Noty o autorach.

Noty o autorach.


Alicja Bernecka, ur. 1967. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku). Pracuje w Puńsku w Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania. 

Zofia Justyna Borewicz-Baniewicz. Absolwentka Wydziału Hodowlanego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wiele lat pracowała w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Dębołęce. Kilka lat mieszkała na Mazurach w Dźwierzutach, pracując tam jako Powiatowy Instruktor Rolny. Tam też wspólnie z mężem założyła Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Następnie była wychowawcą w Schronisku dla Nieletnich w Falenicy. Mieszka w Warszawie. 

Jan Borowski, ur. 1956. Znak zodiaku: wodnik, pochodzenie: chłop z dziada pradziada. Zawód: nauczyciel (jakoś tak wyszło niechcący), najpierw przedmiotu wychowanie techniczne, później elementów informatyki. W chwili obecnej szczęśliwy emeryt. Stan majątkowy: żona i dwie córki. Zaintere-sowania: elektronika, stare motocykle, komputery, fotografia (w kolejności dowolnej). 

StanisŁaw Buchowski, ur. 1957. Studia historyczne ukończył na Wydziale Historycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Jest nauczycielem historii, autorem publikacji m. in.: Powstanie sejneńskie, Ziemia sejneńska przed przybyciem dominikanów w XIV-XVI wieku, współautorem pracy Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach. Monografia. Przygotowuje do druku opracowanie „Ziemia sejneńsko-suwalska 1918-1920”. 

Krzysztof Czyżewski, ur. 1958. Praktyk idei, animator kultury, poeta i eseista. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeden z inicjatorów powstania Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach; twórca i redaktor naczelny czasopisma „Krasnogruda” oraz Wydawnictwa Pogranicze. 

Grzegorz Domosławski, ur. 1939. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, zajmował się ekonomiką przemysłu okrętowego, ostatnio programami europejskimi. Inicjator wielu działań społecznych w Sejnach, m.in. konkursu dla szkół licealnych „Teraz mój powiat”. Mieszka w Gdańsku. 

Wojciech Domosławski, ur. 1941. Wykształcenie uniwersyteckie oraz na wydziałach Budownictwa i Fizyki. Inicjator wielu działań społecznych w Sejnach, m.in. konkursu dla szkół licealnych „Teraz mój powiat” oraz projektu turystycznego na ziemi sejneńskiej. Mieszka w Warszawie. 

Zbigniew Fałtynowicz, ur. 1954. Edytor, kustosz Muzeum Okręgowego, redaktor naczelny „Jaćwieży”, badacz obecności Suwalszczyzny w literaturze. 

Jerzy Ficowski, ur. 1924. Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego. Studiował dziennikarstwo, filozofię i socjologię. Poeta, tłumacz poezji hiszpańskiej, żydowskiej, rosyjskiej, rumuńskiej i cygańskiej. Badacz historii i folkloru Cyganów, biografista Brunona Schulza (Regiony wielkiej herezji, Okolice sklepów cynamonowych). Przetłumaczył I. Kacenelsona Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. Laureat nagrody przyznawanej przez Fundację „Pogranicze” „Człowiek Pogranicza” i wielu nagród literackich. 

Józef Sygit Forencewicz, ur. 1941. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1961 roku pracował jako nauczyciel w Szkoły Podstawowej w Puńsku (wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, historia, przygotowanie społeczne). Długoletni przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce i Wspólnoty Litwinów w Polsce. 

Tekla Forencewicz, ur. 1951. Od 1986 r. pracuje w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku. Pasjonatka teatru. Reżyserka wielu sztuk teatralnych. 

Andrzej Gryguć, ur. 1961. Doktor Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował jako nauczyciel historii, pełnił funkcje związkowe i samorządowe, w tym wiceprezesa Zarządu Okręgu ZNP w Suwałkach, Burmistrza Miasta Sejny, Przewodniczącego Rady Miasta Sejny. Obecnie jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Zajmuje się zagadnieniami merketingu terytorialnego, wolne chwile poświęcając historii. 

Czesława Jasionowska, z domu Zubowicz. Zasłużona dla Sejn działaczka społeczna. Miłośniczka ruchu harcerskiego. Z jej inicjatywy gościł na Suwalszczyźnie (Ełk–Wigry–Sejny–Studzieniczna) w ramach trasy koncertowej „Szlakiem Papieża” chór „Coro la Montagna” z Mediolanu. Żona wspaniałego pedagoga śp. Piotra Jasionowskiego. 

Helena Jurkunas, ur. 1954. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (filia w Białymstoku). Pracuje jako nauczycielka w przedszkolu w Puńsku. 

Borys Kasjanow, ur. 1939. Od 1961 roku pracownik Komendy Straży Powiatowej oraz członek, a następnie Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 2001 roku pełni funkcję Prezesa OSP w Sejnach. 

Wojciech Kass, ur. 1964. Poeta, krytyk literacki, laureat Nagrody Literackiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny i Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach. Autor szkiców Zderzenia oraz Aj, moi dawno umarli; informatorów o Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, którego jest kustoszem. Jest autorem Leśniczówka i poeta oraz Tu, gdzie się gwiazdy zbiegły w taką kapelę dużą, a także tomików poetyckich: Do światła (1999), Jeleń Thorvaldsena (2000) oraz Prószenie i pranie (2002). 

Jurata Kordowska, ur. 1953. Od 1972 r. pracuje w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku. W latach 1984–2004 pełniła funkcję dyrektora DKL w Puńsku. 

Jerzy Klimko, ur. 1925. Szkołę podstawową sześcioklasową ukończył w Sejnach. Przez dwa lata uczył się w Gimnazjum, przerwane wybuchem II wojny światowej. W czasie wojny pracował jako robotnik leśny. Od sierpnia 1942 r. żołnierz Armii Krajowej. W latach 1945–1946 deportowany na tereny ZSRR, Kalinin-Ostaszków. Pod koniec stycznia 1946 r. powrócił do domu. 50 lat pracował jako nauczyciel matematyki w Technikum Mechanicznym i Liceum Ogólnokształcącym nr 3. Działacz społeczny. Organizator PTTK na terenie Suwalszczyzny, honorowy członek PTTK, od 1989 r. prezes suwalskiego Obwodu światowego Związku Żołnierzy AK. Mieszka w Suwałkach. 

Justyna Kuligowska, ur. 1984 w Półkotach k. Sejn. Ukończyła liceum sejneńskie. Uczestniczyła w zajęciach Klasy Dziedzictwa Kulturowego. Studiuje filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Andrzej Lik, ur. 1943. Z wykształcenia inżynier elektryk. Pracuje w Politechnice Poznańskiej. 

Wiktor Łyjak, ur. 1954. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie. Jest organistą. Doktorat z historii sztuki obronił w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Jako jedyny z polskich muzyków wydał złotą i platynową płytę z nagraniami utworów organowych J. S. Bacha. Jest wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

Urszula Nalaskowska. Muzykolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Twórczyni projektu przywrócenia w szkołach muzycznych II stopnia przedmiotów polski folklor muzyczny. Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Publikuje na łamach periodyków muzealnych. 

Jerzy A. Nazaruk, ur. 1954. Animator kultury, pedagog, kulturoznawca o specjalności pedagogika interkulturowa. W latach 1986-1995 dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Sejnach – twórca Spotkań Amatorskich Teatrów Lalkowych i Dziecięcych (obecnie pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic Satelid”), oraz Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych Juniores Priores Organorum Sejnensis. W latach 1999- 2002 dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Suwałkach, obecnie twórca i lider projektu „Centrum Aktywności Obywateli Sejneńszczyny”. 

Bartosz Nazaruk, ur. 1988. Uczeń Gimnazjum nr 2 w Sejnach i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie perkusji. Interesuje się również teatrem i innymi dziedzinami kultury. 

Marta Palewicz, ur. 1982. Studentka IV roku Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: fotografia, stosunki między-narodowe, historia i... konie. 

Eugeniusz Pietruszkiewicz. Ukończył studia prawnicze. Pracuje jako dziennikarz, reporter. Publikuje na łamach lokalnej pracy polskiej i litewskiej, współpracuje z Radiem Białystok. Z zamiłowania krajoznawca. 

Teresa Rugienis-Witkowska, ur. 21 II 1945 roku w Sejnach. Studiowała w Białymstoku na Akademii Medycznej. Ma dwie specjalizacje – z pediatrii i neonatologii. Publikowała w periodykach medycznych. Jest inicjatorką wielu imprez kulturalnych, aktywną współtwórczynią Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny. Wraz z mężem, byłym pedagogiem, prowadzi Gospodarstwo Agroturystyczne „Oaza”, które jest miejscem warsztatów artystycznych i spotkań wielu instytucji polskich i zagranicznych. Teresa jest matką czterech uzdolnionych artystycznie córek. Autorka książki Sejneńska Służba Zdrowia w 40-lecie szpitala im. dr. Edwarda Rittlera, wydanej w Sejnach przez Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska. 

Anastazja Sidor, ur. 1958. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe z historii. Dyrektor Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania w Nowinikach. 

Alicja Sitarska, ur. 1953. Ukończyła rusycystykę na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-1996 była naczelną redaktorką czasopisma „Aušra”. Poetka. 

MaŁgorzata Sporek-Czyżewska, współtwórczyni i pracownik Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” oraz Fundacji „Pogranicze” w Sejnach. Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Założycielka Sejneńskiego Teatru Młodych oraz Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Autorka i prowadząca program Klasy Dziedzictwa Kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Irena Anna Staniewicz, z domu Piotrowska, ur. 1922 r. w Radziuszkach. Członek Światowego Związku Żołnierzy AK z tytułu działalności w ruchu oporu. W okresie okupacji hitlerowskiej, od października 1939 r. do czerwca 1944 r. prowadziła tajne nauczanie. Po wojnie nauczycielka, pracownica Rad Narodowych, działaczka społeczna, członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Okręgu ZBoWiD w Białymstoku, członek Komisji Oświaty w PPRN w Sejnach. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności. Odznaki honorowe Zasłużony Pracownik Rad Narodowych, Zasłużony Białostoc-czyźnie, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego za tajne nauczanie. Zainteresowania – historia. 

Bożenia Szrodeder, pracownik Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Twórca projektu „Kroniki sejneńskie”. 

Wiesław Szumiński, ur. 1958. Mieszkał w Krasnopolu. Studia na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i PWSSP w Poznaniu. Jest pracownikiem Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi w pracowni ceramicznej. Kustosz Galerii „Papuciarnia” i Galerii w Białej Synagodze. Prowadzi zajęcia plastyczne w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach. 

Agnieszka Szyszko, ur. 1972. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Fundacji „Pogranicze”, jest sekretarzem redakcji czasopisma „Krasnogruda”. Współpracuje z „Tygodnikiem Suwalskim” i „Jaćwieżą”. 

Krzysztof Tur, ur. 1967. Nauczyciel języka polskiego, pracował w Liceum ogólnokształcącym w Sejnach, obecnie jest dyrektorem Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach. Radny powiatu sejneńskiego, autor publikacji na temat regionu i zagadnień oświatowych. 

Algis Uzdila, ur. 1937. Ukończył filologię litewską na Uniwersytecie Wileńskim. Nauczyciel w Liceum z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Ponad trzydzieści lat prowadził zespół artystyczny „Jotva”. 

Rafał Winiewicz ur. 1956 r. w Kłodzku. Wnuk sejneńskiego garncarza Wincentego Winiewicza. Architekt, dyplom u prof. Stefana Mullera w katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej w 1981 r. Specjalizacja – konserwacja zabytków. Pracował w Biurze Dokumentacji Zabytków w Suwałkach i Pracowniach Konserwacji Zabytków w Białymstoku. Prywatna praktyka architektoniczna od 1984 r. Indywidualna wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu w 1987 r. Laureat konkursów architektonicznych 
i nagrody artystycznej młodych im. S. Wyspiańskiego w 1988 r. Autor publikacji w pismach architektonicznych. W Sejnach projektował m.in. przebudowę hotelu Skarpa, rewaloryzację rynku z odbudową sukiennic i adaptacją przestrzenną domu przy kaplicy św. Agaty, budowę szynku na placu targowym i (zrea-lizowaną) odbudowę i adaptację budynku Starej Poczty. Autor projektu rozbudowy domu przy ul. 1 Maja i zagospodarowania terenu cmentarza żydowskiego. Od 1997 r. mieszka w Polanicy Zdroju. Główny projektant Międzynarodowego Centrum Dialogu i rewaloryzacji zespołu podworskiego w Krasnogrudzie. 

Barbora Vileišyte, ur. 1918. Badacz literatury. Po ukończeniu Uniwersytetu Warszawskiego 1952 roku podjęła pracę w bibliotece uniwersyteckiej. Doktor nauk filologicznych (1968). Najważniejsze prace: Biblioteka Warszawskiej Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej (1968), Działalność kulturalna drukarni w Sejnach (1968). Mieszka w Rzymie. 

Teresa Ziniewicz-Tur, ur. 1968. Pracuje w szkołach w Krasnogrudzie i w Sejnach jako nauczycielka historii. Autorka pracy w studium podyplomowym „Zarys dziejów parafii sejneńskiej”.


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

 

 

Mikołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI