Szkoła Letnia 2012

 

Już w lipcu, w Międzynarodowym Centrum Dialogu, ruszył projekt Szkoły Letniej Dialogu Międzykulturowego - serii spotkań i wartsztatów, prowadzonych przez wybitnych animatorów kultury. Więcej o projekcie dowiedzieć się można z serwisu internetowego www.borderlandschool.net

Podstawowym zamierzeniem programu jest kształcenie animatorów dialogu międzykulturowego, wspieranie długofalowych przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych w społecznościach wielokulturowych, pomoc przy tworzeniu ośrodków praktyk międzykulturowych oraz współpraca przy budowaniu transregionalnej sieci partnerstwa dialogu międzykulturowego w Gruzji, Białorusi i Ukrainie. Projekt powstał jako odpowiedź na potrzeby, zaproszenia i oczekiwania wyrażane wielokrotnie przez osoby i organizacje z tych krajów. Na projekt składa się szereg warsztatów, wykładów, rozmów które będą odbędą się w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, podczas tygodniowego spotkania 24 uczestników z Gruzji, Białorusi i Ukrainy. Uczestnikami projektu będą starannie wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również władz lokalnych, dziennikarze czy animatorzy kultury, którzy w przyszłości będą upowszechniać działania i praktyki wypracowane podczas projektu.

Warsztaty wspólnie poprowadzili przedstawiciele wszystkich partnerów, a jako gości do spotkań zaprosiliśmy wybitnych specjalistów i praktyków którzy podzielą się z uczestnikami własnym doświadczeniem i wypracowanymi metodami w pracy edukacyjnej i kulturowej przyczyniającej się do transformacji społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt jest pierwszym krokiem w stronę budowania długofalowej współpracy pomiędzy partnerami z założeniem zataczania przyszłości coraz szerszych kręgów współpracy w regionie.

Główną część merytoryczną projektu, czyli tygodniowe warsztaty, odbyła się w lipcu. Miejscem, w którym odbyły się warsztaty jest Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie (MCD). Zadaniem warsztatów było zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami, doświadczeniami i metodologiami pracy międzykulturowej i dostarczenie rzetelnych narzędzi takiej pracy. Prócz przygotowania merytorycznego, warsztaty uczyły pracy organizacyjnej i zarządzania instytucją: budowania organizacji i zespołu, pisania projektów, zdobywania funduszy, strategicznego i długofalowego planowania. Warsztaty są istotnym i koniecznym elementem procesu tworzenia długotrwałych form praktyki międzykulturowej. Nie miały jednak charakteru wyłącznie teoretycznych szkoleń czy kursów, ale zawsze związane będą z konkretną działalnością praktyczną.

Zajęcia były skoncentrowane na rozpoznaniu lokalnego środowiska, kontekstu i przysposobieniu metody pracy międzykulturowej do regionalnych uwarunkowań. Program warsztatów skupiony był  wokół trzech podstawowych zagadnień:

  • warsztat animatora: formy i metody praktyk międzykulturowych; lokalne uwarunkowania; najlepsze przykłady; przeciwności i możliwe porażki.

  • warsztat pogranicza: wiedza o wielokulturowym dziedzictwie regionu i kontekście historycznym; źródła konfliktów i tradycje tolerancji; odniesienia do innych tradycji Zachodu i Wschodu.

  • warsztat lidera: budowanie organizacji i zarządzanie nią; sieć partnerskich kontaktów; finansowanie; strategie lokalne i

  • międzynarodowe; organizacja miejsca.

ORGANIZATOR:

WSPARCIE:

   


4-12 lipca 2012 - Szkoła Letnia Dialogu Międzykulturowego Od 2 do 12 lipca w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie trwały warsztaty Szkoły Letniej Dialogu Międzykulturowego - serii spotkań i wartsztatów, prowadzonych przez wybitnych animatorów kultury.
Kuźnia budowniczych mostów. Szkoła Pogranicza w Krasnogrudzie Szkoła Pogranicza to pierwszy o takim charakterze w Europie międzynarodowy program kształcący liderów. Uczestnicy zdobywać będą zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie dialogu między grupami społecznymi, religiami, narodami. Uczyć się będą tego jak przekładać wiedzę na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnych.
Szkoła Pogranicza - środa, 4 lipca 2012 Deszcze i gwałtowne burze przywitały naszych uczestników przybyłych z Ukrainy, Białorusi i Gruzji oraz z całej Polski, jednak w trakcie naszych pierwszych sesji wyszło Słońce. Był to dzień poświęcony na poznawanie siebie nawzajem; każda z osób opowiedziała o sobie, swoich zainteresowaniach i pochodzeniu, oraz projektach, w które jest zaangażowana. Czy odgadniecie, skąd pochodzą te przedmioty, i jaka jest ich historia?
Szkoła Pogranicza - czwartek, 5 lipca 2012 Relacja fotograficzna z drugiego dnia Szkoły Letniej Dialogu Międzykulturowego . Dzisiejszego dnia praca odbywała się w dwóch grupach. Jedna prowadzona była w języku angielskim i rosyjskim przez Krzysztofa Czyżewskiego. Drugą w języku angielskim prowadził Chris Baldwin. Wieczorem odbyła się prezentacja pracy Pracowni Kronik Sejneńskich prowadzonej przez Bożenę Szroeder po której uczestnicy Szkoły mogli obejrzeć spektakl "Kroniki Sejneńskie" w Białej Synagodze.
Szkoła Pogranicza - piątek, 6 lipca 2012 Dwie grupy kontynuowały pracę rozpoczętą poprzedniego dnia. Grupa pierwsza, której przewodniczył Chris Baldwin, zajmowała się celami projektów kulturalnych, typami zdolności i umiejętności przywódczych potrzebnych do prowadzenia takich projektów. Pracując w mniejszych grupach uczesnicy zostali poproszeni o przygotowanie wspólnego projektu i zaprezentowanie go innym grupom. Jedna z grup dostałą za zadanie własną interpretację bajki ludowej.
Szkoła Pogranicza - sobota, 7 lipca 2012 Warsztaty przeniosły się do chłodniejszych piwnic dworu z powodu ciągle wzrastającej temperatury. Zakończył się dzisiaj Warsztat Animatora w wyniku którego poszczególne grupy przygotowały krótkie prezentacje swoich pomysłów. Zostały one później przedyskutowane z perspektywy partnerstwa i networkingu, które mogłyby pomóc w ich realizacji. 
Szkoła Pogranicza - niedziela, 8 lipca 2012 Relacja z kolejnego dnia Szkoły Pogranicza.
Szkoła Pogranicza - poniedziałek, 9 lipca 2012 Tego dnia kontynuowano Otwarte Warsztaty, tym razem z różnymi zespołami złożonymi z uczestników poprzednich grup dyskusyjnych, rozmieszczonych na terenie parku i dworu. Część z nich woloała słońce - inni pragnęli ukryć się w cieniu.
Szkoła Pogranicza - wtorek, 10 lipca 2012 Relacja z kolejnego dnia Szkoły Pogranicza.
1

Szukaj na stronie

 

 

 

Współorganizator

 


 

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

 

 

 

Budowa niewidzialnego mostu. Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim

 

 

 

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 Mikkołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. 8 sierpnia 2020

Wspomnienie Misterium Mostu 2020

TONY JUDT LECTURE, wykład Krzysztofa Meissnera - Fizyka i transcendencja

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Kuba Więcek Trio - 24 lipca 2020

III Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

II Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

I Debata WOKÓŁ XENOPOLIS

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 58.155,28 zł.

W 2019 roku Fundacja uzyskała również kwotę 8.846,30 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 10.212,62 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI