Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

Wasyl Machno o Krasnogrudzie i Sejnach
Fragment eseju "Polska 2011: okoloce i pogranicza" s. 291 -295.  [w:] Wasyl Machno Express „Venezia”, Instytut Mikołowski 2016. Tłumaczenie Bohdan Zadura, Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego, tom 128   »
Notes szetejnieński - Šetenių užrašai
Wyjątkowy, dwujęzyczny notes podróżny z aforyzmami znanego litewskiego filozofa i eseisty Leonidasa Donskisa  oraz pochodzącymi z miejsca urodzenia Czesława Miłosza fotografiami Jolanty Donskienė. »
Claudio Magris o POGRANICZU
"Pogranicze, gdzie rodzi się poezja" tekst w książce Claudio Magrisa "O demokracji, pamięci i Europie Środkowej". Publikacja w przekładzie Joanny Ugniewskiej została wydana przez Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krakowie. »

Mentorzy Pogranicza w zbiorach CDKP

Odszedł Alfred Schreyer - drohobycki przyjaciel Pogranicza
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 93 lat zmarł Alfred Schreyer. Przyjaciel Pogranicza, mistrz sejneńskiej młodzieży z Klasy Dziedzictwa Kulturowego.  »
Biblioteka Vincenzowska w wydawnictwie Pogranicza.
Stanisław Vincenz (ur. 30 listopada 1888 w Słobodzie Rungurskiej, zm. 28 stycznia 1971 w Lozannie) – polski prozaik i eseista, miłośnik i znawca Huculszczyzny i Pokucia, myśli i sztuki starożytnej Grecji; ojciec Barbary Wanders-de Vincenz (dr fizyki, mieszka wraz z rodziną w Lozannie, Szwajcaria) i... »
Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza autorstwa Ewy Kołodziejczyk nominowane do nagrody prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2016
Po raz drugi przyznajemy Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.  »

Goście, staże, wolontariusze

13-18 czerwca 2014 - Kwerenda w zbiorach CDKP dotycząca Rosjan Staroobrzędowców
W CDKP od 13 do 18 czerwca badania dotyczące Staroobrzędowców prowadziił profesor Jeffrey D. Holdeman, koordynator języków słowiańskich i wykładowca języków czeskiego i rosyjskiego w Departamencie Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu stanowego w Indianie w Bloomington. »
3 czerwca 2013 - Gość Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza
Gościem Pogranicza był Jayde Will tłumacz literatury litewskiej, estońskiej i rosyjskiej na język angielski. Współpracuje on z wydawcami wielu różnych czasopism i antologii, w tym Best European Fiction 2013 i Dedalus Book of Lithuanian Literature. Tłumaczył także napisy do licznych... »
Staże - rok 2012
18 – 30 września  - staż naukowy odbyła Natalia Bierzyńska, absolwentka kulturoznawstwa, kierunek Wiedza o Kulturze, obecnie studentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. »

Cyfrowa Biblioteka Pogranicza

Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2014
Zdigitalizowana w 2014 roku  kolekcja zawiera filmowe rozmowy z „Ludźmi Pogranicza”, z pisarzami, twórcami kultury, naukowcami, którzy uczestniczyli w projektach Pogranicza w latach dziewięćdziesiątych. »
Projekt Kolekcji Biblioteki Krasnogrudzkiej zakończony
Zakończono prace digitalizacyjne w ramach projektu "Kolekcje Biblioteki Krasnogrudzkiej". W Cyfrowej Bibliotece Pogranicza uzupełniono o nowe obiekty trzy kolekcje; Kolekcję dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej ,  Kolekcję Tomasa Venclovy oraz Kolekcję Czesława Miłosza .   »
Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2014
Zdigitalizowana w 2014 roku  kolekcja zawiera filmowe rozmowy z „Ludźmi Pogranicza”, z pisarzami, twórcami kultury, naukowcami, którzy uczestniczyli w projektach Pogranicza w latach dziewięćdziesiątych. »

Nowości

Władza, wyobraźnia i pamięć: szkice o polityce i literaturze
Ukazała się pierwsza książka Leonidasa Donskisa przetłumaczona na język polski. »
Zofia Zarębianka - Wtajemniczenia w Miłosza. Pamięć - duch(owość) - wtajemniczenia
Zofia  Zarębianka Wtajemniczenia w Miłosza. Pamięć - duch(owość) - wtajemniczenia Homini, Kraków  2014 Z książki wyłania się kolejny, bardzo interesujący wizerunek Czesława Miłosza, któremu nieobce były religijne, metafizyczne i duchowe rozterki. To inne, nowe w... »
Tomas Venclova: Bibliografijos rodyklė – Bibliographic index - Bibliografia (1956-2011)
Wydawca: Įmonių grupė „Penki kontinentai” ir Lietuvos Respublikos kultūros ministeria, Vilnius. »

Wokół CDKP

Odszedł Alfred Schreyer - drohobycki przyjaciel Pogranicza
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 93 lat zmarł Alfred Schreyer. Przyjaciel Pogranicza, mistrz sejneńskiej młodzieży z Klasy Dziedzictwa Kulturowego.  »
27-28 listopada 2012 - Projekt badawczy Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
W dniach 27 i 28 listopada 2012 roku w ramach badań pilotażowych na temat „Model obsługi czytelniczej w gminie. Biblioteka w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym” Barbara Budyńska (koordynator projektu), Małgorzata Jezierska, Grażyna Walczewska-Klimczak odbyły wizytę studyjną w gminie... »
Definicja AS-ów
Poniższy tekst ukazał się w kwartalniku "Karta", nr 72. Publikujemy go dzięki uprzejmości autorki artykułu, Katarzyny Ziętal.  »

Z archiwum Pogranicza

Bibliografia. Recenzja książek OŚRODEK
  Przed Państwem kolejna część bibliografii recenzji książek Wydawnictwa Pogranicze. »
Bibliografia. Recenzje książek FUNDACJA cz. 3
 Bibliografia wycinków prasowych przedstawiających recenzje książek wydanych przez Wydawnictwo Pogranicze. »
Bibliografia. Recenzje książek FUNDACJA cz. 2
 Kolejna część bibliografii recenzji książek wydanych przez Wydawnictwo Pogranicze. »

Zbiory

Kolekcja Biblioteka Kolchidy
Zapraszamy do korzystania z publikacji książkowych zgromadzonych w Kolekcji BIBLIOTEKA KOLCHIDY.   »
Miłosz na Żuławach - Epizod z biografii poety
"Miłosz na Żuławach  - Epizod z biografii poety" pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej i Andrzeja Kasperka to książka ukazująca nieznane szczegóły i ocalałe pamiątki związane z okolicznościami śmierci matki poety w Drewnicy koło Gdańska. »
Piotr Wdowiak. Bezdrożami Litwy i Inflant. 17 spotkań z Wilniukami.
Wilniuk to dziecię Rzeczpospolitej Obojga, a dokładniej Wielu Narodów. To wytwór państwa federacyjnego, złożonego z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiejszy Wilniuk to potomek uczestników powstań, osób, którzy nie poddali się w działanach I wojny światowej,... »

Człowiek Pogranicza w zbiorach CDKP

Claudio Magris o POGRANICZU
"Pogranicze, gdzie rodzi się poezja" tekst w książce Claudio Magrisa "O demokracji, pamięci i Europie Środkowej". Publikacja w przekładzie Joanny Ugniewskiej została wydana przez Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krakowie. »
Książki Claudio Magrisa.
Claudio Magris  Inne morze   Czytelnik, Warszawa 2004  Przełożyła Joanna Ugniewska          »
Arvo Pärt w zbiorach filmowych CDKP.
ARVO PART  Czołowy, współczesny kompozytor estoński. Urodzony w 1935 roku w Paide w Estonii,wychowywał się w Talinie. W latach 60. związany z estońskim radiem jako kompozytor i dyrektor muzyczny. Duży wpływ na jego twórczość miała muzyka Szostakowicza i Prokofiewa.  »

Tematy pogranicza

Jubileusz prof. Eugeniusza Iwańca
Spotkanie jubileuszowe z prof. Eugeniuszem Iwańcem w Suwałkach z udziałem Pogranicza. »
"Sąsiedzi. Ocalone wspomnienia" - Augustów wspomina
22 maja 2015 roku w Augustowie miały miejsce wydarzenia poświęcone historii augustowskich Żydów. Wystąpiła Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Polecamy tekst Zofii Piłasiewicz.   »
Szkoła Romów nie chce
Nie znają polskiego, więc uznaje się ich za niepełnosprawnych. Co piąty uczeń w Polsce pochodzenia romskiego chodzi do szkoły specjalnej. - To praktyki rodem z totalitaryzmu - oburza się prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce »

O Pograniczu

Rozmowa "Prowincji" z Krzysztofem Czyżewskim cz. II
W kwartalniku społeczno-kulturalnym Dolnego Śląska i Żuław PROWINCJA nr 4 (26)/2016 ukazała się II cz. rozmowy Andrzeja Kasperka i Leszka Sarnowskiego z Krzysztofem Czyżewskim - Przyjechali "świrowiercy", czyli jubileusz Pogranicza. »
Przegląd Sejneński - Majowe Opowieści o Współistnieniu
Zachęcamy do zapoznania się z relacją Moniki Karpowicz z majowych prezentacji w Pograniczu. Tekst ukazał się w Przeglądzie Sejneńskim Nr 10 dnia 11 maja 2015. »
"Pogranicze. O odradzaniu się kultury" w wersji cyfrowej
Dorota Sieroń-Galusek, Łukasz Galusek  Pogranicze. O odradzaniu się kultury. O książce piszą autorzy. »

Darczyńcy

Tomasowi Venclovie
Tomasowi Venclovie za bogatą liczącą ponad dwa tysiące egzemplarzy bibliotekę prywatną. »

Baza Zbiorów CDKP