Miejsca


Odszedł Jan Jagielski Zmarł Jan Jagielski (1937-2021). Pamiętanie i opieka nad miejscami związanymi z historią i kulturą polskich Żydów – temu poświęcił większość swego dojrzałego życia.
Zapomniane Sąsiedztwo. Ewangelicy na Sejneńszczyźnie W dniu 28 października 2006 roku podczas  spotkania zaduszkowego  w Białej Synagodze poświęconego prezentacji  3. tomu "Almanachu Sejneńskiego"  miał miejsce wernisaż wystawy  Zapomniane Sąsiedztwo. Ewangelicy na Sejneńszczyźnie.
Małgorzata Sporek-Czyżewska. KAMIEŃ. Refleksje z przyjazdu Maxa Furmańskiego do Sejn. 22 maja 2002 roku,  wczesnym majowym, upalnym popołudniem, b yliśmy świadkami aktu odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci Żydów sejneńskich na cmentarzu w Marynowie.
Dom Napoleona, Sejny Jak zapewne pamiętacie z opowieści pani Soni Dusznickiej (Sary Shner-Neshmit), która mieszkała w majątku Dusznica we wczesnych latach dwudziestych, urodziła się ona w Sejnach, w domu zwanym "domem Napoleona":  
Biała Synagoga Istniejąca do dziś synagoga została zbudowana w 1885 roku w miejsce drewnianej, którą wzniesiono przy pomocy sejneńskich dominikanów. Według tradycji miało to miejsce podczas otwarcia pierwszej drewnianej bóżnicy " gontami krytej z wystawą od frontu i kolumnadą" w 1788 roku. 
Jesziwa Dawna szkoła talmudyczna powstała prawdopodobnie z inicjatywy rabina Mojżesza Icchaka Awigdora, który objął swój urząd w Sejnach w 1864 roku. Szkoła ta cieszyła się ogromną sławą wśród maskilów - zwolenników oświecenia żydowskiego, ściągając wielu uczniów z odległych terenów Rosji i Polski. Dzięki niej Sejny - wprawdzie na krótko - stały się centrum haskali (oświecenia) dla całej Litwy.
Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Prace budowlane kościoła rozpoczęto w 1610 roku na wzgórzu leżącym między dworem a miastem. Kościół wzniesiono w ciągu 10 lat jako budynek orientowany, trójnawowy, wewnątrz wsparty na 6 filarach, z 8 oknami, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym absydą. Prace wykończeniowe i wyposażenie kościoła trwało jeszcze wiele lat, ale jesienią 1619 roku w uroczystej procesji przeniesiono figurę Matki Boskiej z drewnianego kościoła św. Jerzego do kościoła klasztornego. Odbyło się pierwsze...
Klasztor Zakonu Dominikanów Po sprowadzeniu dominikanów do Sejn w 1603 r. ich tymczasowa siedziba mieściła się w pobliżu kościoła św. Jerzego. 
Kościół ewangelicki Kościół ewangelicki zbudowany został w 1844 r. na ówczesnej ulicy Węgierskiej. Liczebność parafii ewangelicko-augsburskiej w Sejnach wynosiła: w latach 1922-1923 - 200, w roku 1930 - 350, w roku 1935 - 350, w roku 1940 - 400.
Ratusz klasycystyczny  Zbudowany został w 1846 roku z inicjatywy księdza Bortkiewicza.
Kaplica Świętej Agaty Na rynku przy kościele dominikańskim, wzniesiono z ofiar ludu niewielką, murowaną w kwadrat kapliczkę o dwóch bocznych zaokrąglonych oknach, ze stożkowatym dachem na którym umieszczono z drzewa figure świętej Agaty, patronki od ognia.
Sukiennice                 Inicjatywę zbudowania na bagnistym placu położonym między dwoma rynkami: Kościelnym i Targowym, podjął komisarz obwodu sejneńskiego Polkowski. Skłonił grupę miejscowych kupców żydowskich do osuszenia placu, a następnie wzniesienia trzech rzędów kramów. 
Koziarka Obecna ulica Marii Konopnickiej kiedyś nazywała się Zarzeczem ze względu na to, że położona była za płynącą przez Sejny rzeką - Marychą, przed 1939 rokiem nazywano ją Gumienną. Potocznie mówiono o niej i do tej pory się mówi – Koziarka. Powodem tego pewnie jest to, iż ludzie hodowali tam kozy, a mieszkańcy tej ulicy zajmowali się głównie rolnictwem.
Berżniak - Ulica Świerczewskiego Dawniej nazywana ona była Berżniakiem, nazwa odwoływała się do słowa brzoza (berża). Do 1939 była piaszczystym traktem. Jednym z pierwszych jej mieszkańców był Pan Wołukanis. Pierszymi mieszkańcami byli również Sidorowicz i Karłowicz.. Na końcu ulicy tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Zawadzkiego stał tu budynek szpitala wojskowego.
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI