Spotkania i opowieści kronikarzy Silvy


Kronikarze Silvy - uczestnicy projektu Kronikarzami krasnogrudzkiej Sylwy są zarówno starsi mieszkańcy czterech wiosek wokół dworu (Dusznica, Ogrodniki, Żegary, Krasnogruda) jaki i ich wnuki. Pracę rozpoczęli od spotkań wokół najważniejszych miejsc i wydarzeń związanych z historią wiosek.
Zygmunt Waszkiewicz Zobacz  fragment opowieści zarejestrowanej podczas spotkania z  Zygmuntem Waszkiewiczem 16 listopada 2017 roku.  Całość nagrania dostępna na wystawie.
Aniela Stankiewicz Zobacz fragment opowieści zarejestrowanej podczas spotkania z Anielą Stankiewicz 30 października 2017.  Całość nagrania dostępna na wystawie.  
Eugenia Werelich Zobacz  fragment opowieści zarejestrowanej podczas spotkania z Eugenią Werelich. Całość nagrania dostępna na wystawie.
Monika Janczulewicz Zobacz  fragment opowieści zarejestrowanej podczas spotkania z Moniką Janczulewicz 1 grudnia 2017 roku. Całość nagrania dostępna na wystawie.
O żegarskim kościele z księdzem Adamem Adukowskim Spotkanie z historykiem, księdzem Adamem Adukowskim - historia kościoła w Żegarach w dokumentach diecezjalnych.
Nasze domy i ich historie Spotkania wokół najważniejszych miejsc i wydarzeń związanych z historią naszych wiosek - Ogrodnik, Krasnogrudy, Żegar i Dusznicy.  
Spotkanie Noworoczne. Opowieści z dawnych lat Podsumowaniem projektu był o  spotkanie noworoczne O powieści z dawnych lat . Udział w nim wzięli "Kronikarze Sylwy", członkowie ich rodzin, r ó wnież pozostali mieszkańcy wiosek oraz artyści biorący udział w projekcie.
Dwór i dawni przedwojenni jego mieszkańcy, dokumenty, fotografie, relacje, pamięć najstarszych Najstarsze źródła o dobrach Krasnohrud (tak brzmiała pierwotna nazwa Krasnohrudy) pochodzą z drugiej połowy XVII wieku, kiedy stanowiły one część dóbr Sztabinki rodu Kopciów.
1

Szukaj na stronie

 

 

 

Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

Krajka litewska. Od narodzin do śmierci

 

 

Dzięcięcy Uniwersytet Pogranicza

O projekcie rozmawiają Bożena Szroeder i Małgorzata Sporek-Czyżewska

 

 

Staroobrzędowcy Religia Ciszy

 

Człowiek Pogranicza 2019 - Irena Veisaitė


 

 

Spółdzielnia Jazzowa - Jan Młynarski / Piotr Zabrodzki

/ Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI