Suwalszczyzna. Spis pocztówek.

Suwałki 

Russ. Pope vor der Kirche in Suwalki.

(Pop przed cerkwią w Suwałkach) 

Wydawca: Kahan & Co, Königsberg 

 

 


Więcej szukaj w zbiorach CDKP.

Spis pocztówek:

1. Sejny Suwalszczyzna "Skąpiec" - sztuka grana w Sejnach 1953r. 1953 

2. Sejny Suwalszczyzna "Skąpiec" - sztuka grana w Sejnach 1953 

3. Suwalszczyzna prof. Andrzej Strumiłło "Spotkania u A. Strumiłły", 1998 Maćkowa Ruda 1998 

4. Suwalszczyzna Andrzej Strumiłło "Spotkania u A. Strumiłły", 1998 Maćkowa Ruda 1998 

5. Suwalszczyzna Andrzej Strumiłło "Spotkania u A. Strumiłły", 1998 Maćkowa Ruda 1998 

6. Suwalszczyzna Andrzej Strumiłło "Spotkania u A. Strumiłły", 1998 Maćkowa Ruda 1998 

7. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Dom przy ul. Kościuszki (miejsce urodzenia Marii Konopnickiej) - okres międzywojenny 

8. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Dworzec kolejowy - okres I wojny światowej 

9. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Fragment Placu św. Aleksandra (obecnie Plac Wolności) - widok na Gimnazjum im. Marii Konopnickiej - okres miedzywojenny 

10. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Fragment Placu św. Aleksandra (obecnie Plac Wolności) - widok na Państwowe Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego - 1943 r. 

11. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Fragment Placu św. Aleksandra (obecnie Plac Wolności) z widokiem na kościół św. Aleksandra - przed 1914 r. 

12. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Fragment obecnej ul. Lenina z bożnicą żydowską na pierwszym planie - okres II wojny światowej 

13. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Most na Czarnej Hańczy - wylot drogi do Augustowa i Raczek - 1905 r. 

14. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Panorama Suwałk od strony Zastawia - przed 1914 r. 

15. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Perspektywa ul. Kościuszki - okres międzywojenny 

16. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Położenie kamienia węgielnego pod gmach Resursy - 1912 r. 

17. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Resursa (przy obecnej ul. Kościuszki) - okres międzywojenny 

18. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Róg obecnego Placu Wolności i ul. Kościuszki - widok na ratusz i odwach - okres II wojny światowej 

19. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Suwałki - widok obecnej ulicy Kościuszki od strony Augustowa wg litografii A. Misierowicza 

20. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Ul. Kościuszki z widocznym budynkiem Sądu Okręgowego - okres międzywojenny 

21. Suwałki Suwalszczyzna "Suwałki na starych fotografiach". Widok na bazar - początek XX w. 

22. Kościół Augustów (Augustów. Kościół) 

23. Sejny Suwalszczyzna (Dąb Piłsudskiego) 

24. Sejny Suwalszczyzna (Dąb Piłsudskiego) 

25. Sejny Suwalszczyzna (Kościół garnizonowy) 1932 

26. Kościół Cmentarze (Kościół) 

27. Sejny Suwalszczyzna (Sejny w 1960 roku) 1960 

28. Sejny Suwalszczyzna (Sejny. Bazylika zimą) 

29. Suwalszczyzna Sejny (Sejny. Wnętrze katedry) 1936 

30. Suwałki Ulica (Suwałki) 

31. Sejny Suwalszczyzna (Widok na Bazylikę. Okolice Sejn) 

32. Sejny Suwalszczyzna (Widok wychodzących żołnierzy i księży z kantyny) 

33. Polska Suwalszczyzna 1-sza komp. 41 pp. Suwałki 25.VII.23. 1923 

34. Polska Suwalszczyzna 2 Pułk Ułanów Grochowskich Suwałki. Im. gen. Dwernickiego. 

35. Suwałki Suwalszczyzna Abschießen von Leuchtkugeln vor den fremden Militärattachés in Suwalki. (Wystrzelenie rakietnicy przy attaché wojskowym przebywającym gościnnie w Suwałkach) 

36. Sejny Suwalszczyzna Albin Jasionowski z żoną 

37. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Am Wigry - See. (Jezioro Wigry) 

38. Suwałki Kościół An der röm. kath. Kirche in Suwalki. (Kościół katolicki w Suwałkach) 1916 

39. Suwałki Kościół An der röm. kath. Kirche in Suwalki. (Kościół rzymsko - katolicki w Suwałkach) 1915 

40. Fotografia artystyczna prof. Andrzej Strumiłło Andrzej Strumiłło. Samochody I. "Manhattan - Materia" - Czerwiec 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

41. Fotografia artystyczna prof. Andrzej Strumiłło Andrzej Strumiłło. Samochody II. "Manhattan - Materia" - Czerwiec 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

42. Fotografia artystyczna prof. Andrzej Strumiłło Andrzej Strumiłło. Samochody III. "Manhattan - Materia" - Czerwiec 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

43. Fotografia artystyczna prof. Andrzej Strumiłło Andrzej Strumiłło. Samochody IV. "Manhattan - Materia" - Czerwiec 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

44. Fotografia artystyczna prof. Andrzej Strumiłło Andrzej Strumiłło. Samochody V. "Manhattan - Materia" - Czerwiec 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

45. Fotografia artystyczna prof. Andrzej Strumiłło Andrzej Strumiłło. Samochody VI. "Manhattan - Materia" - Czerwiec 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

46. Muzeum Suwalszczyzna Ankieta do Komisji Krzyża POW 1939 

47. Sejny Suwalszczyzna Anna i Antoni Maciukanis przy krosnach 

48. Sejny Suwalszczyzna Antoni Dobek przyjmuje raport (zatrzymanie przemytników) 

49. Suwalszczyzna Augustów Augustow Langestraße. (Augustów. Ulica Długa) 1915 

50. Suwalszczyzna Augustów Augustow. Augustower Kanal. (Augustów. Kanał Augustowski) 

51. Suwalszczyzna Augustów Augustow. Augustower Umgegend. Okoliczność Augustowska 1921 

52. Most Augustów Augustow. Brücke über Augustower Kanal. (Augustów. Most na Kanale Augustowskim) 

53. Suwalszczyzna Augustów Augustow. Rathaus. (Augustów. Ratusz) 

54. Suwalszczyzna Augustów Augustów 

55. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Czółno na jeziorze 

56. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Jezioro Białe 

57. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Nad jeziorem 

58. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Nad jeziorem Białem 1952 

59. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Ogólny widok mista 

60. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Port na jez. Necko 

61. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Rybak na jeziorze Necko 1939 

62. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Szkoła powszechna im. marszałka J. Piłsudskiego 

63. Suwalszczyzna Augustów Augustów - Tratwy na jeziorze 

64. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Dom Zarządu (Kanałów Państwowych) 1923 

65. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Gmach Seminarjum Nauczycielskiego 

66. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Jezioro Krechowieckie 

67. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Jezioro Krechowieckie 

68. Kościół Augustów Augustów. Kościół 

69. Kościół Augustów Augustów. Kościół 1933 

70. Kościół Augustów Augustów. Kościół 1933 

71. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Księżyc nad jeziorem Necko 

72. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Marktplatz. (Rynek) 1921 

73. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Ogólny widok 

74. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Rynek i Magistrat 1926 

75. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Ul. 3 - go Maja 1926 

76. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Widok ogólny 

77. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Widok ogólny 1929 

78. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Widok ogólny 

79. Suwalszczyzna Augustów Augustów. Widok ogólny 1937 

80. Suwalszczyzna Augustów Avgustov. Avgustovskij kanal. (Augustów. Kanał Augustowski) 

81. I Wojna Światowa Augustów Avgustov. Bagrationovskij štab. (Augustów. Sztab pułku Bagriatonowskiego) 1914 

82. Suwalszczyzna Augustów Avgustovskij kanal. (Kanał Augustowski) 

83. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

84. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

85. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

86. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

87. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

88. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

89. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

90. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

91. Sejny Suwalszczyzna Babańce koło Sejn. Dom Staroobrzędowców 2002 

92. Dworzec Suwałki Bahnhof Suwalki. (Dworzec w Suwałkach) 

93. Dworzec Suwałki Bahnhof in Suwalki. (Dworzec w Suwałkach) 1916 

94. Suwalszczyzna Sejny Baszta narożna zespołu poklasztornego w Sejnach 

95. Suwalszczyzna Sejny Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach 1991 

96. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska 2004 

97. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska 2004 

98. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska. Fasada bazyliki sejneńskiej o wschodzie słońca 2004 

99. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska. Matka Boża Sejneńska, łaskami słynąca, od Trójcy Świętej (figura szafkowa - otwarta) 2004 

100. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska. Matka Boża Sejneńska, łaskami słynąca, od Trójcy Świętej (figura szafkowa zamknięta) 2004 

101. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska. Ołtarz św. Józefa w lewej bocznej nawie. W głębi po lewej na filarze obraz św. Dominika 2004 

102. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska. Pięcioszafowy prospekt organowy chóru w głównej nawie 2004 

103. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska. Wnętrze bazyliki widok nawy głównej 2004 

104. Sejny Sejneńszczyzna Bazylika sejneńska. Zespół poklasztorny Konwentu Zakonu Dominikanów w Sejnach 2004 

105. Sejny Suwalszczyzna Berżniki koło Sejn. Patrol policji na jeziorze 

106. Sejny Suwalszczyzna Bezpłatny kurs szycia Singer w Krasnopolu koło Sejn 

107. Suwalszczyzna Biała Olecka Bialla i. Ostpr. (Biała Olecka) 

108. Sejny Suwalszczyzna Biała Synagoga. Sejny 

109. Muzeum Suwalszczyzna Binduga na brzegu Jeziora Wigry 1909 

110. Polska Suwalszczyzna Binduga na brzegu Jeziora Wigry. Fot. B. Wierzbicki 

111. Sejny Suwalszczyzna Bronisław i Czesław Jasionowscy 

112. Sejny Suwalszczyzna Bronisław i Czesław Jasionowscy 

113. Muzeum Suwalszczyzna Budynek dawnej synagogi. Fot: W. W. Mażul 

114. Polska Suwalszczyzna Budynek w którym mieści się Technikum Mechaniczne przy ul. Kościuszki 47, 1963 

115. Suwałki Rynek Café Hindenburg am Markplatz in Suwalki. (Kawiarnia "Hindenburg" na rynku w Suwałkach) 1916 

116. Suwałki Cerkiew Cerkiew garnizonowa w Suwałkach 

117. Polska Suwalszczyzna Czarna Hańcza (dopływ Niemna) pod wsią Kadyszem 

118. Suwałki Park Czerwony Dwór. Park 1908 

119. Sejny Suwalszczyzna Czesław Jasionowski - założyciel "polskiej Częstochowy w USA" 

120. Suwałki Budynek Das als Lazarett eingerichtete Gebäude des Polenclub in Suwalki. (Szpital wojskowy w budynku Resursy w Suwałkach) 1915 

121. Suwałki Wojsko Das deutsche Gouvernementsgebäude in Suwalki. (Budynek Guberni Niemieckiej w Suwałkach) 

122. Suwałki Wojsko Das deutsche Gouvernementsgebäude in Suwalki. (Budynek Niemieckiej Guberni w Suwałkach) 1915 

123. Suwalszczyzna Gołdap Das zerstörte Goldap nach dem letzten Russeneinfall. (Zniszczony Gołdap po ataku Rosjan) 1917 

124. Suwalszczyzna Suwałki Dawna cerkiew, obecnie kościół garnizonowy 1927 

125. Suwałki Ulica Deftl. Kriegsfchauplatz: Suwalki: Straßenbild. (Z frontu: Suwałki: Widok ulicy) 

126. Suwalszczyzna Augustów Der Krieg im Osten - Augustowo. Kirchgang mit Musik. (Z frontu wschodniego. Augustów. przemarsz z orkiestrą przed kościołem) 1915 

127. Suwalszczyzna Gołdap Der Krieg im Osten - Marktleben in Goldap. (Z frontu wschodniego: Targowe życie w Gołdapi) 0 

128. I Wojna Światowa Augustów Der Krieg im Osten. Erster Kirchgang in Augustowo mit Musik. (Wojna na Wschodzie. Pierwszy przemarsz przez Augustów z muzyką) 1915 

129. Kościół Augustów Der Krieg im Osten. Kirche in Augustowo. (Wojna na Wschodzie. Kościół w Augustowie) 1918 

130. Suwalszczyzna Stawiski Der Krieg im Osten. der Grossherzog v. Mecklenburg in Stawiski. (Front wschodni. Wielki Książe von Mecklenburg w Stawiskach) 1915 

131. Suwałki Budynek Der Pope predigt den verwundeten russischen Soldaten in einem russischen Lazarett in Suwalki. (Pop u rannych żołnierzy rosyjskich w lazarecie, w Suwałkach) 1916 

132. Suwałki Wojsko Deutsche Soldaten beim Einkauf in Suwalki. (Wojsko niemieckie na zakupach w Suwałkach) 1915 

133. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Deutsche Soldaten beim Fischfang am Wigrysee. (Niemieccy żołnierze łowiący ryby na Wigrach) 1916 

134. Suwałki Wojsko Deutsche Truppen in Suwalki. (Niemiecki Oddział Wojskowy w Suwałkach) 1915 

135. Suwałki Cmentarze Deutscher Soldatenfriedhof in Suwalki. Letzte Ruhe, fern der Heimat. (Cmentarz niemiecki w Suwałkach. Wieczne spoczywanie daleko od domu) 1915 

136. Suwałki Budynek Die Kommandantur in Suwalki. (Komendantura w Suwałkach) 1915 

137. Suwałki Budynek Die alte Mühle in Suwalki. (Stary młyn w Suwałkach) 1915 

138. Suwałki Kościół Die deutsche (evangelische) Kirche in Suwalki. Kościół niemiecki (ewangelicki) w Suwałkach

139. Suwałki Suwalszczyzna Die frühere Deutsch - russische Grenze Libonska. Zwischen Marggrabowa u. Suwalki. (Dawna granica Niemiecko - Rosyjska między ulicami Libońską i Margrabową w Suwałkach) 1916 

140. Suwałki Budynek Die russ. Artillerie - Kaserne in Suwalki. (Koszary artylerii rosyjskiej w Suwałkach) 

141. Dowspuda Suwalszczyzna Dowspuda - fragment pałacu Paca 1963 

142. Polska Suwalszczyzna Drewniany domek na rogu ul. Lenina, 1953 

143. Sejny Suwalszczyzna Druga Rada Miejska i pracownicy Magistratu w latach 1923 - 1. IX. 1927. 

144. Suwałki Ludzie Drukarnia Dargielowej 

145. Suwałki Ludzie Drukarnia Dargielowej 

146. Suwałki Ludzie Drukarnia Dargielowej 

147. Sejny Suwalszczyzna Dwór w Krasnogrudzie 

148. Sejny Suwalszczyzna Dzieci z ochronki 1932r. 1932 

149. Sejny Suwalszczyzna Dzieci z ochronki 1932r. 1932 

150. Sejny Suwalszczyzna Dziewczęta z kilimami - Berżniki koło Sejn 

151. Polska Suwalszczyzna Dzwonnica kościelna 1963 

152. Suwalszczyzna Suwałki Ein Etappen - Magazin in Suwalki. (Magazyn wojenny w Suwałkach) 

153. Suwałki Kościół Erbeutete Geschütze in Suwalki. (Działa pozostawione w Suwałkach) 

154. Sejny Suwalszczyzna Erbeutete russische Geschütze auf dem Markplatz in Sejny. (Rosyjskie wojsko i działa na rynku w Sejnach) 1915 

155. Suwałki Wojsko Erbeutete russische Geschütze in Suwalki. (Porzucone działa rosyjskie w Suwałkach) 

156. Suwałki Suwalszczyzna Erbeutete russische Geschütze in Suwałki. (Suwałki. Armaty pozostawione przez Rosjan) 1916 

157. Polska Suwalszczyzna Estrada w parku 

158. Suwalszczyzna Puńsk Folkloro ansambliai. Zespoły folklorystyczne 

159. Suwalszczyzna Dowspuda Fragment pałacu Paca w Dowspudzie 

160. Sejny Suwalszczyzna Franciszek Jasionowski - profesor, muzyk, kompozytor 

161. Suwałki Kościół Garnisonkirche in Suwalki. (Kościół garnizonowy w Suwałkach) 

162. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Gawrychruda. Krajobraz 

163. I Wojna Światowa Giżycko (Lötzen) Gefangene Russen als Chausseearbeiter bei Lötzen in Ostpr. (Jeńcy rosyjscy przy robotach drogowych w Giżycku) 

164. Dworzec Suwałki Gefangene Russen aus Sibirien bei der Arbeit am Bahnhof Suwalki. (Więżniowie rosyjscy z Syberii przy pracy na dworcu w Suwałkach) 1915 

165. Suwalszczyzna Berżniki Gefangene Russen im Dorfe Berzniki. (Rosyjscy jeńcy w Berżnikach) 

166. Suwałki Suwalszczyzna Gefangene Russen, dahinter Auto - Kolonnen in Suwalki. (Jeńcy rosyjscy na tle kolumny samochodów w Suwałkach) 1916 

167. Suwałki Wojsko Gefangene russische Vervundete in einem Hause Suwalkis vor ihrem Abtransport. (Ranni jeńcy rosyjscy z eskortą, przed wywózką z Suwałk) 1918 

168. Sejny Suwalszczyzna Gimnazjum Męskie im. Św. Kazimierza Kurii Biskupiej w Sejnach - 1934r. 1934 

169. Suwalszczyzna Gołdap Goldap Ostpr. Am Goldaper See. (Gołdap Prusy Wsch. Gołdapskie jezioro) 1929 

170. Suwalszczyzna Gołdap Goldap Ostpr. Goldaper Berg. (Gołdap. Prusy Wsch. Góra w Gołdapi) 

171. Dworzec Gołdap Goldap, Ostpr. (Bahnhof 1915). Gołdap. Prusy Wsch. Dworzec w 1915r.) 1915 

172. Suwalszczyzna Gołdap Goldap, Ostpr. Kath. Kirche. (Gołdap. Kościół katolicki) 

173. Suwalszczyzna Gołdap Goldap, Ostpr.- Neue Kirche. (Gołdap, Prusy Wsch. Nowy kościół) 

174. Suwalszczyzna Gołdap Goldap. Alte Kirche. (Gołdap. Stary kościół) 

175. Suwalszczyzna Gołdap Goldap. Orig.- Fliegeraufnahme 45/20. (Gołdap. Oryginalne zdjęcie lotnicze 45/20) 

176. Sejny Suwalszczyzna Gorzelnia w Sejnach 1977 

177. Suwalszczyzna Gołdap Gołdap 

178. Suwalszczyzna Gołdap Gołdap i okolice 1997 

179. Suwalszczyzna Grajewo Grajewo - Badestrasse. (Ulica Dolna) 1915 

180. Suwalszczyzna Grajewo Grajewo - Badestratze. Kupalnaja ul. Grajewo - ul. Dolna 

181. Suwalszczyzna Grajewo Grajewo - Badestraße. Graevo - Kupalnaja ul. (Grajewo - ul. Zdrojowa) 1915 

182. Suwalszczyzna Grajewo Grajewo - Kathol. Kirche. Graevo - Katoličeskaja cerkov. (Kościół katolicki) 1918 

183. Granica Polska Granica demarkacyjna koło Augustowa 

184. Granice Niemcy Rosja Litwa Granica niemiecko-rosyjsko-litewska. Początek lini demarkacyjnej 

185. Kościół Suwałki Griechisch Kathol. Kirche in Suwalki. (Kościół grekokatolicki w Suwałkach) 1915 

186. Suwałki Ludzie Grupa dziewcząt przebranych za Cyganów 

187. Muzeum Suwalszczyzna Grupa ludzi w mundurach, w środku dwie pielęgniarki 1921 

188. Suwałki Ludzie Grupa ludzi. Trzeci z prawej stoi Cz. Kochanowski 

189. Suwałki Rynek Gruß aus Suwalki. Grodnoerstr. und Markt. (Pozdrowienia z Suwałk. Ulica Grodnieńska i rynek) 

190. Suwalszczyzna Suwałki Gruß vom östlichen Kriegsschauplatze. (Pozdrowienia z frontu wschodniego. Okolice Suwałk. Wieś z cerkwią) 1917 

191. Fotografia artystyczna Grzegorz Jarmocewicz Grzegorz Jarmocewicz. By Saudek - 1. Sierpień 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

192. Fotografia artystyczna Grzegorz Jarmocewicz Grzegorz Jarmocewicz. By Saudek - 2. Sierpień 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

193. Fotografia artystyczna Grzegorz Jarmocewicz Grzegorz Jarmocewicz. Parergon - 1. Sierpień 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

194. Fotografia artystyczna Grzegorz Jarmocewicz Grzegorz Jarmocewicz. Parergon - 2. Sierpień 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

195. Fotografia artystyczna Grzegorz Jarmocewicz Grzegorz Jarmocewicz. xyz - 1. Sierpień 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

196. Fotografia artystyczna Grzegorz Jarmocewicz Grzegorz Jarmocewicz. xyz - 2. Sierpień 1993. Galeria Fotografii WDK 16-400 Suwałki 1993 

197. Mapa Polska Gubernia Suwalska 1905 

198. Suwalszczyzna Rutka Głazowisko Rutka 1995 

199. Sejny Suwalszczyzna Halinka Kalinowska na Poczcie 

200. Suwałki Ulica Hancza Brücke und Petersburgerstrasse in Suwalki. (Most na Hańczy i ulica Petersburgska) 

201. Suwałki Ulica Hancza Brücke und Petersburgerstrasse in Suwalki. (Most przez Hańczę i ul. Petersburgska w Suwałkach) 1915 

202. Sejny Suwalszczyzna Harcerze w lesie koło Krasnogrudy 

203. Sejny Suwalszczyzna Helena Skrzyńska z domu Jasionowska 1920 

204. Suwałki Ludzie I.Mościcki - prezydent Polski w Suwałkach wizytujacy 41 Pułk Piechoty 1935 

205. Suwałki Ludzie I.Mościcki - prezydent Polski w Suwałkach wizytujący 41 Pułk Piechoty 1935 

206. Suwalszczyzna Krasnopol In Feuerstellung bei Krasnopol. (Stanowiska ogniowe koło Krasnopola) 1915 

207. Sejny Suwalszczyzna J. Klimko, nauczyciele i uczniowie lata 30 - te 

208. Sejny Suwalszczyzna J.Klimko, nauczyciele i uczniowie lata 30-ste 

209. Suwalszczyzna Wigry Jan Paweł II Wigry 99 1999 

210. Sejny Suwalszczyzna Jasełka w Sejnach 1936r. 1936 

211. Sejny Suwalszczyzna Jasełka w szkółce elementarnej w Sejnach. Teatrzyk dziecięcy - Jasełka 

212. Muzeum Suwalszczyzna Jewish Market in Sejny. (Żydowski rynek w Sejnach) 1919 

213. Żydzi Sejny Jewish Market in Sejny. Jewish - Lithuanien - Polish market in Sejny. Photo 1919. T. Wisniewski collection. (Żydowsko - Litewsko - Polski rynek w Sejnach. Fotografia z 1919r. Kolekcja T. Wiśniewskiego) 

214. Suwalszczyzna Augustów Jez. Krechowieckie (Białe) 

215. Suwalszczyzna Augustów Jez. Necko 

216. Suwalszczyzna Jezioro Rospuda Jez. Rospuda 

217. Suwalszczyzna Jezioro Sajno Jez. Sajno 1938 

218. Suwalszczyzna Augustów Jeziora Augustowskie. Jezioro Białe 

219. Suwalszczyzna Augustów Jezioro Augustowskie 

220. Suwalszczyzna Augustów Jezioro Rozpuda k/ Augustowa 1958 

221. Suwalszczyzna Jezioro Serwy Jezioro Serwy 

222. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Jezioro Wigry 1958 

223. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Jezioro Wigry - Zatoka Słupiańska 1960 

224. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Jezioro Wigry od wsi Bryzgiel. Fot. B. Wierzbicki 

225. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Jezioro Wigry pod Gawrychami 

226. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Jezioro Wigry w Suwalszczyźnie w głębi klasztor OO. Kamedułów 

227. Polska Suwalszczyzna Jezioro Wigry. Fot. B. Wierzbicki 

228. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Jezioro Wigry. Spływ kajakowców 

229. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Jezioro Wigry. Spływ kajakowców 

230. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Jezioro Wigry. Spływ kajakowców 

231. Sejny Suwalszczyzna Józef Jasionowski - karykaturzysta, poeta, harcerz, autor piosenek o Sejnach 

232. Sejny Suwalszczyzna Józef Jasionowski - karykaturzysta, poeta, harcerz, autor piosenek o Sejnach 

233. Suwalszczyzna Augustów Kanał Augustowski 1950 

234. Suwalszczyzna Augustów Kanał Augustowski 

235. Suwalszczyzna Augustów Kanał Augustowski 1936 

236. Suwalszczyzna Augustów Kanał Augustowski 

237. Suwalszczyzna Augustów Kanał Augustowski - Okolice Augustowa 1930 

238. Suwalszczyzna Augustów Kanał Augustowski za Swobodą 

239. Suwalszczyzna Augustów Kanał Augustowski za Swobodą 

240. Suwalszczyzna Augustów Kanał Augustowski. Małe Jezioro 

241. Suwalszczyzna Augustów Kanał w Puszczy Augustowskiej 

242. Polska Suwalszczyzna Karta tytułowa rejestru pomiarowego do planu Suwałk z 1825 

243. Sejny Suwalszczyzna Katarzyna Jasionowska żona Bronisława 1910 

244. Sejny Suwalszczyzna Kawaleria w Sejnach 1919 

245. Sejny Suwalszczyzna Kierownik szkoły J. Klimko i uczniowie 1932r. 1932 

246. Suwałki Kościół Kirche in Suwalki. (Cerkiew w Suwałkach) 1917 

247. Suwałki Kościół Kirche in Suwalki. (Kościół w Suwałkach) 

248. Sejny Suwalszczyzna Kirkut w Sejnach - lata 30 1930 

249. Suwałki Ludzie Klasa dziewcząt z ks. Piaszczyńskim i ks. Czyżewskim 1929 

250. Suwałki Ludzie Klasa dziewcząt z nauczycielem 1929 

251. Suwalszczyzna Wigry Klasztor i zabudowania Klasztorne po Ks Kamedułach w Wigrach 

252. Suwalszczyzna Smolany Klasztor poreformacki w Smolanach 

253. Suwałki Suwalszczyzna Kolekcja pejzażowa 1990 

254. Sejny Suwalszczyzna Korpus Ochrony Pogranicza - zdjęcie grupowe 

255. Sejny Suwalszczyzna Kościół Garnizonowy - dawniej ewangelicki, 1957r. 1957 

256. Suwalszczyzna Wigry Kościół Wigierski 

257. Polska Suwalszczyzna Kościół garnizonowy 

258. Polska Suwalszczyzna Kościół gimnazjalny. (B. Sobór) 

259. Polska Suwalszczyzna Kościół na tle tłumu ludzi 

260. Suwalszczyzna Olecko Kościół p. w. NMP Królowej Polski 1990 

261. Polska Suwalszczyzna Kościół Św. Aleksandra 

262. Malarstwo Suwalszczyzna Krajobraz Suwalszczyzny. "Wiosna" 

263. Sejny Suwalszczyzna Ks. Czesław Jasionowski z siostrami 

264. Sejny Suwalszczyzna Ks. Marian Jasionowski, wykupiony przez Prymasa Polski Kardynała Wyszyńskiego z niewoli w Kijowie 1961 

265. Muzeum Suwalszczyzna Ks. Witold Karpowicz i ks. Młynarczyk 

266. Sejny Suwalszczyzna Ksiądz z rodziny Jesionowskich 

267. Suwałki Wojsko Landwehr - Husarenregiment Nr.1 vor dem deutschen Gouvernement in Suwalki. (Wojska lądowe. Regiment Huzarów Nr.1 w Niemieckiej Guberni w Suwałkach) 1915 

268. Suwałki Wojsko Landwehr-Husarenregiment Nr.1 vor dem Deutschen Gouvernement in Suwalki. (Wojska lądowe - Regiment Huzarów Nr.1 w Niemieckiej Guberni w Suwałkach) 

269. Suwalszczyzna Suwałki Le marché. Souvalki. (Suwałki. Targ) 1909 

270. Suwałki Kościół Leute auf den Treppenstufen der polnischen Kirche in Suwalki. (Ludzie na schodach polskiego kościoła w Suwałkach) 

271. Suwałki Kościół Leute auf den Treppenstufen der polnischen Kirche in Suwalki. (Ludzie siedzący na schodach przed polskim kościołem w Suwałkach) 1915 

272. Suwalszczyzna Puńsk Lietuviu Kulturos Namai. Dom Kultury Litewskiej 

273. Suwalszczyzna Sejny Lietuviu Namai. Dom Litewski 

274. Sejny Suwalszczyzna Ludwik Hołubowicz - piłsudczyk 1921 

275. Polska Suwalszczyzna Ludzie z wieńcem 

276. Sejny Suwalszczyzna M. Sejny, Jezioro 

277. Sejny Suwalszczyzna Majówka w Sejnach 

278. Sejny Suwalszczyzna Manifestacja w Sejnach dnia 21.IX.1919r. 1919 

279. Mapa Sejny Mapa południowo-wschodniej części Sejneńszczyzny w języku rosyjskim 

280. Suwalszczyzna Olecko Marggrabowa. Partie am Markt. (Olecko. Część rynku) 

281. Suwałki Rynek Markplatz in Suwalki. (Rynek w Suwałkach) 

282. Suwałki Rynek Markplatz in Suwalki. (Rynek w Suwałkach) 1916 

283. Suwałki Rynek Marktplatz in Suwalki. (Rynek w Suwałkach) 1915 

284. Kościół Wodziłki Molenna (kościół staroobrzędowców) w Wodziłkach 

285. Suwalszczyzna Suwałki Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

286. Suwalszczyzna Przerośl Młyn wodny z 1852 r. Fot. Smagacz T. 1963 

287. Suwałki Budynek Mädchen-Gymnasium in Suwalki. Gimnazjum żeńskie w Suwałkach 1915 

288. Sejny Suwalszczyzna Na rubieżach Sejneńszczyzny - pracowaliśmy dla Ojczyzny 

289. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Nad brzegiem jeziora Wigry 1939 

290. Suwalszczyzna Sejny Nawa główna z Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach Foto: A. Słociński 1992 

291. Suwałki Suwalszczyzna Obchody 1 sierpnia 1981 r. Dzień Powstania Warszawskiego 1944 r. 1981 

292. Sejny Suwalszczyzna Obchody uroczystości 400 lat obecności figury łaskami słynącej Matki Bożej w Sejnach 31.V.2002r. 2002 


293. Sejny Suwalszczyzna Obchody uroczystości 400 lat obecności figury łaskami słynącej Matki Bożej w Sejnach 31.V.2002r. 2002 

294. Sejny Suwalszczyzna Obóz harcerzy sejneńskich 1922 

95. Sejny Suwalszczyzna Odpust w Sejnach 

296. Suwałki Wojsko Oestlicher Kriegsschauplatz: Die Stadt Suwalki unter deutscher Derwaltung. Gefangene Russen werden zu Straßenarbeiten geführt. (Z frontu wschodniego. Miasto Suwałki pod niemieckimi rządami. Jeńcy rosyjscy idący na roboty drogowe) 

297. Polska Suwalszczyzna Ogród miejski 1931 

298. Sejny Suwalszczyzna Ogólny widok Sejn 1962 

299. Muzeum Suwalszczyzna Ogólny widok wsi puszczańskiej. Fot. M. Pokropek 

300. Suwalszczyzna Augustów Okol. Augustowa. Jez. Necko 1936 

301. Suwalszczyzna Augustów Okol. Augustowa. Jez. Necko 1938 

302. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okol. Suwałk. Jez. Wigry 

303. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa, Swoboda 

304. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Fragment Sajenek 1933 

305. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jez. Białe 

306. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jez. Białe 

307. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jez. Białe 

308. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jez. Necko 1932 

309. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jez. Necko 

310. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jez. Necko 

311. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jez. Necko 

312. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jez. Rospuda 

313. Suwalszczyzna Augustów Okolice Augustowa. Jezioro Necko 1935 

314. Sejny Suwalszczyzna Okolice Sejn. Prace polowe - wykopki 

315. Sejny Suwalszczyzna Okolice Sejn. Schronisko, przystań i klasztor nad Wigrami oraz fragment jeziora Krechowieckiego pod Augustowem 

316. Sejny Suwalszczyzna Okolice Sejn. Schronisko, przystań i klasztor nad Wigrami oraz fragment jeziora Krechowieckiego pod Augustowem 

317. Sejny Suwalszczyzna Okolice Sejn. Schronisko, przystań i klasztor nad Wigrami oraz fragment jeziora Krechowieckiego pod Augustowem 

318. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry pod Gawrychami 1925 

319. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Binduga pod Gawrychami 1929 

320. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Binduga w Gawrychach 

321. Suwalszczyzna Wigry Okolice Suwałk. Dom Turystyczny Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego nad Wigrami 

322. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Fragment jeziora Wigierskiego 

323. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Fragment jeziora Wigierskiego 

324. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Fragment jeziora Wigierskiego 

325. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jeziora Wigierskie 

326. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Białe. (Wigry) 1936 

327. Suwalszczyzna Jezioro Blizna Okolice Suwałk. Jezioro Blizna 1931 

328. Suwalszczyzna Jezioro Blizna Okolice Suwałk. Jezioro Blizna o zmroku 

329. Suwalszczyzna Jezioro Czarne Okolice Suwałk. Jezioro Czarne 

330. Suwalszczyzna Jezioro Krzywe Okolice Suwałk. Jezioro Krzywe 

331. Suwalszczyzna Jezioro Krzywe Okolice Suwałk. Jezioro Krzywe 

332. Suwalszczyzna Jezioro Krzywe Okolice Suwałk. Jezioro Krzywe koło Huty 

333. Suwalszczyzna Jezioro Krzywe Okolice Suwałk. Jezioro Krzywe koło Huty 

334. Suwalszczyzna Jezioro Leszczewek Okolice Suwałk. Jezioro Leszczewek 

335. Suwalszczyzna Jezioro Serwy Okolice Suwałk. Jezioro Serwy z widokiem na Suchą Rzeczkę 

336. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigierskie 1938 

337. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry 

338. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry 

339. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry 

340. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry 

341. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry 1925 

342. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry Binduga pod Gawrychami 

343. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry pod Cimochowizną 1930 

344. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry pod Cimochowizną 1939 

345. Suwalszczyzna Jezioro Wigry Okolice Suwałk. Jezioro Wigry pod Cimocho


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Pogranicze on-line - prezentacja w przestrzeni wirtualnej naszych artystycznych i edukacyjnych działań w Sejnach i Krasnogrudzie, a także na innych pograniczach świata.

 

LATO W POGRANICZU 

ZAPRASZAMY

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

Pobierz

Lato Pograniczu 2020.PDF (495.7 kB)

Lato Pograniczu 2020.JPG (4377.0 kB)

 

 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

Memorial Alice Oswald po polsku

 

O Dževadzie Karahasanie Miłosz Waligórski tłumacz

 

The Market / Targ

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI