Pracownia Edukacji Regionalnej

Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów od chwili powstania prowadzi edukację dla tolerancji, wypracowując nowatorskie formy poznawania historii i kultury sąsiadów. Edukacja ta zawsze dostosowana jest do wieku dzieci, poczynając od przedszkolaków, przez uczniów szkół podstawowych i średnich, kończąc na stażach studenckich. Od września 2004 roku prowadzony jest program edukacji regionalnej, opracowany wspólnie z nauczycielami sejneńskich szkół podstawowych. Program ten bazuje na dotychczasowych doświadczeniach Ośrodka i związany jest z poznawaniem wielokulturowego dziedzictwa Sejn i tradycji narodowościowych. Zajęcia odbywają się w oparciu o następujące pracownie Ośrodka: historyczną, teatralną, muzyczną i śpiewu, ceramiczną, tkacką, filmową oraz fotograficzną

Program odwołuje się do różnorodnych pracy edukacyjnej. Obejmuje prezentacje, podróże i spotkania z ludźmi, a także czynny udział dzieci w twórczym praktykowaniu, np. stworzenie słownika lokalnej kultury i historii, nauka pieśni i tańców, tworzenie filmów i katalogów fotograficznych, twórczość plastyczną, tworzenie rodzinnych drzew genealogicznych. 

Program Edukacji Regionalnej obejmuje róznorodne tematy związane z historią Sejn, tradycyjnymi zawodami Sejneńszczyzny, społecznościami tego wielokulturowego regionu.


14 maja 2008 - Zajęcia edukacji regionalnej Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych na temat Romów w Polsce, ich tradycji, historii i kultury prowadzone przez Bożenę Szroeder z udziałem państwa Tadeusza Kozłowskiego i Leokadii Dąbrowskiej z Augustowa, którzy nauczyli dzieci śpiewać cygańską pieśń.
9 maja 2008 - Zajęcia edukacji regionalnej Dzieci z przedszkola miejskiego w Sejnach zwiedziły  wystawę autorstwa Adama Bartosza  o Romach w Galerii"Papuciarnia". Było to zwieńczenie zajęć prowadzonych z dziećmi na temat Cyganów, ich historii i kultury.   Przedstawienie pracy teatralnej i wyjazdu dzieci, występujących w spektaklu "Kroniki Sejneńskie", do teatru La MaMa ich rówieśnikom z klasy 5 szkoły podstawowej; godz. 13.00  Uczniowie klas pierwszych gimnazjum w Sejnach zwiedzili wystawę fotografii...
14 marca 2008 - Zajęcia edukacji regionalnej Zajęcia edukacyjne z sześciolatkami z Przedszkola Miejskiego w Sejnach o tradycjach i obyczajach Żydów.
14 marca 2008 - Nasi sąsiedzi, wczoraj i dziś Spotkanie z cyklu "Nasi sąsiedzi, wczoraj i dziś". Zajęcia w Domu Pogranicza o Litwinach i ich historii oraz spotkanie z litewską sztuką ludową, którą przybliżyła dzieciom Aldona Wojciechowska w Puńska.
13,15,18 lutego 2008 - Nasi sąsiedzi, wczoraj i dziś "Nasi sąsiedzi, wczoraj i dziś" jest kontynuacją projektu "Trzej starcy" prowadzonego w Szkole Podstawowej im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sejnach. Dzieci na zajęciach poznały wielokulturową historię Sejn i regionu. Cykl spotkań będzie obejmował tematykę Żydów, Cyganów, Staroobrzędowców, Litwinów i Polaków. Opiekunami projektu są Dorota Fiećko, Bożena Gryguć oraz Teresa Klucznik.
22 czerwca 2007 - Co pamięta Sejna Uroczystość zwieńczenia projektu "Co pamięta Sejna" kontynuacji projektu "Trzej Starcy".
8 czerwca 2007 Spektakl "Kroniki sejneńskie" dla studentów Uniwersytetu w Teremiskach i dzieci ze Szkoły Podstawowej, przygotowujących święto "Co pamięta Sejna". Biała Synagoga w Sejnach.
27 marca - 2 kwietnia 2007 - Co pamięta Sejna Warsztaty teatralne z Bożeną Szroeder dla dzieci ze szkoły podstawowej przygotowujące do pracy nad spektaklem "Co pamięta Sejna".
26 marca 2007 - Co pamięta Sejna Warsztat dziennikarski z Moniką Żmijewską i Grzegorzem Dąbrowskim z Gazety Wyborczej dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sejnach w ramach projektu "Co pamięta Sejna" - kontynuacja projektu "Trzej Starcy" 
Co pamięta Sejna "Co pamięta Sejna" to kontynuacja projektu "Trzej Starcy". Współrealizatorem obydwu projektów było Pogranicze. Zajęcia teatralne, plastyczne, dziennikarskie odbywały się w Ośrodku, a zwieńczenie projektu - spotkanie dzieci z dziadkami przy opowieściach, pieśniach - odbyło się w Białej Synagodze. Zajęcia prowadzili: plastyczne: Natalia Pastuszenko - stypendystka Pogranicza, teatralne - Bożena Szroeder, która opiekowała się też przygotowaniem spotkania wieńczącego projekt oraz...
"Trzej Starcy Zapraszają" W sobotę o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej odbyła się uroczystośc zwieńczenia rocznej pracy nad wielokulturową historią Sejn. Dzieci podzieliły się swoją opowieścia o światach, w które były wtajemniczane, zaprezentowały prace plastyczne powstałe w czasie projektu a także zaśpiewały i zatańczyły tak jak Litwini, Romowie, Żydzi, Rosjanie Staroobrzędowcy i Polacy. Na uroczystość zaproszeni zostali rodzice dzieci, sponsorzy projektu i władze mista. Przygotowana została również publikacje pt:"Trzej...
Świat Romów W maju (15, 16. 18, 19, 22, 24) dzieci uczestniczące w programie " Trzej Starcy " poznawały świat Romów-Cyganów. Lekcje odbywały się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, gdzie przygotowywana jest wielka wystawa pt. "Romowie. Historia i kultura." Część lekcji prowadził uczący w Romskiej Szkole Parafialnej w Suwałkach Adam Kozłowski, który uczył dzieci pieśni cygańskich. W spotkaniach brali również udział uczniowie Romskiej Szkoły Parafialnej z Suwałk.
A kiedy Rebe śpiewa! Przez sześć kolejnych poranków Białą Synagogę odwiedzali uczniowie szkoły podstawowej z Sejn. Wcześniej poznawali kulturę Litwinów a także religijność i obyczajowość staroobrzędowców. Przyszedł czas na Żydów - naród, którego w Sejnach już nie ma.
Podróż do Gabowych Grądów Podróż. To jeden z niewielu dni pięknego, bezchmurnego nieba. Na drzewach gruba warstwa szadzi. Gabowe Grądy wyłaniają się spośród biało-zielonych drzew. W wiejskiej świetlicy już czeka pani Zina Ancipow, wprowadza grupę dzieci do sali odświętnie udekorowanej kolorowymi girlandami z bibuły.
Świat Żydów Na przełomie lutego i marca dzieci zaproszone zostały do Białej Synagogi. Tam wysłuchały opowieści o świecie, którego już nie ma, o świecie Żydów sejneńskich. 3-4 godzinne lekcje opowiadały o histiorii przybycia Żydów do Polski, o ich wędrówkach, religii, szabasie, szkołach żydowskich, życiu rodzinnym. Osobny cały blok poswięcony był Żydom zamieszkałym w Sejnach. Druga część to muzyczna zabawa z nauką pieśni pt: "Rebe" oraz minikoncertem "Kapeli Klezmerskiej".
Staroobrzędowcy W styczniu 2006 r. dzieci poznają świat Staroobrzędowców. Spotkania w Domu Pogranicza odbyły się w dniach 4, 5, 10, 11, 12, 13 stycznia 2006. Dzieci usłyszały o reformie Patriarchy Nikona i jej skutkach, o historii prześladowań Starowierców, ich długiej wędrówce przez świat i przybyciu do Polski. Poznały miejscowości w których powstały wsie Starowierców.
Świat Litwinów W dniach 7, 9, 16, 17, 24 i 25 listopada 2005 roku w Domu Pogranicza odbyły się spotkania poświęcone Litwinom.
7 listopada 2005 W Pograniczu rozpoczęła się kolejna edycja Programu Edukacji Regionalnej.
12 października 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Gibach. Uczniowie uczestniczyli w lekcji poświęconej wielokulturowym Sejnom, oglądali pracownie edukacyjo-artystyczne oraz Dom Pogranicza.  Warsztat edukacji regionalnej dla grupy niepełnosprawnych dzieci z klasy II i III Gimnazjum nr 1 z Konina. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z wielokulturowym dziedzictwem pogranicza polsko-litewskiego w oparciu o prezentowaną w Białej Synagodze wystawę 12 miesięcy podsumowującą projekt...
10 października 2005 Program edukacji regionalnej na temat historii wielokulturowych Sejn dla klasy IIIe z Liceum Ogolnokształcącego nr III w Suwałkach. 
29 sierpnia 2005 Program edukacji regionalnej, połączony z prezentacją pracowni i programów edukacyjnych prowadzonych w Ośrodku "Pogranicze", dla grupy młodzieży z warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów przebywających na letnim wypoczynku w Serwach. 
21 czerwca 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy IV b ze Szkoły Podstawowej w Sejnach wokół wystaw Patria, Nasze Stare Dobre Sejny, Kronika Gimnazjum św. Kazimierza, Raskoł i Staroobrzędowcy prezentowanych w galeriach sztuki Ośrodka "Pogranicze".  W Domu Literatury w Warszawie odbyło się spotkanie z Mazllumem Saneją autorem przekładu i wyboru wydanej przez Pogranicze  Antologii poezji Albańskiej XX wieku . 
23 maja 2005 Warsztat Pogranicza w oparciu o programy edukacji regionalnej dla grupy pracowników firmy ZUD Polon-Alfa z Bydgoszczy, którzy odbywali podróż turystyczno-krajoznawczą po Suwalszczyźnie.  Prezentacja programów dziecięcych i młodzieżowych Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" grupie dziennikarzy z Litwy, Białorusi, Rosji i Polski odbywających podróż studyjną po Suwalszczyźnie. 
19 maja 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy Ic ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Realizacja trzeciego tematu "Ważne dla miasta miejsca i zabytki". 
12 maja 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy Ic ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Realizacja trzeciego tematu "Ważne dla miasta miejsca i zabytki". 
6 maja 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy Ib ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Realizacja trzeciego tematu "Ważne dla miasta miejsca i zabytki". 
29 kwietnia 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy Ia ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Dzieci rozpoczęły realizację trzeciego tematu pt. "Ważne dla miasta miejsca i zabytki". 
19 kwietnia 2005 Program edukacji regionalnej dla grupy sześciolatków z Przedszkola Miejskiego w Sejnach. Zajęcia poświęcone były sejneńskim zabytkom.
27 kwietnia 2005 Program edukacji regionalnej dla uczniów klasy IIb i IIc z Gimnazjum nr. 2 w Sejnach. Zajęcia o wielokulturowości były prowadzone w oparciu o wystawy w Białej Synagodze: "Nasze Stare Dobre Sejny, "Kronika Gimnazjum św. Kazimierza", "Raskoł" i "Staroobrzędowcy". 
22 kwietnia 2005 Program edukacji regionalnej dla klasy IIa ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Zajęcia o garncarstwie, tkactwie i kowalstwie - tradycyjnych zawodach na Sejneńszczyźnie. 
«  ... 5 6 7 8  »

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI