Miłosz: Wschód-Zachód

W dniach 26-30 listopada 2011 w Poznaniu odbędzie się festiwal Miłosz: Wschód-Zachód, w ramach którego 28 listopada 2011 o godz. 19.30 Krzysztof Czyżewski poprowadzi wieczór wspomnień o Nobliście.


PROGRAM FESTIWALU:

POZNAŃ: 26 – 30 LISTOPADA 2011 

SOBOTA, 26.11.2011 

Sala Teatralna, Collegium Maius, ul. Fredry 10 

godz.17.00 - OTWARCIE FESTIWALU

godz. 17.15 - WYKŁAD - Tomas Venclova, Litwa poetów. Venclova i Miłosz o miejscach rodzinnych

godz. 17.45 - FILM - Przyśnił mi się sen powrotu (2000),  reż. Andrzej Miłosz 

godz. 18.15 - DEBATA - Litwa- Powroty
Uczestnicy: Andrzej Strumiłło, Tomas Venclova, poznańscy lituaniści. Prowadzenie: Agata Stankowska, Monika Wójciak 

godz. 19.30 - KONCERT - Słuchając Miłosza. Projekt interdyscyplinarny Andrzej Strumiłły i zespołu Brevis Consort 

NIEDZIELA, 27.11.2011 

Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44 

godz. 18.30 - WYKŁAD - Tomas Venclova, Między Wschodem i  Zachodem. Emigracyjne losy - Spotkania - Rozmowy   

godz. 19.00 - FILM - Walc z Miłoszem (2011), reż. Joanna Helander, Bo Persson  

godz. 19.30 - DEBATA - Emigracja i wiek XX 
Uczestnicy: Tomas Venclova, Joanna Helander, Bo Person, aktorzy Teatru Ósmego Dnia. Prowadzenie: Ryszard Przybylski

PONIEDZIAŁEK, 28.11.2011 

Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29 

godz. 9.00-18.15 - SESJA NAUKOWA DIALOGI MIŁOSZA-DIALOGI Z MIŁOSZEM
Odsłona 1: Dalsze okolice, czyli przygody Miłosza z poezją nowoczesną

9.00 - Otwarcie sesji, Projekcja filmu Mikołaja Jazdona Autograf (1999) 

9.30-11.00  - prof. Jens Herlth (Universite de Fribourg), W jakiej tkwimy dziś pułapce? Czesław Miłosz wobec dwudziestowiecznej krytyki kultury dr Agnieszka Kluba (IBL PAN), Miłosz w sporze z formą poetycką dr Sylwia Panek (UAM), Wybawianie heretyka, czyli Miłosz wobec Brzozowskiego. 

Dyskusja. 

11.00 -11.15 - przerwa  

11.15-13.00 - prof. Andrea Ceccherelli (Universitas Bononiensis), Miłosz wobec Dantego 
prof. Rolf Fieguth (Universite de Fribourg), Krajobraz i krajobrazy w liryce Czesława  Miłosza, Friedricha  Hölderlina i Johannesa Bobrowskiego,
prof. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam), Miłosz jako czytelnik i tłumacz Walta Whitmana – poetyka „puent egzystencjalnych” 
dr Ewa Rajewska (UAM), Miłosza pobyty w  równoległych (przekładowych) światach.

Dyskusja.

13.00-14.30 - przerwa  

14.30-16.00 - prof. Barbara Sienkiewicz (UAM), Wczesna poezja Wata i Miłosza - w kręgu myśli i symboliki gnostyckiej. 
dr Katarzyna Szewczyk-Haake (UAM), Od „Hymnów” do „Hymnu”. O śladach ekspresjonizmu we wczesnej twórczości poetyckiej Miłosza 
mgr Stanley Bill (Northwestern University), Miłosz w dialogu z literackim centrum świata.

Dyskusja.

16.00-16.15 - przerwa 

16.15-18.15 - prof. Zofia Zarębianka (UJ), Refleksje religijne w „Piesku przydrożnym” Czesława Miłosza w świetle korespondencji poety z Thomasem Mertonem
dr Wiesław Felski (KUL), Miłosz jako tłumacz ksiąg biblijnych
dr Andrzej Karcz (IBL PAN), Czesława Miłosza refleksja nad literaturą. Pierwsze lata emigracji
mgr Kinga Junkiert (IBL), Rachunek kairos w poezji emigracyjnej Czesława Miłosza.

Dyskusja.

Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44 

godz. 19.30 - WIECZÓR WSPOMNIEŃ - Miłosz spotkany – Miłosz zapamiętany  
Uczestnicy: Mirosław Chojecki, Krzysztof Czyżewski, Piotr Kłoczowski, Anatol Rojtman, Andrzej Strumiłło, Andrzej Walicki. Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski

WTOREK, 29.11.2011 

Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29 

godz. 9.00-14.30 - SESJA NAUKOWA DIALOGI MIŁOSZA-DIALOGI Z  MIŁOSZEM
Odsłona 2: Bliższe okolice, czyli Miłosz wobec Słowiańszczyzny 

9.00-10.45 - prof. Alois Woldan (Universität Wien), Podwójne spojrzenie Czesława Miłosza na Wschód i Zachód – jego wizerunek Rosji i Niemiec
dr Agnieszka Czyżak (UAM), Emigrant o emigrantach – Oskara Miłosza i Josifa Brodskiego portrety bez skazy 
dr Vaiva Narusiene (Uniwersytet Witolda Wielkiego), Czesław Miłosz i Tomas Venclova o przeszłości: tradycja jako źródło wspólnoty i porozumienia między ludźmi.

Dyskusja.

10.45-11.00 - przerwa  

11.00-12.45 - dr Monika Wójciak (UAM),  O pierwszej świadomości i rosyjskim doświadczeniu Czesława Miłosza
dr Marek Wedemann (UAM), Między imperium a kolonią. Miłosz i Dostojewski 
dr Barbara Sobczak, dr hab. Michał Januszkiewicz (UAM), Przeciw matematycznej wizji świata.
O „Ziemi Ulro” Czesława Miłosza dr Marcin Telicki (UAM), Miłosz i Levinas – modernistyczny dwugłos o zadaniach literatury.

Dyskusja.

12.45-13.00 - przerwa  

13.00 -14.30 - dr hab. Zbigniew Kopeć (UAM), Miłosz – Rosja – Wat 
dr Lidia Banowska (UAM), Miłosz – Zdziechowski 
prof. Agata Stankowska (UAM), Miłosz i Mandelsztam o słowie i kulturze 

Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44 

godz. 16.00 - DEBATA - Rosja Czesława Miłosza
Uczestnicy: Natalia Gorbaniewska, Andriej Bazilewski, Siergiej Moreino, Ewa Wójciak. Prowadzenie: Marek Radziwon 

godz. 18.00 - UROCZYSTY BANKIET Z TOASTEM I MIŁOSZOWYM AKCENTEM

godz. 19.00 - KONCERT - Ulica Mandelsztama   
Koncert zespołu Sklep z Ptasimi Piórami

ŚRODA, 30.11.2011 

Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29 

godz. 9.00-17.30 - SESJA NAUKOWA DIALOGI MIŁOSZA-DIALOGI Z MIŁOSZEM
Odsłona 3: Miłosz w „gospodarstwie polskiej poezji”

9.00-10.45 - prof. Danuta Opacka-Walasek (UŚ), Miłosz autodialogiczny 
dr Agnieszka Rydz (UAM), Miłosz o sobie samym jako o innym (Miłosz – Ricoeur) 
dr Beata Przymuszała (UAM), Miłosz poza biegunami 
prof. Piotr Śliwiński (UAM), Wobec mistrzów negatywności  

Dyskusja. 

10.45-11.00 - przerwa 

11.00-13.00 - prof. Krystyna Pietrych (UŁ),  Miłoszowe słowo poetyckie wobec cierpienia
prof. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Podszewka nocy 
dr Justyna Szczęsna (UAM), Instruktor od „niepamiętania” czy „obolałej pamięci” 
dr Przemysław Kaniecki (UW), Polemika adaptatora. Wokół sporu Miłosza i Konwickiego o film „Dolina Issy” 

Dyskusja.

13.00-14.15 - przerwa

14.15-15.30 - prof. Dariusz Pawelec (UŚ), Traktatowo i polemicznie – Witold Wirpsza wobec Czesława Miłosza
dr Joanna Dembińska-Pawelec (UŚ), W cieniu Miłosza – Jarosław Marek Rymkiewicz 
dr Anna Kałuża (UŚ), Czesław Miłosz i poeci debiutujący po 1989 roku – warunki i  możliwości (dys)kontynuacji 

Syskusja.

15.30-15.45 - przerwa 

15.45-17.00 - dr hab. Joanna Grądziel -Wójcik (UAM), Lekcje biologii. Czesław Miłosz czyta Szymborską
dr Marcin Jaworski (UAM), „Pieśni ekstatycznej rozpaczy” – Miłosz i kontrkultura 

Dyskusja.

17.00 - Projekcja filmu Andrzeja Miłosza Wilno Miłosza (2002) 

17.30 - Zamknięcie sesji

Collegium Maius, sala 327, ul. Fredry 10 

godz. 13.00 - WARSZTATY - Przekładalność Miłosza. Spotkanie z Siergiejem Moreino. Prowadzenie: Ewa Rajewska 

godz. 16.00 - SPOTKANIE AUTORSKIE - Mistrz pokonanej rozpaczy. Miłosz po polsku i po rosyjsku.
Spotkanie z Anatolem Rojtmanem. Prowadzenie: Barbara Sobczak, Monika Wójciak 

Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44 

godz. 19.00 - WIECZÓR AUTORSKI - Miłosz w orbicie poezji rosyjskiej.
Spotkanie z Natalią Gorbaniewską.  Prowadzenie: Mirosław Chojecki 

godz. 20.00 - MONODRAM - Orfeusz i Eurydyka, reż. Janusz Stolarski

Pobierz / Download


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI