Szkoła Litewska w Sejnach

Luty 2002.

Sejny. Litewska szkoła w Domu Biskupim

Na początek gimnazjum, a później podstawówka i przedszkole. To plany Stowarzyszenia Litwinów w Polsce. Jest statut placówki, wsparcie miejscowego proboszcza, parlamentarzystów z Polski i Litwy, a także premiera Brazauskasa.
Szkołę ma prowadzić Fundacja Oświaty i Kultury "Sejna", powołana w 1998 roku. Proboszcz obiecuje wydzierżawienie tzw. Domu Biskupiego w Sejnach za symboliczną opłatą. Rezydowal w nim ongiś litewski poeta i biskup obojga narodów Antanas Baranauskas. Budynek wizytowali niedawno parlamentarzyści Polski i Litwy.
Sejneńscy Litwini uważają, że po wzięciu "spraw w swoje ręce" skończą się perypetie ze szkolnictwem litewskim na Sejneńszczyźnie. Przypomnijmy, że w tym roku szkolnym o mało nie doszło do likwidacji klas w sejneńskim gimnazjum z powodu braku pieniędzy. Premier Litwy Algirdas Brazauskas, który w listopadzie ub.r. przyjął przedstawicieli mniejszości litewskiej z Sejneńszczyzny, zaoferował pomoc w budowie niedużej szkoły w Sejnach.

(j)

"Nasze Krajobrazy", 10.02.2002


Luty 2002.

Będzie litewska szkoła

Jak już informowaliśmy, Stowarzyszenie Litwinów w Polsce przygotowuje się do zorganizowania w Sejnach litewskiej szkoły. Prowadzić ją ma powołana w 1998 roku Fundacja Oświaty i Kultury "Sejna". Na początek będzie to litewskie gimnazjum, a później także szkoła podstawowa oraz przedszkole.
Opracowano już statut, dogadano się nawet z miejscowym proboszczem w sprawie wydzierżawienia za symboliczną opłatą tzw. Domu Biskupiego w Sejnach. Nazwa pochodzi stąd, że rezydował tu ongiś litewski poeta i biskup obojga narodów Antanas Baranauskas.
Budynek wizytowali niedawno parlamentarzyści Polski i Litwy. Sejneńscy Litwini uważają, że po wzięciu "spraw w swoje ręce" skończą się perypetie ze szkolnictwem litewskim na Sejneńszczyźnie. Przypomnijmy, że w tym roku szkolnym, z powodu braku pieniędzy, o mało nie doszło do likwidacji klas w sejneńskim gimnazjum. Premier Litwy, Algirdas Brazauskas, który w listopadzie ub.r. przyjął przedstawicieli mniejszości litewskiej z Sejneńszczyzny, zaoferował
pomoc w budowie niedużej szkoły w Sejnach.

(j) "Nasze Krajobrazy", 10.02.2002

Szkoła będzie w Pałacu Biskupim

Mniejszość litewska chce powołać w Sejnach niepubliczne gimnazjum. Niestety, nie ma pieniędzy na adaptację pomieszczeń. W Sejnach funkcjonuje jedno gimnazjum z litewskim językiem nauczania, prowadzone przez gminę. Polscy Litwini uważają, że nie jest ono najlepsze.
- Chcielibyśmy utworzyć nową placówkę, którą prowadzić będzie stowarzyszenie – mówi Irena Gasperowicz, przewodnicząca Wspólnoty Litwinów w Polsce. – Być może, poza gimnazjum, powstanie też szkoła podstawowa i średnia.
Szkoła miałaby ruszyć od września. Mniejszość litewska zdążyła już powołać Fundację „Seina”. Udało się jej uzyskać pozytywną opinię kuratorium oraz obietnicę dzierżawy Pałacu Biskupiego, którego właścicielem jest Kuria.
- Obiecałem wynająć budynek od lipca – przyznaje ks. Kazimierz Gacki, proboszcz sejneńskiej parafii. – Stowarzyszenie musiałoby pokrywać całkowite koszty utrzymania obiektu.
Piętrowy budynek w centrum miasta jest wyremontowany z zewnątrz. Fundacja musiałaby ponieść koszty związane z przystosowaniem pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz z wyposażeniem. Jak się dowiedzieliśmy, pieniądze obiecał rząd litewski.
- W niedzielę, podczas zjazdu w Puńsku, litewskie władze zadeklarowały, że będą wspomagały finansowo stowarzyszenie tylko przez trzy lata - twierdzi jeden z litewskich działaczy. – Później musi radzić sobie samo.
Ta deklaracja powstrzymała mniejszość przed dalszym działaniem. W najbliższych dniach na „negocjacje” z litewskim rządem planuje wybrać się konsul Republiki Litewskiej w Sejnach, Jonas Kindurys.
Jan Skindzier, wójt gminy w Sejnach twierdzi, że o tworzeniu nowego gimnazjum nic oficjalnie nie wie. - Nie mam nic przeciwko temu – zapewnia Stanisław Kap, burmistrz miasta. - Szkoła, zgodnie z przepisami, otrzyma z ministerstwa połowę należnej subwencji oświatowej i będzie musiała się z tego utrzymać. Przy tak małej liczbie dzieci nie będzie to łatwe, a miasto nie dołoży, bo nie ma z czego.

(wys) "Kurier Poranny" 21.02.2002

Wrzesień 2002.
Minister pomoże. Koniec kłopotów?

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka chce pomóc mniejszości litewskiej w pozyskaniu działki na budowę niepublicznej szkoły – podstawówki i gimnazjum – w Sejnach. Byłaby to pierwsza taka placówka litewska w Polsce. (PAP) "Kurier Poranny" 5.09.2002

Wczoraj na ręce Ireny Gasperowicz, przewodniczącej Wspólnoty Litwinów w Polsce, wpłynął list podpisany przez prof. Krystynę Łybacką, ministra edukacji narodowej i sportu.
- Jest to odpowiedź na nasz apel o pomoc w pozyskaniu w Sejnach działki pod budowę niepublicznej szkoły z litewskim językiem nauczania – wyjaśnia Irena Gasperowicz. - Pani minister zapewnia, że jej osobiście, tak jak i nam, zależy na pozytywnym rozwiązaniu problemu, ale chce też, aby pomoc ze strony resortu posiadała właściwe umocowania prawne. Z ostateczną odpowiedzią pani minister Łybacka wstrzymała się do momentu zebrania niezbędnych do podjęcia decyzji ekspertyz i opinii prawnych. (tam) "Gazeta Współczesna" 4.09.2002

Krystyna Łybacka, Minister Edukacji Narodowej i Sportu chce pomóc mniejszości litewskiej w pozyskaniu działki na budowę niepublicznej szkoły w Sejnach, w której mieściła by się podstawówka i gimnazjum.
Jak powiedział Irena Gasperowicz, przewodnicząca Litwinów w Polsce, minister przysłała pismo, w którym poparła starania Litwinów w rozwiązaniu tego problemu. Byłaby to pierwsza taka placówka litewska w Polsce. "Zależy nam na pozytywnym załatwieniu problemu budynku szkolnego w Sejnach" – pisała minister. (Gal) Tygodnik "Okolica", 5.09.2002

Na ręce Ireny Gasperowicz, przewodniczącej Wspólnoty Litwinów w Polsce, wpłynął list podpisany przez prof. Krystynę Łybacką, ministra edukacji narodowej i sportu, w którym pani minister zapewnia, że jej osobiście, tak jak i Wspólnocie Litwinów w Polsce, zależy na pozytywnym rozwiązaniu sprawy powołania niepublicznej szkoły litewskiej w Sejnach. Chce jednak, aby pomoc ze strony resortu posiadał właściwe umocowania prawne i dlatego z ostateczną odpowiedzią wstrzymała się do momentu zebrania niezbędnych do podjęcia decyzji ekspertyzy i opinii prawnych.

(saw) "Nasze Krajobrazy", 15.09.2002

Październik 2002.
Pałac Biskupi – nie

Niepubliczną szkołę podstawową oraz gimnazjum litewskie chcieliby stworzyć w Sejnach Litwini zamieszkali na Sejneńszczyźnie. W tej sprawie wystąpili do minister edukacji Krystyny Łybackiej.
Reprezentantem Litwinów w tym temacie jest powstała niedawno Fundacja „Sejna”. Plany utworzenia takiej szkoły sięgają zeszłego roku. W założeniach miała ona rozpocząć działalność już od roku szkolnego 2002/03. Jak dotychczas największe problemy są z pozyskaniem odpowiedniego budynku lub terenu w obrębie miasta na budowę placówki od podstaw. Dotąd jednak nie udało się znaleźć ani budynku ani działki, na której stanęłaby szkoła. Propozycja przekazania na cele gimnazjum tzw. Pałacu Biskupiego – w dodatku należącego do parafii katolickiej – za względów technicznych została odrzucona.

(OJ) "Przegląd Powiatowy", 10.10.2002

Grudzień 2002.
Za własne pieniądze

Litwini chcą za własne pieniądze zbudować szkołę w Sejnach.
Od dwóch lat społeczność litewska z Sejneńszczyzny próbuje uzyskać w Sejnach lokal lub działkę pod budowę szkoły, do której uczęszczałyby dzieci z rodzin litewskich. W planowanym gimnazjum oraz szkole podstawowej nauka prowadzona byłaby w języku litewskim. Realizacja projektu budowy oraz późniejszego prowadzenia szkoły byłaby w rękach Fundacji Sejna, która zawiązała się, aby realizować tę inicjatywę.
W Urzędzie Miejskim w Sejnach odbyło się spotkanie poświęcone oświacie w języku litewskim na terenie powiatu sejneńskiego, z udziałem przedstawicieli organizacji litewskich.

(OJ) "Przegląd Powiatowy", 19.12.2002

Luty 2002.
Dreptanie w miejscu

Budowy w Sejnach niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum nadal tylko na papierze. Fiaskiem zakończyło się piątkowe spotkanie władz miasta i gminy Sejny oraz przedstawicieli mniejszości litewskiej z właścicielkami dwóch działek, w planach przestrzennego zagospodarowania miasta przewidzianych pod budownictwo oświatowe. Panie nie wyraziły zgody na sprzedaż, wieczyste użytkowanie lub dzierżawę należących do nich gruntów, na których mogłaby powstać niepubliczna szkoła podstawowa i gimnazjum z litewskim językiem nauczania.

T. Moćkun "Gazeta Współczesna", 10.02.2003

Szkoła dyplomacji? Jeszcze w tym miesiącu, po konsultacjach z rodzicami uczniów, zapadną ostateczne decyzje o ewentualnej, tymczasowej lokalizacji społecznego gimnazjum w budynku, w którym znajduje się Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach oraz Dom Litewski. Jest to rozwiązanie tymczasowe, które jednak nikogo nie zadowala. (tam) "Gazeta Współczesna", 11.02.2003

Problemy z budową litewskiej szkoły podstawowej i gimnazjum w Sejnach
Każda lokalizacja zła. Rodzice nie zgadzają się, aby w sejneńskim domu kultury powstało gimnazjum z litewskim językiem nauczania. – W takiej sytuacji będziemy czekać na działkę gminną – zapowiada Olgierd Wojciechowski, przewodniczący Fundacji Seina.

(wys) "Kurier Poranny", 11.02.2003

Październik 2003.
Będzie szkoła

Za pieniądze z Wilna powstaną niepubliczne litewskie szkoły w Sejnach.
Z pomysłem wybudowania w Sejnach niepublicznego gimnazjum i szkoły podstawowej z litewskim językiem nauczania przed trzema laty wystąpiła Fundacja Sejna. Wiele wskazuje na to, że pomysł ten bliski jest realizacji.
(tam) "Gazeta Współczesna", 21.10.2003

Będzie szkoła. Mniejszość litewska po dwóch latach znalazła miejsce na budowę społecznego gimnazjum litewskiego w Sejnach. Litwini zdecydowali się budować placówkę na własnej działce, lecz najpierw muszą zmienić jej przeznaczenie na cele oświatowe. Fundacja im. Biskupa Antanasa Baranauskasa zwróciła się już do rady miejskiej z wnioskiem o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. (PAP) "Kurier Poranny", 24.10.2003

Mniejszość litewska coraz bliżej realizacji pomysłu na budowę niepublicznego gimnazjum i podstawówki z litewskim językiem nauczania. Działkę znaleźli sami.

(saw) "Nasze Krajobrazy", 2.11.2003

Listopad 2003.

Na razie nie będzie szkoły

Na razie nie będzie niepublicznej szkoły litewskiej w Sejnach. Mniejszość litewska zrezygnowała z ubiegania się o dokonanie przez Radę Miasta w trybie pilnym zmian w planie przestrzennego zagospodarowania i przekwalifikowania dwóch działek pod budownictwo oświatowe. W ten sposób o kolejnych kilka miesięcy opóźni się rozpoczęcie budowy placówki, której powstanie ma sfinansować rząd litewski.

(tam) "Gazeta Współczesna", 4.11.2003


Październik 2004.
I po sporze. Będzie Centrum Oświaty Litewskiej

Litwini mieszkający w Polsce poprosili prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa o wsparcie budowy Litewskiego Centrum Oświaty w Sejnach i objęcie go honorowym patronatem. Zdaniem prezydenta, prośba polskich Litwinów jest uzasadniona i należy dołożyć wszelkich starań, by Centrum zaczęło działać już we wrześniu przyszłego roku. Koszt budowy Litewskiego Centrum Oświaty szacuje się na 5 mln litów (ok. 1,5 mln euro). Finansuje litewski rząd.
"Kurier Poranny", 07.10.2004

Sejny. Burmistrz Jan Stanisław Kap podpisał i przekazał przedstawicielom mniejszości litewskiej "Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego". Jest to oficjalna zgoda władz miasta na budowę Centrum Oświaty Litewskiej na działce przy ul. 22 Lipca w Sejnach.
To oznacza koniec trwających od czterech lat zabiegów o lokalizację w mieście niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum z litewskim językiem nauczania.

(tam) "Gazeta Współczesna", 1-3.10.2004

Grudzień 2004.
Litwini budują

Zakończyły się trwające od czterech lat zabiegi o lokalizację w Sejnach niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum z litewskim językiem nauczania. Placówka powstanie na 2,5-hektarowej działce wykupionej od prywatnego właściciela przez mniejszość litewską. Za grunty położone przy ul. 22 lipca rząd litewski zapłacił 170 tys. litów, czyli ponad 200 tys. zł.

(tam) "Gazeta Współczesna", 2.12.2004

Przedstawiciele mniejszości litewskiej zakupili działkę przy ul. 22 Lipca, na której powstać ma niepubliczna szkoła podstawowa i gimnazjum. Pierwszy etap inwestycji, której koszt szacuje się na 5-6 mln litów, czyli budowa części dydaktycznej, ma być zakończony do 1 września 2005. W drugim etapie powstanie sala gimnastyczna, a w trzecim pływalnia.

"Nasze Krajobrazy", 12.12.2004

Będzie litewska szkoła

Wiosną przyszłego roku ruszy budowa społecznej szkoły litewskiej w Sejnach - mówi Piotr Maksimowicz, prezes Fundacji im. Antanasa Baranauskasa. - We wrześniu powinien zabrzmieć pierwszy dzwonek - twierdzi.

(wys) "Kurier Poranny", 4.12.2004

Maj 2005.
Wielka budowa

W Sejnach rozpoczęła się budowa jedynej w kraju niepublicznej litewskiej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. - W połowie września oddamy je do użytkowania - zapowiada Piotr Maksimowicz, szef fundacji im. Antoniego Baranowskiego, która prowadzi inwestycję.
Na zakup działki fundacja wyłożyła ponad 200 tys. zł. - Wykonawca zobowiązał się wznieść budynek dydaktyczny do połowy września - mówi Maksimowicz.
Na wszelki wypadek kierownictwo fundacji uzyskało ustną zgodę ministra edukacji na prowadzenie zajęć w pomieszczeniach zastępczych. W grę wchodzą np. sale Domu Kultury Litewskiej.
Budowa szkoły podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy - budynek dydaktyczny ma kosztować 4,5 mln zł. Drugi - sala gimnastyczna, basen oraz boiska z kortem tenisowym - podobnie. Koszt całej inwestycji pokryje rząd litewski.

(wys) "Kurier Poranny", 17.05.2005

Lipiec 2005.

Liczą na rząd litewski
Uczniów nam wystarczy


Oficjalnie przekazanie do użytku Centrum Edukacji Litewskiej w Sejnach nastąpić ma 15 września. Niewykluczone, że symboliczne otwarcie tej niepublicznej placówki nastąpi jednak już 9 września, a przecięcia wstęgi dokonają prezydenci Polski i Litwy. Do wczoraj na listach uczniów widniały nazwiska 60 dzieci.
O zgodę na budowę Centrum (przedszkole, podstawówka i gimnazjum) mniejszość litewska zabiegała cztery lata. Na początku br. Fundacja im. bp. Baranauskas kupiła działkę w pobliżu konsulatu. W kwietniu zrobiono pierwsze wykopy.
- Problemów nie brakuje, ale nie są to sprawy, z którymi nie jesteśmy w stanie sie uporać - twierdzi Piotr Maksimowicz, działacz Wspólnoty Litwinow w Polsce. - Na budowie nie ma żadnych opóźnień. Jednocześnie prowadzone są roboty na zewnątrz i wewnątrz budynku. W najbliższych dniach pokryjemy dach. Wykonawca zapenia, że odda szkołę w zaplanowanym terminie, czyli najpóźniej 15 września.

(tam) "Gazeta Współczesna", 21.07.2005

Sierpień 2005.
Centrum Edukacji Litewskiej ruszy trochę później
Budowlany poślizg


Intensywne opady deszczu oraz opóźnienia w dostawie materiałów sprawiły, że placówka oddana zostanie do użytku z kilkutygodniowym poślizgiem. Teraz budowlańcy starają się nadrobić zaległości.
- Pomimo tych problemów, 1 września Centrum Edukacji Litewskiej rozpocznie działalność - zapewnia Piotr Maksimowicz, przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce. - Na dziś mamy 60 podań o przyjęcie do różnych klas, od przedszkola aż po gimnazjum.
Jak twierdzi Maksimowicz, to jednak nie koniec. Codziennie przybywa chętnych do podjęcia nauki w tworzonej przez nich niepublicznej placówce.
Organizatorzy szkoły czekają na wpisanie jej do rejestru placówek niepublicznych prowadzonego przez samorząd miasta.
Jak poinformowal nas burmistrz Sejn, wpisu już dokonano. Przedstawiciele mniejszości litewskiej dziś otrzymają potwierdzenie.
Inwestycję finansuje rząd Litwy.

(tam) "Gazeta Współczesna", 23.08.2005

Wrzesień 2005.
Litewska szkoła jeszcze niegotowa

Mniejszość litewska nie zdąży z otwarciem budynku nowej szkoły w Sejnach (Podlaskie), zaplanowanym na początek października. - Prace potrwają dwa tygodnie dłużej - poinformował w poniedziałek prezes Fundacji im. ks. Antanasa Baranauskasa, Piotr Maksimowicz. Litiwni planowali, że już 15 września szkoła przeniesie się do nowej placówki budowanej przez litewski rząd.

pap, "Rzeczpospolita", 27.09.2005

Edukacja. Litewska szkoła w Sejnach
 

Jeszcze nie gotowa
Litwini, którzy od 15 września mieli uczyć się w nowo wybudowanej szkole w Sejnach, muszą jeszcze zaczekać. Prace potrwają tam przynajmniej miesiąc.
Szkołę w Sejnach Litwini zaczęli budować na początku maja. Miała być gotowa już we wrześniu.
- Spodziewaliśmy się, że inwestor nie zdąży na czas zakończyć budowy - mówi Piotr Maksimowicz, prezes fundacji im. ks. Antanasa Baranuskasa, która prowadzi szkołę.
Obecnie 60 osób (przedszkolaków, uczniów podstawówki i gimnazjalistów) uczy się w Domu Litewskim.
- W wakacje wyremontowaliśmy tam sale lekcyjne. Wyposażyliśmy je w nowe ławki i krzesła - mówi Piotr Maksimowicz.
Nowy budynek ma być gotowy pod koniec października.

EVE "Gazeta Wyborcza", 27.09.2005

Październik 2005.
Światełko na bagnie

Sejny. W litewskim centrum edukacji dzieci dostają darmowe obiady i książki. Uczą się obcych języków i będą miały pływalnię. Uroczystego otwarcia placówki jeszcze nie było, a już pojawiają się pogłoski o jej likwidacji.

Helena Wysocka "Kurier Poranny. Magazyn", 28.10.2005

Listopad 2005.
Kurtuazyjne spotkanie prezydentów Polski i Litwy w Sejnach oraz w Druskiennikach
Rzeka komplementów

Sejny. Tylu ciepłych słów, ile usłyszał w Sejnach, kończący urzędowanie prezydent RP nie słyszał chyba w całej politycznej karierze. Chwalili go bowiem samorządowcy, przedstawiciele mniejszości litewskiej i polskiej oraz prezydent Republiki Litwy Valdas Admakus.
Dwudniowa wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego na pograniczu polsko-litewskim i jego spotkanie z głową sąsiedniego państwa miały charakter kurtuazyjny. Chociaż nikt tego głośno nie powiedział, było to pożegnalne spotkanie zaprzyjaźnionych głów państw. (...)
Prezydenci uczestniczyli też w uroczystościach nadania imienia "Ziburis" powstającej w Sejnach niepublicznej szkole litewskiej. V. Adamkus i A. Kwaśniewski odsłonili pamiątkowe tablice i zwiedzili nowy obiekt. "Ziburys" to po polsku "Światełko". Jego blask na pograniczu podtrzymywać i umacniać mają ludzie młodzi.

(tam) "Gazeta Współczesna", 7.11.2005

Sejny. Wizyta prezydentów
"Gazeta Wyborcza Białystok", 5-6.11.2005


Sejny. Polsko-litewskie spotkania
Sielanka na koniec prezydentury
"Kurier Poranny", 5.11.2005


Centrum Edukacji Litewskiej w Sejnach czeka na uczniów
Zdążymy przed nadejściem zimy
"Gazeta Współczesna", 17.11.2005


Pierwszy dzień nauki w nowym budynku Szkoły Litewskiej w Sejnach
Žiburys już płonie


"Žiburys" to w tłumaczeniu na polski "Światełko". To również nazwa pierwszej w Polsce niepublicznej Szkoły Litewskiej w Sejnach. Tablicę z imieniem placówki odsłonili na początku listopada prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski i Litwy Valdas Adamkus. Ale pierwszy dzwonek w tej placówce zabrzmiał dopiero wczoraj. Wczoraj o godz. 8.30 w pachnącej farbą i środkami czystości szkole, pod opieką 19 nauczycieli, zajęcia rozpoczęło 66 uczniów. Od przedszkolaków po klasę III gimnazjum(...)

(tam) "Gazeta Współczesna", 30.11.2005


Komentarze:

Dodaj swój komentarz:

Imię i nazwisko:*

Adres e-mail:*

Treść:*

ładowanie...

Kod z obrazka:*

 

 pola oznaczone * są wymagane

Szukaj na stronie

Od 1 września

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

 

 Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

IV Kongres Archiwistyki Społecznej

"Krasnogrudzkie Archiwum Pogranicza. Opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej" 

 

  

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI- OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER

 

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" 

wystawa Małgorzaty Dmitruk, Biała Synagoga

 

  

,,Żegaryszki II i Inne" 

wystawa Krzysztofa Czyżewskiego, Krasnogruda, aleja Gabrielii

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI