Rosjanie Staroobrzędowcy

Staroobrzędowcy zamieszkali na ziemi sejneńsko-suwalskiej są potomkami Rosjan, którzy od końca XVII w. znajdowali schronienie na terenach dawnej Rzeczypospolitej, prześladowani przez władze carskie i ówczesną administrację oficjalnej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Nie uznawali oni zrewidowanych ksiąg liturgicznych oraz reform patriarchy Nikona (1605-1681) w zakresie niektórych obrzędów religijnych.


Przesiedlenie staroobrzędowców z Suwalszczyzny na Litwę w 1941 roku Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Olsztyn, Grigorijus Potašenko, Wilno /* Style Definitions */...
Raskoł Wiesława Szumińskiego To Oni byli uwiarygodnieniem najważniejszym wszystkich zasłyszanych przeze mnie opowieści o tamtych, dawnych latach, o których bajali wieczorami sąsiedzi mojego ojca siedząc w kuchni przy stole, kartach i wódce. To Oni byli żywym dowodem prawdziwości tych gadek i skoro byli Oni i niemal codziennie mogłem Ich widzieć przejeżdżających na wozach pod oknami domu mojego ojca, to byli też inni, o których słuchałem bawiąc się pod stołem- na którym karty, wódka, solona słonina i chleb od...
Janina Małkińska wspomina swoich sąsiadów W Sejnach dziś starowierów mało. Przed wojną to tu ich było sporo. Przeważnie ziemią się zajmowali, ale byli też dobrzy stolarze. W czasie wojny część wyjechała, po wojnie tylko niektórzy wrócili. Tu w Sejnach nigdy nie mieli swojej cerkwi. Jeździli do Pogorzelca, do molenny albo modlili się po domach. Tam, gdzie teraz mały kościółek, to kiedyś był kościół Niemców, protestantów.
Wioski Staroobrzędowców na Suwalszczyźnie Między 1787 a 1789 rokiem powstały następujące wsie Staroobrzędowców powiecie suwalskim: Głęboki Rów, Szury, Wodziłki, Łopuchowo, Rasztabol i Zaleszczewo. Natomiast w powiecie sejneńskim powstały Wysoka Góra i Biała, oraz późniejsze wsie: Pogorzelec i Białorzeczka.  
Kultura obrzędowa staroobrzędowców regionu suwalsko-sejneńskiego w początkach lat 90-tych Zoja Jaroszewicz- Pieresławcew W regionie suwalsko-sejneńskim w 1990 r. zamieszkiwało 369 staroobrzędowców, z czego 190 w Suwałkach, a pozostali w 20 miejscowościach województwa suwalskiego [1]. Rozproszenie to, migracje ze wsi do miast, osłabienie uczuć religijnych młodzieży, pojawianie się coraz większej liczby małżeństw mieszanych prowadzi do tego, że w dzisiejszych czasach staroobrzędowcy silniej niż kiedykolwiek ulegają procesom integracyjnym z otaczajacym ich środowiskiem i trudniej jest...
1

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI