"Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most” - Pogranicze w Zachodniej Galilei

"Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most” to program prezentacji wypracowanego przez sejneńskie Pogranicze warsztatu praktyk edukacyjno-artystycznych dedykowany Zachodniej Galilei. Podczas trwającej ponad tydzień (28 listopada – 4 grudnia 2019) wizyty przedstawicieli Zespołu Pogranicza w Galilei odbędzie się seria otwartych warsztatów i spotkań z młodzieżą, nauczycielami, animatorami kultury i środowiskiem uniwersyteckim działającymi w tym regionie, które obejmować będą m.in. pokazy filmów, debaty i koncerty. Celem „Opowieści o Współistnieniu” jest podzielenie się doświadczeniem w pracy artystycznej i edukacyjnej w wielokulturowej społeczności lokalnej i zainspirowanie lokalnego środowiska do podjęcia podobnych działań, a także nawiązanie długofalowej współpracy z instytucjami w tym regionie.

„Opowieści o Współistnieniu” z jednej strony mają na celu dzielenie się ze stroną izraelską dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami polskiej praktyki kulturowej, z drugiej są odpowiedzią na praktyczne zapotrzebowanie wyrażone przez partnera projektu - Fundację Enhancing the Educational Spirit of Janusz Korczak, z którą Pogranicze współpracuje już od wielu lat i która pragnie stworzyć w Zachodniej Galilei instytucję zainspirowaną praktykami Pogranicza. Program przygotowany specjalnie dla nich oparty został o wieloletnie doświadczenie w edukacji nowych liderów kulturowych i tworzeniu międzynarodowej sieci „budowniczych mostów” (Szkoła Pogranicza), a także współpracy z uniwersytetami ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Europy Zachodniej, które włączają praktyki Pogranicza do swego programu nauczania jako jedną z ważniejszych kompetencji w dzisiejszym świecie.

Program poprzedzony został współorganizowaną przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie wizytą roboczą liderów Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Izraelu w 2017 r. Dzięki temu cykl kilkudniowych warsztatów, prezentacji i spotkań przygotowany został przy uwzględnieniu lokalnego kontekstu, wspólnych doświadczeń i wyzwań. „Opowieści o Współistnieniu” składać się będą z dwóch ścieżek:

Otwartych Laboratoriów Praktyk Pogranicza – cykl otwartych prezentacji programów artystyczno-edukacyjnych, które odbędą się w Oranim Academic College of Education w Tivon, Centrum Kultury w Maalot - Tarsiha, Western Galilee Academic College w Akko, w Kfar Vradim, w internacie dla młodzieży "Hadasa Neurim" oraz Muzeum Lochame ha-Geta’ot. Integralną częścią tej ścieżki będą warsztaty przybliżające metody i efekty pracy w poszczególnych pracowniach Pogranicza. Warsztaty te będą skierowane zarówno do lokalnej młodzieży (przy uczestnictwie podopiecznych pracowni) oraz do dorosłych (nauczycieli, animatorów kultury i działaczy społecznych) zainteresowanych podjęciem podobnej pracy w swoich instytucjach i środowiskach. Laboratoria obejmować będą:

  1. koncerty Orkiestry Klezmerskiej z programem muzycznym „Dwejkus – Bliskość”;
  2. warsztaty muzyczne Orkiestry Klezmerskiej z Młodzieżową Orkiestrą Dętą pod nazwą Maalot Big Band w Kfar Vradim, praca nad kompozycją Niewidzialny Most, która zostanie zaprezentowana podczas uroczystego koncertu;
  3. prezentacje Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza – 78 filmów animowanych opowiadających o sejneńskich domach i tradycjach sąsiedzkich wraz z komentarzem Bożeny Szroeder – twórczyni idei i opiekunki artystycznej kolekcji;
  4. warsztaty filmu animowanego zatytułowane „Dom Rodzinny - Dom Sąsiedzki”, które poprowadzi reżyserka Daria Kopiec;
  5. pokazy filmu „Powrót” o ocalałym z Holocaustu dawnym mieszkańcu Sejn – Maksie Furmańskim, połączone z wykładem Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej zatytułowanym „Biała Synagoga jako Sejneńska Agora”;
  6. pokazy filmu „Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami” – prezentacja międzynarodowego programu muzycznego.

 

Akademii Dialogu Międzykulturowego, obejmującej:

  1. wykłady Krzysztofa Czyżewskiego, pt. „O sztuce Budowania Mostów” w Oranim College, w College’u w Akko oraz Muzeum Lochame ha-Geta’ot;
  2. promocję książki wydanej w Oficynie Pogranicza o Sarze Szner zorganizowaną w Kibucu Muzeum Lochame ha-Geta’ot, którego ta urodzona w Sejnach pisarka jest współtwórczynią;
  3. debata w Oranim College z udziałem studentów i wykładowców, zatytuowana „O praktykowaniu idei”.


Partnerem projektu będzie Instytut Polski w Tel Awiwie, który wesprze projekt poprzez działania promocyjne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”


The Market / Targ   Film powstał podczas warsztatów w Zachodniej Galilei, które odbyły się w ramach programu Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" w dniach 1-3. 12. 2019.  
"Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - wspomnienie projektu na stronie kfarnik.co.il O "niewidzialnym moście" między Miyalią, Maalot-Tarshiha, Kfar Vradim i Yanuh Jat
"Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - list od Przyjaciół z Galilei Zachodniej Wspomnienia z pracy na filmem animowanym w ramach  warsztatu „Dom Rodzinny – Dom Sąsiedzki”
Pogranicze w Izraelu - fotogaleria "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
3 grudnia - pokaz dla szkoły w Mi’lija "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
2 grudnia - prezentacja dla szkoły w Januch-Jat "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
2 grudnia - prezentacja dla szkoły w Tarshiha "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
1 grudnia - prezentacja dla szkoły w Maalot "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
1 grudnia - prezentacja dla szkoły w Kefar Veradim "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
3 grudnia - uroczyste zwieńczenie projektu "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
3 grudnia, Hajfa - wykład Krzysztofa Czyżewskiego "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
2 grudnia - seminarium poświęcone Praktykom Pogranicza "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
29 listopada, Galilea - wieczór prezentacji Pogranicza "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
28 listopada, Tel Awiw - Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Program spotkań w Izraelu "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Telemost Sejny-Warszawa-Izrael przed wizytą w Izraelu "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Warsztaty OKTS z uczniami szkoły muzycznej w Maalot w Izraelu - listopad/grudzień 2019 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Warsztaty i koncerty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w Zachodniej Galilei - listopad/grudzień 2019 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Spotkanie robocze koordynatorów programu "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Akademia Dialogu Międzykulturowego w Zachodniej Galilei - listopad/grudzień 2019 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Małgorzata Sporek-Czyżewska "Kamień". Refleksje z przyjazdu Maxa Furmańskiego do Sejn w 2002 roku  "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019). Prezentacja małego wydawnictwa poświęconego Maksowi Furmańskiemu.
Prezentacja wspomnień Sary Szner w Zachodniej Galilei - listopad/grudzień 2019 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Wspomnienie o Maksie Furmańskim w Zachodniej Galilei - listopad/grudzień 2019 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Warsztaty filmu animowanego w Zachodniej Galilei - listopad/grudzień 2019 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Prezentacja Kolekcji Filmowych Pogranicza w Zachodniej Galilei - listopad/grudzień 2019 "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego w Zachodniej Galilei - listopad/grudzień 2019  "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" - Pogranicze w Zachodniej Galilei (28.11-4.12.2019)
Pogranicze jedzie do Izraela 28.11-4.12.2019 - dedykowana Zachodniej Galilei prezentacja w ramach programu "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most”.
LIST DO WSPÓLNOTY MOSTU W GALILEI. Krzysztof Czyżewski Inspiracją dla powstania tego listu jest podróż zespołu Pogranicza do Galilei Zachodniej w styczniu 2016 roku, albo w miesiącu Szewat 5776 roku, albo w miesiącu Rabi al-Awwal 1437 roku...
Pogranicze w Zachodniej Galilei  W dniach 16-23 stycznia  - cykl spotkań i warsztatów prezentujących prace Pogranicza oraz nowy program "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most"
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI