Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

CDKP na kongresie archiwistów
12 X 2019 - III Kongres Archiwów Społecznych z udziałem Pogranicza. »
O historii i teraźniejszości biblioteki w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie
Dwór w Krasnogrudzie należał do rodziny Czesława Miłosza od strony matki, był miejscem w którym toczyło się intensywne i gwarne życie, istniał pensjonat dla letników w którym szczególnie w okresie letnim przebywało wielu gości. »
Pogranicze - Biblioteka Podlasia
15-16 listopada 2018 udział Pogranicza w konferencji „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. »

Mentorzy Pogranicza w zbiorach CDKP

Odszedł Alfred Schreyer - drohobycki przyjaciel Pogranicza
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 93 lat zmarł Alfred Schreyer. Przyjaciel Pogranicza, mistrz sejneńskiej młodzieży z Klasy Dziedzictwa Kulturowego.  »
Biblioteka Vincenzowska w wydawnictwie Pogranicza.
Stanisław Vincenz (ur. 30 listopada 1888 w Słobodzie Rungurskiej, zm. 28 stycznia 1971 w Lozannie) – polski prozaik i eseista, miłośnik i znawca Huculszczyzny i Pokucia, myśli i sztuki starożytnej Grecji. »
Barbara Gruszka-Zych o Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie
 Artykuł "Zaufaj pierwszemu kamieniowi" Barbary Gruszki-Zych w tygodniku katolickim "Gość Niedzielny" z 9 lipca 2017r., nr 27 »

Goście, staże, wolontariusze

13-18 czerwca 2014 - Kwerenda w zbiorach CDKP dotycząca Rosjan Staroobrzędowców
W CDKP od 13 do 18 czerwca badania dotyczące Staroobrzędowców prowadziił profesor Jeffrey D. Holdeman, koordynator języków słowiańskich i wykładowca języków czeskiego i rosyjskiego w Departamencie Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu stanowego w Indianie w Bloomington. »
3 czerwca 2013 - Gość Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza
Gościem Pogranicza był Jayde Will tłumacz literatury litewskiej, estońskiej i rosyjskiej na język angielski. Współpracuje on z wydawcami wielu różnych czasopism i antologii, w tym Best European Fiction 2013 i Dedalus Book of Lithuanian Literature. Tłumaczył także napisy do licznych... »
Staże - rok 2012
18 – 30 września  - staż naukowy odbyła Natalia Bierzyńska, absolwentka kulturoznawstwa, kierunek Wiedza o Kulturze, obecnie studentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. »

Cyfrowa Biblioteka Pogranicza

Pogranicze - Biblioteka Podlasia
15-16 listopada 2018 udział Pogranicza w konferencji „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. »
Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej 2014
Zdigitalizowana w 2014 roku  kolekcja zawiera filmowe rozmowy z „Ludźmi Pogranicza”, z pisarzami, twórcami kultury, naukowcami, którzy uczestniczyli w projektach Pogranicza w latach dziewięćdziesiątych. »
Projekt Kolekcji Biblioteki Krasnogrudzkiej zakończony
Zakończono prace digitalizacyjne w ramach projektu "Kolekcje Biblioteki Krasnogrudzkiej". W Cyfrowej Bibliotece Pogranicza uzupełniono o nowe obiekty trzy kolekcje; Kolekcję dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej ,  Kolekcję Tomasa Venclovy oraz Kolekcję Czesława Miłosza .   »

Nowości

Władza, wyobraźnia i pamięć: szkice o polityce i literaturze
Ukazała się pierwsza książka Leonidasa Donskisa przetłumaczona na język polski. »
Zofia Zarębianka - Wtajemniczenia w Miłosza. Pamięć - duch(owość) - wtajemniczenia
Zofia  Zarębianka Wtajemniczenia w Miłosza. Pamięć - duch(owość) - wtajemniczenia Homini, Kraków  2014 Z książki wyłania się kolejny, bardzo interesujący wizerunek Czesława Miłosza, któremu nieobce były religijne, metafizyczne i duchowe rozterki. To inne, nowe w... »
Tomas Venclova: Bibliografijos rodyklė – Bibliographic index - Bibliografia (1956-2011)
Wydawca: Įmonių grupė „Penki kontinentai” ir Lietuvos Respublikos kultūros ministeria, Vilnius. »

Wokół CDKP

Pogranicze - Biblioteka Podlasia
15-16 listopada 2018 udział Pogranicza w konferencji „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. »
Odszedł Alfred Schreyer - drohobycki przyjaciel Pogranicza
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 93 lat zmarł Alfred Schreyer. Przyjaciel Pogranicza, mistrz sejneńskiej młodzieży z Klasy Dziedzictwa Kulturowego.  »
27-28 listopada 2012 - Projekt badawczy Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
W dniach 27 i 28 listopada 2012 roku w ramach badań pilotażowych na temat „Model obsługi czytelniczej w gminie. Biblioteka w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym” Barbara Budyńska (koordynator projektu), Małgorzata Jezierska, Grażyna Walczewska-Klimczak odbyły wizytę studyjną w gminie... »

Z archiwum Pogranicza

Bibliografia. Recenzje książek FUNDACJA cz. 4
   Przed Państwem kolejna bibliografia wycinków prasowych zawierających recenzje książek wydanych przez Wydawnictwo Pogranicze. Ze wszystkich materiałów można korzystać w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, które mieści się w Domu Pogranicza. »
Bibliografia. Recenzja książek OŚRODEK
  Przed Państwem kolejna część bibliografii recenzji książek Wydawnictwa Pogranicze. »
Bibliografia. Recenzje książek FUNDACJA cz. 3
 Bibliografia wycinków prasowych przedstawiających recenzje książek wydanych przez Wydawnictwo Pogranicze. »

Zbiory

Kolekcja Biblioteka Kolchidy
Zapraszamy do korzystania z publikacji książkowych zgromadzonych w Kolekcji BIBLIOTEKA KOLCHIDY.   »
Miłosz na Żuławach - Epizod z biografii poety
"Miłosz na Żuławach  - Epizod z biografii poety" pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej i Andrzeja Kasperka to książka ukazująca nieznane szczegóły i ocalałe pamiątki związane z okolicznościami śmierci matki poety w Drewnicy koło Gdańska. »
Piotr Wdowiak. Bezdrożami Litwy i Inflant. 17 spotkań z Wilniukami.
Wilniuk to dziecię Rzeczpospolitej Obojga, a dokładniej Wielu Narodów. To wytwór państwa federacyjnego, złożonego z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiejszy Wilniuk to potomek uczestników powstań, osób, którzy nie poddali się w działanach I wojny światowej,... »

Człowiek Pogranicza w zbiorach CDKP

Claudio Magris o POGRANICZU
"Pogranicze, gdzie rodzi się poezja" tekst w książce Claudio Magrisa "O demokracji, pamięci i Europie Środkowej". Publikacja w przekładzie Joanny Ugniewskiej została wydana przez Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krakowie. »
Książki Claudio Magrisa.
Claudio Magris  Inne morze   Czytelnik, Warszawa 2004  Przełożyła Joanna Ugniewska          »
Arvo Pärt w zbiorach filmowych CDKP.
ARVO PART  Czołowy, współczesny kompozytor estoński. Urodzony w 1935 roku w Paide w Estonii,wychowywał się w Talinie. W latach 60. związany z estońskim radiem jako kompozytor i dyrektor muzyczny. Duży wpływ na jego twórczość miała muzyka Szostakowicza i Prokofiewa.  »

Tematy pogranicza

Wspomnienia byłych wysiedleńców Sejneńszczyzny.
Dokumentacja wspomnień byłych wysiedleńców Sejneńszczyzny została zebrana podczas projektu „Po drugiej stronie Doliny Issy”. Rozmowy dotyczą wysiedleń ludności litewskiej z północno – wschodnich ziem Polski w latach 1941–1944. »
Jubileusz prof. Eugeniusza Iwańca
Spotkanie jubileuszowe z prof. Eugeniuszem Iwańcem w Suwałkach z udziałem Pogranicza. »
"Sąsiedzi. Ocalone wspomnienia" - Augustów wspomina
22 maja 2015 roku w Augustowie miały miejsce wydarzenia poświęcone historii augustowskich Żydów. Wystąpiła Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Polecamy tekst Zofii Piłasiewicz.   »

O Pograniczu

Krzysztof Czyżewski - Notatki słów i obrazów "Prowincja"
 W pierwszym tegorocznym numerze "Prowincji" ukazał się tekst Krzysztofa Czyżewskiego "Notatki słów i obrazów". »
Joanna Rawik "Wszystkie uroki pogranicza"
W listach z Paryża Stanisław Wyspiański opisuje swoje wizyty w Luwrze, gdzie godzinami kontemplował dzieła mistrzów. Szkicował, rozmyślał, aby dojść do prostego wniosku, jak odległa jest droga od głowy do ręki. »
Rozmowa "Prowincji" z Krzysztofem Czyżewskim cz. II
W kwartalniku społeczno-kulturalnym Dolnego Śląska i Żuław PROWINCJA nr 4 (26)/2016 ukazała się II cz. rozmowy Andrzeja Kasperka i Leszka Sarnowskiego z Krzysztofem Czyżewskim - Przyjechali "świrowiercy", czyli jubileusz Pogranicza. »

Darczyńcy

Kolekcja Oskara Schenkera w zbiorach Pogranicza
Biblioteka Fundacji "Pogranicze" w Krasnogrudzie w roku 2017 z wielką radością i przyjemnością przyjęła do swoich kolekcji bibliofilskie zbiory dr Oskara Schenkera darowane przez jego syna Alexandra Schenkera.  »

Baza Zbiorów CDKP