przewodniczy: Prof. Leszek Zwierzyński (Uniwersytet Śląski)
1. Prof. Maria Kalinowska, Ginące światy. O antyidyllicznych wizjach antyku w romantyzmie polskim
2. Dr Danuta Piwowarska (Kraków UJ), Romantyków rosyjskich podróże do Europy
3. Doc. dr Helena Bilutenko (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno), Koncepcja bohatera w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
 
Godz. 10.00 – 10.15: Przerwa na kawę
4. Prof. Michał Kuziak (Warszawa UW), Romantycy i inność. Pogranicza kulturowe w prelekcjach paryskich Mickiewicza
5. Dr Barbara Sawicka-Lewczuk (Erlangen), Franza von Baadera reflek-sja o Wschodzie
6. Dr Tadeusz Półchłopek (Uniwersytet Rzeszowski), Motyw wielokul-turowej cywilizacji europejskiej w twórczości literackiej i publicy-stycznej Leszka Dunina Borkowskiego
 
Dyskusja: 11.10 – 11.30
 
Godz. 1130 – 1200: Przerwa na kawę.
 
II. Godz. 12.00 – 14.00. Obrady. Przewodniczy: Prof. Michał Kuziak (UW)
1. Dr Włodzimierz Toruń (Lublin KUL), Ukraina Juliusza Słowackiego
2. Prof. Leszek Zwierzyński (Katowice UŚ), Księżyc i krzyż. Symboliczny kształt dialogu w poezji Juliusza Słowackiego
3. Doc. dr Wiktor Istomin (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno), Ste-reotypy szlachty polskiej w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”
4. Dr Magdalena Dziugieł-Łaguna (Olsztyn UW-M), Aksjologiczny wize-runek mieszkańca Kresów w prozie Elizy Orzeszkowej
5. Prof. Marta Ruszczyńska (Zielona Góra ZG), Literackie portrety miesz-kańców pogranicza w podolskich powieściach Kajetana Abgarowicza
 
Godz. 13.00 – 13.15 Przerwa na kawę
Godz. 14.00 – 15.00 Obiad. Restauracja Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4
 
14 MAJA. SOBOTA
Godz. 7.00 – 8.30: Śniadanie
 
SEKCJA II
Literatura i kultura epok dawnych
(Sala im. Marii R. Mayenowej nr 47, Pl. Uniwersytecki 1, parter)
 
I. Godz. 9.00 – 11.00: Obrady. Przewodniczy: Dr Paweł Kuciński (War-szawa, IBL PAN)
1. Prof. Kwiryna Ziemba (Gdańsk UG), Złoty wiek. Rzeczpospolita wielu narodów?
2. Dr Piotr Chomik (Białystok UwB), Literatura prawosławna a tożsa-mość religijna i narodowa po unii brzeskiej
3. Mgr Lidia Nowicka-Comber (Poznań UAM), Chorwacki św. Aleksy
 
Godz. 10.00-10.15: Przerwa na kawę
4. Prof. Marzanna Kuczyńska (Poznań UAM), Odbiorca wpisany w ru-skie kaznodziejstwo renesansu (XVI/XVII w.) jako człowiek pograni-cza kulturowo-religijnego
5. Mgr Dawid Szymczak (Łódź UŁ) Obraz społeczeństwa ruskiego na tle dziejów Kościoła w piśmiennictwie Piotra Skargi
6. Dr Dorota Kulczycka (Zielona Góra UZ), Ojczyzna – dom – świątynia – matka. Wyobrażenia Ziemi Świętej we wspomnieniach romantyków
7. Prof. Aleksander Naumow (Kraków UJ, Ca’Foscari Venezia), Piśmiennic-two cerkiewnosłowiańskie jako składnik literackiego uniwersum I Rzeczypospolitej [tekst nadesłany]
 
Dyskusja: 11.10 – 11.30
 
Godz. 11.30 – 12.00: Przerwa na kawę
 
14 MAJA. SOBOTA
 
SEKCJA II
Literatura i kultura epok dawnych
 
(Sala im. Marii R. Mayenowej nr 47, Pl. Uniwersytecki 1, parter)
 
II. Godz. 12.00 – 14.00. Obrady. Przewodniczy: Prof. Marzanna Kuczyń-ska (Poznań, UAM)
1. Doc. dr Uładzimir Iwanowicz Kajala (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno), Obraz Wsiesława Czarodzieja [1029-1101] w kontekście li-teratur słowiańskich
2. Dr Krystyna Krawiec-Złotkowska (Słupsk AP), Florarium Jana z Wie-lomowic Gawińskiego
3. Mgr Anita Klecha (Białystok UwB), Literackie kreacje ostatniej z rodu Olelkowiczów – Zofia Słucka jako postać ze sfery sacrum czy profanum?
4. ks. dr Tadeusz Kasabuła (Białystok AWSD, UwB), Wpływ Wschodu na kulturę życia codziennego szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 
Godz. 13.00 – 13.15: Przerwa na kawę
 
Godz. 14.00 – 15.00: Obiad. Restauracja Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4
 
14 MAJA – SOBOTA
 
Godz. 7.00 – 8.30: Śniadanie
 
SEKCJA III
Język, kultura, sztuka
(Sala 74, Wydział Filologiczny, Pl. Uniwersytecki 1, p. I)
 
I. Godz. 9.00 – 11.00: Obrady. Przewodniczy: Prof. Elżbieta Sękowska (Warszawa UW)
1. Dr Ewa Rudnicka (Warszawa UW), Kresowe ambicje leksykograficzne w XIX wieku
2. Prof. Leonarda Dacewicz (Białystok UwB), Imiona w strukturze nazwisk dawnych mieszkańców polsko-litewsko-wschodniosłowiańskich
3. Dr Anna Józefowicz (Białystok UwB), Portrety mieszkańców pograni-cza północno-wschodniej Polski malowane w opowieści ludowej, podaniu, legendzie.
 
Godz. 10.00-10.15. Przerwa na kawę
4. Mgr Małgorzata Kurianowicz (Białystok UwB), Ewangeliarz 1771 jako zabytek południowo-wschodniej Polski. Analiza tekstologiczna
5. Mgr Diana Saniewska, mgr Justyna Samsel (Białystok UwB), Dumki o sercu kresowym. Sfery denotacyjne i konotacyjne w językowym obra-zie Ukrainy z pism Jarosława Iwaszkiewicza
6. Dr Bożena Chodźko (Uniwersytet w Białymstoku), Przypadek indy-widualny – Piotr Sawicki: zabawę w teatr przekształcił w teatr lalek
 
Dyskusja: 11.10 – 11.30
 
Godz. 11.30 – 12.00. Przerwa na kawę.
 
14 MAJA – SOBOTA
 
SEKCJA III
Język, kultura, sztuka
(Sala 74, Wydział Filologiczny, Pl. Uniwersytecki 1, p. I)
 
II. Godz. 12.00 – 14.00. Obrady . Przewodniczy: Dr Ewa Rudnicka (Uni-wersytet Warszawski)
1. Doc. dr Dmitrij Lebadziewicz (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grod-no), Twórczość Sadiego z Szirazu w kontekście filozoficznej i dydak-tycznej poezji w języku farsi
2. Dr Jolanta Sawicka-Jurek (Siedlce UPH), „Ty ze swoją rodziną śpisz ostatnią noc...” O podlaskich pieśniach przedpogrzebowych.
3. Mgr Urszula Namiotko (Białystok UwB), Poczucie tożsamości naro-dowej mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego
4. Monika Roman (Białystok UwB), Wierszalin. „Reportaż o końcu świata”
5. Piotr Białomyzy (Białystok UwB), Mały bóg małej ojczyzny – historie znad Biebrzy. Erotyczno-oniryczna twórczość Mikołaja Samojlika
 
Godz. 13.00 – 13.15. Przerwa na kawę.
Godz. 14.00 – 15.00. Obiad. Restauracja Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4
 
14 MAJA – SOBOTA
 
Godz. 7.00 – 8.30: Śniadanie
 
SEKCJA IV
Literackie obrazy XX wieku
(Sala Konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14)
 
I. Godz. 9.00 – 11.00: Obrady. Przewodniczy: Prof. Maria Jolanta Olszew-ska (Warszawa UW)
1. Prof. Elżbieta Mikiciuk (Gdańsk UG), Wschód („dusza rosyjska”) w „Płomieniach” i „Teodorze Dostojewskim. Z mroków duszy rosyjskiej” Stanisława Brzozowskiego
2. Dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska (Gdańsk UG), „Swoi” i „obcy”. Kresy w publicystyce Bolesława Prusa
3. Mgr Helena Nielepko (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno), Pogra-nicze kulturowe w dramacie Tadeusza Micińskiego „Noc rabinowa”.
 
Godz. 10.00-10.15. Przerwa na kawę.
 
4. Dr Inesa Szulska (Warszawa UW), Literacki obraz mieszkańca po-granicza w wybranych utworach Anny Zahorskiej (Savitri)
5. Dr Anna Wydrycka (Białystok UwB), Kresy w powieściach Anny Za-horskiej
6. Dr Joanna Pietrzak-Thébault (Warszawa UKSW), Iskry na włosko-słowiańskim pograniczu. Wokół Niccolo Tomasza
 
Dyskusja: 11.10 – 11.30
 
Godz. 11.30 – 12.00. Przerwa na kawę.
 
14 MAJA – SOBOTA

SEKCJA IV
Literackie obrazy XX wieku
(Sala Konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14)
 
II. Godz. 12.00 – 14.00. Obrady. Przewodniczy: Prof. Elżbieta Mikiciuk (Gdańsk UG)
 
1. Doc. dr Halina Turkiewicz (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny), Regionalizm i uniwersalizm międzywojennej poezji wileńskiej
2. Prof. Maria Jolanta Olszewska (Warszawa UW), Codzienność kresowa utrwalona w pamięci, czyli „Szczenięce lata” Melchiora Wańkowicza
3. Piotr Lis (Wrocław UWr), Obcy wśród Hucułów. Figura przybysza w „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza
4. Dr Barbara Olech (Białystok UwB), Tożsamość na pograniczu – „Wspomnienia Polaka z Łotwy” Stanisława Butnickiego
5. Dr Marek Kochanowski (Białystok UwB), O bogach, śmiertelnikach i Białymstoku. Powieści Ignacego Karpowicza
 
Godz. 13.00 – 13.15. Przerwa na kawę.
Godz. 14.00 – 15.00. Obiad. Restauracja Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4
 
14 MAJA – SOBOTA
 
SEKCJA V
Pogranicza kultur, literatur, sztuk
(Sala 91, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1, piętro 1)
 
Godz. 7.00 – 8.30: Śniadanie.
 
I. Godz. 9.00 – 11.00: Obrady. Przewodniczy: Prof. Magdalena Saganiak (Warszawa UKSW)
1. Prof. Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński), Zdradzona kochanka – wersja kresowa
2. Mgr Marta Białobrzeska (Białystok UwB), Mit Antoniego Malczew-skiego w poezji polskiej
3. Prof. Agnieszka Czajkowska (Częstochowa AJD), Wołyń, Polesie , Li-twa Józefa Ignacego Kraszewskiego – centrum świta, kresy literatu-ry (o podróżach i rysunkach)
4. Dr Anna Sobiecka (Słupsk AP), Mała ojczyzna i regionalizm. Propozy-cja Zbigniewa Zielonki
 
Godz. 10.00-10.15. Przerwa na kawę.
 
5. Dr hab. Katarzyna Tałuć (Katowice UŚ), Historiozoficzne koncepcje Śląska jako pogranicza w dwudziestoleciu międzywojennym
6. Dr Mariusz Jochemczyk (Katowice UŚ), „Trójkąt trzech cesarzy”
7. Prof. Daniel Kalinowski (Słupsk AP), Projekty i projekcje. Jerzego Tymkowskiego i Stanisława Potockiego obraz Chin
 
Dyskusja: 11.10 – 11.30
 
Godz. 11.30 – 12.00. Przerwa na kawę.
 
14 MAJA – SOBOTA
 
SEKCJA V
Pogranicza kultur, literatur, sztuk
(Sala 91, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1, piętro 1)
 
II. Godz. 12.00 – 14.00. Obrady. Przewodniczy: Prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska, Słupsk)
 
1. Prof. Magdalena Saganiak (Warszawa UKSW), O niemożliwości dialo-gu międzykulturowego. Teza prowokacyjna
2. Prof. Włodzimierz Próchnicki (Kraków UJ), Vincenz i Europa bez granic
3. Dr Ryszard Gaj (Białystok UwB), Polska w polityce Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej
4. Mgr Iwona Drażba (Ełk MBP), Literacki portret mieszkańców Europy na początku XX wieku na podstawie „Muzeum ziemi ojczystej” Sieg-frieda Lenza
5. Mgr Joanna Sacharczuk (Białystok UwB), Pamięć przeszłości przed-wojennego wielokulturowego Białegostoku z perspektywy edukacji międzykulturowej
6. Anna Modelska (Białystok, Toruń UMK), Wpływ europejskich i lokal-nych wzorców na architekturę Białegostoku. Zróżnicowanie stylowe zabytków miasta
 
Godz. 13.00 – 13.15. Przerwa na kawę.
 
14.00 – 15.00. Obiad. Restauracja Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4
 
14 MAJA. SOBOTA
 
SEKCJA VI
Kresowe Arkadie?
(sala 20, Wydział Filologiczny, ul. Liniarskiego 3)
 
Godz. 7.00 – 8.30: Śniadanie.
 
I. Godz. 9.00 – 11.00: Obrady. Przewodniczy: Dr Eulalia Papla (Kraków UJ)
 
1. Dr Jolanta Kowal (Rzeszów URz), Wileńska Haskala wobec głównych idei Oświecenia europejskiego
2. Dr Dariusz Sikorski (Słupsk AP), Międzywojenna kultura polsko-żydowska w obronie wartości humanistycznych (między pograni-czem a centrum).
3. Mgr Joanna Tomalska (Białystok Muzeum Podlaskie), Bencjon Rabi-nowicz (Benn) i środowisko żydowskich artystów Białegostoku w la-tach 1919–1939
 
Godz. 10.00-10.15. Przerwa na kawę.
 
4. Mgr Beata Mróz (Białystok Muzeum Podlaskie), Ignacy Julian Ceyzik (1779 – ok. 1860). Artysta rzeźbiarz i fałszerz carskich banknotów
5. Dr Jan Miklas-Frankowski (Gdańsk UG), Katastrofizm Czesława Miło-sza
6. Prof. Zofia Zarębianka (Kraków UJ), Wątki wschodnie w poezji Cze-sława Miłosza
 
Dyskusja: 11.10 – 11.30
 
Godz. 11.30 – 12.00. Przerwa na kawę.
 
14 MAJA. SOBOTA
 
SEKCJA VI
Kresowe Arkadie?
(sala 20, Wydział Filologiczny, ul. Liniarskiego 3)
 
II. Godz. 12.00 – 14.00. Obrady. Przewodniczy: Prof. Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński)
1. Prof. Natalya Malyutina (URz Rzeszów, Odesski Uniwersytet Naro-dowy im. I. I. Miecznikowa), Fenomen tragizmu w dramaturgii pol-skiego i ukraińskiego modernizmu
2. Dr Olha Voznyuk (Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Kijów), „W dolinie Dniestru” – wizja prze-strzeni wielokulturowej w twórczości Jerzego Stempowskiego.
3. Dr Eulalia Papla (Kraków UJ), Bukowina Olgi Kobylańskiej: przyroda, kobieta, modernizm
4. Mgr Karolina Koziura (Lublin UMCS), Tożsamość na pograniczu – przypadek Czerniowców na Ukrainie
5. Dr Marek Szladowski (Warszawa), O ginących ideach pogranicza Europy – casus Sándora Máraiego
6. Ryszard Löw (Tel-Aviv), Rzecz o Józefie Chazanowiczu – lekarzu bia-łostockim [tekst nadesłany]
 
13.00 – 13.15. Przerwa na kawę.
 
14.00 – 15.00. Obiad. Restauracja Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4
 
14 MAJA – SOBOTA
OBRADY PLENARNE – POSIEDZENIE KOŃCOWE
Aula Wydziału Filologicznego, Plac Uniwersytecki 1, pokój 92
 
Godz. 15.15 – 17.00 Obrady plenarne. Przewodniczący: Prof. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
1. Prof. Swietłana Musijenko (Uniwersytet Janki Kupały Grodno), Po-wieść Zofii Nałkowskiej „Niedobra miłość” : realia grodzieńskie
2. Prof. Andrzej Baranow (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny), XIX-wieczność w polsko-litewskich związkach literackich (wybrane aspekty)
3. Prof. Wojciech Piotrowski (Piotrków Tryb. UH-P JK) – Geografia lite-racka byłych ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1700–1900
4. Prof. Adam Bezwiński (Bydgoszcz UKW), Koncepcja Europy w myśli filozoficznej Piotra Czaadajewa
5. Prof. Włodzimierz Szturc (Kraków UJ), Et in „nevedomaja strana” ego – o wspólnocie doświadczenia zaświatów w prakulturach granicznych
6. Dr Krzysztof Kopczyński (Warszawa UW), Pogranicze wschodnie w polskim filmie dokumentalnym po roku 1989
Zakończenie konferencji: dr Anna Janicka, dr Krzysztof Korotkich
 
Godz. 17.00 – 18.00 Kolacja .
Restauracja Astoria, ul. H. Sienkiewicza 4
 
14 MAJA
 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
 
I. Godz. 11. 00: Muzeum Podlaskie, Rynek Kościuszki 10
– Prof. Józef Maroszek (Białystok UwB), Pamiętajmy o ogrodach. Zie-leń w panoramie miasta
– Mgr Andrzej Lechowski (Białystok, Muzeum Podlaskie), Nasz Biały-stok. Obraz miasta: od 2. połowy XIX wieku do 1939 roku (gawęda)
– Magdalena Hyży-Rydzewska, Andrzej Rydzewski – Białystok – miasto młode
– Sebastian Wicher (konserwator zabytków), Maciej Chodynicki (Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami) – Zabytki Białegostoku
• Spacer ulicami miasta, zwiedzanie zabytków [jeśli pozwoli pogoda]
 
II. Godzina 16.00. Książnica Podlaska, ul. J. Kilińskiego 16
Artur Ilgner, dramaturg, reżyser, poeta:
W akwatycznej przestrzeni Adriatyku – Spotkanie autorskie
 
III. Godz. 18.00–20.00
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, ul. Elektryczna 12: Ożenek Mikołaja Gogola – pokaz dla Uczestników Konferencji
 
IV. Godz. 20.30
Aula Uniwersytetu Medycznego w Pałacu Branickich, ul. J. Kilińskiego 1
Maestro Jerzy Maksymiuk – O sztuce – gawęda Artysty
 
V. Zwiedzanie Muzeum Wojska – wystawy: "Na okrutnej ziemi – losy Polaków zesłanych na Sybir od XVIII w. do 1956 r." oraz "Przeciw dwóm wrogom. Militarne dzieje Podlasia i jego mieszkańców w latach 1939-1956". Zwiedzanie za okazaniem identyfikatora uczest-nika Konferencji w godz. 9.30-17.00.
 
Noc Muzeów – zwiedzanie muzeów, spacer szlakiem atrakcji kultu-ralnych i artystycznych przygotowanych na tę okoliczność przez biało-stockie placówki muzealne – w grupie, w godzinach 21.30-23.00 z przewodnikiem. Rozpoczęcie w siedzibie Muzeum Wojska, ul. J. Kiliń-skiego 7, zapisy prowadzi mgr Marcin Bajko, tel. 504169997.

 

Cały program do pobrania TUTAJ!


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

1% na rzecz Fundacji Pogranicze i Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

 

 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" -
Pogranicze w Zachodniej Galilei
(28.11-4.12.2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

  

 Modernizacja Amfiteatru w Krasnogrudzie

 

  

Sejneńskie Rozmowy - Andrzej Strumiłło

| 28 01 2020 | Sejny  

 

Sejneńskie Rozmowy - Krzysztof Zanussi

| 14 12 2019 | Sejny  

 

Olga Tokarczuk

| 21 02 2015 | Krasnogruda  

 Od października do kwietnia Dwór w Krasnogrudzie czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.

W soboty i niedziele po uprzednim kontakcie telefonicznym

Bożena Bartosiewicz: tel. 603 123 743

  

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

Kup płytę Orkiestry

Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa. 2019

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 66.006,31 zł.

W 2018 roku Fundacja uzyskała również kwotę 16.106,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.131,31 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI