Prezentacja „A Handbook of Dialogue. Trust and Identity” („Podręcznik Dialogu. Zaufanie i tożsamość”)

Prezentacja „A Handbook of Dialogue. Trust and Identity” („Podręcznik Dialogu. Zaufanie i tożsamość”),
Piątek 18.11.2011, godz. 12:30-14:30

SPIS TREŚCI PODRĘCZNIKA W JĘZYKU ANGIELSKIM

O podręczniku w mediach:

Bruksela. Głos Polski Wschodniej w Unii Europejskiej, www.gazeta.pl

Podręcznik dostępny jest do przeczytania w witrynie Google Books!

Podręcznik Dialogu jest inspirowany myślą Czesława Miłosza – praktyka i teoretyka dialogu. Spełnia postulat wyrażony przez poetę w książce Rodzinna Europa: postulat budowania wielokulturowego i wielonarodowego porozumienia na pograniczu polskolitewsko-białoruskim oraz na pograniczach w całej Europie. Takie pogranicza przebiegają nie tylko wzdłuż granic terytorialnych, ale także wewnątrz państw. Czesław Miłosz zachęcał do uświadamiania sobie istnienia tych pogranicz i promował ideę dobrego sąsiedztwa. Właśnie idea dobrego sąsiedztwa jest fundamentalną wartością, wokół której koncentrują się polifoniczne głosy Podręcznika Dialogu.


Podręcznik Dialogu jest zwieńczeniem wieloletniego programu Fundacji Pogranicze – Sympozjonu NOWA AGORA. Książka stanowi wkład kultury polskiej w budowanie wspólnotowości europejskiej i porozumienia między narodami. Głównym celem tego kulturalno-edukacyjnego projektu jest szerzenie nowych praktyk i nowej refleksji nad dialogiem międzykulturowym. Publikacja zaprasza czytelników do debaty o dzisiejszych społeczeństwach wielokulturowych w Europie i w jej sąsiedztwie oraz o sposobach wprowadzania idei dialogu międzykulturowego w życie. Podręcznik nie tyle teoretyzuje, ile przedstawia i promuje dobre praktyki – na przykładzie interesujących i zwieńczonych sukcesami projektów z dziedziny edukacji i kultury w społecznościach wielokulturowych, wielojęzycznych, wieloetnicznych i wielowyznaniowych.

Podręcznik Dialogu jest symboliczną „nową agorą” – przestrzenią spotkania i dyskusji ludzi różnych profesji i narodowości w celu wymiany doświadczeń i myśli związanych z wyzwaniami dialogu międzykulturowego. Podręcznik Dialogu gromadzi artykuły z międzynarodowych spotkań teoretyków (socjologów, antropologów kultury, filozofów) i praktyków (liderów organizacji pozarządowych, animatorów kultury, artystów) dialogu międzykulturowego w Dushanbe i Tbilisi (Kolokwia Dialogu Międzykulturowego w Gruzji w latach 2004 i 2005) oraz w Sarajewie, Wrocławiu, Sejnach i Berlinie (Międzynarodowy Sympozjon NOWA AGORA wlatach 2006, 2007, 2008 i 2009). Autorami artykułów są m. in. Prof. Zygmunt Bauman (Leeds University), Prof. Elżbieta Matynia (New York School for Social Research), Prof. Cezary Wodziński (PAN w Warszawie), Prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski), Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze), Basil Kerski (Czasopismo „DIALOG”), Maciej Zięba OP (b. Prowincjał Zakonu Dominikanów w Polsce), Prof. Mustapha Tlili (Centre for Dialogues, Nowy Jork), Isabella Thomas (Czasopismo „The Guardian”), Prof. Bo Stråth (University of Helsinki), Prof. Niyazi Mehdi (Azerbaijan University of Culture and Arts, Baku), Dr Mustafa Cerić (Wielki Mufti Bośni i Hercegowiny), Prof. Moshe Shner (Oranim Academic College, Izreal), Prof. Richard Terdiman (University of California Santa Cruz) i Eva Hoffman (pisarka, Nowy Jork).

Podręcznik Dialogu jest skierowany przede wszystkim do studentów i młodych praktyków dialogu. Można go wykorzystywać do zajęć akademickich, jednak jego podstawowym przeznaczeniem jest przystępne angażowanie szerokiego grona odbiorców w ideę sąsiedztwa. Książka ma na celu promowanie idei sąsiedztwa również poza kręgami akademickimi, a wśród praktyków dialogu takich, jak animatorzy kultury i liderzy organizacji pozarządowych z całego świata. Zaletami publikacji są jej prostota, przejrzystość i otwartość.

Definiowane są nawet najbardziej elementarne terminy ze względu na potencjalnych odbiorców spoza europejskiego kręgu kulturowego. Wokół naczelnej idei sąsiedztwa zebrane jest szerokie spektrum zagadnień i problemów.

Podręcznik Dialogu ma format edukacyjny. Standardowe przypisy są zastąpione systemem ramek. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów: Introduction; Intergration/Trust/Society; Crisis of Multiculturalism; History and Identity; Religion and Tolerance; Xenophoby; Language and Dialogue; Education and Dialogue; City and Dialogue. W każdym rozdziale artykuły teoretyczne uzupełniają się z tekstami ilustrującymi konkretne przykłady, tzw. case studies. Dodatkowo poszerzyliśmy materiał o komentarze, wywiady i głosy dyskusji ze spotkań NOWA AGORA. Podręcznik jest ponadto opatrzony ilustracjami w formie grafik, map, tabeli i zdjęć. Istotnym elementem publikacji są słowa kluczowe, które składają się na korpus nowego języka dialogu, wypracowanego przez lata spotkań i dyskusji w ramach projektów Fundacji Pogranicze. W skład korpusu wchodzą takie słowa, jak: budowniczowie mostów, gościnność, granica, kapia, most, neimar, nowa agora, pamięć, prowincja pedagogiczna, różnorodność, sąsiedztwo, tolerancja, tożsamość, zaufanie (trust).

Podręcznik Dialogu gromadzi ponad 40 artykułów. Publikacja stanowi refleksję nad problematyką dialogu międzykulturowego w krajach Europy Środkowej (Polska, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Litwa), Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Grecja), Bliskiego Wschodu (Izrael, Iran, Irak), Kaukazu (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Czeczenia), Afryki Północnej (Maroko) oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podręcznik Dialogu jest projektem interdyscyplinarnym, bowiem łączy teorię dialogu międzykulturowego i prezentuje przykłady projektów artystycznych oraz praktyki dobrego sąsiedztwa.

W prezentacji „A Handbook of Dialogue. Trust and Identity” wezmą udział Krzysztof Czyżewski, Isabella Thomas, Mayhill Fowler i Sigrid Bousset (moderatorka).

Prezentacja odbędzie się w Domu Literatury Het Beschrijf w Passa Porta, Belgia, Bruksela.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  

Supported by a grant from the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

 


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

 

 

 

Współorganizator

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

Budowa niewidzialnego mostu. Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim

 

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI