Recenzje


Wywiad z pisarzem w Dzienniku - 2 października 2007 Jedyne, co połączyło pisarzy środkowoeuropejskich mojego pokolenia, to wspólne doświadczenie komunizmu. Nic innego - mówi DZIENNIKOWI wybitny czeski pisarz Josef Skvorecky. 
Za moje postaci dostałem w twarz - Klara Klinger, "Dziennik", 27 lutego 2009 Ta powieść jest o życiu, kobietach, losie, marzeniach, klasie robotniczej, policjantach, miłości i śmierci – o przygodach z pisaniem swego opus magnum „Przypadki inżyniera ludzkich dusz” opowiada DZIENNIKOWI wybitny czeski pisarz Josef Škvorecký.   W "Przypadkach inżyniera ludzkich dusz”, które niedawno ukazały się w Polsce, pojawia się wiele wyjątkowo charakterystycznych postaci. Czy to osoby, które pan znał?   Josef Škvorecký:...
Ekshibicja, Jakub Winiarski, "nieszuflada.pl", 19 lutego 2009 Ekshibicja (Kazimierz Brakoniecki, "Glosolalie") 1. W wierszu Kazimierza Brakonieckiego "*** (Jak opisać kogoś...)" czytamy: "Jak opisać kogoś kogo nie ma / i nigdy nie będzie?" "Jak opisać kogoś kogo nie ma / kto cię wypełnia i tobie się powierza?" "Jak pojąć kogoś kogo nie ma / jak w niego wierzyć jak go kochać / wszędzie i nigdzie?". Koniec cytatu. Zbiór, z którego cytat pochodzi: "Glosolalie". Jeśli próbować zrozumieć tytuł...
Krzysztof Czyżewski - Linia powrotu, Marcin Antoniak, Portal Księgarski, 15 lutego 2009 Pogranicze kojarzy nam się przeważnie z terenem przygranicznym leżącym przy granicy oraz z mieszkańcami tych rejonów. Linia powrotu jest książką tłumaczącą to pojęcie zupełnie inaczej. Krzysztof Czyżewski, autor tej książki rozumie słowo "pogranicze" w sposób niekoniecznie dosłowny, a raczej jako granice przebiegające według każdej pogranicznej wspólnoty i każdego z nas. Ten zbiór esejów moim zdaniem winni przeczytać również politycy, ale przede wszystkim...
Krzysztof Czyżewski "Linia Powrotu", Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, 5 października 2008 Na pograniczu Książki - poleca Marcin Jakimowicz Ale wiocha! – słyszę co chwilę. To określenie zabarwione negatywnie. Nie dla Krzysztofa Czyżewskie-go. Sam osiadł przed laty w Sejnach, miasteczku-tyglu kultur i religii. Po jego uliczkach chodzili Polacy, Niemcy, Litwini, Żydzi, Cyganie, staroobrzędowcy…
Granice, mnóstwo granic, Leszek Szaruga, Forum Akademickie, Nr 12/2008 Od czasu do czasu pojawiają się książki, które poświadczają niezwykły i wciąż niedoceniany ruch myśli, jaki cechuje polskie życie intelektualne po roku 1989. I nie chodzi mi tu o rozliczne rozprawki dotyczące przemian „duszy polskiej” czy opracowania z serii „polityki historycznej”, które, choć skądinąd interesujące (a bywa też że i kuriozalne), nie ubogacają mego widzenia świata, w którym żyję. Odnoszę to raczej do książek kreujących nowe czytanie związków...
Czyżewskiego opowieść w obrazach, Monika Żmijewska, "Gazeta Wyborcza", 2 lutego 2009 W podziemiach sejneńskiego Domu Pogranicza udać się można w podróż po... pograniczach. Fotograficzną. Jest w niej metafizyka, jest zapis przewrotności losu, opowieść o Innym, o sile i czasie prowincji.   Pod niskim piwnicznym sklepieniem otwarto "Notatnik obrazów" - wystawę fotografii Krzysztofa Czyżewskiego, szefa Ośrodka Pogranicze. Czyżewski to wędrowiec wiecznie ciekawy drugiego człowieka - od lat przemierza miejsca styku kultur, chce wiedzieć, dotknąć, rozmawiać, zapisać. A z tych...
Każdy człowiek żyje nad rzeką, z Krzysztofem Czyżewskim rozmawiał Grzegorz Godlewski, Nowe Książki, Listopad 2008 Grzegorz Godlewski: Krzysztofie, skończyłeś niedawno pół wieku, wydałeś książkę, która jest świadectwem twojej drogi i twoich prac w ostatnim czasie – jest więc dobra okazja, by spojrzeć wstecz, na tę drogę i na tę prace. Pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy opuszczałeś obszar teatru i wkraczałeś na teren szerzej rozumianego działania w kulturze, napisałeś „Etos amatora”, tekst żywo wówczas dyskutowany i przeżywany, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Opowiadałeś się...
Linia powrotu, Konrad Oprzędek, scenamysli.eu, 22 listopada 2008 Krzysztof Czyżewski w książce Linia powrotu usiłuje zachować wierność dziecku w sobie. Kiedy mówi o swoim przekonaniu, że jego poczynaniami w życiu kieruje „przedustawna mapa”; kiedy odnajduje jej kolejne fragmenty, po czym próbuje złożyć je w odpowiednią całość – jest w nim dziecięce pragnienie sensownej struktury świata.   Chce postrzegać świat jako dom, ale ponieważ nie jest już dzieckiem, dom nie zostanie mu dany – jeśli już, to raczej zadany. Musi więc świadomie...
Linia powrotu, TK, Didaskalia nr 89, 1 lutego 2009 Krzysztof Czyżewski na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był aktorem "Gardzienic". Później, wraz z przyjaciółmi założył w Sejnach Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów". Linia powrotu jest niezwykłym tekstem, będącym, świadectwem odejścia od teatru ku sprawom, być może o wiele ważniejszym, dotyczącym problemów koegzystencji różnych narodów w Europie Środkowowschodniej i na Bałkanach. Czyżewski pisze między innymi o Eliadem....
Spotkania z Innym, Jacek Binkowski, Angora, 23 listopada 2008 Krzysztof Czyżewski to eseista, tłumacz, wędrowiec, animator kultury, ale przede wszystkim twórca Ośrodka Pogranicze w Sejnach. Bez wątpienia to człowiek zafascynowany spotkaniem z Innym. Nic więc dziwnego, że właśnie o tym jest jego ostatnia książka.  „Linia powrotu”  to zebrane w jednym tomie eseje i wykłady, które Czyżewski pisał w ostatnich latach. To m.in. portrety twórców: Jerzego Ficowskiego z Polski, Tomasza Venclowy z Litwy, Dragana Jancara ze Słowenii, ale też...
Ruchomy środek - Przemysław Czapliński, Tygodnik Powszechny, 2 grudnia 2008 Jeśli istnieje „prawda” Europy Środkowej, to widać ją nie w stolicach duchowych, lecz na prowincji. Tam, w miejscach, o których nikt nie słyszał, rozpościera się prawda naszego życia. Prawda wiecznego rozpadu.   W sporze o Europę Środkową nic nie jest pewne – z Europą Środkową włącznie. Daty są nieobiektywne, granice ruchome, charakterystyki – płynne. Wszystko jest tu stronnicze, bo każde definiowanie strony w Europie ma swoje konsekwencje. Nie o przeszłość bowiem chodzi, lecz...
Krzysztof Czyżewski "Linia Powrotu"", Lektor, Tygodnik Powszechny, 26 sierpnia 2008 Architekt mostów Krzysztof Czyżewski: LINIA POWROTU. ZAPISKI Z POGRANICZA – czym jest pogranicze? To – jak tłumaczy autor – niekoniecznie terytorium przygraniczne, raczej „miejsce, w którym granice przebiegają wewnątrz, którego mieszkańcy mówią różnymi językami, modlą się w różnych świątyniach czy są różnej narodowości”. To także pewna tradycja, etos spadkobierców wielokulturowej Rzeczypospolitej. „Człowiek...
Neimar, statybininkas, budowniczy, czyli o potrzebie trudu, "Znak", 15 lutego 2009 Linia powrotu: zapiski z pogranicza to książka retrospektywna, prezentująca eseistyczny dorobek Krzysztofa Czyżewskiego z lat 1997–2007. Wszystkie spośród zamieszczonych w tym tomie dwudziestu tekstów były publikowane wcześniej: niektóre w czasopismach lub materiałach pokonferencyjnych (większość w paryskiej „Kulturze”, poza tym na łamach „Borussii”, „Krasnogrudy”, „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”), inne jako wstępne lub finalne komentarze...
Opowieść o powrocie, Michał Jagiełło, Nowe Książki, listopad 2008 Opowieść o powrocie To ważna książka. Z czterech, co najmniej, powodów: z uwagi na jej autora, ze względu na imponujący dorobek „Pogranicza" (Ośrodka, Fundacji, Wydawnictwa), z racji tematu i wreszcie dzięki stylowi opowieści. To oryginalna, świetnie związana budowla, na którą składają się (oprócz wstępu Pawła Huelle Homo Yiator) następujące części: tekst programowy Linia powrotu.
Занадто гарні Чернівці, 4 червня 2010 Переглядів: 944 Коментарі (0) Повернутись на головну Українського перекладу цієї збірки есе ще немає, тож ніби й від рецензії на неї в Україні особливої користі не передбачається. Це – з одного боку. Але з іншого, оскільки відразу два тексти «Лінії повернення» присвячені Чернівцям, то користь може бути від самого міркування на теми, яких...
Patrik Ouředník, Dogodna chwila, 1855 ,, Juliusz Kurkiewicz, Tygodnik Powszechny, 26.03.2008 Kilka lat temu Patrik Ouředník zdobył rozgłos za sprawą „Europeany”, czyli „Zwięzłej historii XX wieku”. Napisany hipnotyczną prozą esej, czy – jak woleli inni – „antypoemat”, zawartą w tytule obietnicę spełniał w sposób przewrotny. Na pierwszy rzut oka na 100 stronach opowiadał bodaj wszystko, co o minionym stuleciu należy wiedzieć – dzieje fanatyzmów, wojen, ideologii, technicznych wynalazków, światopoglądowych mód, a nawet...
Musiał być jakiś powód, Olga Pieniążek, "Nowe książki" 10/2007 Dogodna chwila, 1855 Patrika Ourednika to dzielo skromne objętościowo -94 strony, których uważna lektura może zająć najwyżej godzinę lub dwie – ale bardzo mocne, przemyślane i trafne. Ambicją autora było ukazać pewien punkt w dziejach, kiedy to wielu ludzi uwierzyło, że mogą wpłynąć na bieg historii. Więcej: że mogą ukształtować ją na nowo, wykorzystując niepowtarzalną szansę, jaka niosło istnienie Ameryki. Pustego kontynentu, który dziewiętnastowiecznym europejskim outsiderom, wyznawcom...
Piękne uwodzenie czytelnika, Jacek Binkowski, "Angora" 2/2008, Kto lubi filmy Monty Pythona oraz prozę Rolanda Topora, będzie miał nie lada frajdę. Zoran Ferić pisze krótkie, ale za to pełne fantazji, humoru, groteski miniatury literackie. Zbiór zaczyna surrealistyczna historia grabarzy bawiących się w grę „Przegoń doktora” z pracownikami Instytutu Fizyki Jądrowej. „Cały urok gry polega na tym, że kiedy doktor podbiega, kierowca nieznacznie dodaje gazu, i tak trzyma biedaka w tym filozoficznym położeniu (...)”. 
Chorwacki Monthy Python, Danuta Cirlić-Straszyńska, "Nowe Książki", 4/2008 O literaturze Południowych Słowian rozpowszechniło się – w rzeczywistości dość powierzchowne – mniemanie, że jest ona wielorako i ściśle związana z rodzimym tłem, a skutek tego przyciężka, trudna w lekturze, nie do końca zrozumiała. Przykładem mogą być książki współczesnych klasyków, jak choćby Andrić, Krleza, Crnjanski, Pekić, Slobodan, Novak. O reprezentującej średniepokolenie i bardzo u nas popularnej Dubravce Ugresić powiedziałabym, że jej proza także jest mocno związana z...
Pułapka na myszy Walta Disneya, Jakub Winiarski, 2008 Dziesięć opowiadań zebranych w debiutanckim tomie Zorana Ferića „Pułapka na myszy Walta Disneya”, który trafia obecnie do polskiego czytelnika, zasłużyło w roku wydania w oczach krytyki chorwackiej na nagrodę „Dekada”, bardzo prestiżową, bo honorującą zazwyczaj najlepszą książkę dziesięciolecia w Chorwacji.
Rozpacz płynie rzeką poprzez świat , Bartosz Staszczyszyn, 17 grudnia 2007 „Dziennik” Czy to możliwe, by tom niepozornych opowiadań zyskał renomę jednej z najciekawszych chorwackich książek ostatnich lat? Tak, ale pod jednym warunkiem – że autorem miniatur będzie Zoran Feri. Świat naprawdę obfituje w dowody na to, że wszystko jest możliwe” - pisze autor w jednym z opowiadań z tomu „Pułapka na myszy Walta Disneya”. Wedle tej reguły konstruuje fabuły, zaprasza do świata wyłączonego spod jurysdykcji zdrowego rozsądku i prostej logiki. Wpuszcza nas tylko na chwilę, jak przez...
Pilch: Zima w Cieszynie, Jerzy Pilch, "Dziennik", 18.04.2008 Zima w Cieszynie Ciężka ta cieszyńska zima musiała być życiowo - pisarsko okazała się błogosławiona. Tym wydajniejsza i owocniejsza, że o ile dobrze pamiętam, czasem Zbyszka Macheja były zawsze sezony niepospolicie parne i upalne - pisze Jerzy Pilch, publicysta DZIENNIKA.
Kamień schron, Marcin Orliński, "marcinorlinski.pl", 15 czerwca 2008 Kamień schron Marcin Orliński 1. Jak powiedział podobno kiedyś Benjamin Franklin, "dwie rzeczy są w życiu pewne – śmierć i podatki". A kiedy wypowiadał te słowa, na pewno nie przypuszczał, że recenzuje właśnie książkę Zima w małym mieście na granicy, którą w odległej przyszłości napisze pewien polski poeta. Bo słynna fraza amerykańskiego polityka i myśliciela nie tylko w lapidarny sposób zestawia ze sobą dziedziny, których dotyka w ostatnich wierszach Zbigniew...
16 maja 2008 - Balla - Niepokój, Gabriel L. Kamiński, Portal Księgarski "Niepokój" , to książka która potwierdza, że wielka literatura powstaje w ciszy, bez rozgłosu i medialnego szumu. Historie i opowiadania Balla, słowackiego mistrza krótkich form, pełne surrealistycznych klimatów rodem z Topora, Hrabala, Charmsa, Kafki czy Schulza wprowadzają nas w świat somnambuliczno-onirycznych wizji swojego bohatera. Raz nazywa go Człowieczkiem, innym razem Ludzikiem, Martinem, ale tak naprawdę jest to ciągle ta sama osoba. Rozpisane na wielogłosy, wewnętrzne Ja,...
Balla "Niepokój", Piotr Kitrasiewicz, Magazym literacki książki, 7/2008 Dziwne są opowiadania zawarte w tym tomie. Zawierają elementy surrealizmu, groteski, czarnego humoru. Jest w nich okrucieństwo, nagle wydobywające się z szarej codzienności bohaterów, którego oni sami nie rozumieją, albo raczej nie chcą zrozumieć traktując je jako konieczną cechę bytowania, swojego losu, swojego jestestwa.
Żyć w tym świecie nie jest łatwo czyli naznaczeni ballizmem, Aleksandra Patrzyk, "Pan Slawista", nr 4, miesięcznik literacki Balli nie sposób odmówić oryginalności. To głównie dzięki niej zauważony został w świecie literackim. Należy dziś do czołowych słowackich prozaików. Specyfika jego twórczości była szczególnie uderzająca na samym początku jego działalności, kiedy w 1996 roku wydał pierwszy zbiór opowiadań, Leptokaria (wcześniej, od 1992 r. publikował pojedyncze opowiadania w czasopismach „Dotyky“ i „Literárny týždenník“). Późniejsze...
Życie na żywca - Balla, Marek Koprowski, "Angora", 19 maja 2008 Życie na żywca Słowacki pisarz podpisujący się tylko nazwiskiem Balla (ma jednak imię – Vladimir), programowo stroni od powieści, pisząc tylko krótkie opowiadania. W tym przypadku „tylko krótkie”, to „aż krótkie”, są to bowiem literackie roztwory nasycone.
październik 2008 - Drzewo platanu o podwójnym pniu, Andrzej Zaniewski, Sekrety ŻARu Platanów nie spotyka się w Polsce często. To drzewa południowe, rzadkie w naszych warunkach klimatycznych, a jednak rosną i tu, wspaniałe, cudowne, o potężnych pniach, białej, delikatnej korze i kulistych, kolczastych, zwisających owocach. W wierszu Ali Podrimji "Albańczycy", stąd pochodzi tytuł mojego eseju, kiełkujący platan o podwójnym pniu staje się symbolem - świadectwem sił życia, długowieczności, jedności narodowej, przyszłości... Obraz równocześnie liryczny, subtelny i...
Jonas Mekas - Nie miałem dokąd iść, Marcin Antoniak, "Portal Księgarski", 2 czerwca 2008 Jonas Mekas - Nie miałem dokąd iść   Dzienniki Jonasa Mekasa to pierwsza książka litewskiego pisarza jaką przeczytałem od wielu lat. Przyznam się, że książki litewskich pisarzy nie były mi wcześniej znane, a o Litwie wiedziałem praktycznie tyle, ile w latach szkolnych zdołał swą twórczością przekazać uważany taka za polskiego wieszcza Adam Mickiewicz.
«  ... 3 4 5 6 7 ...  »

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI